ใบรับรองเซิร์ฟเวอร์เดสก์ท็อประยะไกลจะต่ออายุได้สองวันแม้ว่าจะ มีกำลังถูกต้องสำหรับ 1 ปี

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2531138
อาการ
•หลังจากการกำหนดค่าแม่แบบใบรับรองสำหรับเซิร์ฟเวอร์เดสก์ท็อประยะไกลตามการตั้งค่าที่อธิบายไว้ในการเชื่อมโยงต่อไปนี้

การตั้งค่าคอนฟิกใบรับรองของเดสก์ท็อประยะไกล
http://blogs.msdn.com/b/rds/archive/2010/04/09/configuring-remote-desktop-certificates.aspx

•ลูกค้าพบว่า แม้ว่าจะ มีแม่แบบใบรับรองถูกต้องสำหรับ 1 ปี เครื่องยนต์ได้ re-requesting และ re-enrolling ใบรับรองบนพื้นฐานประจำวัน

•ถ้าใบรับรองที่ลงทะเบียนได้โดยอัตโนมัติถูกประกาศไปโฆษณา เป็นตข้อมูลของ unstoppable re-enrolling ใบรับรอง ฐานข้อมูลโฆษณาจะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และการจำลองแบบโฆษณาอาจหยุดชั่วคราว และรายงานเหตุการณ์การเตือนต่อไปนี้

ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: NTDS ทั่วไป
ประเภทเหตุการณ์: การจำลองแบบ
รหัสเหตุการณ์: 1079
วัน: วว/ดด/ปปปป
เวลา: hh:mm:ss
User:  <domain>\<dc2$>$</dc2$></domain>
คอมพิวเตอร์:<dc1></dc1>
คำอธิบาย:
เหตุการณ์ภายใน: ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ไม่สามารถจัดสรรหน่วยความจำเพียงพอที่จะไปที่กระบวนงานการจำลองแบบได้ การจำลองแบบอาจได้รับผลกระทบจนกว่าหน่วยความจำเพิ่มเติมจะพร้อมใช้งาน

การกระทำของผู้ใช้
เพิ่มจำนวนหน่วยความจำทางกายภาพหรือหน่วยความจำเสมือน และตัวควบคุมโดเมนนี้ที่เริ่มต้นใหม่
สาเหตุ
เราได้ระบุว่าสาเหตุหลักของพฤติกรรมที่อาจ มีปัญหาในคอมโพเนนต์ RDS ที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวกับใบรับรอง:

ถ้า "ชื่อแม่แบบ" และ "ต้นแบบการแสดงผลชื่อ" นั้นแตกต่าง บริการของเรา (RDS) ล้มเหลวให้ตรงกับใบรับรองที่มีอยู่ไปยังแม่แบบ และเป็นระยะ ๆ enrolls สำหรับขึ้นใหม่
ความละเอียด
•แก้ไข/แก้ได้รับการยืนยันคือการ ตั้งค่าชื่อแม่แบบ (CN) ของคุณอย่างแน่นอนสายอักขระเดียวกันเป็นชื่อที่ใช้แสดงแม่แบบ
•ขั้นตอนนี้อธิบายไว้ (แนะนำ) ในเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับใบรับรอง RDS กำหนดค่าในการเชื่อมโยงข้างต้น (ขั้นตอนที่ 5)

บนหน้าของกล่องโต้ตอบนี้ "ทั่วไป" กำหนดทั้ง "ชื่อที่แสดงแม่แบบ" และ "ต้นแบบชื่อ" กับ "RemoteDesktopComputer" หมายเหตุ: สิ่งสำคัญคือการใช้สายอักขระเดียวกันสำหรับคุณสมบัติทั้งสอง

ลูกค้ายืนยันต่อว่า หลังจากการเปลี่ยนแปลงนี้ ใบรับรองจะมีอีกต่อไปถูกอายุบนพื้นฐานประจำวัน
ข้อมูลเพิ่มเติม

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2531138 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 05/27/2011 05:01:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Windows Automated Installation Kit for Windows 7, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard

  • kbmt KB2531138 KbMtth
คำติชม