ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

แก้ไขปัญหาการตรวจสอบโดเมนใน Office 365

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2515404
ปัญหา
คุณไม่สามารถตรวจสอบโดเมนใน Office 365 หรือไม่ เมื่อคุณพยายามที่จะตรวจสอบโดเมน คุณได้รับข้อผิดพลาด

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับสะท้อนถึงสาเหตุของปัญหา
โซลูชัน
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ไปที่เอกสารต่อไปนี้ Microsoft Knowledge Base ขึ้นอยู่กับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับ:
  • 2812447"ขออภัย เราไม่สามารถค้นหาระเบียนคุณได้สร้าง" ข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะตรวจสอบโดเมนใน Office 365
  • 2812454 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่สามารถตรวจสอบโดเมน" เมื่อคุณพยายามที่จะตรวจสอบโดเมนใน Office 365
  • 2812881ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะตรวจสอบโดเมนใน Office 365
ข้อมูลเพิ่มเติม
ยังคงต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ