class="sbody-td">บันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์ แฟ้มนี้ประกอบด้วยแฟ้มที่บันทึก ใน.csv, .evtx (evt), และการจัดรูปแบบ.txt{ชื่อคอมพิวเตอร์} _evt_Application.*บันทึกเหตุการณ์ของระบบ แฟ้มนี้ประกอบด้วยแฟ้มที่บันทึก ใน.csv, .evtx (evt), และการจัดรูปแบบ.txt{ชื่อคอมพิวเตอร์} _evt_System.*แฟ้มบันทึกเหตุการณ์การแจ้งเตือน DPM แฟ้มนี้ประกอบด้วยแฟ้มที่บันทึก ใน.csv, .evtx (evt), และการจัดรูปแบบ.txt{ชื่อคอมพิวเตอร์} _evt_DPMAlerts.*

ข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นของแฟ้ม (chksym)

คำอธิบายเนื้อหาของแฟ้มชื่อแฟ้ม
แสดงรายการ DPM ไบนารีที่ มีการประทับเวลาในรูปแบบ.csv และ.txt
: \Program Files\Microsoft DPM\DPM\bin\*.exe;*.dll
{ชื่อคอมพิวเตอร์} _sym_DPM.*
แสดงรายการโปรแกรมควบคุมระบบในรูปแบบ.csv และ.txt
C:\Windows\System32\drivers\*.*
{ชื่อคอมพิวเตอร์} _sym_Drivers.*

ข้อมูลระบบ – ทั่วไป

คำอธิบายเนื้อหาของแฟ้มชื่อแฟ้ม
ติดตั้งฟิลเตอร์ไดรเวอร์ {ชื่อคอมพิวเตอร์} _Filter_Drivers.txt
VSS ผู้ให้บริการ ตัวเขียนมาตรฐานข้อมูล และรายละเอียดของข้อมูลเมตาของผู้เขียน{ชื่อคอมพิวเตอร์} _VSS_Info.txt
ข้อมูลเพิ่มเติมของ VSS ข้อมูลดิสก์ทางกายภาพ mountvol ข้อมูล ข้อมูลผู้ให้บริการ การจัดเก็บสำเนาเงา สถานะบริการ การจำลองเสมือนของข้อมูล เหตุการณ์ในดิสก์{ชื่อคอมพิวเตอร์} _VSSPSS_Info.txt
OLE รีจิสทรีคีย์และคีย์ย่อยของข้อมูล (HKLM\Software\Microsoft\Ole){ชื่อคอมพิวเตอร์} _Registry_OLE.txt
RPC รีจิสทรีคีย์และคีย์ย่อยของข้อมูล (HKLM\Software\Microsoft\RPC){ชื่อคอมพิวเตอร์} _Registry_RPC.txt
DPM รีจิสทรีคีย์และคีย์ย่อยของข้อมูล (HKLM\Software\Microsoft\Microsoft Data Protection Manager){ชื่อคอมพิวเตอร์} _Registry_DPM.txt
ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ข้อมูลนี้รวมถึงชื่ออุปกรณ์ ชื่อแฟ้มข้อมูล diver สถานะ IsSigned และผู้ผลิต{ชื่อคอมพิวเตอร์} _DriverQuery.txt
ข้อมูล MSInfo32 ซึ่งรวมถึงระบบสรุป ทรัพยากรฮาร์ดแวร์ ส่วนประกอบ และสภาพแวดล้อมซอฟต์แวร์{ชื่อคอมพิวเตอร์} _MSINFO32.nfo
ล็อกการไฟร์วอลล์ Windows{ชื่อคอมพิวเตอร์} _pFirewall.log

รายละเอียดเพิ่มเติม

นอกเหนือจากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่อธิบายไว้ก่อนหน้า ระบบศูนย์ Data Protection Manager 2010 ตัวแก้ไขปัญหาสำหรับ Windows เซิร์ฟเวอร์การวินิจฉัยแพลตฟอร์มแพ็คเกจสามารถตรวจหาวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งในสถานการณ์ต่อไปนี้:

การอ้างอิง

973559 ถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการ Microsoft สนับสนุนการวินิจฉัยเครื่องมือ (MSDT) สำหรับ Windows 7

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2502156 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 07/10/2012 07:24:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

  • Microsoft System Center Data Protection Manager 2010
  • kbmt KB2502156 KbMtth
คำติชม