ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้แอสเซมบลีปลั๊กอินในฐานข้อมูลใน Microsoft Dynamics CRM 4.0: "ใช้งานนี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Windows Platform FIPS ผ่านการตรวจสอบอัลกอริทึมที่เข้ารหัสลับ"

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2535327
อาการ
สมมติว่า คุณเปิดใช้งานสหพันธ์ข้อมูลประมวลผลมาตรฐาน (FIPS) ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0 เมื่อคุณเรียกใช้แอสเซมบลีปลั๊กอินฐานข้อมูล คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ใช้งานนี้ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของอัลกอริทึมเข้ารหัสลับ FIPS แพลตฟอร์ม Windows ที่ผ่านการตรวจสอบ
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากอัลกอริทึมของ MD5CryptoServiceProvider ไม่เข้ากันได้กับ FIPS
การแก้ไข
ได้รับการแก้ไขปัญหานี้ในการยกเลิกโปรแกรมการปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกโปรแกรมการปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
949256 โปรแกรมปรับปรุงของ Microsoft Dynamics CRM 4.0 และโปรแกรมแก้ไขด่วน
หมายเหตุ ครั้งแรกปัญหานี้ถูกแก้ไขใน 17 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 17 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2477746 ชุดการปรับปรุง 17 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 จะพร้อมใช้งาน
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะ Microsoft CRM การแก้ไขปัญหาธุรกิจซอฟต์แวร์ hotfix และโปรแกรมปรับปรุงแพคเกจทาง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
887283 โปรแกรมแก้ไขด่วนของซอฟต์แวร์ Microsoft CRM การแก้ไขปัญหาทางธุรกิจและการปรับปรุงแพคเกจตั้งชื่อมาตรฐาน

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ