วิธีแก้ไข Xunlei Thunder Download Manager add-on และปัญหาความเข้ากันไม่ไดักับ Internet Explorer 9

อาการ
Xunlei Thunder Download Manager add-on ส่งผลให้ Internet Explorer 9 หยุดตอบสนองหรือหยุดทำงาน
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเข้ากันไม่ได้นี้ ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1: ปรับปรุงเป็น Xunlei Thunder Download Manager add-on รุ่นล่าสุด 

เมื่อต้องการปรับปรุง Xunlei Thunder Download Manager add-on เป็นรุ่นล่าสุด  ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้: http://dl.xunlei.com/xl7.html
การปรับปรุง Xunlei Thunder Download Manager add-on นี้จะแก้ไขปัญหาความเข้ากันไม่ได้

Microsoft ให้ข้อมูลติดต่อบริษัทอื่นเพื่อให้คุณขอรับการสนับสนุนทางเทคนิค ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

วิธีที่ 2: ปิดใช้งาน Xunlei Thunder Download Manager add-on

เมื่อต้องการปิดใช้งาน Xunlei Thunder Download Manager add-on ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้: 
  1. ปิดหน้าต่าง Internet Explorer ทั้งหมด
  2. เปิดหน้าต่าง Internet Explorer ใหม่
  3. เมื่อคุณได้รับแจ้งปัญหาความเข้ากันไม่ได้ของ  Xunlei Thunder Download Manager add-on ให้คลิก คงการปิดใช้งานไว้ หรือไม่สนใจการแจ้ง

หมายเหตุ: Xunlei Thunder Download Manager add-on อาจทำงานผิดพลาดเมื่อปิดใช้งาน Add-on
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Add-on บนเบราเซอร์ ดูที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2520403 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 05/21/2012 16:33:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Windows Internet Explorer 9

  • KB2520403
คำติชม