ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
" ms.cmpgrp="nav">
Cart

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานของเครื่องเสมือนการเปิดการใช้งาน RemoteFX: "ตัวควบคุมการแสดงผล 3 มิติของ Microsoft Synthetic: ล้มเหลวในการใช้พลังงานบน ด้วยข้อผิดพลาด 'ไม่เพียงพอมีทรัพยากรของระบบเพื่อให้การบริการร้องขอเสร็จสมบูรณ์ ' "

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2505694
อาการ
เมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานของ Microsoft เปิดการใช้งาน RemoteFX เครื่องเสมือนบนใน Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) -ตามเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้เว็บไซต์โฮสต์การจำลองเสมือนของเดสก์ท็อประยะไกลบทบาทบริการ เครื่องเสมือน ไม่เริ่มทำงาน นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ตัวควบคุมการแสดงผล 3 มิติของ Microsoft Synthetic: ล้มเหลวในการใช้พลังงานบน ด้วยข้อผิดพลาด 'ไม่เพียงพอมีทรัพยากรของระบบเพื่อให้การบริการร้องขอเสร็จสมบูรณ์ '

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขต่อไปนี้:
  • ไม่มีไม่มีหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) บนเซิร์ฟเวอร์ RemoteFX
  • ไม่มีการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมของ GPU
  • คุณกำลังพยายามเริ่มการทำงานของเครื่องเสมือนไม่ใช่ GPU ของคุณสามารถสนับสนุน

นอกจากนี้ ต่อไปนี้ถูกล็อกใน Event Viewer:
ชื่อแฟ้มบันทึก: RemoteDesktopServices-RemoteFX-SessionManager-Admin
แหล่งที่มา: Microsoft-Windows-RemoteDesktopServices-RemoteFX-SessionManager
วัน:วันและเวลา
รหัสเหตุการณ์: 3
งานประเภท: ไม่มี
ระดับ: สำคัญ
คำสำคัญ:
ผู้ใช้: ระบบ
คอมพิวเตอร์:computer_name
คำอธิบาย:
ทรัพยากร GPU หรือระบบจะไม่เพียงพอสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้เมื่อต้องการเรียกใช้ในฐานะโฮสต์ RemoteFX ตรวจสอบว่า ฮาร์ดแวร์ของเซิร์ฟเวอร์นี้กับความต้องการ รหัสสถานะ: 14

การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ต้องมีอย่างน้อยหนึ่ง GPU บนเซิร์ฟเวอร์ RemoteFX ด้วย โปรแกรมควบคุมของ GPU ต้องสนับสนุน DirectX 9.0 c และ DirectX 10.0 ถ้ามีการติดตั้งมากกว่าหนึ่ง GPU บนเซิร์ฟเวอร์ RemoteFX, GPUs ต้องเหมือนกัน GPU ต้องมีเพียงพอโดยเฉพาะวิดีโอจำแยกต่างหากจากหน่วยความจำของระบบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของฮาร์ดแวร์สำหรับ RemoteFX แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft TechNet:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ