ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ปัญหาที่ทราบเมื่อคุณติดตั้ง Office 2010 SP1 และ SharePoint 2010 SP1

บทนำ
บทความนี้จะแสดงปัญหาที่ทราบและการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานที่คุณอาจพบ เมื่อคุณติดตั้ง Service Pack 1 (SP1) สำหรับ Microsoft Office 2010, Microsoft SharePoint 2010 และผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ของ Office
การแก้ไข
ต่อไปนี้เป็นปัญหาที่คุณอาจพบเมื่อคุณติดตั้ง Service Pack เหล่านี้
  • ก่อนที่คุณจะติดตั้งแพคเกจ SP1 ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณมีเนื้อที่ดิสก์เพียงพอ สำหรับการแคช แพคเกจอาจต้องการเนื้อที่ดิสก์ที่เหลืออยู่ขนาดสูงสุดสี่เท่าของขนาดแฟ้มในระหว่างการติดตั้ง
  • คุณจะต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ เมื่อจบกระบวนการติดตั้ง Office 2010 SP1
  • หากใช้ Office Online ในสภาพแวดล้อมที่มีการใช้รุ่นต่างๆ ร่วมกัน โดยใช้ Office Online รุ่น SP1 หรือหลังจากนั้น ขณะที่ SharePoint Server 2010 ยังใช้รุ่น RTM อยู่ คุณจะต้องติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงสองโปรแกรมต่อไปนี้ ก่อนที่จะติดตั้ง SP1 สำหรับ Office Online:
    • 2510639 คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุง SharePoint Server 2010: 12 เมษายน 2554
    • 2510648 คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุง Office Online: 12 เมษายน 2554
  • หลังจากที่ติดตั้ง SharePoint Server 2010 SP1 แล้ว คุณลักษณะเวิร์กโฟลว์จะถูกปิดใช้งานเมื่อไซต์คอลเลกชันใหม่ถูกสร้างขึ้น เมื่อต้องการใช้คุณลักษณะเวิร์กโฟลว์ในไซต์คอลเลกชันใหม่ ให้เปิดใช้งานในหน้าการตั้งค่าไซต์คอลเลกชัน


หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ