ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Event ID 3013 เมื่อคุณคัดลอกไฟล์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่มีปัญหาดิสก์

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:252332
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณทำการถ่ายโอนแฟ้มเครือข่ายไปยังเซิร์ฟเวอร์เพียง (พอเพื่อทำให้เกิดปัญหาของดิสก์จำนวนที่เหมาะสมบนเซิร์ฟเวอร์) จำนวนมากได้ อย่าง น้อยหนึ่งอินสแตนซ์ของข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจมีแสดงในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของไคลเอนต์:
ข้อผิดพลาด 3013 "ตัวเปลี่ยนเส้นทางการหมดเวลาการServername"
เป็นผลมาจากการ timeouts ตัวเปลี่ยนเส้นทางเหล่านี้ เขียนที่การดำเนินการไปยังเซิร์ฟเวอร์อาจไม่สำเร็จ
สาเหตุ
ข้อผิดพลาดการหมดเวลาของตัวเปลี่ยนเส้นทางมีข้อผิดพลาดทั่วไปซึ่งเพียงแค่บ่งชี้ว่า เซิร์ฟเวอร์ถูกไม่ตอบสนองไปยังไคลเอนต์ก่อนรอบระยะเวลาการหมดเวลาของตัวเปลี่ยนเส้นทาง แม้ว่ามีสาเหตุต่าง ๆ ของการเปลี่ยนเส้นทางข้อผิดพลาดการหมดเวลา ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการจัดการปัญหาแคบนเซิร์ฟเวอร์หากตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
  • มีการถ่ายโอนแฟ้มเครือข่ายเกิดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์จำนวนที่มีขนาดใหญ่มาก
  • มีการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ที่ มีหน่วยความจำเกิน 128 MB
  • อัตราความเร็วดิสก์มี constrained เหตุผลบางประการ (RAID 5)
เกิดปัญหาแคนี้เมื่อคุณเขียนแฟ้มขนาดใหญ่กับดิสก์บนคอมพิวเตอร์ที่มีจำนวนหน่วยความจำขนาดใหญ่ ในเงื่อนไขเหล่านี้ ถ้าแบนด์วิดท์ที่พร้อมใช้งานไปยังดิสก์น้อยกว่าสิ่งที่ถูกต้องโดยตัวเขียน lazy เขียนทั้งหมดจะต้องในวงจรที่หนึ่ง ตัวเขียนที่อาจจบอัพเก็บล็อกไฟล์ทรัพยากรสำหรับรอบระยะเวลาความยาวมากเวลา เซิร์ฟเวอร์ความบล็อก (SMB) ซึ่งเริ่มต้นการดำเนินการเขียนใช้เวลานานเกินไปที่การดำเนินการ และตัวเปลี่ยนเส้นทางของไคลเอ็นต์และสุดท้ายหมดเวลา

จนถึงปัญหานี้ได้เฉพาะการ reproduced เมื่อคุณใช้ไคลเอนต์ Windows NT 4.0 เชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows 2000 ปัญหานี้จะตรวจสอบ mostly เมื่อเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ RAID ที่ช้าลงดิสก์สูงเช่น RAID 5 (การสไทรพ์ มีพาริตี้)
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
260910วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows 2000
หมายเหตุ:นี่คือการแก้ไขฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และเซอร์วิสแพ็คที่ควรใช้กับServernameเซิร์ฟเวอร์ที่อ้างอิงถึงในข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ 3013 เพื่อแก้ปัญหานี้
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้มีปัญหาใน Windows 2000ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Windows 2000 Service Pack 1 ครั้งแรก
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่เป็นไปได้อื่น ๆ ของข้อความแสดงข้อผิดพลาด 3013 คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
148426การแก้ไขปัญหา Event ID 3013
ล้มเหลวของการหมดเวลาการหมดเวลาล้มเหลว

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ