ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
="55">
Cart

ข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะถอนการติดตั้งการแก้ไขปัญหาที่ได้รับการจัดการใน Microsoft Dynamics CRM: "วัตถุที่คุณพยายามลบเกี่ยวข้องกับวัตถุอื่น และไม่สามารถลบ"

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2503016
อาการ
เมื่อคุณพยายามที่จะถอนการติดตั้งการแก้ไขปัญหาที่ได้รับการจัดการใน Microsoft Dynamics CRM คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
วัตถุที่คุณพยายามที่จะลบการเชื่อมโยงกับวัตถุอื่น และไม่สามารถลบ

อย่างไรก็ตาม จะยากต่อการตรวจสอบวัตถุที่เป็นวัตถุที่อ้างอิงถึงข้อผิดพลาด ล็อกการสืบค้นกลับของแพลตฟอร์ม CRM แสดงรายละเอียด

ตัวอย่างเช่น ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นในตัวอย่างใดอย่างหนึ่งในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • คุณมีวิธีการแก้ไขได้รับการจัดการปัญหาการติดตั้งที่มี "แม่แบบการบทความ"
  • คุณสามารถมีระเบียนของบทความในระบบที่อ้างอิงถึง Temple บทความในการแก้ไขปัญหาที่ได้รับการจัดการ

สาเหตุ
"แม่บทความแบบ" ในการแก้ไขปัญหาไม่เอนทิตี้แต่เรกคอร์ด ดังนั้น การอ้างอิงเป็นระดับระเบียน หน่วยงานระดับ ในกรณีนี้ การติดตามการอ้างอิงไม่ทำงาน และเกิดข้อผิดพลาดที่เรียงซ้อนแทน

โดยค่าเริ่มต้น "แม่แบบในบทความ" และ "บทความ" มีความสัมพันธ์แบบ 1: n เป็นจำกัดสำหรับการลบทั้งหมด ซึ่งป้องกันการลบระเบียนที่มีแม่แบบของบทความจากระบบถ้าแม่แบบถูกอ้างถึง โดยเร็กคอร์ดใด ๆ ที่บทความ

การแก้ไข
ถอนการติดในคุณไม่สามารถตั้งวิธีการแก้ไขปัญหาที่ได้รับการจัดการเนื่องจากความผิดพลาดนี้ คุณควรตรวจสอบชนิดของระเบียนของคอมโพเนนต์การแก้ไขปัญหาภายในการแก้ไขปัญหา และตรวจสอบว่า มีระเบียนของคุณอ้างถึงคอมโพเนนต์เหล่านั้น เมื่อต้องการแก้ไขการอ้างอิง คุณอาจมี การลบ หรือการปรับเปลี่ยนระเบียนที่เกี่ยวข้องกับคอมโพเนนต์การแก้ไขปัญหา และพยายามถอนการติดตั้งการแก้ไขปัญหาอีกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม
ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจะเกิดขึ้นกับชนิดอื่นของคอมโพเนนต์โซลูชัน เช่นต่อไปนี้:
  • ชนิดของแม่แบบอื่น ๆ
  • บทความในฐานความรู้ของ Microsoft
  • ทรัพยากรทางเว็บ
  • กระบวนการ (กระบวนการลูก)

ลบโซลูชันจัดการวัตถุที่คุณพยายามที่จะลบการเชื่อมโยงกับวัตถุอื่น และไม่สามารถลบ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ