ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

วิธีการหยุดการติดตั้งไดรเวอร์ใน Windows 7 โดยอัตโนมัติ

สรุป
โดยค่าเริ่มต้น Windows 7 จะติดตั้งไดรเวอร์สำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ต้องการให้ Windows 7 ติดตั้งไดรเวอร์โดยอัตโนมัติ คุณสามารถใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งที่แสดงไว้ในบทความนี้

วิธีที่ 1: เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการติดตั้งอุปกรณ์

 1. คลิก เริ่มต้น พิมพ์ อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ ในกล่องค้นหา แล้วคลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ 2. อุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์จะแสดงขึ้นรวมถึงมอนิเตอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องพิมพ์ และอื่นๆ

  ภายใต้ อุปกรณ์ คลิกขวาที่ไอคอนคอมพิวเตอร์ แล้วคลิก การตั้งค่าการติดตั้งอุปกรณ์ 3. หน้าต่างใหม่จะปรากฎขึ้นเพื่อถามว่าคุณต้องการให้ Windows ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไดรเวอร์หรือไม่

  คลิกเพื่อเลือก ไม่ ให้ฉันเลือกกำหนดเอง เลือก ไม่ติดตั้งซอฟต์แวร์ไดรเวอร์จาก Windows update แล้วคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง 4. คลิก ใช่ เมื่อคุณได้รับข้อความแจ้งให้ยืนยัน

วิธีที่ 2: กำหนดค่านโยบายกลุ่ม

หมายเหตุ วิธีนี้ใช้ได้กับ Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate และ Windows 7 Enterprise เท่านั้น
 1. คลิก เริ่ม พิมพ์ gpedit.msc ในกล่องค้นหา แล้วกด ENTER ขั้นตอนนี้จะเปิดทำงานตัวแก้ไขนโยบายกลุ่มภายใน  (คลิก ใช่ ถ้าคุณได้รับข้อความแจ้ง) 2. ขยาย การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์, แม่แบบการดูแลระบบ, ระบบ, การติดตั้งอุปกรณ์ แล้วคลิก ข้อจำกัดการติดตั้งอุปกรณ์

  ในหน้าต่างทางขวา ดับเบิลคลิก ป้องกันการติดตั้งอุปกรณ์ที่ไม่ได้อธิบายในการตั้งค่านโยบายอื่น 3. คลิกเพื่อเลือก เปิดใช้งาน แล้วคลิก OK 4. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์