คำอธิบายของชุดการปรับปรุง 3 สำหรับ Exchange Server 2010 Service Pack 1

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2529939
สรุป
Microsoft ได้นำออกใช้ 3 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1 (SP1) ณวันที่ 6 เมษายน 2011 บทความนี้อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงต่อไปนี้:
 • ปัญหาที่โปรแกรมปรับปรุงแก้ไข
 • วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุง
 • ข้อกำหนดเบื้องต้นในการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง

บทนำ

ปัญหาที่โปรแกรมปรับปรุงแก้ไข


Update Rollup 3 สำหรับ Exchange Server 2010 SP1 ช่วยแก้ปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความต่อไปนี้ของ Microsoft Knowledge Base (KB):
 • 2506998 การเรียกถูกยกเลิกการเชื่อมต่อเมื่อโอนย้ายการโทรจาก attendant หลักอัตโนมัติไป attendant อัตโนมัติที่มีภาษาอื่นที่กำหนดค่าไว้ในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010
 • 2497682 กระบวนการ store.exe จึงล้มเหลวเมื่อคุณพยายาม unmount สำเนาใช้งานอยู่ของฐานข้อมูลกล่องจดหมายที่โฮสต์ โดยเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010 SP1
 • 2497669 ไม่สามารถเปิดการเรียกประชุมหลังจากที่คุณปิดใช้งานตัวเลือก "แสดงชื่อของผู้ส่งข้อความ" ใน EMC ที่บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2010
 • 2494798 ไม่สามารถดาวน์โหลดข้อความอีเมลแน่นอนเมื่อคุณล็อกอินไปยังกล่องจดหมาย Exchange Server 2010 โดยใช้แอพลิเคชันไคลเอนต์ IMAP4
 • 2494389 เหตุการณ์ที่ไม่จำเป็นถูกบันทึกไว้ในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์เมื่อคุณเรียกใช้ cmdlet "EcpConnectivity ทดสอบ" ในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010
 • 2489822 "กล่องจดหมายที่คุณกำลังพยายามเข้าถึงไม่พร้อมใช้งานอยู่ในขณะนี้" พลาดเมื่อคุณใช้ OWA พิเศษเพื่อความพยายามที่ลบรายการที่อยู่ในกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน
 • 2489713 Exchange Server 2010 SP1 สนับสนุนคุณลักษณะการเก็บถาวรระยะไกลหลังจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชื่อคุกกี้ของ Outlook
 • 2489602 Cmdlet "FederationInformation รับ" ไม่สามารถสอบถามรายละเอียดของสหพันธรัฐจากองค์กรแลกเปลี่ยนภายนอกในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010
 • 2487852 "คุณไม่มีสิทธิ์เพียงพอ เฉพาะการดำเนินการนี้สามารถทำได้ โดยที่ผู้จัดการของกลุ่ม"ข้อผิดพลาดข้อความเมื่อคุณพยายามที่จะเปลี่ยนแอตทริบิวต์"ManagedBy"ในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010 SP1
 • 2487501 เนื้อความของข้อความอีเมลที่ว่างเปล่าเมื่อคุณพยายามที่จะใช้แอพลิเคชันไคลเอนต์ IMAP เพื่ออ่านในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010
 • 2484862 คุณไม่สามารถอ่านข้อความอีเมล โดยใช้การที่ไคลเอ็นต์ IMAP ในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010
 • 2482471 การค้นหาเนื้อหาที่ล้มเหลวในการประยุกต์ของ IMAP ไคลเอนต์ที่เชื่อมต่อไปยังกล่องจดหมาย Exchange Server 2010
 • 2482103 ใช้เวลานานเพื่อขยายรายการการแจกจ่าย โดยใช้ EWS ในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010
 • 2482100 คุณไม่สามารถสร้าง หรือปรับปรุงกฎที่มีกล่องขาเข้าที่ระบุค่า "NoResponseNecessary" โดยใช้ EWS ในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010
 • 2481283 ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณใช้ Outlook เพื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ส่งต่อข้อความอีเมลที่อยู่ในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010
 • 2479875 บริการบริการการจำลองแบบกล่องจดหมายของ Exchange Microsoft จึงล้มเหลวเมื่อคุณเรียกใช้ cmdlet "New MailboxImportRequest" เพื่อการนำเข้าแฟ้ม.pst ไปยังกล่องจดหมายในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010
 • 2479227 กฎการส่งต่อข้อความไม่ทำงาน และกระบวนการ EdgeTransport.exe จึงล้มเหลวบนเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2010
 • 2476973 รหัสเหตุการณ์ 2168 ถูกบันทึกไว้เมื่อคุณพยายามที่จะสำรองข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนจากแบบ DAG ในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010 SP1
 • 2469341 ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณส่งต่อข้อความอีเมลที่มีการเซ็นชื่อ โดยใช้ Outlook ในโหมดออนไลน์ในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010
 • 2468514 OWA 2010 เอาปฏิทินการเชื่อมโยงที่คุณเพิ่มลงในกลุ่มปฏิทินหลาย โดยใช้ปฏิทิน Outlook 2010
 • 2467565 คุณไม่สามารถติดตั้งการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Exchange Server 2010 กับ GPO แพที่กำหนดนโยบายการดำเนินการ PowerShell สำหรับเซิร์ฟเวอร์ต้องปรับปรุง
 • 2464564 คุณไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณได้ถ้าชื่อผู้ใช้ที่คุณพิมพ์ใน OWA อยู่ในรูปของ UPN เมื่อคุณเปิดใช้งาน Exchange Server 2010 SP1 รหัสผ่านใหม่มือ
 • 2463858 การร้องขอเพื่อเข้าร่วมกลุ่มการแจกจ่ายไม่ประกอบด้วยชื่อกลุ่มการแจกจ่ายในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010 SP1
 • 2463798 ผู้ใช้อาจพบการลดลงของประสิทธิภาพการทำงาน ใน Outlook หรือ ใน OWA เมื่อคุณใช้ IMAP4 สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ปฏิทินที่อยู่ในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010 SP1
 • 2458543 หน่วยความจำรั่วเกิดขึ้นในบริการแลกเปลี่ยน RPC Client Access บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2010
 • 2458522 รายการหายไปจากรายการอีเมลขยะที่ถูกบล็อคหรือรายการที่ปลอดภัยของอีเมลขยะหลังจากที่คุณติดตั้ง Exchange Server 2010 SP1
 • 2457868 ข้อผิดพลาด "ข้อผิดพลาด HTTP 400 ร้องขอไม่ถูกต้อง" เมื่อคุณใช้ OWA ใน Exchange Server 2010 SP1 เพื่อที่ได้รับข้อความโต้ตอบแบบทันที โดยใช้ Internet Explorer 9
 • 2457688 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะเพิ่มอยู่อีเมลภายนอกลงในรายการผู้ส่งที่ปลอดภัยใน OWA ในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010 SP1
 • 2457304 คุณได้รับข้อความแสดงข้อความอีเมลที่ล้มเหลวให้ตรงกันเมื่อคุณซิงโครไนซ์อุปกรณ์เคลื่อนของคุณ โดยใช้ ActiveSync บนยังกล่องจดหมาย Exchange Server 2010
 • 2451101 7 บิตไม่อยู่ในเครื่องหมายคำพูดเมื่อคุณใช้คำสั่ง "นำมาใช้ (BODYSTRUCTURE) " เพื่อร้องขอสำหรับข้อความที่ระบุในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010
 • 2447629 รหัสเหตุการณ์ 4999 ถูกบันทึกไว้เมื่อมีการให้บริการส่งจดหมาย Exchange ล้มเหลวเป็นระยะ ๆ บนเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมาย 2010 ของ Exchange Server
 • 2445121 หน่วยความจำรั่วเกิดขึ้นในกระบวนการ Microsoft.Exchange.Monitoring.exe เมื่อคุณเรียกใช้ cmdlet "OwaConnectivity ทดสอบ" หรือ cmdlet "ActiveSyncConnectivity ทดสอบ" ใน EMS ที่บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2010
 • 2443688 รหัสเหตุการณ์ 10003 และ 4999 ID เหตุการณ์เข้าสู่ระบบเมื่อกระบวนการ EdgeTransport.exe บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2010 จึงล้มเหลว
 • 2432494 คุณไม่สามารถดูสำเนาของฐานข้อมูลกล่องจดหมายที่ถูกโฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายบางอย่าง โดยใช้คอนโซลการจัดการแลกเปลี่ยนหลังจากที่คุณติดตั้ง Exchange Server 2010 SP1
 • 2426952 คุณไม่สามารถเอาสำเนาฐานข้อมูลกล่องจดหมายออกจากฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2010
 • 2424801 บริการ Microsoft Exchange บริการโฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2010 จึงล้มเหลว
 • 2423754 สถานะการตอบสนองที่ผู้รับไม่ถูกต้องหลังจากที่คุณได้เพิ่มผู้ใช้รายอื่นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของการเรียกประชุมในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010
 • 2417084 โฟลเดอร์สาธารณะหายไปจากรายการโฟลเดอร์รายการโปรดสาธารณะยังกล่องจดหมาย Exchange Server 2010
 • 2398431 การใช้ Pipelining ใน SMTP เพื่อการตรวจสอบที่อยู่อีเมลที่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องเมื่อคุณปิดใช้งานฟังก์ชันการทำงาน tarpitting บนตัวเชื่อมต่อรับในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010
 • 2277649 คุณได้รับข้อความแสดงข้อมูลมส่งเมื่อคุณเรียกใช้สคริปต์ "TestCasConnectivityUser.ps1 ใหม่" ไว้บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2010
 • 2009942 โฟลเดอร์ที่ใช้เวลานานในการปรับปรุงเมื่อผู้ใช้ Exchange Server 2010 ใช้ Outlook 2003 ในโหมดออนไลน์
 • 2544011 ผู้รับในข้อความอีเมลบางอย่างหายไปหลังจากที่คุณเรียกใช้ Scanpst.exe บนแฟ้ม.pst ในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010
การแก้ไข
ข้อมูลการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง

เมื่อต้องการดาวน์โหลด และการติดตั้ง Update Rollup 3 สำหรับ Exchange Server 2010 SP1 แวะไปที่เว็บไซต์ Microsoft Update ที่ต่อไปนี้: หมายเหตุ Microsoft Update ตรวจหาการปรับปรุงเปลี่บนเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมาย 2010 ของ Exchange Server ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มความพร้อมใช้งานฐานข้อมูล (DAG)

เมื่อต้องการใช้การยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงนี้ในสถานการณ์ต่อไปนี้ การยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงจะยังใช้ได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:
 • การจัดวาง 3 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Exchange Server 2010 SP1 กับคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องที่กำลังเรียกใช้ Exchange Server 2010 SP1
 • การจัดวาง 3 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Exchange Server 2010 SP1 ไปยังเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มความพร้อมใช้งานฐานข้อมูล (DAG)

แฟ้มดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ต่อไปนี้: หมายเหตุ วันนำออกใช้สำหรับการปรับปรุงนี้เป็นเดือน 6 เมษายน 2011

ปัญหาการปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

เมื่อคุณติดตั้งการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณอาจพบครั้งติดตั้งนาน นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความต่อไปนี้:
การสร้างรูปท้องถิ่นสำหรับแอสเซมบลีสุทธิ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากเครือข่ายการร้องขอ http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/CodeSigPCA.crl เว็บไซต์

เมื่อมีการร้องขอการเครือข่ายค้นหารายการเพิกถอนใบรับรองสำหรับแต่ละแอสเซมบลีที่สร้างอิมเมจเนทิฟ (NGen) ที่คอมไพล์รายการรหัสท้องถิ่น ร้องขอแต่ละต้องหมดเวลาก่อนการติดตั้งที่ยังคงมีอยู่

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ปิดใช้งาน ตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรองของผู้เผยแพร่ บนคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใน Internet Explorer คลิก เครื่องมือคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ตแล้ว คลิก ขั้นสูง แท็บ
 2. ภายใต้การ รักษาความปลอดภัย ส่วน คลิกเพื่อยกเลิกการ ตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรองของผู้เผยแพร่ กล่องกาเครื่องหมาย
 3. คลิก ตกลง.

เราขอแนะนำว่า คุณล้างตัวเลือกความปลอดภัยนี้ใน Internet Explorer ถ้าคอมพิวเตอร์ในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมคับ หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ เปิดใช้อีกครั้ง ตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรองของผู้เผยแพร่ ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัย

ปัญหาการปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ที่กำหนดเองของแฟ้ม Outlook Web App

สิ่งสำคัญ ก่อนที่คุณสามารถใช้ update rollup เราขอแนะนำว่า คุณทำสำเนาสำรองของแฟ้ม Outlook Web App ใด ๆ ที่คุณกำหนดเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนด Outlook Web App แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft TechNet: เมื่อคุณประยุกต์ใช้แพ็คเกจการปรับปรุงข้อ กระบวนการปรับปรุงปรับปรุงแฟ้ม Outlook Web App หากพวกเขาจำเป็นต้องใช้ ดังนั้น กำหนดเองใด ๆ ไปยังแฟ้ม Logon.aspx หรือแฟ้ม Outlook Web App อื่น ๆ จะถูกเขียนทับ และคุณต้องสร้างการกำหนดค่าเอง Outlook Web App ใน Logon.aspx ใหม่อีกครั้ง

การปรับปรุงปัญหาสำหรับลูกค้า CAS คำแนะนำการปรับใช้พร็อกซีที่ปรับใช้ CAS CAS proxying

ถ้าตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งสอง นำไปใช้การยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงบนเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอ็นต์เข้ากับอินเทอร์เน็ตก่อนที่คุณสามารถใช้การยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงบนเซิร์ฟเวอร์ Client Access ไม่ใช่อินเทอร์เน็ตที่:
 • คุณเป็นลูกค้าคำแนะนำการปรับใช้พร็อกซี CAS
 • คุณได้จัดวาง CAS CAS proxying

หมายเหตุ สำหรับการตั้งค่าคอนฟิกอื่น ๆ Exchange Server 2010 คุณไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมปรับปรุงบนเซิร์ฟเวอร์ในลำดับที่แน่นอน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ proxying CAS CAS แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft TechNet:
ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องมีการแลกเปลี่ยน Server 2010 Service Pack 1 (SP1) ติดตั้งอยู่

หมายเหตุ เอาออกการปรับปรุงชั่วคราวทั้งหมดสำหรับ Exchange Server 2010 SP1 ก่อนที่คุณสามารถใช้การยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงนี้

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

บริการที่จำเป็นจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้การยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อมูลการลบ

เมื่อต้องการเอาออก 3 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Exchange Server 2010 SP1 ใช้ เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก ใน'แผงควบคุม'เพื่อเอาการปรับปรุง 2529939

ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางที่ Microsoft ใช้ในการอธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft


คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2529939 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 05/25/2011 08:40:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1

 • kbqfe kbfix kbsurveynew kbhotfixrollup kbexpertiseinter kbmt KB2529939 KbMtth
คำติชม