ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการสร้างดิสก์สำหรับเริ่มต้นสำหรับเครือข่ายมี MS-DOS ใน Windows 2000

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:252448
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
Windows 2000 ไม่ประกอบด้วยข้อมูลเทียบเท่ากับเครื่องมือการดูแลของไคลเอ็นต์ของเครือข่ายที่มาพร้อมกับ Microsoft Windows NT 4.0 Server ผู้ดูแลระบบไคลเอ็นต์ของเครือข่ายที่มีใช้เครื่องมือเพื่อสร้าง disk.It เริ่มต้นระบบเครือข่ายของ MS-DOS จะสามารถเรียกใช้เครื่องมือการดูแลของไคลเอ็นต์ของเครือข่ายสำหรับแพลตฟอร์ม 86 ของ x ใน Windows 2000

back to the top

การตั้งค่าโปรแกรม Administrator ไคลเอ็นต์ของเครือข่าย

 1. สร้างโฟลเดอร์ที่เรียกว่า C:\Ncadmin
 2. คัดลอกแฟ้มต่อไปนี้จากโฟลเดอร์ I386 ในซีดีรอม 4.0 Windows NT Server ไปยังโฟลเดอร์ที่คุณสร้างขึ้น:
  Ncadmin.cn_
  Ncadmin.ex_
  Ncadmin.hl_
  หมายเหตุ:: คุณอาจต้องการตัวอักษร CDROM: \Clients โฟลเดอร์จากซีดีรอม Windows NT 4.0

 3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง การเปลี่ยนแปลงไปยังโฟลเดอร์ C:\Ncadmin แล้ว พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  ขยาย ncadmin.* - r
 4. คลิกสองครั้งNcadmin.exeจากนั้น ทำตามคำแนะนำสำหรับการสร้างดิสก์สำหรับเริ่มต้นการติดตั้งเครือข่าย


back to the top


ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือของ Windows NT Server 4.0 เครือข่ายไคลเอ็นต์ Administrator อ้างอิงไปยังแฟ้ม Ncadmin.hlp

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เหตุการณ์ที่มีโปรแกรมควบคุมไม่ได้รับการสนับสนุน คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
142857วิธีการสร้างดิสก์เริ่มต้นการติดตั้งเครือข่าย

back to the top
ไคลเอ็นต์ของดิสก์สำหรับเริ่มระบบ 3.0

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ