แพคเกจรวบรวมโปรแกรมแก้ไขด่วน (build 4.0.3594.2) จะพร้อมใช้งานสำหรับตัวจัดการรหัสประจำตัวของ Forefront 2010

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2520954
คำแนะนำ
แพคเกจรวบรวมโปรแกรมแก้ไขด่วน (build 4.0.3594.2) จะพร้อมใช้งานสำหรับ Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) 2010 แพคเกจการรวบรวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ช่วยแก้ไขปัญหาบางอย่าง และเพิ่มคุณลักษณะบางอย่างที่อธิบายไว้ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

แพคเกจการรวบรวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รวมถึงฮอตฟิกซ์ก่อนหน้านี้ทั้งหมดที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2502631 แพคเกจรวบรวมโปรแกรมแก้ไขด่วน (build 4.0.3576.2) จะพร้อมใช้งานสำหรับตัวจัดการรหัสประจำตัวของ Forefront 2010
2417774 แพคเกจรวบรวมโปรแกรมแก้ไขด่วน (build 4.0.3573.2) จะพร้อมใช้งานสำหรับตัวจัดการรหัสประจำตัวของ Forefront 2010
2272389 แพคเกจรวบรวมโปรแกรมแก้ไขด่วน (build 4.00.3558.02) จะพร้อมใช้งานสำหรับตัวจัดการรหัสประจำตัวของ Forefront 2010
2028634 แพคเกจรวบรวมโปรแกรมแก้ไขด่วน (build 4.0.3547.2) จะพร้อมใช้งานสำหรับ Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) 2010
978864 1 ของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) 2010
แพคเกจการรวบรวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ยังแก้ปัญหาบางอย่าง และคุณลักษณะบางอย่างที่มีรายละเอียดในเอกสารบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ก่อนหน้าไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดสินค้าจากคลังและคุณลักษณะเหล่านี้ ให้ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"
การแก้ไข

ข้อมูลการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีค่าสะสมของโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม rollup โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ถ้ามีการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ใช่ ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้าปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือถ้าการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคำถามเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"แสดงภาษาที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ได้เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อมูลการติดตั้ง

 • ถ้าคุณปรับรุ่นใด ๆ ของคอมโพเนนต์ของเซิร์ฟเวอร์ FIM คุณยังต้องปรับรุ่นคอมโพเนนต์ของเซิร์ฟเวอร์ต่อไปนี้:
  • ส่วนการจัดการใบรับรอง FIM (CM) ออกใบรับรองรับรอง (CA) ประกอบเป็นรุ่นเดียวกันเป็นเซิร์ฟเวอร์ FIM CM
  • บริการ FIM เป็นรุ่นเดียวกันเป็นบริการการซิงโครไนส์ FIM
 • เพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวของไคลเอ็นต์จำนวนมาก คุณต้องปรับนอกจากนี้รุ่นเซิร์ฟเวอร์ FIM CM และโมดูลการเซิร์ฟเวอร์ FIM CA เป็นรุ่นเดียวกันถ้าคุณปรับรุ่นไคลเอ็นต์ FIM 2010 ซม.จำนวนมาก

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้การยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) 2010 ที่ติดตั้ง

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้เพิ่มเติมและการแพคเกจรวบรวมโปรแกรมแก้ไขด่วนของนามสกุล นอกจากนี้ คุณอาจต้องเริ่มการทำงานของคอมโพเนนต์ของเซิร์ฟเวอร์

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งแก้ไขในโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเปลี่ยนรีจิสทรี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

ข้อมูลการแทนที่

แพคเกจการรวบรวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้แทนแพคเกจ rollup โปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้:
2502631 แพคเกจรวบรวมโปรแกรมแก้ไขด่วน (build 4.0.3576.2) จะพร้อมใช้งานสำหรับตัวจัดการรหัสประจำตัวของ Forefront 2010
2417774 แพคเกจรวบรวมโปรแกรมแก้ไขด่วน (build 4.0.3573.2) จะพร้อมใช้งานสำหรับตัวจัดการรหัสประจำตัวของ Forefront 2010
2272389 แพคเกจรวบรวมโปรแกรมแก้ไขด่วน (build 4.00.3558.02) จะพร้อมใช้งานสำหรับตัวจัดการรหัสประจำตัวของ Forefront 2010
2028634 แพคเกจรวบรวมโปรแกรมแก้ไขด่วน (build 4.0.3547.2) จะพร้อมใช้งานสำหรับ Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) 2010
978864 1 ของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) 2010

แฟ้มข้อมูล

ยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากลติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณตั้งค่าการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
สำหรับรุ่นที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมดของตัวจัดการรหัสประจำตัวของ Forefront 2010
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Client.zip ซม.จำนวนมากไม่เกี่ยวข้อง10,228,10715-ต.ค.-201121:41
FIMAddinsExtensions_x64_KB2520954.mspไม่เกี่ยวข้อง3,243,52011-ต.ค.-201122:27
FIMAddinsExtensions_x86_KB2520954.mspไม่เกี่ยวข้อง3,703,29611-ต.ค.-201121:54
FIMAddinsExtensionsLP_x64_KB2520954.mspไม่เกี่ยวข้อง4,611,07218-ต.ค.-201109:35
FIMAddinsExtensionsLP_x86_KB2520954.mspไม่เกี่ยวข้อง3,698,68811-ต.ค.-201121:54
FIMCM_x64_KB2520954.mspไม่เกี่ยวข้อง13,788,16011-ต.ค.-201122:27
FIMCM_x86_KB2520954.mspไม่เกี่ยวข้อง13,386,24011-ต.ค.-201121:54
FIMCMClient_x64_KB2520954.mspไม่เกี่ยวข้อง5,796,35211-ต.ค.-201122:27
FIMCMClient_x86_KB2520954.mspไม่เกี่ยวข้อง5,139,96811-ต.ค.-201121:54
FIMService_x64_KB2520954.mspไม่เกี่ยวข้อง17,148,92811-ต.ค.-201122:27
FIMServiceLP_x64_KB2520954.mspไม่เกี่ยวข้อง4,662,27211-ต.ค.-201122:27
FIMSyncService_x64_KB2520954.mspไม่เกี่ยวข้อง118,507,00811-ต.ค.-201122:27
ข้อมูลเพิ่มเติม

การตัดสินค้าจากคลังถาวรในเอ็นจินการของกระแสงาน

ฉบับที่ 1

สมมติว่า คุณทำการดำเนินการที่เข้าถึงฐานข้อมูล SQL เมื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะการทำพูลเก็บการเชื่อมต่อ Microsoft SQL Server ในเซิร์ฟเวอร์ FIM ตัวอย่างเช่น คุณเรียกใช้แบบสอบถามหรือการร้องขอ ถ้าการดำเนินการหมดเวลาสำหรับเหตุผลใด ๆ การดำเนินการในอนาคตบนเธรดเดียวอาจล้มเหลวจนถึงว่า เธรดจะถูกเอาออกจากประเภทการเชื่อมต่อของ SQL ข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้จะแสดง ในบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์บริการ FIM ในคุณสมบัติRequestStatusDetailsสำหรับการร้องขอ หรือ ในคุณสมบัติWorkflowStatusDetailsของอินสแตนซ์กระแสงานที่:
ไม่สามารถทรานในธุรกรรมได้เนื่องจากทรานแซคชันเฉพาะที่ทำงานอยู่บนการเชื่อมต่อ

นอกจากนี้ การประทับเวลาจะเหมือนกับเวลาเมื่อการดำเนินการล้มเหลว

การตัดสินค้าจากคลังถาวรในโปรแกรมการซิงค์

ฉบับที่ 1

วัตถุExpectedRulesEntry (ERE) จะเกี่ยวข้องกับกฎการซิงโครไนส์ลูกของวัตถุMetaverse ถ้าวัตถุ ERE มีการดำเนินการเอาออกdeprovisioning ของวัตถุยังกำลังถูก จากนั้น ลักษณะการทำงานทำการลบวัตถุMetaverse

ปัญหาที่ 2

แก้ไขการละเมิดการเข้าถึงเมื่อเรียกใช้ส่วนขยายที่กำหนดเองเป็นวัตถุ COM +

ปัญหาที่ 3

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้นำมาใช้โหมดพิเศษ Extensible เชื่อมต่อการจัดการของบริษัทตัวแทน (ECMA) เมื่อต้องให้ส่งออกไม่ยืนยัน escrow แทนที่จะรอการยืนยัน ปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ทำให้การซิงค์ของเดลต้าเมื่อต้องเพิ่มรายการใหม่ที่ไม่ถูกผสานกับการส่งออก escrowed ลงในการส่งออกอยู่ระหว่างการพิจารณา หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่กล่าวถึงในบทความนี้ ถ้ามีการตั้งค่ารายการรีจิสทรี ECMAAlwaysExportUnconfirmed เป็น 1 ที่ escrowed และการเปลี่ยนแปลงที่ค้างอยู่ จะถูกผสาน

ปัญหาที่ 4

แก้ไขปัญหาก่อสร้างแบบสอบถาม SQL ที่เกิดขึ้นในระหว่างการนำเข้า ปัญหานี้มีผลต่อฐานข้อมูล DB2 ที่ใช้ชุดอักขระที่ไม่สนับสนุน Unicode

ปัญหาที่ 5

แก้ไขหลาย "ส่งออกไม่มีนำ" อาจเกิดข้อผิดพลาดเนื่องจาก มีข้อผิดพลาดใน SQL

ปัญหาที่ 6

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของการดำเนินงานทั้งหมดของกลไกจัดการข้อมูลให้ตรงกัน

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงนี้เกี่ยวข้องกับการปรับรุ่นที่ครอบคลุมไปยังฐานข้อมูลของข้อมูลให้ตรงกัน การปรับรุ่นนี้สามารถทำได้จำนวนมากเวลา ขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ของคุณ มีแสดงแถบความคืบหน้าในระหว่างการปรับรุ่นฐานข้อมูล

ปัญหาที่ 7

การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ที่ใช้รีจิสทรี ADMAEnforcePasswordPolicy ล้มเหลวในการตั้งค่าเมื่อผู้ใช้ที่อยู่ในกลุ่มผู้ดูแล แต่ไม่ใช่ผู้ดูแล

ลักษณะการทำงาน 1

เพิ่มตัวเลือกเมื่อต้องให้ 2010 FIM เวลาปัจจุบันบนเซิร์ฟเวอร์เพื่อการส่งออก HTTPPasswordChangeDate ฟิลด์ในระหว่างการดำเนินการตั้งค่ารหัสผ่าน การประทับเวลาถูกเก็บอยู่ในรูปแบบ TimeDate ชนิดของข้อมูล

เมื่อต้องการเปิดใช้งานลักษณะการทำงานนี้ ตั้งค่าคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้ค่า DWORD ค่า:
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\FIMSynchronizationService\Parameters\NotesMAExportPwdTimestamp

ลักษณะการทำงาน 2

ตัว FIM 2010 ที่ใช้งานอยู่ไดเรกทอรีจัดการแทน (โฆษณา MA) ยึดในรายการของตัวควบคุมโดเมนที่ต้องการเมื่อรหัสผ่านจะถูกส่งออก ประเด็นสำหรับลูกค้าซึ่งจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านไปยังชุดเฉพาะของตัวควบคุมโดเมน อยู่ แพคเกจการรวบรวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เปลี่ยน MA โฆษณาที่จะใช้ในรายการของตัวควบคุมโดเมนที่ต้องการก่อน ถ้าไม่มีในรายการของตัวควบคุมโดเมนที่ต้องการ เซอร์วิส locator ของตัวควบคุมโดเมนจะระบุถึงตัวควบคุมโดเมนสำหรับการดำเนินงานในการส่งรหัสผ่าน นอกจากนี้ คุณสามารถบังคับยังคงให้การดำเนินงานของรหัสผ่านเมื่อต้องใช้ตัวควบคุมโดเมนหลัก โดยการตั้งค่าคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
คีย์ย่อย:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\FIMSynchronizationService\Parameters\PerMAInstance\<MA_name></MA_name>


ค่า:
ADMAUsePDCForPasswordOperations (REG_DWORD, 1 = True, 0 = False)

แพคเกจการรวบรวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ปรับปรุง MA โฆษณาเพื่อให้ความสัมพันธ์ของความน่าเชื่อถือกับฟอเรสต์ Active Directory ถูกกำหนดค่าไม่จำเป็นต้องมีการส่งรหัสผ่านไปฟอเรสต์นั้น

ลักษณะการทำงาน 3

เพิ่มความสามารถในการกรองวัตถุก่อนที่จะถูกนำเข้าลงในช่องว่างตัวเชื่อมต่อ MA โฆษณา

การตัดสินค้าจากคลังถาวรในชุดและแบบสอบถาม

ฉบับที่ 1

แก้ไขปัญหาที่อาจทำให้คำนวณการตั้งค่าที่ไม่ถูกต้องในบางครั้ง ซึ่งเป็นผลในการแก้ไขการตั้งค่ามากมาย นอกจากนี้ แก้ไขงานแก้ไขการตั้งค่าเพื่อที่จะไม่เปลี่ยนชุดพิเศษที่จะถูกบันทึก โดยงานบำรุงรักษาระบบ

ปัญหาที่ 2

แก้ไข FIM "การทำแบบสอบถาม และการตั้งค่า" คุณลักษณะการถือเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ ขีด และวงเล็บเปิดเป็นตัวอักษรแทนเป็นอักขระตัวแทนของ SQL ได้อย่างถูกต้อง

มีกำหนดชุดอักขระที่ได้รับการอนุมัติสำหรับสายอักขระที่ใช้ในค่าของแอตทริบิวต์ FIM ในแอตทริบิวต์และ schema ผูกในบริการ FIM ไวยากรณ์สำหรับการแสดงตัวกรอง XPath มีรายละเอียดบน MSDN ใน "พื้น FIM XPath กรองเมือง" บทความต่อไปนี้: ลูกค้าบางรายอาจมีรวมอักขระซึ่ง SQL ที่กำหนดเป็นอักขระตัวแทนแบบสอบถาม เช่นอักขระเปอร์เซ็นต์ ในการค้นหา FIM และการตั้งค่าตัวกรอง ในกรณีนี้ ลูกค้าไว้ FIM จะถือว่าอักขระเป็นอักขระตัวแทนของ SQL ไม่มีการระบุไว้ หรือได้รับการสนับสนุนคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ในบางกรณี ลูกค้าอาจสามารถบรรลุการทำงานที่วางเอาไว้ โดยการเอาออกอักขระตัวแทน และ โดยการใช้ "มี" แบบสอบถาม/ตัวแทน

มีการตั้งค่าทรัพยากรที่มีตัวกรองที่ประกอบด้วย SQL อยู่อักขระสัญลักษณ์ตัวแทนอาจไม่ต่อไปเหมือนตัวกรองแยกก่อนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ถูกนำไปใช้ นอกจากนี้ ตัวกรองที่ประกอบด้วยอักขระสัญลักษณ์ตัวแทน และที่ดำเนินต่อจะทำงานเหมือนที่คาดไว้หลังจากที่โปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้อาจทำแตกต่างกันถ้าผู้ดูแลการปรับปรุงข้อกำหนดตัวกรองในภายหลัง

ลูกค้าที่ใช้อักขระที่ SQL ที่กำหนดเป็นอักขระตัวแทนแบบสอบถาม ต้องตรวจสอบ และแก้ไขตัวกรองชุดของตนเองก่อน หรือหลัง จากที่ปรับรุ่นเป็นโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ลูกค้าควรพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการเป็นสมาชิกชุดบนชุดเปลี่ยน MPRs และ ลูกค้าอาจต้องการ MPRs การปิดใช้งานชั่วคราว หรือการปรับปรุงข้อกำหนดกระแสงานในขณะที่พวกเขาเปลี่ยนกรองชุดของพวกเขาเพื่อหลีกเลี่ยงการการทริกเกอร์เตรียม หรือ deprovisioning การดำเนินงานในระหว่างการตั้งค่าการบำรุงรักษาคำจำกัดความโดยไม่ได้ตั้งใจ

การตัดสินค้าจากคลังถาวรในการจัดการใบรับรอง

ฉบับที่ 1

ตัวสร้างตัวเลขสุ่มในฟังก์ชันสร้างคีย์เซิร์ฟเวอร์การเปิดใช้งาน

ปัญหาที่ 2

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเมื่อมีการลงทะเบียนด้วยสมาร์ทการ์ดที่ไม่ได้ก่อนหน้านี้ถูกใช้กับ FIM ใบรับรองจัดการ (ซม.)

ตัดสินค้าจากคลังถาวรใน FIM จัดการตัวแทน (MA)

ฉบับที่ 1

แก้ไขปัญหาที่การกำหนดค่าบริการซิงโครไนส์ FIM สำหรับกฎการซิงโครไนส์และเตรียม codeless ถูกไม่ได้อย่างถูกต้องเขียนไปยังฐานข้อมูลบริการ FIM

การตัดสินค้าจากคลังถาวรในบริการ FIM

ฉบับที่ 1

แก้ไขปัญหา ด้วยความชะงักงันของ SQL Server ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาของการเกิดพร้อมกันสูงของการร้องขอหรืออนุมัติ

ปัญหาที่ 2

แก้ไขปัญหาที่อาจมีผลใน MA FIM บริการการปรับให้ตรงกันที่ทำให้เกิดการล้มเหลวในระหว่างการนำเข้าข้อมูลที่ไม่คาดคิดในฐานข้อมูลบริการ FIM และมีข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์หยุดการทำงานที่เกิดขึ้น

ปัญหาที่ 3

แก้ไขปัญหาเมื่อคุณเพิ่ม หรือเอาค่าสำหรับคุณลักษณะของสายอักขระที่มีหลายค่า ถ้าการร้องขอถูกขึ้นอยู่กับการอนุญาตเช่นปฏิเสธการร้องขอ คำขอจะล้มเหลวหลังจากการอนุมัติ

ปัญหาที่ 4

ใช้บางวัตถุExpectedRuleEntryและDetectedRuleEntryวัตถุใน FIM 2010 สามารถกลายเป็น "งาน" เมื่อเวลาผ่านไป เมื่อไม่ใช่วัตถุDetectedRuleEntryจะได้อ้างอิงใน DetectedRulesList ของวัตถุใด ๆ ในระบบ วัตถุนั้นจะถูกกำหนดให้ไม่ถูกใช้งาน ในทำนองเดียวกัน เมื่อมีการอ้างอิงวัตถุExpectedRuleEntryมีไม่ถึงใน ExpectedRulesList ของวัตถุใด ๆ ในระบบ วัตถุนั้นจะยังกำหนดไม่ถูกใช้งาน

วัตถุเหล่านี้ไม่ได้ใช้งานได้ไม่มีผลกระทบต่อการทำงานบน FIM อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลา วัตถุเหล่านี้ไม่ได้ใช้งานอาจทำให้เกิดการลดลงของประสิทธิภาพการทำงานสำหรับการดำเนินงานทั้งสอง FIM และการดำเนินงานในการซิงค์ที่เกี่ยวข้องกับ FIM เช่นการนำเข้า หรือส่งออก โดยใช้ MA FIM

ขั้นตอนการตัดเก็บ [ตรวจแก้จุดบกพร่อง][DeleteOrphanedRulesByType], ถูกเพิ่มเข้ามา [ตรวจแก้จุดบกพร่อง] เนมสเปซของฐานข้อมูล FimService กระบวนงานที่เก็บนี้ต้องทำงานแยกต่างหากสำหรับวัตถุDetectedRuleEntryและExpectedRuleEntryวัตถุ กระบวนงานที่เก็บยังมีโหมด "reportOnly" และสามารถใช้โหมดนี้เพื่อกำหนดสถานะการออนไลน์และจำนวนวัตถุDetectedRuleEntryและExpectedRuleEntryที่ไม่ได้ใช้งานในระบบ

พารามิเตอร์@ ruleTypeคาดว่าหนึ่งในค่าที่รู้จักกันดีดังต่อไปนี้:
 • N'Detected'สำหรับออบเจ็กต์DetectedRuleEntry
 • N'Expected'สำหรับออบเจ็กต์ExpectedRuleEntry

เมื่อต้องกำหนดหมายเลขของวัตถุที่ไม่ได้ใช้งานในระบบ เรียกกระบวนงานเก็บไว้ในโหมด "reportOnly" ดังต่อไป
  DECLARE    @deletedRulesFound BIT;    EXEC [debug].[DeleteOrphanedRulesByType] @ruleType=N'CHANGE_ME', @reportOnly=1, @deletedRulesFound=@deletedRulesFound OUTPUT;

เมื่อต้องวนซ้ำ และลบวัตถุที่ไม่ได้ใช้งานในระบบจริง เรียกใช้กระบวนงานเก็บไว้ดังนี้ @ deletionLimit = 1000 แนะนำให้ขั้นตอนการหยุดเมื่อจะมีลบวัตถุ 1000 ครั้ง ถ้าไม่มีวัตถุที่ไม่ได้ใช้งานมากกว่า 1000 ในระบบ เรียกใช้กระบวนงานหลายครั้ง (แนะนำ) หรือเพิ่มค่า deletionLimit
  DECLARE    @deletedRulesFound BIT,    @startDateTime   DATETIME,    @endDateTime    DATETIME;  SELECT @deletedRulesFound = -1;       WHILE @deletedRulesFound <> 0  BEGIN    SELECT @startDateTime = CURRENT_TIMESTAMP;    EXEC [debug].[DeleteOrphanedRulesByType] @ruleType=N'CHANGE_ME', @deletionLimit=1000, @reportOnly=0, @deletedRulesFound=@deletedRulesFound OUTPUT;    SELECT @endDateTime  = CURRENT_TIMESTAMP;    SELECT @startDateTime AS [StartTime], @endDateTime AS [EndTime], @deletedRulesFound AS [WereDeletedRulesFound];  END

ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2520954 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 07/03/2012 06:53:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Forefront Identity Manager 2010

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2520954 KbMtth
คำติชม