ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ข้อผิดพลาด: PRB: 80004005 - โปรแกรมควบคุมของเซิร์ฟเวอร์ MS ODBC SQL ไม่สามารถเตรียมใช้งานแพคเกจ SSPI

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:253577
อาการ
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกส่งกลับเมื่อคุณเรียกใช้คำสั่งกับฐานข้อมูล:
80004005 โปรแกรมควบคุม ODBC MS SQL Server ไม่สามารถเตรียมใช้งานแพคเกจ SSPI
สาเหตุ
ข้อผิดพลาดนี้สาเหตุทั่วไปคือ คุณมีแฟ้มในไลบรารีการเชื่อมโยง dynamic (DLL) โปรแกรมประยุกต์ที่กำหนดเองที่ชื่อ Security.dll
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา เปลี่ยนชื่อแฟ้มของคุณ Security.dll กับชื่ออื่นที่(นำคุณสามารถหน้านั้น ด้วยคำย่อของโปรแกรมประยุกต์ ตัวอย่างเช่น)
สถานะ
ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ
ปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์ MTS SQL SSPI 80004005

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ