ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

"ไม่สามารถเปิดรายการนี้" ข้อผิดพลาดในโหมดออนไลน์ Outlook ในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2007

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2507374
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณตั้งค่าการแลกเปลี่ยนการตรวจสอบการล็อกระดับบนเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange Server 2007 ให้เป็นค่าอื่นนอกเหนือจากต่ำสุด. ตัวอย่างเช่น คุณตั้งค่าอัตราแลกเปลี่ยนการตรวจสอบเพื่อให้ระดับการเข้าสู่ระบบต่ำหรือ สูง.
  • คุณพยายามที่จะเปิดข้อความอีเมลที่ไม่มีการPR_INTERNET_MESSAGE_IDคุณสมบัติการตั้งค่า โดยใช้ Microsoft Office Outlook ในโหมดออนไลน์
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

ไม่สามารถเปิดรายการนี้

หมายเหตุs
  • คุณไม่สามารถเปิดข้อความอีเมลที่เดียวกันได้ โดยการใช้แอพพลิเคชัน MAPI เช่น Microsoft Exchange Server MAPI Editor (MFCMAPI)
  • ปัญหานี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามที่จะเปิดข้อความอีเมลที่ถูกเก็บถาวร
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากกระบวนการ Store.exe ส่งกลับข้อผิดพลาด "MAPI_E_NOT_FOUND" อย่างไม่ถูกต้องเมื่อคุณได้ทำการตรวจสอบข้อความอีเมล
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ การติดตั้งการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงต่อไปนี้:
2509911 คำอธิบายของการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง 4 สำหรับ Exchange Server 2007 Service Pack 3
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนระดับการเข้าสู่ระบบตรวจสอบ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบการเข้าถึงกล่องจดหมาย แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MFCMAPI แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ