eseutil /d Defragments ฐานข้อมูลและแฟ้มแบบกระแสข้อมูล

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:254132
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
เมื่อคุณเรียกใช้eseutil /dกับฐานข้อมูลการจัดเรียงไว้ แฟ้มแบบกระแสข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ defragmented นี่คือลักษณะการทำงานเริ่มต้น

ตัวอย่าง หากคุณเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง
eseutil /d c:\exchsrvr\mdbdata\priv1.edb
แฟ้ม Priv1.edb และ Priv1.stm กำลัง defragmented ถ้าคุณไม่ต้องแฟ้มแบบกระแสข้อมูลสามารถ defragmented รวม/iตัวเลือก
ข้อมูลเพิ่มเติม
eseutil ใน(โหมด Defragmenteseutil /d) ได้/sตัวเลือกที่ช่วยให้คุณสามารถระบุชื่อและตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มแบบกระแสข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล โดยค่าเริ่มต้น Eseutil ค้นหาแฟ้มแบบกระแสข้อมูลในตำแหน่งที่ตั้งเดียวกันเป็นฐานข้อมูล และสันนิษฐานว่า มีชื่อเหมือนกับฐานข้อมูลยกเว้นสำหรับส่วนขยายเป็นแบบกระแสข้อมูลของแฟ้ม (.stm) อย่างไรก็ตาม ถ้าฐานข้อมูลและแฟ้มแบบกระแสข้อมูลของคุณ ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งเดียวกัน หรือไม่มี ชื่อเดียวกัน จากนั้น/sตัวเลือกอนุญาตให้คุณสามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งอื่นหรือชื่อแฟ้มแบบกระแสข้อมูลการ กระบวนการ/sตัวเลือก (หรือของ omission) ไม่ควบคุมว่าหรือไม่ defragmented แฟ้มแบบกระแสข้อมูล
XADM

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 254132 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 18:38:58 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB254132 KbMtth
คำติชม