การแก้ไข: เกิดข้อผิดพลาดตัวจัดกำหนดการผลลัพธ์ไม่ใช่เมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถามที่ใช้เป็น TVP ใน SQL Server 2008 หรือ ใน SQL Server 2008 R2 ถ้าใช้ของผู้สร้างโปรไฟล์ SQL หรือเหตุการณ์ที่ขยายของเซิร์ฟเวอร์ SQL

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2520808

Microsoft กระจายการแก้ไขปัญหาของ Microsoft SQL Server 2008 R2 เป็นแฟ้มหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 fix release
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณใช้ตารางคิดมูลค่าพารามิเตอร์ (TVP) ที่ประกอบด้วยหลายแถวบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft SQL Server 2008 หรือ Microsoft SQL Server 2008 R2
  • คุณใช้ของผู้สร้างโปรไฟล์ SQL หรือเหตุการณ์ที่ขยายของ SQL Server บนเซิร์ฟเวอร์
  • คุณเรียกใช้แบบสอบถามรวมกันที่ TVP ใช้
ในสถานการณ์สมมตินี้ เกิดข้อผิดพลาดไม่ใช่ผลลัพธ์ตัวจัดกำหนดการ และแบบสอบถามที่กำลังเรียกใช้อยู่บนตัวจัดกำหนดการเดียวกันทำงานช้าลง นอกจากนี้ แฟ้ม mini-dump ถูกสร้างขึ้นในโฟลเดอร์บันทึกของ SQL Server
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีข้อผิดพลาดในกลไกจัดการฐานข้อมูลของ SQL Server คอลัมน์ของข้อความใน TVP มีการใช้งานในขณะที่ใส่สายอักขระหรือบัฟเฟอร์ และมีการเพิ่มจำนวนแถวที่เพิ่มจำนวนบัฟเฟอร์ อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนที่ออกจำหน่ายบัฟเฟอร์จะใช้เวลานาน ดังนั้น สร้างข้อผิดพลาดไม่ใช่ผลลัพธ์ตัวกำหนดตารางเวลาเมื่อมีปล่อย และการดำเนินงานการลดขนาดเกิดขึ้น

การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ใน SQL Server 2008 R2 ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
  • ติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 7 สำหรับ SQL Server 2008 R2
  • ติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ต่อไปนี้

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใน SQL Server 2008 R2 หรือ ใน SQL Server 2008 ดูส่วน "การแก้ปัญหา"

ปรับปรุงข้อมูล


SQL Server 2008 R2

โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกใน 7 การปรับปรุงที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2507770สะสมแพ็คเกจการปรับปรุง 7 สำหรับ SQL Server 2008 R2
หมายเหตุเนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม วางจำหน่ายของแต่ละโปรแกรมแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 fix release เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
981356SQL Server 2008 R2 สร้างที่เผยแพร่หลังจากการ SQL Server 2008 R2

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงรับผลกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุหากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้คำถามเพิ่มเติมและประเด็นที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:หมายเหตุแบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ คือได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Microsoft SQL Server 2008 R2 ติดตั้ง

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

คุณไม่มีการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้แล้วก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

รุ่นนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในวันและเวลาสินค้าใน'แผงควบคุม'

สำหรับรองรับทั้งหมด x 86-รุ่นของ SQL Server 2008 R2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Sqlservr.exe2009.100.1769.042,919,77622-มีนาคม-201119:37x 86
สำหรับรองรับทั้งหมด x 64-รุ่นของ SQL Server 2008 R2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Sqlservr.exe2009.100.1769.061,974,88022-มีนาคม-201118:46x 64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นของ SQL Server 2008 R2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Sqlservr.exe2009.100.1769.0121,813,85622-มีนาคม-201118:14586240


การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
  • ห้ามใช้ของผู้สร้างโปรไฟล์ SQL หรือเหตุการณ์ที่ขยายของเซิร์ฟเวอร์ SQL
  • คลิกเพื่อยกเลิกการRPC: เริ่มต้นและRPC: เสร็จสมบูรณ์กล่องกาเครื่องหมายในข้อกำหนดของการสืบค้นกลับ
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TVP แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับของผู้สร้างโปรไฟล์ SQL แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2520808 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 04/19/2011 09:24:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Evaluation, Microsoft SQL Server 2008 Express, Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer, Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 R2 Express, Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard

  • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2520808 KbMtth
คำติชม