ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามกำหนดระเบียนไปยังผู้ใช้หลังจากที่คุณติดตั้ง Update Rollup 15 ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0 รุ่นตุรกี: "ข้อยกเว้นของชนิด 'System.Web.HttpUnhandledException' ถูกส่งออกไป"

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2527536
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณติดตั้ง Update Rollup 15 ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0 รุ่นตุรกี
  • คุณพยายามกำหนดระเบียนไปยังผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น คุณพยายามกำหนดกิจกรรม บัญชี และติดต่อไปยังผู้ใช้
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อยกเว้นของชนิด 'System.Web.HttpUnhandledException' ถูกส่งออกไป
นอกจากนี้ ถ้ามีการเปิดใช้งานการติดตามของแพลตฟอร์ม Microsoft Dynamics CRM คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
IndexOutOfRangeException: ActivityId

หมายเหตุสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 15 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base: 2449283Update Rollup 15 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 จะพร้อมใช้งาน
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากตรงกับ case "activityid" และ "ActivityId"
การแก้ไข
ได้รับการแก้ไขปัญหานี้ในการยกเลิกโปรแกรมการปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกโปรแกรมการปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
949256 โปรแกรมปรับปรุงของ Microsoft Dynamics CRM 4.0 และโปรแกรมแก้ไขด่วน
หมายเหตุ ครั้งแรกปัญหานี้ถูกแก้ไขใน 17 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 17 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2477746 ชุดการปรับปรุง 17 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 จะพร้อมใช้งาน
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะ Microsoft CRM การแก้ไขปัญหาธุรกิจซอฟต์แวร์ hotfix และโปรแกรมปรับปรุงแพคเกจทาง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
887283 โปรแกรมแก้ไขด่วนของซอฟต์แวร์ Microsoft CRM การแก้ไขปัญหาทางธุรกิจและการปรับปรุงแพคเกจตั้งชื่อมาตรฐาน

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ