ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายสนับสนุนของ Microsoft สำหรับสถานการณ์สมมติการปรับใช้ DFS R และ DFS N

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2533009
สรุป
บทความนี้อธิบายถึงการแจกจ่ายแฟ้มระบบจำลองแบบ (DFS R) และแจกจ่ายแฟ้มระบบ Namespace (DFS N) สถานการณ์สมมติการปรับใช้ที่ Microsoft ไม่สนับสนุน
ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานการณ์สมมติที่ไม่สนับสนุน

เมื่อคุณปรับใช้ DFS R และ DFS N ร่วม กับโฟลเดอร์ภายในบ้านของผู้ใช้ หรือ มีโปรไฟล์ผู้ใช้ข้ามเขต สถานการณ์สมมติต่อไปนี้คือไม่ได้รับการสนับสนุน โดย Microsoft:
 • คุณปรับใช้เซิร์ฟเวอร์แฟ้มเดียวสำหรับแต่ละสำนักงานสาขา โฟลเดอร์ภายในบ้านของผู้ใช้และโปรไฟล์ผู้ใช้ของผู้ใช้ในสำนักงานสาขาเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์แฟ้ม office สาขา
 • คุณใช้ DFS R ผ่านลิงค์ WAN จากเซิร์ฟเวอร์แฟ้ม office สาขาหลายไปยังเซิร์ฟเวอร์ฮับศูนย์กลางสำหรับการสำรองข้อมูลจากส่วนกลาง คุณตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ฮับที่ มีโฟลเดอร์ที่ถูกจำลองแบบอ่านอย่างเดียว หรือโฟลเดอร์ที่ถูกจำลองแบบอ่าน/เขียน
 • คุณตั้งค่าคอนฟิก namespace DFS ที่สร้าง namespace ที่ประกอบการ
 • คุณตั้งค่าคอนฟิก namespace โฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งไปยังโฟลเดอร์เป้าหมายที่หลาย แล้ว คุณเพิ่มโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันของเซิร์ฟเวอร์แฟ้มกลางเป็นโฟลเดอร์เป้าหมาย DFS N สองครั้ง คุณเปิดใช้งานเป้าหมายโฟลเดอร์ namespace ทั้งหมด หรือคุณเปิดใช้งานโฟลเดอร์เป้าหมายที่เดียวเท่านั้นในแต่ละครั้ง
 • คุณสามารถกำหนดระดับความสำคัญของเป้าหมายของ DFS N เพื่อให้ไคลเอ็นต์การอ้างอิงไปยังเซิร์ฟเวอร์แฟ้ม office สาขาแรก เมื่อไม่มีเซิร์ฟเวอร์แฟ้ม office สาขา ไคลเอนต์จะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังเซิร์ฟเวอร์แฟ้มส่วนกลาง นอกจากนี้ยังอาจระบุที่ใช้งานข้ามเขตผู้ใช้เชื่อมโยงไปยังเซิร์ฟเวอร์แฟ้มที่ประกอบด้วยข้อมูลผู้ใช้หรือส่วนกำหนดค่าผู้ใช้ของตนเอง และที่ใกล้กับตำแหน่งที่ตั้งทางกายภาพได้
หมายเหตุแม้ว่าสถานการณ์สมมตินี้ cites โฟลเดอร์ภายในบ้านและโปรไฟล์ผู้ใช้ข้ามเขตเป็นตัวอย่างเนื้อหาเฉพาะ ปัญหาเดียวกันนี้ใช้กับเนื้อหาที่อาจไม่ได้ถูกทำสำเนาไปยังคู่การจำลองแบบเมื่ออ้างอิงตัวเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้จากหุ้นส่วนที่แตกต่างกันกับคู่ค้าที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ เซิร์ฟเวอร์แฟ้ม "ศูนย์กลาง" และ "สำนักงานสาขา" แฟ้มเซิร์ฟเวอร์ตัวอย่าง ใด ๆ ปรับใช้โครงแบบที่คล้ายเป็นควบคู่กับปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ดังนั้น เหล่านั้นจะไม่ได้รับการสนับสนุน โดย Microsoft เป็นตัวอย่างการปรับใช้ที่คล้ายคลึงกันเป็นเซิร์ฟเวอร์ของสำนักงานสาขาสองทำซ้ำเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วระหว่างกัน

เหตุผลทางเทคนิคว่า Microsoft ไม่สนับสนุนสถานการณ์สมมติ

เราไม่สนับสนุนสถานการณ์สมมติการปรับใช้สำหรับเหตุผลต่อไปนี้:
 • โฟลเดอร์ภายในบ้านของผู้ใช้หรือโพรไฟล์ผู้ใช้ที่มีการจำลองแบบ โดยใช้ DFS R ระหว่างเซิร์ฟเวอร์แฟ้ม office สาขาและศูนย์กลางไฟล์เซิร์ฟเวอร์ อาจไม่ทันสมัย ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นสำหรับหนึ่งในสาเหตุต่อไปนี้:
  • รายการงานค้างของการจำลองแบบที่ขนาดใหญ่
  • โหลดระบบจำนวนมาก
  • การควบคุมปริมาณแบนด์วิดท์
  • กำหนดการจำลองแบบ
 • DFS R ทำทรานแซคชันการจำลองแบบข้อมูลส่วนกำหนดค่าผู้ใช้ การจำลองแบบทรานแซคชันเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดไปยังโปรไฟล์ผู้ใช้ หรือเหมือนกับสิ่งใดเลย ดังนั้น แฟ้มบางแฟ้มของส่วนกำหนดค่าผู้ใช้อาจถูกจำลองแบบ ในขณะที่แฟ้มอื่น ๆ อาจไม่ได้ถูกทำสำเนาก่อนที่ผู้ใช้ล้มเหลวผ่านไปยังเซิร์ฟเวอร์แฟ้มศูนย์กลาง
 • คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์อาจจะล้มเหลวผ่านไปยังเซิร์ฟเวอร์แฟ้มศูนย์กลางไคลเอ็นต์ DFS N ในหนึ่งในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • มีข้อบกพร่องของเสียงเครือข่ายชั่วคราวเมื่อคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์เข้าถึงข้อมูลผ่านเซิร์ฟเวอร์ข่าวสาร Block (SMB) จากเซิร์ฟเวอร์แฟ้ม office สาขา
  • มีรหัสข้อผิดพลาดเมื่อคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์เข้าถึงข้อมูลผ่าน SMB จากเซิร์ฟเวอร์แฟ้ม office สาขา
  การเปลี่ยนเส้นทางที่อาจเกิดขึ้นได้แม้ว่าเซิร์ฟเวอร์แฟ้ม office สาขาจะพร้อมใช้งาน ดังนั้น ผู้ใช้อาจถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังเซิร์ฟเวอร์แฟ้มกลางแม้ว่าคุณกำหนดค่าอ้างอิงเป้าหมายระดับความสำคัญของเซิร์ฟเวอร์แฟ้ม office สาขาในระดับสูงขึ้น

ความสอดคล้องของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นหรือข้อมูล staleness ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่สนับสนุน

ถ้าโฟลเดอร์ที่ถูกจำลองแบบของเซิร์ฟเวอร์แฟ้มส่วนกลางเป็นแบบจำลองแบบอ่าน/เขียน หนึ่งปัญหาต่อไปนี้อาจเกิดขึ้น:
 • โปรไฟล์ผู้ใช้อาจเสียหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ทำ โดยผู้ใช้ในระหว่างการเข้าสู่ระบบครั้งล่าสุดของพวกเขา อาจไม่ได้ถูกทำสำเนาไปยังเซิร์ฟเวอร์แฟ้มศูนย์กลาง ดังนั้น ผู้ใช้อาจเปลี่ยนแปลงแบบเก่าหรือสำเนาไม่สมบูรณ์ของโพรไฟล์ข้ามเขตในระหว่างการเข้าสู่ระบบถัดไป ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายของส่วนกำหนดค่าผู้ใช้
 • ผู้ใช้อาจพบการสูญเสียข้อมูลหรือข้อมูลเสียหายเนื่องจากข้อมูลในศูนย์กลางไฟล์เซิร์ฟเวอร์อาจจะเก่าแล้ว หรือการออกแบบของซิงค์กับข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์แฟ้ม office สาขา ข้อมูลผู้ใช้กลายเป็นเก่าแล้วเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของข้อมูลผู้ใช้จะไม่ได้ถูกจำลองแบบ
 • เมื่อผู้ใช้แก้ไขสำเนาเก่าของข้อมูลผู้ใช้บนเซิร์ฟเวอร์แฟ้มกลาง ข้อมูลที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์แฟ้มกลางจะเขียนทับข้อมูล fresher บนเซิร์ฟเวอร์แฟ้ม office สาขา ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก DFS R คือ กลไกจัดการการจำลองแบบหลายหลักที่ใช้ heuristic การแก้ไขข้อขัดแย้งของ wins writer ล่าสุดสำหรับแฟ้มที่มีข้อขัดแย้ง
ถ้าโฟลเดอร์ที่ถูกจำลองแบบของเซิร์ฟเวอร์แฟ้มส่วนกลางเป็นแบบจำลองแบบอ่านอย่างเดียว หนึ่งปัญหาต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นได้:
 • เมื่อผู้ใช้จะส่งตรงไปยังเซิร์ฟเวอร์แฟ้มกลาง โปรแกรมประยุกต์และผู้ใช้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแฟ้มที่เก็บอยู่ในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน ผู้ใช้จะสับสนได้เนื่องจากแฟ้มที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก่อนอย่างฉับพลันกลายเป็นแบบอ่านอย่างเดียว
 • เมื่อผู้ใช้จะส่งตรงไปยังเซิร์ฟเวอร์แฟ้มกลาง โปรไฟล์ผู้ใช้ข้ามเขตอาจเสียเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ทำ โดยผู้ใช้ในระหว่างการเข้าสู่ระบบครั้งล่าสุดของเขา อาจไม่ได้ถูกทำสำเนาไปยังเซิร์ฟเวอร์แฟ้มศูนย์กลาง นอกจากนี้ โครงสร้างพื้นฐานโปรไฟล์ผู้ใช้ข้ามเขตไม่สามารถเขียนกลับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับส่วนกำหนดค่าเมื่อผู้ใช้ออกจากระบบ
 • ผู้ใช้อาจพบการสูญเสียข้อมูลหรือข้อมูลเสียหายเนื่องจากข้อมูลในศูนย์กลางไฟล์เซิร์ฟเวอร์อาจจะเก่าแล้ว หรือการออกแบบของซิงค์กับข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์แฟ้ม office สาขา ข้อมูลผู้ใช้กลายเป็นเก่าแล้วเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของข้อมูลผู้ใช้จะไม่ถูกจำลองแบบ นอกจากนี้ ผู้ใช้จะสังเกตเห็นข้อผิดพลาดในการซิงโครไนส์หรือความขัดแย้งของแฟ้มที่มีการเปลี่ยนแปลงบนคอมพิวเตอร์ของพวกเขา ผู้ใช้ไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งได้เนื่องจากโฟลเดอร์ถูกจำลองแบบเป็นแบบอ่านอย่างเดียว
.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2533009 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 03/07/2014 16:50:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86), Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Datacenter

 • kbinfo kbexpertiseadvanced kbdfs kbsurveynew kbmt KB2533009 KbMtth
คำติชม