ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

คุณไม่สามารถเปิดไฟล์ .xls โดยใช้ Microsoft Office Excel 2010 ได้

อาการ
หลังจากที่คุณติดตั้ง Microsoft Office 2010 แล้ว คุณจะไม่สามารถเปิดแฟ้ม .xls ได้ และคุณอาจได้รับข้อความต่อไปนี้:
แฟ้มนี้เสียหาย ไม่สามารถเปิดได้

นอกจากนี้ คุณอาจพบปัญหาการหยุดทำงานของโปรแกรม Microsoft Office เช่น Word หรือ Outlook เมื่อคุณเปิดไฟล์ .xls 
การแก้ไข

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คลิก เริ่ม คลิก แผงควบคุม คลิก โปรแกรม จากนั้น คลิก ถอนการติดตั้งโปรแกรม ภายใต้ โปรแกรมและคุณลักษณะ
  2. เลือก Microsoft Office
  3. คลิก เปลี่ยน แล้วรอในขณะที่การเปลี่ยนแปลงและการซ่อมแซมดำเนินการอยู่ 
  4. จบการทำงานเมื่อกระบวนการนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
  5. คลิกสองครั้งที่แฟ้ม Excel ที่คุณต้องการเปิด หรือเปิดแฟ้มนั้นผ่านการเชื่อมโยง HTML ในแบบเดียวกับที่คุณสามารถทำได้โดยใช้โปรแกรมรุ่นก่อนหน้า  
Excel excel office2007 off2007 off10
หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ