คุณไม่สามารถลบรายการในปฏิทินหรือข้อความอีเมลใน Outlook ใน Office 365

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2503266
ปัญหา
คุณไม่สามารถเอาออกเช่นการประชุม จดหมาย หรือข้อความอีเมลรายการปฏิทินใน Microsoft Outlook ใน Microsoft Office 365 นอกจากนี้ ถ้าคุณพยายามลบการเรียกประชุม คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:

ไม่สามารถลบการประชุมนี้ได้เนื่องจากคุณเป็นผู้จัดการประชุม
โซลูชัน
หมายเหตุ ก่อนที่คุณลองใช้วิธีการในส่วนนี้ จบการทำงานของไคลเอนต์ทั้งหมด (เช่น Outlook และ Outlook บนเว็บ) ซึ่งเป็นกล่องจดหมายที่ถูกเซ็ตอัพ เริ่มใช้งาน Outlook และพยายามเอารายการนี้ออก ถ้าปัญหายังคงอยู่ ลองวิธีที่ 1 ก่อน ถ้าที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ลองใช้วิธีถัดไป

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้อย่างน้อยหนึ่งวิธีต่อไปนี้

วิธีที่แนะนำ

วิธีที่ 1: Outlook ใช้บนเว็บ

มีความพยายามที่จะลบรายการใน Outlook บนเว็บ ถ้าคุณไม่สามารถลบออกใน Outlook บนเว็บ ไปวิธีถัดไป

หมายเหตุ ถ้าคุณไม่สามารถทำงานใน Outlook แต่คุณสามารถดำเนินการเสร็จสิ้นใน Outlook บนเว็บ ซึ่งอาจหมายความ ว่า Outlook จะถูกปรับปรุง

วิธีเพิ่มเติม

วิธีที่ 2: ค้นหากล่องจดหมายใช้ cmdlet

ใช้การ cmdletกล่องจดหมายค้นหาเพื่อค้นหา และเอารายการนี้ออก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ค้นหา และลบข้อความ.

วิธีที่ 3: คำสั่งเรียกใช้ Outlook

ขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าที่คุณกำลังพยายามเอาออก คุณสามารถใช้สวิตช์บรรทัดคำสั่งต่าง ๆ ต่อไปนี้เพื่อเอารายการนี้ออก

ข้อควรระวัง ออกจาก Outlook ก่อนที่คุณรันใด ๆ ของสวิตช์เหล่านี้

  • คลิกStartป้อน /cleanreminders ของ outlook ในกล่องค้นหา แล้วกด Enter
  • คลิกStartป้อน /cleandmrecords ของ outlook ในกล่องค้นหา แล้วกด Enter
หลังจากที่คุณเรียกใช้สวิตช์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง Start Outlook และพยายามลบข้อความอีกครั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวิตช์เหล่านี้ สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับ Outlook สำหรับ Windows.

วิธีที่ 4: ลบข้อความหลังจากที่คุณแก้ไขได้

  1. ใน Outlook คลิกสองครั้งที่ข้อความอีเมล
  2. ในการย้าย จัดกลุ่มใน ribbon ข้อความ คลิกการดำเนินการและจากนั้น คลิกแก้ไขข้อความ
  3. อักขระบางตัวจากข้อความ เพิ่ม หรือเอาอักขระนั้น
  4. คลิแฟ้ม แล้ว บันทึกข้อความ
  5. พยายามลบข้อความอีกครั้ง

วิธีที่ 5: ล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

ใน Outlook ลบรายการทั้งหมดที่อยู่ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ และพยายามลบการเรียกประชุมหรือข้อความ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ยังคงต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ