ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
rePV = 1; var varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" l3-list-item" ms.title="Volume Licensing" tabindex="20" data-bi-name="Products_ForBusiness_VolumeLicensing"> Volume Licensing
 • การสนับสนุน
 • ลงชื่อเข้าใช้
  Cart

  ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบของ Skype โดยใช้บัญชี Microsoft ของตน หลังจาก Public IM Connectivity (PIC) หรือ External Communications ถูกเปิดใช้ใน Skype for Business Online

  ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

  ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2537605
  ปัญหา
  พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้ ผู้ใช้ที่ใช้เป็น "อีเมลที่เป็นเครื่องหมายใน" บัญชี (EASI) หรือโดเมนที่กำหนดเองเป็นของตน เอง Microsoft บัญชีการลงชื่อเข้าใช้บริการของ Microsoft ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ชื่อผู้ใช้@contoso.com โดเมนในบัญชี Microsoft ของผู้ใช้จะเหมือนกับโดเมนที่ใช้ Microsoft Office 365 ในสถานการณ์สมมตินี้ ผู้ใช้ที่พยายามเข้าสู่ระบบ Skype อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ไม่สามารถใช้ของเขา หรือเธอบัญชี Microsoft ปัจจุบันเพื่อลงชื่อเข้าใช้ Skype แทน ผู้ใช้ถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลงบัญชี Microsoft ของเขา หรือเธอเพื่อที่จะใช้โดเมนที่แตกต่างกัน
  โซลูชัน
  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  ปัญหานี้เกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
  • บัญชี Microsoft ผู้ใช้ชื่อโดเมนเดียวกันเป็น Office 365
  • เชื่อมต่อ IM สาธารณะ (PIC) ถูกเปิดใช้งานใน Skype ธุรกิจแบบออนไลน์สำหรับ Office 365 องค์กร
  • การสื่อสารภายนอกอยู่ได้ใน Skype สำหรับธุรกิจออนไลน์สำหรับองค์กรทางธุรกิจขนาดเล็กของ Office 365
  ในสถานการณ์สมมตินี้ เมื่อผู้ใช้ที่ลงทะเบียนในการ Skype ผู้ใช้ถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลงบัญชี Microsoft ของเขา หรือเธอจะใช้โดเมนที่ไม่ขัดแย้งกับ Office 365

  ปัญหานี้เกิดขึ้น เพราะวิธีที่โฆษณาบริการเซสชันเริ่มต้นโพรโทคอล (SIP) Office 365 และสภาพแวดล้อมของ Skype สามารถสของกรอบ PIC หรือการสื่อสารภายนอกอยู่สำหรับโดเมน Office 365 อย่างไรก็ตาม ถ้า PIC หรือการสื่อสารภายนอกถูกเปิดใช้งานสำหรับโดเมน Office 365 โดเมน Office 365 กลายเป็น โดเมน SIP อย่างเป็นทางการ และโฮสต์การบริการ ดังนั้น เมื่อผู้ใช้พยายามเข้าสู่ระบบ Skype บริการบัญชี Microsoft รู้จักควบคุม namespace โดเมน Office 365 และต้องการให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงบัญชี Microsoft ของเขา หรือเธอจะใช้โดเมนที่แตกต่างกัน

  ยังคงต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

  คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ