แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 1 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2544793
บทนำ
แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับปัญหาของ Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) ที่ได้รับการแก้ไขตั้งแต่การวางจำหน่ายของ SQL Server 2008 R2 SP1

หมายเหตุ Build ของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้เรียกว่าเป็นสร้าง 10.50.2769.0

เราขอแนะนำให้ คุณทดสอบโปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนที่คุณใช้ในสภาพแวดล้อมการผลิต เนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม นำออกใช้แก้ไขใหม่แต่ละที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2567616 SQL Server 2008 R2 สร้างและเผยแพร่หลังจากเปิดตัว SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

หมายเหตุที่สำคัญเกี่ยวกับแพคเกจการปรับปรุง

  • โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 ก็หลายภาษา ดังนั้น แพคเกจการปรับปรุงหนึ่งสามารถใช้กับภาษาที่สนับสนุน
  • แพคเกจการปรับปรุงหนึ่งรวมถึงแพคเกจคอมโพเนนต์ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม แพคเกจการปรับปรุงการปรับปรุงเฉพาะส่วนประกอบเหล่านั้นที่จะถูกติดตั้งบนระบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง 1 สำหรับ SQL Server 2008 R2 SP1

ขณะนี้มีแพคเกจการปรับปรุงได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้กับระบบที่พบปัญหาเหล่านี้เฉพาะเท่านั้น แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงกระทบใด ๆ ปัญหาเหล่านี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอถัดไป SQL Server 2008 R2 service pack ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้

ถ้าการปรับปรุงพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับแพคเกจการปรับปรุง

หมายเหตุ ถ้าเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไข คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเฉพาะนี้ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่รวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้

บทความ Microsoft Knowledge Base ที่อธิบายการแก้ไขด่วนเหล่านี้จะนำออกใช้เมื่อพร้อม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ของ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
หมายเลขข้อบกพร่องของ VSTSหมายเลขบทความ KBคำอธิบาย
7467262563924แก้ไข: "โพรโทคอล (TDS) ในการส่งกระแสข้อมูลแบบตารางข้อมูลขาเข้ากระแสข้อมูลไม่ถูกต้อง" ข้อผิดพลาดเมื่อฟังก์ชัน SQLPutData แทรกค่า SQL_NULL_DATA ในแบบ TVP ใน SQL Server 2008 R2
7467392563216แก้ไข: รูปแบบไดนามิกไม่ทำงานในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษใน SSRS 2008 R2 ถ้า Global ใช้นิพจน์ค่าตัวแปร PageNumber
7467412559662แก้ไข: ประสิทธิภาพช้าเมื่อคุณแสดงรายงานที่ส่งกลับค่าสายอักขระความยาวของข้อความใน SSRS 2008 R2 ถ้าข้อความประกอบด้วยอักขระไม่คืนค่าขนส่ง
7467362547017แก้ไข: อินสแตนซ์ของฟังก์ชัน DAX ที่มีชื่อไม่ถูกต้องปรากฏเมื่อคุณเพิ่มสมาชิกที่คำนวณได้เมื่อต้องการรายงานที่ใช้เป็นฐานข้อมูล SSAS 2008 R2 เป็นแหล่งข้อมูล
7467342545989แก้ไข: "เกิดหมดเวลาขณะรอการบัฟเฟอร์ latch" พลาดเมื่อหลาย ๆ ธุรกรรมการปรับปรุงฐานข้อมูลใน SQL Server 2008 R2 พร้อมถ้าฐานข้อมูลใช้ระดับการแยก snapshot
7467252539378แก้ไข: ผิด Replmerg.exe พลาดเมื่อจะวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคำสั่งใน SQL Server ถ้ากระบวนงานที่เก็บไว้ประกอบด้วยอักขระที่มากกว่า 4000
7467322539098แก้ไข: "เกิดข้อผิดพลาดรันไทม์: คุณสมบัติที่ไม่พบ DBPROP_MSMD_UPDATE_ISOLATION_LEVEL " ข้อผิดพลาดเมื่อโปรแกรมประยุกต์พยายามสร้างการเชื่อมต่อกับ SSAS 2008 R2
7467292535660แก้ไข: สมาชิกของบทบาทจะซิงโครไนส์แม้ว่าองค์ประกอบ SynchronizeSecurity ถูกตั้งค่าของ SkipMembership SSAS 2008 หรือ SSAS 2008 R2
7189222532079แก้ไข: คำสั่ง DML ไม่ทำงานบนบางคอลัมน์ในตารางหลังจากที่คุณเปิดใช้งาน CDC บนคอลัมน์ใน SQL Server 2008 R2
7189532531172แก้ไข: "ไม่สามารถรับสมาชิกปัจจุบัน" ข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถาม MDX ใน SQL Server 2008 R2 Analysis Services
7467242530913แก้ไข: "เกิดข้อผิดพลาด: 17066 " เกิดเมื่อคุณสร้างดัชนีกลุ่ม partitioned ใน SQL Server 2008 R2 ถ้ามีใช้แผนการดำเนินการแบบขนาน
7189412526959แก้ไข: การโปรแกรมประยุกต์พัฒนาประสิทธิภาพเมื่อแบบสอบถามที่อ้างอิงถึงตารางชั่วคราวที่ถูกสร้างในเซสชัน ใน SQL Server 2008 และ ใน SQL Server 2008 R2
7306592525665แก้ไข: SQL Server 2008 ประมูลหยุดตอบสนองเมื่อคุณหยุดการดีบักแบบ 2008 SSIS หรือแพคเกจ SSIS 2008 R2
7189242522708แก้ไข: ประสิทธิภาพลดหลังจากที่คุณย้ายรายงานที่ประกอบด้วยรายการพารามิเตอร์แบบหล่นลงของ multi-select ขนาดใหญ่กับ SQL Server 2008 R2 บริการรายงาน
7189102521127แก้ไข: PowerPivot หน้าต่างเปิดเมื่อคุณเปิดแฟ้ม.xla หรือ.xlam ใน Excel 2010 ถ้ามีการติดตั้ง PowerPivot สำหรับ Excel 2010
7189232520240แก้ไข: ผิดพลาดสิทธิ์เมื่อคุณดูโฟลเดอร์ โดยใช้ " ViewMode = WebpartList " พารามิเตอร์ในสายอักขระแบบสอบถามสำหรับรายงาน Manager ใน SQL Server 2008 R2 บริการรายงาน
7189312519358แก้ไข: "ค่าจำนวนเต็มอยู่นอกช่วง" พลาดเมื่อคุณส่งค่า bigint เป็น last_sync_version อาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน CHANGETABLE ใน SQL Server 2008 หรือ ใน SQL Server 2008 R2
7189462518876แก้ไข: แบบสอบถาม MDX อย่างไม่ถูกต้องคืนค่า NULL หรือค่า 0 สำหรับบางมาตรการถ้าสมาชิกที่คำนวณได้ถูกใช้บนแกนแถวใน SSAS 2008 R2
7189212518808แก้ไข: "นิพจน์: (pCopySrc - คำสั่ง)<= (int)="" cmdlength"="" error="" when="" you="" add="" a="" column="" to="" a="" table="" published="" in="" a="" transactional="" publication="" in="" sql="" server="" 2008="" r2=""></=>
7189182516439แก้ไข: "สคริปต์ ' / MDM/ScriptResource.axd' ประกอบด้วยการเรียกใช้หลาย Sys.Application.notifyScriptLoaded() อนุญาตให้ใช้เพียง"ข้อผิดพลาดบนเว็บไซต์ของ SQL Server 2008 R2 MDS
7188972516163แก้ไข: โปรแกรมสร้างรายงาน 3.0 ไม่ตอบสนองหลังจากที่คุณเรียกใช้แบบสอบถามสองครั้งมากกว่ากับแบบจำลองรายงานใน SSRS 2008 R2
7189162515489แก้ไข: พัง "EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION 0xc0000005 ข้อยกเว้น" และ SQL Server 2008 R2 เมื่อคุณเริ่มการทำงานของเซสชันเหตุการณ์ขยายเซิร์ฟเวอร์ SQL
7189492515286แก้ไข: "ไม่มีฟังก์ชันที่ไม่มี ' { urn:schemas-microsoft-com:xml-sql}:variable() " ข้อผิดพลาดสำหรับแบบสอบถาม XQuery ที่อัพเดตค่าของคอลัมน์ XML ใน SQL Server 2005 ใน SQL Server 2008 หรือ ใน SQL Server 2008 R2
7189332511151แก้ไข: คอลัมน์ของแหล่งโปรแกรมต้นฉบับของแฟ้มไม่ได้นำเข้าถ้าข้อมูลของคอลัมน์ถัดไปมีความยาวมากกว่าความกว้างคอลัมน์ผลลัพธ์ ใน SSIS 2005, SSIS 2008 หรือ SSIS 2008 R2 หนึ่งไบต์
7189402510668ขณะนี้คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการติดตั้งแพคเกจ (Dtsinstall.exe) ให้เรียกใช้แฟ้มปรับใช้การแสดงรายการของแพคเกจ SSIS มี SSIS 2008 หรือ SSIS 2008 R2 ไม่ได้ติดตั้ง
7189392509659แก้ไข: dbo schema เป็น preappended เมื่อคุณใช้กระบวนงานที่เก็บแบบกำหนดเองในกระบวนการ sp_addarticle ที่เก็บไว้
7189372506795แก้ไข: ผิดพลาด "ข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับรูป" เมื่อคุณเปิดแฟ้ม pdf ที่จะออกจากสภาพแวดล้อมของบริการรายงานของ SQL Server 2008 หรือ SQL Server 2008 R2 บริการรายงาน
7189042504090แก้ไข: การละเมิดการเข้าถึงเมื่อคุณใส่ข้อมูลลงในพาร์ติชันใหม่ของ partitioned ตารางหลังจากที่คุณวางคอลัมน์ของตารางใน SQL Server 2008 R2
7189012498818การแก้ไข: ข้อผิดพลาด 7359 เมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถามกับฟังก์ชันผู้ใช้กำหนดเองหรือมุมมองที่ใช้คำเหมือนบนเซิร์ฟเวอร์ที่มีการเชื่อมโยงใน SQL Server 2005, SQL Server 2008 หรือ SQL Server 2008 R2
7188982492931แก้ไข: ผิด SSRS 2008 R2 พลาดเมื่อคุณใช้ SSRS 2008 R2 เพื่อทำให้รูปแบบ enhanced metafile (.emf) หรือพิมพ์รายงานหลายฉบับในเวลาเดียวกัน
7189262491510การแก้ไข: A แบบสอบถามที่มีเพรดิเคตมีอยู่ในคำสั่ง where ใช้เวลานานในการคอมไพล์ใน SQL Server 2008 หรือ SQL Server 2008 R2
7188992484392แก้ไข: คอลัมน์ "xact_seqno" ในตาราง "MSrepl_errors" ไม่บันทึกแถวถูกข้าม ใน SQL Server 2008 หรือ ใน SQL Server 2008 R2 ถ้าคุณใช้การ "-SkipErrors " พารามิเตอร์ในบริษัทตัวแทนการแจกจ่าย
7189142481274แก้ไข: แบบสอบถามที่ใช้ฟังก์ชัน DATEDIFF อาจทำงานช้า ใน SQL Server 2005 หรือ ใน SQL Server 2008 หรือ ใน SQL Server 2008 R2
7189362478514แก้ไข: "กระบวนการเวียนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลแถวได้" เกิดข้อผิดพลาดเมื่อมีการหยุดการเวียนแทน และแถวถูกตั้งค่าเป็น 4 ในคอลัมน์ genstatus ในตารางระบบ msmerge_genhistory
7189302476322แก้ไข: แบบสอบถามแบบทั่วไปตารางใช้นิพจน์แบบที่ใช้ฟังก์ชัน CHANGETABLE รันช้าลงอย่างมากใน SQL Server 2008 Service Pack 1 หรือ SQL Server 2008 R2
7188942451688แก้ไข: "CPerIndexMetaQS::ErrorAbort - ความเสียหายของดัชนี" ข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามปรับปรุงมุมมอง partitioned ใน SQL Server 2008 R2
718925968215แก้ไข: การข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะได้ทีละหลาย ๆ แทรกข้อมูลลงในตารางที่ประกอบด้วยคอลัมน์ชนิดวันที่ใช้รูปแบบวันของสหรัฐอเมริกา ใน SQL Server 2008 หรือ ใน SQL Server 2008 R2: "Bulk การโหลดข้อมูลแปลงข้อผิดพลาด"
6930582526552 แก้ไข: บริการ SQL Server Browser เป็นระยะ ๆ ไม่ตอบสนองการร้องขอขาเข้า
7214152550552แก้ไข: คำสั่ง SQL Server หยุดการตอบสนองเมื่อคุณใช้เส้นทางเข้าถึง nonbuffered ในการเข้าถึงแฟ้ม FILESTREAM ใน SQL Server 2008 R2


รายละเอียดของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้การปรับปรุงนี้

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้ด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ข้อมูลสำคัญ

แฟ้มข้อมูล

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่น แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มต่าง ๆ ที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในบทความนี้

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา รายการใน'แผงควบคุม'

X รุ่นที่ใช้ x86

ใช้ร่วมกันใน SQL Server 2008 R2 ฐานบริการหลัก
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Bcp.exe2009.100.2769.089,44026 มิย 201106:55x 86
Commanddest.dll2009.100.2769.0165,21626 มิย 201106:51x 86
Distrib.exe2009.100.2769.075,61626 มิย 201106:55x 86
Dts.dll2009.100.2769.01,442,14426 มิย 201106:51x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0334,68826 มิย 201106:51x 86
Dtsconn.dll2009.100.2769.0285,53626 มิย 201106:51x 86
Dtspipeline.dll2009.100.2769.0697,18426 มิย 201106:51x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.032,60826 มิย 201106:51x 86
Exceldest.dll2009.100.2769.0173,92026 มิย 201106:51x 86
Excelsrc.dll2009.100.2769.0183,64826 มิย 201106:51x 86
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0276,83226 มิย 201106:51x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0284,51226 มิย 201106:51x 86
Logread.exe2009.100.2769.0424,28826 มิย 201106:52x 86
Mergetxt.dll2009.100.2769.030,04826 มิย 201106:48x 86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2769.067,42426 มิย 201106:50x 86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.2769.0153,44024 มิย 201115:01x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.2769.0350,04824 มิย 201115:01x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.2769.0296,80026 มิย 201106:49x 86
Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.2769.083,80826 มิย 201106:49x 86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.50.2769.0452,44824 มิย 201115:01x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.2769.01,767,77626 มิย 201106:48x 86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.2769.03,049,31224 มิย 201115:01x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.2769.0186,20826 มิย 201106:48x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.2769.01,140,57624 มิย 201115:01x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,38426 มิย 201106:46x 86
Oledbdest.dll2009.100.2769.0174,43226 มิย 201106:48x 86
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0186,72026 มิย 201106:48x 86
Rawdest.dll2009.100.2769.0128,86426 มิย 201106:48x 86
Rawsource.dll2009.100.2769.0120,67226 มิย 201106:48x 86
Rdistcom.dll2009.100.2769.0654,17626 มิย 201106:48x 86
Recordsetdest.dll2009.100.2769.0116,06426 มิย 201106:48x 86
Replagnt.dll2009.100.2769.018,78426 มิย 201106:48x 86
Repldp.dll2009.100.2769.0192,35226 มิย 201106:48x 86
Replmerg.exe2009.100.2769.0341,85626 มิย 201106:52x 86
Replsync.dll2009.100.2769.0100,70426 มิย 201106:48x 86
Snapshot.exe10.50.2769.013,66426 มิย 201106:54x 86
Spresolv.dll2009.100.2769.0180,06426 มิย 201106:48x 86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.2769.013,66426 มิย 201106:48x 86
Sqlcmd.exe2009.100.2769.0154,46426 มิย 201106:52x 86
Sqlmergx.dll2009.100.2769.0194,40026 มิย 201106:47x 86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0105,82426 มิย 201106:36x 86
Sqlwep100.dll2009.100.2769.089,44026 มิย 201106:36x 86
Ssradd.dll2009.100.2769.041,82426 มิย 201106:36x 86
Ssravg.dll2009.100.2769.041,82426 มิย 201106:36x 86
Ssrdown.dll2009.100.2769.026,97626 มิย 201106:36x 86
Ssrmax.dll2009.100.2769.040,28826 มิย 201106:36x 86
Ssrmin.dll2009.100.2769.040,28826 มิย 201106:36x 86
Ssrpub.dll2009.100.2769.027,48826 มิย 201106:36x 86
Ssrup.dll2009.100.2769.026,97626 มิย 201106:36x 86
Txagg.dll2009.100.2769.0243,04026 มิย 201106:36x 86
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0207,20026 มิย 201106:36x 86
Txderived.dll2009.100.2769.0414,04826 มิย 201106:36x 86
Txlookup.dll2009.100.2769.0354,65626 มิย 201106:36x 86
Txmerge.dll2009.100.2769.0138,59226 มิย 201106:36x 86
Txmergejoin.dll2009.100.2769.0180,06426 มิย 201106:36x 86
Txrowcount.dll2009.100.2769.065,37626 มิย 201106:36x 86
Txsort.dll2009.100.2769.0164,19226 มิย 201106:36x 86
Txsplit.dll2009.100.2769.0410,46426 มิย 201106:36x 86
อินสแตนซ์บริการฐานข้อมูล R2 หลักของ SQL Server 2008
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Atxcore.dll2009.100.2769.026,46426 มิย 201106:51x 86
Datacollectorcontroller.dll2009.100.2769.0135,52026 มิย 201106:51x 86
Rsfxft.dll2009.100.2769.021,34426 มิย 201106:48x 86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.2769.013,66426 มิย 201106:48x 86
Sqlaccess.dll2009.100.2769.0407,39226 มิย 201106:45x 86
Sqlagent.exe2009.100.2769.0370,52826 มิย 201106:52x 86
Sqlos.dll2009.100.2769.014,68826 มิย 201106:47x 86
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.2769.014,68826 มิย 201106:36x 86
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.2769.04,622,68826 มิย 201106:36x 86
Sqlservr.exe2009.100.2769.043,050,84826 มิย 201106:52x 86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0105,82426 มิย 201106:36x 86
Sqsrvres.dll2009.100.2769.089,95226 มิย 201106:36x 86
SQL Server 2008 R2 ฐานบริการหลักทั่วไป
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.50.2769.0563,04026 มิย 201106:52x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2769.01,349,47226 มิย 201106:52x 86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll10.50.2769.0243,55226 มิย 201106:52x 86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.2769.0153,44024 มิย 201115:01x 86
Microsoft.sqlserver.management.dac.dll10.50.2769.02,864,99226 มิย 201106:49x 86
Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll10.50.2769.015,71226 มิย 201106:49x 86
Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll10.50.2769.063,32826 มิย 201106:49x 86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.50.2769.0452,44824 มิย 201115:01x 86
Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll10.50.2769.0112,48026 มิย 201106:48x 86
Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.2769.07,051,10426 มิย 201106:48x 86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.2769.03,049,31224 มิย 201115:01x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.2769.0186,20826 มิย 201106:48x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.2769.01,140,57624 มิย 201115:01x 86
Msgprox.dll2009.100.2769.0203,10426 มิย 201106:48x 86
Replerrx.dll2009.100.2769.0120,67226 มิย 201106:48x 86
Replisapi.dll2009.100.2769.0272,73626 มิย 201106:48x 86
Replprov.dll2009.100.2769.0576,86426 มิย 201106:48x 86
Replrec.dll2009.100.2769.0791,90426 มิย 201106:46x 86
Replsub.dll2009.100.2769.0413,02426 มิย 201106:48x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.2769.013,66426 มิย 201106:48x 86
Sqlmanager.dll2009.100.2769.0521,05626 มิย 201106:47x 86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.2769.0271,71226 มิย 201106:47x 86
Svrenumapi100.dll2009.100.2769.0780,64026 มิย 201106:36x 86
Xmlsub.dll2009.100.2769.0193,37626 มิย 201106:36x 86
Studio พัฒนาระบบสารสนเทศธุรกิจ R2 ของ SQL Server 2008
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Commanddest.dll2009.100.2769.0165,21626 มิย 201106:51x 86
Dataprofileviewer.exe10.50.2769.0313,18426 มิย 201106:53x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.2769.046,94426 มิย 201106:52x 86
Dts.dll2009.100.2769.01,442,14426 มิย 201106:51x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0334,68826 มิย 201106:51x 86
Dtsconn.dll2009.100.2769.0285,53626 มิย 201106:51x 86
Dtspipeline.dll2009.100.2769.0697,18426 มิย 201106:51x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.032,60826 มิย 201106:51x 86
Exceldest.dll2009.100.2769.0173,92026 มิย 201106:51x 86
Excelsrc.dll2009.100.2769.0183,64826 มิย 201106:51x 86
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0276,83226 มิย 201106:51x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0284,51226 มิย 201106:51x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.2769.087,90426 มิย 201106:52x 86
Microsoft.analysisservices.controls.dll10.50.2769.03,233,63226 มิย 201106:52x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.50.2769.05,920,60826 มิย 201106:52x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2769.01,349,47226 มิย 201106:52x 86
Microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.2769.01,988,44826 มิย 201106:52x 86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.2769.01,001,31226 มิย 201106:52x 86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.2769.05,928,80026 มิย 201106:52x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.2769.04,163,42426 มิย 201106:52x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.2769.0333,66426 มิย 201106:52x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll10.50.2769.034,65626 มิย 201106:51x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.2769.0563,04026 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.50.2769.0128,86426 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll10.50.2769.011,564,89626 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.designer.dll10.50.2769.0911,20026 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.2769.01,251,16826 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.2769.0255,84026 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.2769.01,812,32026 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.2769.0321,37626 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.2769.0272,22426 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.2769.0153,44026 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.2769.05,183,32826 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.2769.0112,48026 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.2769.02,557,79226 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.2769.01,259,36026 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll10.50.2769.0612,19226 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.2769.0104,28826 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.50.2769.0104,28826 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.2769.0292,70426 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll10.50.2769.0378,72026 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.2769.0292,70426 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.2769.0198,49626 มิย 201106:50x 86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2769.067,42426 มิย 201106:50x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.2769.0296,80026 มิย 201106:49x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,38426 มิย 201106:46x 86
Msmdlocal.dll10.50.2769.028,068,70426 มิย 201106:48x 86
Msmgdsrv.dll10.50.2769.08,671,58426 มิย 201106:46x 86
Msolap100.dll10.50.2769.06,671,20026 มิย 201106:48x 86
Msolui100.dll10.50.2769.0272,73626 มิย 201106:48x 86
Oledbdest.dll2009.100.2769.0174,43226 มิย 201106:48x 86
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0186,72026 มิย 201106:48x 86
Rawdest.dll2009.100.2769.0128,86426 มิย 201106:48x 86
Rawsource.dll2009.100.2769.0120,67226 มิย 201106:48x 86
Recordsetdest.dll2009.100.2769.0116,06426 มิย 201106:48x 86
Sql_bids_keyfile.dll2009.100.2769.013,66426 มิย 201106:48x 86
Sqldest.dll2009.100.2769.0180,57626 มิย 201106:47x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.2769.07,583,58426 มิย 201106:45x 86
Sqlmgmt.dll10.50.2769.03,499,87226 มิย 201106:45x 86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0105,82426 มิย 201106:36x 86
Txagg.dll2009.100.2769.0243,04026 มิย 201106:36x 86
Txbestmatch.dll2009.100.2769.0444,25626 มิย 201106:36x 86
Txcharmap.dll2009.100.2769.0195,42426 มิย 201106:36x 86
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0207,20026 มิย 201106:36x 86
Txderived.dll2009.100.2769.0414,04826 มิย 201106:36x 86
Txfileextractor.dll2009.100.2769.0126,81626 มิย 201106:36x 86
Txfileinserter.dll2009.100.2769.0125,28026 มิย 201106:36x 86
Txgroupdups.dll2009.100.2769.0258,40026 มิย 201106:36x 86
Txlineage.dll2009.100.2769.068,44826 มิย 201106:36x 86
Txlookup.dll2009.100.2769.0354,65626 มิย 201106:36x 86
Txmerge.dll2009.100.2769.0138,59226 มิย 201106:36x 86
Txmergejoin.dll2009.100.2769.0180,06426 มิย 201106:36x 86
Txpivot.dll2009.100.2769.0130,40026 มิย 201106:36x 86
Txrowcount.dll2009.100.2769.065,37626 มิย 201106:36x 86
Txscd.dll2009.100.2769.0127,84026 มิย 201106:36x 86
Txsort.dll2009.100.2769.0164,19226 มิย 201106:36x 86
Txsplit.dll2009.100.2769.0410,46426 มิย 201106:36x 86
Txtermextraction.dll2009.100.2769.08,608,60826 มิย 201106:36x 86
Txtermlookup.dll2009.100.2769.04,088,67226 มิย 201106:36x 86
Txunpivot.dll2009.100.2769.0128,86426 มิย 201106:36x 86
SQL Server 2008 R2 Analysis Services
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2769.01,349,47226 มิย 201106:52x 86
Microsoft.data.datafeedclient.dll10.50.2769.0108,38426 มิย 201106:52x 86
Msmdlocal.dll10.50.2769.028,068,70426 มิย 201106:48x 86
Msmdredir.dll10.50.2769.06,325,60026 มิย 201106:48x 86
Msmdspdm.dll10.50.2769.0178,01626 มิย 201106:46x 86
Msmdsrv.exe10.50.2769.025,828,19226 มิย 201106:52x 86
Msmgdsrv.dll10.50.2769.08,671,58426 มิย 201106:46x 86
Msolap100.dll10.50.2769.06,671,20026 มิย 201106:48x 86
Msolui100.dll10.50.2769.0272,73626 มิย 201106:48x 86
Sql_as_keyfile.dll2009.100.2769.013,66426 มิย 201106:48x 86
Xmsrv.dll10.50.2769.020,767,07226 มิย 201106:36x 86
บริการการรวมของ SQL Server 2008 R2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Commanddest.dll2009.100.2769.0165,21626 มิย 201106:51x 86
Dts.dll2009.100.2769.01,442,14426 มิย 201106:51x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0334,68826 มิย 201106:51x 86
Dtsconn.dll2009.100.2769.0285,53626 มิย 201106:51x 86
Dtsinstall.exe10.50.2769.0427,87226 มิย 201106:53x 86
Dtspipeline.dll2009.100.2769.0697,18426 มิย 201106:51x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.032,60826 มิย 201106:51x 86
Exceldest.dll2009.100.2769.0173,92026 มิย 201106:51x 86
Excelsrc.dll2009.100.2769.0183,64826 มิย 201106:51x 86
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0276,83226 มิย 201106:51x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0284,51226 มิย 201106:51x 86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2769.067,42426 มิย 201106:50x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.2769.0296,80026 มิย 201106:49x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,38426 มิย 201106:46x 86
Msdtssrvr.exe10.50.2769.0214,88026 มิย 201106:54x 86
Oledbdest.dll2009.100.2769.0174,43226 มิย 201106:48x 86
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0186,72026 มิย 201106:48x 86
Rawdest.dll2009.100.2769.0128,86426 มิย 201106:48x 86
Rawsource.dll2009.100.2769.0120,67226 มิย 201106:48x 86
Recordsetdest.dll2009.100.2769.0116,06426 มิย 201106:48x 86
Sql_is_keyfile.dll2009.100.2769.013,66426 มิย 201106:48x 86
Sqldest.dll2009.100.2769.0180,57626 มิย 201106:47x 86
Txagg.dll2009.100.2769.0243,04026 มิย 201106:36x 86
Txbestmatch.dll2009.100.2769.0444,25626 มิย 201106:36x 86
Txcharmap.dll2009.100.2769.0195,42426 มิย 201106:36x 86
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0207,20026 มิย 201106:36x 86
Txderived.dll2009.100.2769.0414,04826 มิย 201106:36x 86
Txfileextractor.dll2009.100.2769.0126,81626 มิย 201106:36x 86
Txfileinserter.dll2009.100.2769.0125,28026 มิย 201106:36x 86
Txgroupdups.dll2009.100.2769.0258,40026 มิย 201106:36x 86
Txlineage.dll2009.100.2769.068,44826 มิย 201106:36x 86
Txlookup.dll2009.100.2769.0354,65626 มิย 201106:36x 86
Txmerge.dll2009.100.2769.0138,59226 มิย 201106:36x 86
Txmergejoin.dll2009.100.2769.0180,06426 มิย 201106:36x 86
Txpivot.dll2009.100.2769.0130,40026 มิย 201106:36x 86
Txrowcount.dll2009.100.2769.065,37626 มิย 201106:36x 86
Txscd.dll2009.100.2769.0127,84026 มิย 201106:36x 86
Txsort.dll2009.100.2769.0164,19226 มิย 201106:36x 86
Txsplit.dll2009.100.2769.0410,46426 มิย 201106:36x 86
Txtermextraction.dll2009.100.2769.08,608,60826 มิย 201106:36x 86
Txtermlookup.dll2009.100.2769.04,088,67226 มิย 201106:36x 86
Txunpivot.dll2009.100.2769.0128,86426 มิย 201106:36x 86
บริการรายงานของ SQL Server 2008 R2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Mdxquerygenerator.dll.deploy10.50.2769.087,90426 มิย 201106:52x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.2769.087,90426 มิย 201106:52x 86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy10.50.2769.0563,04026 มิย 201106:52x 86
Microsoft.analysisservices.controls.dll.deploy10.50.2769.03,233,63226 มิย 201106:52x 86
Microsoft.analysisservices.dll.deploy10.50.2769.01,349,47226 มิย 201106:52x 86
Microsoft.analysisservices.modeling.dll10.50.2769.0567,13626 มิย 201106:52x 86
Microsoft.reportingservices.authorization.dll10.50.2769.071,52026 มิย 201106:51x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy10.50.2769.034,65626 มิย 201106:51x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll10.50.2769.034,65626 มิย 201106:51x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.2769.0563,04026 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.2769.0563,04026 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy10.50.2769.0128,86426 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.50.2769.0128,86426 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy10.50.2769.011,564,89626 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy10.50.2769.01,251,16826 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.2769.01,251,16826 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy10.50.2769.0255,84026 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.2769.0255,84026 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy10.50.2769.01,812,32026 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.2769.01,812,32026 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.2769.0321,37626 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.2769.0321,37626 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy10.50.2769.0272,22426 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.2769.0272,22426 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy10.50.2769.0153,44026 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.2769.0153,44026 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy10.50.2769.05,183,32826 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.2769.05,183,32826 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.2769.0112,48026 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.2769.0112,48026 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy10.50.2769.02,557,79226 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.2769.01,259,36026 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.2769.01,259,36026 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy10.50.2769.0612,19226 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy10.50.2769.0104,28826 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.2769.0104,28826 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy10.50.2769.0104,28826 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.50.2769.0104,28826 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy10.50.2769.0292,70426 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.2769.0292,70426 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy10.50.2769.0378,72026 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll10.50.2769.0378,72026 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.objectmodel.dll10.50.2769.051,04026 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll10.50.2769.0186,20826 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.sharepoint12.server.dll10.50.2769.059,23226 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.sharepoint14.server.dll10.50.2769.059,23226 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy10.50.2769.0292,70426 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.2769.0292,70426 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy10.50.2769.0198,49626 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.2769.0198,49626 มิย 201106:50x 86
Msmdlocal.dll10.50.2769.028,068,70426 มิย 201106:48x 86
Msmgdsrv.dll10.50.2769.08,671,58426 มิย 201106:46x 86
Msolap100.dll10.50.2769.06,671,20026 มิย 201106:48x 86
Msolui100.dll10.50.2769.0272,73626 มิย 201106:48x 86
Msreportbuilder.exe.deploy10.50.2769.01,300,32026 มิย 201106:54x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.50.2769.01,460,06426 มิย 201106:45x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.2769.0131,93626 มิย 201106:45x 86
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.2769.0131,42426 มิย 201106:45x 86
Reportingservicesservice.exe2009.100.2769.01,182,04826 มิย 201106:52x 86
Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.50.2769.055,13626 มิย 201106:45x 86
Reportingserviceswebserver.dll10.50.2769.01,619,80826 มิย 201106:45x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.2769.01,992,54426 มิย 201106:45x 86
Rsconfigtool.exe10.50.2769.01,333,08826 มิย 201106:54x 86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.2769.013,66426 มิย 201106:48x 86
Sqlrsos.dll2009.100.2769.014,68826 มิย 201106:36x 86
Studio R2 จัดการของ SQL Server 2008
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Appidpackage.dll10.50.2769.01,066,84826 มิย 201106:53x 86
Bcp.exe2009.100.2769.089,44026 มิย 201106:55x 86
Commanddest.dll2009.100.2769.0165,21626 มิย 201106:51x 86
Copydatabasewizard.exe10.50.2769.0661,34426 มิย 201106:53x 86
Dataprofileviewer.exe10.50.2769.0313,18426 มิย 201106:53x 86
Dts.dll2009.100.2769.01,442,14426 มิย 201106:51x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0334,68826 มิย 201106:51x 86
Dtsconn.dll2009.100.2769.0285,53626 มิย 201106:51x 86
Dtsinstall.exe10.50.2769.0427,87226 มิย 201106:53x 86
Dtspipeline.dll2009.100.2769.0697,18426 มิย 201106:51x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.032,60826 มิย 201106:51x 86
Exceldest.dll2009.100.2769.0173,92026 มิย 201106:51x 86
Excelsrc.dll2009.100.2769.0183,64826 มิย 201106:51x 86
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0276,83226 มิย 201106:51x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0284,51226 มิย 201106:51x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.2769.04,163,42426 มิย 201106:52x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.2769.0333,66426 มิย 201106:52x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.2769.01,251,16826 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.2769.02,557,79226 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.2769.0292,70426 มิย 201106:50x 86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2769.067,42426 มิย 201106:50x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.2769.0350,04824 มิย 201115:01x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.2769.0296,80026 มิย 201106:49x 86
Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.2769.083,80826 มิย 201106:49x 86
Microsoft.sqlserver.management.dac.dll10.50.2769.02,864,99226 มิย 201106:49x 86
Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll10.50.2769.015,71226 มิย 201106:49x 86
Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll10.50.2769.063,32826 มิย 201106:49x 86
Microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll10.50.2769.03,290,97626 มิย 201106:49x 86
Microsoft.sqlserver.management.reports.dll10.50.2769.09,193,31226 มิย 201106:48x 86
Microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.2769.0386,91226 มิย 201106:48x 86
Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll10.50.2769.0112,48026 มิย 201106:48x 86
Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.2769.07,051,10426 มิย 201106:48x 86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.actions.dll10.50.2769.063,32826 มิย 201106:48x 86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.explorer.dll10.50.2769.0378,72026 มิย 201106:48x 86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.2769.092,00026 มิย 201106:48x 86
Microsoft.sqlserver.management.ui.rsclient.dll10.50.2769.01,054,56026 มิย 201106:48x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.2769.01,767,77626 มิย 201106:48x 86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.50.2769.0296,80026 มิย 201106:48x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,38426 มิย 201106:46x 86
Objectexplorer.dll10.50.2769.03,372,89626 มิย 201106:46x 86
Oledbdest.dll2009.100.2769.0174,43226 มิย 201106:48x 86
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0186,72026 มิย 201106:48x 86
Radlangsvc.dll10.50.2769.0145,24826 มิย 201106:46x 86
Rawdest.dll2009.100.2769.0128,86426 มิย 201106:48x 86
Rawsource.dll2009.100.2769.0120,67226 มิย 201106:48x 86
Recordsetdest.dll2009.100.2769.0116,06426 มิย 201106:48x 86
Replicationmonitor.dll10.50.2769.02,910,04826 มิย 201106:46x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.2769.0131,93626 มิย 201106:45x 86
Rsconfigtool.exe10.50.2769.01,333,08826 มิย 201106:54x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.2769.013,66426 มิย 201106:48x 86
Sqlcmd.exe2009.100.2769.0154,46426 มิย 201106:52x 86
Sqldest.dll2009.100.2769.0180,57626 มิย 201106:47x 86
Sqleditors.dll10.50.2769.01,242,97626 มิย 201106:45x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.2769.07,583,58426 มิย 201106:45x 86
Sqlmgmt.dll10.50.2769.03,499,87226 มิย 201106:45x 86
Sqlresolver.dll10.50.2769.038,75226 มิย 201106:45x 86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0105,82426 มิย 201106:36x 86
Txagg.dll2009.100.2769.0243,04026 มิย 201106:36x 86
Txbestmatch.dll2009.100.2769.0444,25626 มิย 201106:36x 86
Txcharmap.dll2009.100.2769.0195,42426 มิย 201106:36x 86
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0207,20026 มิย 201106:36x 86
Txderived.dll2009.100.2769.0414,04826 มิย 201106:36x 86
Txfileextractor.dll2009.100.2769.0126,81626 มิย 201106:36x 86
Txfileinserter.dll2009.100.2769.0125,28026 มิย 201106:36x 86
Txgroupdups.dll2009.100.2769.0258,40026 มิย 201106:36x 86
Txlineage.dll2009.100.2769.068,44826 มิย 201106:36x 86
Txlookup.dll2009.100.2769.0354,65626 มิย 201106:36x 86
Txmerge.dll2009.100.2769.0138,59226 มิย 201106:36x 86
Txmergejoin.dll2009.100.2769.0180,06426 มิย 201106:36x 86
Txpivot.dll2009.100.2769.0130,40026 มิย 201106:36x 86
Txrowcount.dll2009.100.2769.065,37626 มิย 201106:36x 86
Txscd.dll2009.100.2769.0127,84026 มิย 201106:36x 86
Txsort.dll2009.100.2769.0164,19226 มิย 201106:36x 86
Txsplit.dll2009.100.2769.0410,46426 มิย 201106:36x 86
Txtermextraction.dll2009.100.2769.08,608,60826 มิย 201106:36x 86
Txtermlookup.dll2009.100.2769.04,088,67226 มิย 201106:36x 86
Txunpivot.dll2009.100.2769.0128,86426 มิย 201106:36x 86
SQL Server 2008 R2 มือและคอมโพเนนต์ของเวิร์กสเตชัน
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Autoadmin.dll2009.100.2769.0937,82426 มิย 201106:51x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.2769.046,94426 มิย 201106:52x 86
Dts.dll2009.100.2769.01,442,14426 มิย 201106:51x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0334,68826 มิย 201106:51x 86
Dtsconn.dll2009.100.2769.0285,53626 มิย 201106:51x 86
Dtspipeline.dll2009.100.2769.0697,18426 มิย 201106:51x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.032,60826 มิย 201106:51x 86
Exceldest.dll2009.100.2769.0173,92026 มิย 201106:51x 86
Excelsrc.dll2009.100.2769.0183,64826 มิย 201106:51x 86
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0276,83226 มิย 201106:51x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0284,51226 มิย 201106:51x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.2769.087,90426 มิย 201106:52x 86
Mergetxt.dll2009.100.2769.030,04826 มิย 201106:48x 86
Microsoft.analysisservices.controls.dll10.50.2769.03,233,63226 มิย 201106:52x 86
Microsoft.analysisservices.deployment.exe10.50.2769.0505,69626 มิย 201106:54x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.50.2769.05,920,60826 มิย 201106:52x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2769.01,349,47226 มิย 201106:52x 86
Microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.2769.01,988,44826 มิย 201106:52x 86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.2769.01,001,31226 มิย 201106:52x 86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.2769.05,928,80026 มิย 201106:52x 86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2769.067,42426 มิย 201106:50x 86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.50.2769.0280,41626 มิย 201106:50x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll10.50.2769.01,345,37626 มิย 201106:50x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,38426 มิย 201106:46x 86
Msmdlocal.dll10.50.2769.028,068,70426 มิย 201106:48x 86
Msmgdsrv.dll10.50.2769.08,671,58426 มิย 201106:46x 86
Msolap100.dll10.50.2769.06,671,20026 มิย 201106:48x 86
Msolui100.dll10.50.2769.0272,73626 มิย 201106:48x 86
Oledbdest.dll2009.100.2769.0174,43226 มิย 201106:48x 86
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0186,72026 มิย 201106:48x 86
Spresolv.dll2009.100.2769.0180,06426 มิย 201106:48x 86
Sql_tools_keyfile.dll2009.100.2769.013,66426 มิย 201106:48x 86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0105,82426 มิย 201106:36x 86
Ssradd.dll2009.100.2769.041,82426 มิย 201106:36x 86
Ssravg.dll2009.100.2769.041,82426 มิย 201106:36x 86
Ssrdown.dll2009.100.2769.026,97626 มิย 201106:36x 86
Ssrmax.dll2009.100.2769.040,28826 มิย 201106:36x 86
Ssrmin.dll2009.100.2769.040,28826 มิย 201106:36x 86
Ssrpub.dll2009.100.2769.027,48826 มิย 201106:36x 86
Ssrup.dll2009.100.2769.026,97626 มิย 201106:36x 86
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0207,20026 มิย 201106:36x 86
SQL Server 2008 R2 แบบเต็ม Engine
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Fd.dll2009.100.2769.0461,66426 มิย 201106:51x 86
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.2769.013,66426 มิย 201106:48x 86
SQL Server 2008 R2 บริการ
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Msmdredir.dll10.50.2769.06,325,60026 มิย 201106:48x 86
Msmdsrv.rll10.50.2769.0831,32826 มิย 201106:05x 86
Sqlbrowser.exe2009.100.2769.0268,12826 มิย 201106:52x 86
Sqlbrowser_keyfile.dll2009.100.2769.013,66426 มิย 201106:48x 86
ไคลเอ็นต์ท้องถิ่น SQL Server 2008 R2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวัน
Instapi.dll2005.90.1399.035,03231 2010 มีนาคม
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 2009 มีนาคม
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 2009 มีนาคม
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 2009 มีนาคม
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 2009 มีนาคม
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 2009 มีนาคม
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 2009 มีนาคม
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 2009 มีนาคม
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 2009 มีนาคม
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 2009 มีนาคม
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.2769.013,66426 มิย 2011
Sqlncli10.dll2009.100.2769.02,581,85626 มิย 2011
Sqlnclir10.rll2009.100.1600.1226,14403-เมษายน-2010
SQL Server 2008 R2 Writer
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Sqlwriter_keyfile.dll2009.100.2769.013,66426 มิย 201106:48x 86
Sqlwvss_xp.dll2009.100.2769.0210,27226 มิย 201106:36x 86

x รุ่นที่ใช้ x64

ใช้ร่วมกันใน SQL Server 2008 R2 ฐานบริการหลัก
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Bcp.exe2009.100.2769.096,60826 มิย 201106:02x 64
Commanddest.dll2009.100.2769.0247,13626 มิย 201106:00x 64
Distrib.exe2009.100.2769.087,90426 มิย 201106:02x 64
Dts.dll2009.100.2769.02,228,57626 มิย 201106:00x 64
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0473,44026 มิย 201106:00x 64
Dtsconn.dll2009.100.2769.0449,88826 มิย 201106:00x 64
Dtspipeline.dll2009.100.2769.01,090,91226 มิย 201106:00x 64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.042,33626 มิย 201106:00x 64
Exceldest.dll2009.100.2769.0260,96026 มิย 201106:00x 64
Excelsrc.dll2009.100.2769.0280,41626 มิย 201106:00x 64
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0414,56026 มิย 201106:00x 64
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0423,77626 มิย 201106:00x 64
Logread.exe2009.100.2769.0511,84026 มิย 201106:02x 64
Mergetxt.dll2009.100.2769.034,65626 มิย 201106:00x 64
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2769.067,42426 มิย 201106:00x 86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.2769.0153,44024 มิย 201115:01x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.2769.0350,04824 มิย 201115:01x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.2769.0296,80026 มิย 201106:49x 86
Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.2769.083,80826 มิย 201106:00x 86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.50.2769.0452,44824 มิย 201115:01x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.2769.01,767,77626 มิย 201106:48x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.2769.01,942,88026 มิย 201105:57x 64
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.2769.03,049,31224 มิย 201115:01x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.2769.0186,20826 มิย 201106:48x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.2769.01,140,57624 มิย 201115:01x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,38426 มิย 201105:57x 86
Oledbdest.dll2009.100.2769.0260,96026 มิย 201105:56x 64
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0286,04826 มิย 201105:56x 64
Rawdest.dll2009.100.2769.0192,86426 มิย 201105:56x 64
Rawsource.dll2009.100.2769.0182,11226 มิย 201105:56x 64
Rdistcom.dll2009.100.2769.0792,92826 มิย 201105:56x 64
Recordsetdest.dll2009.100.2769.0166,24026 มิย 201105:56x 64
Replagnt.dll2009.100.2769.018,78426 มิย 201105:56x 64
Replagnt.dll2009.100.2769.018,78426 มิย 201106:48x 86
Repldp.dll2009.100.2769.0192,35226 มิย 201106:48x 86
Repldp.dll2009.100.2769.0231,26426 มิย 201105:56x 64
Replmerg.exe2009.100.2769.0409,95226 มิย 201106:02x 64
Replsync.dll2009.100.2769.0126,81626 มิย 201105:56x 64
Snapshot.exe10.50.2769.013,66426 มิย 201106:01x 86
Spresolv.dll2009.100.2769.0216,92826 มิย 201105:56x 64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.2769.014,17626 มิย 201106:00x 64
Sqlcmd.exe2009.100.2769.0345,95226 มิย 201106:02x 64
Sqlmergx.dll2009.100.2769.0231,26426 มิย 201105:56x 64
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0105,82426 มิย 201106:36x 86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0131,93626 มิย 201105:56x 64
Sqlwep100.dll2009.100.2769.0107,36026 มิย 201105:56x 64
Ssradd.dll2009.100.2769.046,94426 มิย 201105:56x 64
Ssravg.dll2009.100.2769.047,45626 มิย 201105:56x 64
Ssrdown.dll2009.100.2769.031,07226 มิย 201105:56x 64
Ssrmax.dll2009.100.2769.045,40826 มิย 201105:56x 64
Ssrmin.dll2009.100.2769.045,40826 มิย 201105:56x 64
Ssrpub.dll2009.100.2769.031,58426 มิย 201105:56x 64
Ssrup.dll2009.100.2769.030,56026 มิย 201105:56x 64
Txagg.dll2009.100.2769.0366,43226 มิย 201105:51x 64
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0304,99226 มิย 201105:51x 64
Txderived.dll2009.100.2769.0618,84826 มิย 201105:51x 64
Txlookup.dll2009.100.2769.0535,39226 มิย 201105:51x 64
Txmerge.dll2009.100.2769.0232,28826 มิย 201105:51x 64
Txmergejoin.dll2009.100.2769.0272,73626 มิย 201105:51x 64
Txrowcount.dll2009.100.2769.089,95226 มิย 201105:51x 64
Txsort.dll2009.100.2769.0246,11226 มิย 201105:51x 64
Txsplit.dll2009.100.2769.0611,68026 มิย 201105:51x 64
อินสแตนซ์บริการฐานข้อมูล R2 หลักของ SQL Server 2008
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Atxcore.dll2009.100.2769.031,58426 มิย 201106:00x 64
Datacollectorcontroller.dll2009.100.2769.0262,49626 มิย 201106:00x 64
Rsfxft.dll2009.100.2769.025,44026 มิย 201105:56x 64
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.2769.014,17626 มิย 201106:00x 64
Sqlaccess.dll2009.100.2769.0403,29626 มิย 201105:57x 86
Sqlagent.exe2009.100.2769.0431,45626 มิย 201106:02x 64
Sqlos.dll2009.100.2769.015,71226 มิย 201105:56x 64
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.2769.015,71226 มิย 201105:56x 64
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.2769.04,622,17626 มิย 201105:56x 64
Sqlservr.exe2009.100.2769.062,169,44026 มิย 201106:01x 64
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0131,93626 มิย 201105:56x 64
Sqsrvres.dll2009.100.2769.0105,82426 มิย 201105:56x 64
SQL Server 2008 R2 ฐานบริการหลักทั่วไป
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.50.2769.0563,04026 มิย 201106:01x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2769.01,349,47226 มิย 201106:52x 86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll10.50.2769.0243,55226 มิย 201106:01x 86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.2769.0153,44024 มิย 201115:01x 86
Microsoft.sqlserver.management.dac.dll10.50.2769.02,864,99226 มิย 201106:00x 86
Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll10.50.2769.015,71226 มิย 201106:00x 86
Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll10.50.2769.063,32826 มิย 201106:00x 86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.50.2769.0452,44824 มิย 201115:01x 86
Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll10.50.2769.0112,48026 มิย 201105:59x 86
Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.2769.07,051,10426 มิย 201106:00x 86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.2769.03,049,31224 มิย 201115:01x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.2769.0186,20826 มิย 201105:57x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.2769.01,140,57624 มิย 201115:01x 86
Msgprox.dll2009.100.2769.0203,10426 มิย 201106:48x 86
Msgprox.dll2009.100.2769.0247,13626 มิย 201106:00x 64
Replerrx.dll2009.100.2769.0120,67226 มิย 201106:48x 86
Replerrx.dll2009.100.2769.0137,05626 มิย 201105:56x 64
Replisapi.dll2009.100.2769.0272,73626 มิย 201106:48x 86
Replisapi.dll2009.100.2769.0379,23226 มิย 201105:56x 64
Replprov.dll2009.100.2769.0576,86426 มิย 201106:48x 86
Replprov.dll2009.100.2769.0729,95226 มิย 201105:56x 64
Replrec.dll2009.100.2769.0791,90426 มิย 201106:46x 86
Replrec.dll2009.100.2769.0979,80826 มิย 201105:57x 64
Replsub.dll2009.100.2769.0413,02426 มิย 201106:48x 86
Replsub.dll2009.100.2769.0495,96826 มิย 201105:56x 64
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.2769.014,17626 มิย 201106:00x 64
Sqlmanager.dll2009.100.2769.0521,05626 มิย 201106:47x 86
Sqlmanager.dll2009.100.2769.0896,86426 มิย 201105:56x 64
Sqlmgmprovider.dll2009.100.2769.0271,71226 มิย 201106:47x 86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.2769.0360,28826 มิย 201105:56x 64
Svrenumapi100.dll2009.100.2769.01,042,78426 มิย 201105:51x 64
Svrenumapi100.dll2009.100.2769.0780,64026 มิย 201106:36x 86
Xmlsub.dll2009.100.2769.0193,37626 มิย 201106:36x 86
Xmlsub.dll2009.100.2769.0309,08826 มิย 201105:51x 64
Studio พัฒนาระบบสารสนเทศธุรกิจ R2 ของ SQL Server 2008
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Commanddest.dll2009.100.2769.0165,21626 มิย 201106:51x 86
Dataprofileviewer.exe10.50.2769.0313,18426 มิย 201106:53x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.2769.046,94426 มิย 201106:52x 86
Dts.dll2009.100.2769.01,442,14426 มิย 201106:51x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0334,68826 มิย 201106:51x 86
Dtsconn.dll2009.100.2769.0285,53626 มิย 201106:51x 86
Dtspipeline.dll2009.100.2769.0697,18426 มิย 201106:51x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.032,60826 มิย 201106:51x 86
Exceldest.dll2009.100.2769.0173,92026 มิย 201106:51x 86
Excelsrc.dll2009.100.2769.0183,64826 มิย 201106:51x 86
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0276,83226 มิย 201106:51x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0284,51226 มิย 201106:51x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.2769.087,90426 มิย 201106:52x 86
Microsoft.analysisservices.controls.dll10.50.2769.03,233,63226 มิย 201106:52x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.50.2769.05,920,60826 มิย 201106:52x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2769.01,349,47226 มิย 201106:52x 86
Microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.2769.01,988,44826 มิย 201106:52x 86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.2769.01,001,31226 มิย 201106:52x 86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.2769.05,928,80026 มิย 201106:52x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.2769.04,163,42426 มิย 201106:52x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.2769.0333,66426 มิย 201106:52x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll10.50.2769.034,65626 มิย 201106:51x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.2769.0563,04026 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.50.2769.0128,86426 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll10.50.2769.011,564,89626 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.designer.dll10.50.2769.0911,20026 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.2769.01,251,16826 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.2769.0255,84026 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.2769.01,812,32026 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.2769.0321,37626 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.2769.0272,22426 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.2769.0153,44026 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.2769.05,183,32826 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.2769.0112,48026 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.2769.02,557,79226 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.2769.01,259,36026 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll10.50.2769.0612,19226 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.2769.0104,28826 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.50.2769.0104,28826 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.2769.0292,70426 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll10.50.2769.0378,72026 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.2769.0292,70426 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.2769.0198,49626 มิย 201106:50x 86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2769.067,42426 มิย 201106:50x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.2769.0296,80026 มิย 201106:49x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,38426 มิย 201106:46x 86
Msmdlocal.dll10.50.2769.028,068,70426 มิย 201106:48x 86
Msmdlocal.dll10.50.2769.055,726,43226 มิย 201106:00x 64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.012,609,88826 มิย 201105:57x 64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.08,671,58426 มิย 201106:46x 86
Msolap100.dll10.50.2769.06,671,20026 มิย 201106:48x 86
Msolap100.dll10.50.2769.08,487,26426 มิย 201106:00x 64
Msolui100.dll10.50.2769.0272,73626 มิย 201106:48x 86
Msolui100.dll10.50.2769.0315,74426 มิย 201106:00x 64
Oledbdest.dll2009.100.2769.0174,43226 มิย 201106:48x 86
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0186,72026 มิย 201106:48x 86
Rawdest.dll2009.100.2769.0128,86426 มิย 201106:48x 86
Rawsource.dll2009.100.2769.0120,67226 มิย 201106:48x 86
Recordsetdest.dll2009.100.2769.0116,06426 มิย 201106:48x 86
Sql_bids_keyfile.dll2009.100.2769.014,17626 มิย 201106:00x 64
Sqldest.dll2009.100.2769.0180,57626 มิย 201106:47x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.2769.07,583,58426 มิย 201106:45x 86
Sqlmgmt.dll10.50.2769.03,499,87226 มิย 201106:45x 86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0105,82426 มิย 201106:36x 86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0131,93626 มิย 201105:56x 64
Txagg.dll2009.100.2769.0243,04026 มิย 201106:36x 86
Txbestmatch.dll2009.100.2769.0444,25626 มิย 201106:36x 86
Txcharmap.dll2009.100.2769.0195,42426 มิย 201106:36x 86
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0207,20026 มิย 201106:36x 86
Txderived.dll2009.100.2769.0414,04826 มิย 201106:36x 86
Txfileextractor.dll2009.100.2769.0126,81626 มิย 201106:36x 86
Txfileinserter.dll2009.100.2769.0125,28026 มิย 201106:36x 86
Txgroupdups.dll2009.100.2769.0258,40026 มิย 201106:36x 86
Txlineage.dll2009.100.2769.068,44826 มิย 201106:36x 86
Txlookup.dll2009.100.2769.0354,65626 มิย 201106:36x 86
Txmerge.dll2009.100.2769.0138,59226 มิย 201106:36x 86
Txmergejoin.dll2009.100.2769.0180,06426 มิย 201106:36x 86
Txpivot.dll2009.100.2769.0130,40026 มิย 201106:36x 86
Txrowcount.dll2009.100.2769.065,37626 มิย 201106:36x 86
Txscd.dll2009.100.2769.0127,84026 มิย 201106:36x 86
Txsort.dll2009.100.2769.0164,19226 มิย 201106:36x 86
Txsplit.dll2009.100.2769.0410,46426 มิย 201106:36x 86
Txtermextraction.dll2009.100.2769.08,608,60826 มิย 201106:36x 86
Txtermlookup.dll2009.100.2769.04,088,67226 มิย 201106:36x 86
Txunpivot.dll2009.100.2769.0128,86426 มิย 201106:36x 86
SQL Server 2008 R2 Analysis Services
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2769.01,349,47226 มิย 201106:52x 86
Microsoft.data.datafeedclient.dll10.50.2769.0108,38426 มิย 201106:01x 86
Msmdlocal.dll10.50.2769.028,068,70426 มิย 201106:48x 86
Msmdlocal.dll10.50.2769.055,726,43226 มิย 201106:00x 64
Msmdredir.dll10.50.2769.06,325,60026 มิย 201106:48x 86
Msmdspdm.dll10.50.2769.0178,01626 มิย 201105:57x 86
Msmdsrv.exe10.50.2769.054,808,41626 มิย 201106:02x 64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.012,609,88826 มิย 201105:57x 64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.08,671,58426 มิย 201106:46x 86
Msolap100.dll10.50.2769.06,671,20026 มิย 201106:48x 86
Msolap100.dll10.50.2769.08,487,26426 มิย 201106:00x 64
Msolui100.dll10.50.2769.0272,73626 มิย 201106:48x 86
Msolui100.dll10.50.2769.0315,74426 มิย 201106:00x 64
Sql_as_keyfile.dll2009.100.2769.014,17626 มิย 201106:00x 64
Xmsrv.dll10.50.2769.021,447,00826 มิย 201105:51x 64
บริการการรวมของ SQL Server 2008 R2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Commanddest.dll2009.100.2769.0247,13626 มิย 201106:00x 64
Dts.dll2009.100.2769.02,228,57626 มิย 201106:00x 64
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0473,44026 มิย 201106:00x 64
Dtsconn.dll2009.100.2769.0449,88826 มิย 201106:00x 64
Dtsinstall.exe10.50.2769.0427,87226 มิย 201106:53x 86
Dtspipeline.dll2009.100.2769.01,090,91226 มิย 201106:00x 64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.042,33626 มิย 201106:00x 64
Exceldest.dll2009.100.2769.0260,96026 มิย 201106:00x 64
Excelsrc.dll2009.100.2769.0280,41626 มิย 201106:00x 64
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0414,56026 มิย 201106:00x 64
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0423,77626 มิย 201106:00x 64
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2769.067,42426 มิย 201106:00x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.2769.0296,80026 มิย 201106:49x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,38426 มิย 201105:57x 86
Msdtssrvr.exe10.50.2769.0210,78426 มิย 201106:01x 64
Oledbdest.dll2009.100.2769.0260,96026 มิย 201105:56x 64
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0286,04826 มิย 201105:56x 64
Rawdest.dll2009.100.2769.0192,86426 มิย 201105:56x 64
Rawsource.dll2009.100.2769.0182,11226 มิย 201105:56x 64
Recordsetdest.dll2009.100.2769.0166,24026 มิย 201105:56x 64
Sql_is_keyfile.dll2009.100.2769.014,17626 มิย 201106:00x 64
Sqldest.dll2009.100.2769.0264,54426 มิย 201105:56x 64
Txagg.dll2009.100.2769.0366,43226 มิย 201105:51x 64
Txbestmatch.dll2009.100.2769.0834,91226 มิย 201105:51x 64
Txcharmap.dll2009.100.2769.0288,60826 มิย 201105:51x 64
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0304,99226 มิย 201105:51x 64
Txderived.dll2009.100.2769.0618,84826 มิย 201105:51x 64
Txfileextractor.dll2009.100.2769.0189,79226 มิย 201105:51x 64
Txfileinserter.dll2009.100.2769.0187,74426 มิย 201105:51x 64
Txgroupdups.dll2009.100.2769.0477,53626 มิย 201105:51x 64
Txlineage.dll2009.100.2769.096,09626 มิย 201105:51x 64
Txlookup.dll2009.100.2769.0535,39226 มิย 201105:51x 64
Txmerge.dll2009.100.2769.0232,28826 มิย 201105:51x 64
Txmergejoin.dll2009.100.2769.0272,73626 มิย 201105:51x 64
Txpivot.dll2009.100.2769.0201,05626 มิย 201105:51x 64
Txrowcount.dll2009.100.2769.089,95226 มิย 201105:51x 64
Txscd.dll2009.100.2769.0195,42426 มิย 201105:51x 64
Txsort.dll2009.100.2769.0246,11226 มิย 201105:51x 64
Txsplit.dll2009.100.2769.0611,68026 มิย 201105:51x 64
Txtermextraction.dll2009.100.2769.08,725,85626 มิย 201105:51x 64
Txtermlookup.dll2009.100.2769.04,185,44026 มิย 201105:51x 64
Txunpivot.dll2009.100.2769.0194,40026 มิย 201105:51x 64
บริการรายงานของ SQL Server 2008 R2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Mdxquerygenerator.dll.deploy10.50.2769.087,90426 มิย 201106:52x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.2769.087,90426 มิย 201106:01x 86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy10.50.2769.0563,04026 มิย 201106:52x 86
Microsoft.analysisservices.controls.dll.deploy10.50.2769.03,233,63226 มิย 201106:52x 86
Microsoft.analysisservices.dll.deploy10.50.2769.01,349,47226 มิย 201106:52x 86
Microsoft.analysisservices.modeling.dll10.50.2769.0567,13626 มิย 201106:01x 86
Microsoft.reportingservices.authorization.dll10.50.2769.071,52026 มิย 201106:01x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy10.50.2769.034,65626 มิย 201106:51x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll10.50.2769.034,65626 มิย 201106:00x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.2769.0563,04026 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.2769.0563,04026 มิย 201106:00x 86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy10.50.2769.0128,86426 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.50.2769.0128,86426 มิย 201106:00x 86
Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy10.50.2769.011,564,89626 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy10.50.2769.01,251,16826 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.2769.01,251,16826 มิย 201106:00x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy10.50.2769.0255,84026 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.2769.0255,84026 มิย 201106:00x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy10.50.2769.01,812,32026 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.2769.01,812,32026 มิย 201106:00x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.2769.0321,37626 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.2769.0321,37626 มิย 201106:00x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy10.50.2769.0272,22426 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.2769.0272,22426 มิย 201106:00x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy10.50.2769.0153,44026 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.2769.0153,44026 มิย 201106:00x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy10.50.2769.05,183,32826 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.2769.05,183,32826 มิย 201106:00x 86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.2769.0112,48026 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.2769.0112,48026 มิย 201106:00x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy10.50.2769.02,557,79226 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.2769.01,259,36026 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.2769.01,259,36026 มิย 201106:00x 86
Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy10.50.2769.0612,19226 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy10.50.2769.0104,28826 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.2769.0104,28826 มิย 201106:00x 86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy10.50.2769.0104,28826 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.50.2769.0104,28826 มิย 201106:00x 86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy10.50.2769.0292,70426 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.2769.0292,70426 มิย 201106:00x 86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy10.50.2769.0378,72026 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll10.50.2769.0378,72026 มิย 201106:00x 86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.objectmodel.dll10.50.2769.051,04026 มิย 201106:00x 86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll10.50.2769.0186,20826 มิย 201106:00x 86
Microsoft.reportingservices.sharepoint12.server.dll10.50.2769.059,23226 มิย 201106:00x 86
Microsoft.reportingservices.sharepoint14.server.dll10.50.2769.059,23226 มิย 201106:00x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy10.50.2769.0292,70426 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.2769.0292,70426 มิย 201106:00x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy10.50.2769.0198,49626 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.2769.0198,49626 มิย 201106:00x 86
Msmdlocal.dll10.50.2769.028,068,70426 มิย 201106:48x 86
Msmdlocal.dll10.50.2769.055,726,43226 มิย 201106:00x 64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.012,609,88826 มิย 201105:57x 64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.08,671,58426 มิย 201106:46x 86
Msolap100.dll10.50.2769.06,671,20026 มิย 201106:48x 86
Msolap100.dll10.50.2769.08,487,26426 มิย 201106:00x 64
Msolui100.dll10.50.2769.0272,73626 มิย 201106:48x 86
Msolui100.dll10.50.2769.0315,74426 มิย 201106:00x 64
Msreportbuilder.exe.deploy10.50.2769.01,300,32026 มิย 201106:54x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.50.2769.01,460,06426 มิย 201105:57x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.2769.0131,93626 มิย 201106:45x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.2769.0163,68026 มิย 201105:57x 64
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.2769.0164,70426 มิย 201105:57x 64
Reportingservicesservice.exe2009.100.2769.02,180,96026 มิย 201106:02x 64
Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.50.2769.055,13626 มิย 201105:57x 86
Reportingserviceswebserver.dll10.50.2769.01,619,80826 มิย 201105:57x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.2769.01,992,54426 มิย 201105:57x 86
Rsconfigtool.exe10.50.2769.01,333,08826 มิย 201106:54x 86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.2769.014,17626 มิย 201106:00x 64
Sqlrsos.dll2009.100.2769.015,20026 มิย 201105:56x 64
Studio R2 จัดการของ SQL Server 2008
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Appidpackage.dll10.50.2769.01,066,84826 มิย 201106:53x 86
Bcp.exe2009.100.2769.096,60826 มิย 201106:02x 64
Commanddest.dll2009.100.2769.0165,21626 มิย 201106:51x 86
Copydatabasewizard.exe10.50.2769.0661,34426 มิย 201106:53x 86
Dataprofileviewer.exe10.50.2769.0313,18426 มิย 201106:53x 86
Dts.dll2009.100.2769.01,442,14426 มิย 201106:51x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0334,68826 มิย 201106:51x 86
Dtsconn.dll2009.100.2769.0285,53626 มิย 201106:51x 86
Dtsinstall.exe10.50.2769.0427,87226 มิย 201106:53x 86
Dtspipeline.dll2009.100.2769.0697,18426 มิย 201106:51x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.032,60826 มิย 201106:51x 86
Exceldest.dll2009.100.2769.0173,92026 มิย 201106:51x 86
Excelsrc.dll2009.100.2769.0183,64826 มิย 201106:51x 86
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0276,83226 มิย 201106:51x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0284,51226 มิย 201106:51x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.2769.04,163,42426 มิย 201106:52x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.2769.0333,66426 มิย 201106:52x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.2769.01,251,16826 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.2769.02,557,79226 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.2769.0292,70426 มิย 201106:50x 86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2769.067,42426 มิย 201106:50x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.2769.0350,04824 มิย 201115:01x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.2769.0296,80026 มิย 201106:49x 86
Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.2769.083,80826 มิย 201106:49x 86
Microsoft.sqlserver.management.dac.dll10.50.2769.02,864,99226 มิย 201106:49x 86
Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll10.50.2769.015,71226 มิย 201106:49x 86
Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll10.50.2769.063,32826 มิย 201106:49x 86
Microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll10.50.2769.03,290,97626 มิย 201106:49x 86
Microsoft.sqlserver.management.reports.dll10.50.2769.09,193,31226 มิย 201106:48x 86
Microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.2769.0386,91226 มิย 201106:48x 86
Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll10.50.2769.0112,48026 มิย 201106:48x 86
Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.2769.07,051,10426 มิย 201106:48x 86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.actions.dll10.50.2769.063,32826 มิย 201106:48x 86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.explorer.dll10.50.2769.0378,72026 มิย 201106:48x 86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.2769.092,00026 มิย 201106:48x 86
Microsoft.sqlserver.management.ui.rsclient.dll10.50.2769.01,054,56026 มิย 201106:48x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.2769.01,767,77626 มิย 201106:48x 86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.50.2769.0296,80026 มิย 201106:48x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,38426 มิย 201106:46x 86
Objectexplorer.dll10.50.2769.03,372,89626 มิย 201106:46x 86
Oledbdest.dll2009.100.2769.0174,43226 มิย 201106:48x 86
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0186,72026 มิย 201106:48x 86
Radlangsvc.dll10.50.2769.0145,24826 มิย 201106:46x 86
Rawdest.dll2009.100.2769.0128,86426 มิย 201106:48x 86
Rawsource.dll2009.100.2769.0120,67226 มิย 201106:48x 86
Recordsetdest.dll2009.100.2769.0116,06426 มิย 201106:48x 86
Replicationmonitor.dll10.50.2769.02,910,04826 มิย 201106:46x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.2769.0131,93626 มิย 201106:45x 86
Rsconfigtool.exe10.50.2769.01,333,08826 มิย 201106:54x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.2769.014,17626 มิย 201106:00x 64
Sqlcmd.exe2009.100.2769.0345,95226 มิย 201106:02x 64
Sqldest.dll2009.100.2769.0180,57626 มิย 201106:47x 86
Sqleditors.dll10.50.2769.01,242,97626 มิย 201106:45x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.2769.07,583,58426 มิย 201106:45x 86
Sqlmgmt.dll10.50.2769.03,499,87226 มิย 201106:45x 86
Sqlresolver.dll10.50.2769.038,75226 มิย 201106:45x 86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0105,82426 มิย 201106:36x 86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0131,93626 มิย 201105:56x 64
Txagg.dll2009.100.2769.0243,04026 มิย 201106:36x 86
Txbestmatch.dll2009.100.2769.0444,25626 มิย 201106:36x 86
Txcharmap.dll2009.100.2769.0195,42426 มิย 201106:36x 86
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0207,20026 มิย 201106:36x 86
Txderived.dll2009.100.2769.0414,04826 มิย 201106:36x 86
Txfileextractor.dll2009.100.2769.0126,81626 มิย 201106:36x 86
Txfileinserter.dll2009.100.2769.0125,28026 มิย 201106:36x 86
Txgroupdups.dll2009.100.2769.0258,40026 มิย 201106:36x 86
Txlineage.dll2009.100.2769.068,44826 มิย 201106:36x 86
Txlookup.dll2009.100.2769.0354,65626 มิย 201106:36x 86
Txmerge.dll2009.100.2769.0138,59226 มิย 201106:36x 86
Txmergejoin.dll2009.100.2769.0180,06426 มิย 201106:36x 86
Txpivot.dll2009.100.2769.0130,40026 มิย 201106:36x 86
Txrowcount.dll2009.100.2769.065,37626 มิย 201106:36x 86
Txscd.dll2009.100.2769.0127,84026 มิย 201106:36x 86
Txsort.dll2009.100.2769.0164,19226 มิย 201106:36x 86
Txsplit.dll2009.100.2769.0410,46426 มิย 201106:36x 86
Txtermextraction.dll2009.100.2769.08,608,60826 มิย 201106:36x 86
Txtermlookup.dll2009.100.2769.04,088,67226 มิย 201106:36x 86
Txunpivot.dll2009.100.2769.0128,86426 มิย 201106:36x 86
SQL Server 2008 R2 มือและคอมโพเนนต์ของเวิร์กสเตชัน
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Autoadmin.dll2009.100.2769.0937,82426 มิย 201106:51x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.2769.046,94426 มิย 201106:52x 86
Dts.dll2009.100.2769.01,442,14426 มิย 201106:51x 86
Dts.dll2009.100.2769.02,228,57626 มิย 201106:00x 64
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0334,68826 มิย 201106:51x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0473,44026 มิย 201106:00x 64
Dtsconn.dll2009.100.2769.0285,53626 มิย 201106:51x 86
Dtsconn.dll2009.100.2769.0449,88826 มิย 201106:00x 64
Dtspipeline.dll2009.100.2769.01,090,91226 มิย 201106:00x 64
Dtspipeline.dll2009.100.2769.0697,18426 มิย 201106:51x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.032,60826 มิย 201106:51x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.042,33626 มิย 201106:00x 64
Exceldest.dll2009.100.2769.0173,92026 มิย 201106:51x 86
Exceldest.dll2009.100.2769.0260,96026 มิย 201106:00x 64
Excelsrc.dll2009.100.2769.0183,64826 มิย 201106:51x 86
Excelsrc.dll2009.100.2769.0280,41626 มิย 201106:00x 64
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0276,83226 มิย 201106:51x 86
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0414,56026 มิย 201106:00x 64
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0284,51226 มิย 201106:51x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0423,77626 มิย 201106:00x 64
Mdxquerygenerator.dll10.50.2769.087,90426 มิย 201106:52x 86
Mergetxt.dll2009.100.2769.030,04826 มิย 201106:48x 86
Mergetxt.dll2009.100.2769.034,65626 มิย 201106:00x 64
Microsoft.analysisservices.controls.dll10.50.2769.03,233,63226 มิย 201106:52x 86
Microsoft.analysisservices.deployment.exe10.50.2769.0505,69626 มิย 201106:54x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.50.2769.05,920,60826 มิย 201106:52x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2769.01,349,47226 มิย 201106:52x 86
Microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.2769.01,988,44826 มิย 201106:52x 86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.2769.01,001,31226 มิย 201106:52x 86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.2769.05,928,80026 มิย 201106:52x 86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2769.067,42426 มิย 201106:00x 86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.50.2769.0280,41626 มิย 201106:00x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll10.50.2769.01,345,37626 มิย 201106:00x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,38426 มิย 201105:57x 86
Msmdlocal.dll10.50.2769.028,068,70426 มิย 201106:48x 86
Msmdlocal.dll10.50.2769.055,726,43226 มิย 201106:00x 64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.012,609,88826 มิย 201105:57x 64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.08,671,58426 มิย 201106:46x 86
Msolap100.dll10.50.2769.06,671,20026 มิย 201106:48x 86
Msolap100.dll10.50.2769.08,487,26426 มิย 201106:00x 64
Msolui100.dll10.50.2769.0272,73626 มิย 201106:48x 86
Msolui100.dll10.50.2769.0315,74426 มิย 201106:00x 64
Oledbdest.dll2009.100.2769.0174,43226 มิย 201106:48x 86
Oledbdest.dll2009.100.2769.0260,96026 มิย 201105:56x 64
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0186,72026 มิย 201106:48x 86
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0286,04826 มิย 201105:56x 64
Spresolv.dll2009.100.2769.0180,06426 มิย 201106:48x 86
Spresolv.dll2009.100.2769.0216,92826 มิย 201105:56x 64
Sql_tools_keyfile.dll2009.100.2769.014,17626 มิย 201106:00x 64
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0105,82426 มิย 201106:36x 86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0131,93626 มิย 201105:56x 64
Ssradd.dll2009.100.2769.041,82426 มิย 201106:36x 86
Ssradd.dll2009.100.2769.046,94426 มิย 201105:56x 64
Ssravg.dll2009.100.2769.041,82426 มิย 201106:36x 86
Ssravg.dll2009.100.2769.047,45626 มิย 201105:56x 64
Ssrdown.dll2009.100.2769.026,97626 มิย 201106:36x 86
Ssrdown.dll2009.100.2769.031,07226 มิย 201105:56x 64
Ssrmax.dll2009.100.2769.040,28826 มิย 201106:36x 86
Ssrmax.dll2009.100.2769.045,40826 มิย 201105:56x 64
Ssrmin.dll2009.100.2769.040,28826 มิย 201106:36x 86
Ssrmin.dll2009.100.2769.045,40826 มิย 201105:56x 64
Ssrpub.dll2009.100.2769.027,48826 มิย 201106:36x 86
Ssrpub.dll2009.100.2769.031,58426 มิย 201105:56x 64
Ssrup.dll2009.100.2769.026,97626 มิย 201106:36x 86
Ssrup.dll2009.100.2769.030,56026 มิย 201105:56x 64
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0207,20026 มิย 201106:36x 86
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0304,99226 มิย 201105:51x 64
SQL Server 2008 R2 แบบเต็ม Engine
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Fd.dll2009.100.2769.0690,01626 มิย 201106:00x 64
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.2769.014,17626 มิย 201106:00x 64
SQL Server 2008 R2 บริการ
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Keyfile.dll2009.100.2769.013,66426 มิย 201106:48x 86
Msmdredir.dll10.50.2769.06,325,60026 มิย 201106:48x 86
Msmdsrv.rll10.50.2769.0831,32826 มิย 201106:05x 86
Sqlbrowser.exe2009.100.2769.0268,12826 มิย 201106:52x 86
ไคลเอ็นต์ท้องถิ่น SQL Server 2008 R2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Instapi.dll2005.90.1399.035,03231 2010 มีนาคม07:01
Instapi.dll2005.90.1399.041,68831 2010 มีนาคม06:43
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 2009 มีนาคม18:26
Msvcm80.dll8.0.50727.4027515,07227 2009 มีนาคม19:38
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,068,36827 2009 มีนาคม19:40
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 2009 มีนาคม18:25
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 2009 มีนาคม18:28
Msvcr80.dll8.0.50727.4027802,62427 2009 มีนาคม19:39
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.2769.014,17626 มิย 201113:00
Sqlncli10.dll2009.100.2769.02,581,85626 มิย 201113:47
Sqlncli10.dll2009.100.2769.02,848,09626 มิย 201112:56
SQL Server 2008 R2 Writer
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Sqlwriter_keyfile.dll2009.100.2769.014,17626 มิย 201106:00x 64
Sqlwvss_xp.dll2009.100.2769.015,20026 มิย 201105:56x 64

รุ่น Itanium-สถาปัตยกรรม

ใช้ร่วมกันใน SQL Server 2008 R2 ฐานบริการหลัก
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Bcp.exe2009.100.2769.0169,31226 มิย 201105:31IA-64
Commanddest.dll2009.100.2769.0559,45626 มิย 201105:24IA-64
Distrib.exe2009.100.2769.0209,24826 มิย 201105:31IA-64
Dts.dll2009.100.2769.04,305,24826 มิย 201105:24IA-64
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0957,28026 มิย 201105:24IA-64
Dtsconn.dll2009.100.2769.0801,12026 มิย 201105:24IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.2769.02,031,96826 มิย 201105:24IA-64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.083,80826 มิย 201105:24IA-64
Exceldest.dll2009.100.2769.0588,12826 มิย 201105:24IA-64
Excelsrc.dll2009.100.2769.0643,93626 มิย 201105:24IA-64
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0954,20826 มิย 201105:24IA-64
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0977,24826 มิย 201105:24IA-64
Logread.exe2009.100.2769.01,128,80026 มิย 201105:31IA-64
Mergetxt.dll2009.100.2769.073,05626 มิย 201105:24IA-64
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2769.067,42426 มิย 201105:26x 86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.2769.0153,44024 มิย 201115:01x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.2769.0350,04824 มิย 201115:01x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.2769.0296,80026 มิย 201106:49x 86
Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.2769.083,80826 มิย 201105:24x 86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.50.2769.0452,44824 มิย 201115:01x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.2769.01,767,77626 มิย 201106:48x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.2769.02,663,77626 มิย 201105:24IA-64
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.2769.03,049,31224 มิย 201115:01x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.2769.0186,20826 มิย 201106:48x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.2769.01,140,57624 มิย 201115:01x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,38426 มิย 201105:24x 86
Oledbdest.dll2009.100.2769.0590,68826 มิย 201105:22IA-64
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0655,71226 มิย 201105:22IA-64
Rawdest.dll2009.100.2769.0438,11226 มิย 201105:22IA-64
Rawsource.dll2009.100.2769.0416,09626 มิย 201105:22IA-64
Rdistcom.dll2009.100.2769.01,844,06426 มิย 201105:22IA-64
Recordsetdest.dll2009.100.2769.0386,91226 มิย 201105:22IA-64
Replagnt.dll2009.100.2769.018,78426 มิย 201106:48x 86
Replagnt.dll2009.100.2769.029,02426 มิย 201105:22IA-64
Repldp.dll2009.100.2769.0192,35226 มิย 201106:48x 86
Repldp.dll2009.100.2769.0528,22426 มิย 201105:22IA-64
Replmerg.exe2009.100.2769.0973,66426 มิย 201105:28IA-64
Replsync.dll2009.100.2769.0278,88026 มิย 201105:22IA-64
Snapshot.exe10.50.2769.013,66426 มิย 201105:30x 86
Spresolv.dll2009.100.2769.0509,79226 มิย 201105:22IA-64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.2769.019,29626 มิย 201105:24IA-64
Sqlcmd.exe2009.100.2769.0546,14426 มิย 201105:28IA-64
Sqlmergx.dll2009.100.2769.0436,06426 มิย 201105:15IA-64
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0105,82426 มิย 201106:36x 86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0378,20826 มิย 201105:15IA-64
Sqlwep100.dll2009.100.2769.0201,05626 มิย 201105:15IA-64
Ssradd.dll2009.100.2769.095,58426 มิย 201105:15IA-64
Ssravg.dll2009.100.2769.095,58426 มิย 201105:15IA-64
Ssrdown.dll2009.100.2769.061,79226 มิย 201105:15IA-64
Ssrmax.dll2009.100.2769.089,95226 มิย 201105:15IA-64
Ssrmin.dll2009.100.2769.089,95226 มิย 201105:15IA-64
Ssrpub.dll2009.100.2769.064,86426 มิย 201105:15IA-64
Ssrup.dll2009.100.2769.062,30426 มิย 201105:15IA-64
Txagg.dll2009.100.2769.0882,01626 มิย 201105:15IA-64
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0676,19226 มิย 201105:15IA-64
Txderived.dll2009.100.2769.01,276,76826 มิย 201105:15IA-64
Txlookup.dll2009.100.2769.01,187,68026 มิย 201105:15IA-64
Txmerge.dll2009.100.2769.0513,37626 มิย 201105:15IA-64
Txmergejoin.dll2009.100.2769.0621,92026 มิย 201105:15IA-64
Txrowcount.dll2009.100.2769.0197,47226 มิย 201105:15IA-64
Txsort.dll2009.100.2769.0562,01626 มิย 201105:15IA-64
Txsplit.dll2009.100.2769.01,257,82426 มิย 201105:15IA-64
อินสแตนซ์บริการฐานข้อมูล R2 หลักของ SQL Server 2008
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Atxcore.dll2009.100.2769.063,32826 มิย 201105:24IA-64
Datacollectorcontroller.dll2009.100.2769.0477,02426 มิย 201105:24IA-64
Rsfxft.dll2009.100.2769.056,16026 มิย 201105:22IA-64
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.2769.019,29626 มิย 201105:24IA-64
Sqlaccess.dll2009.100.2769.0392,54426 มิย 201105:21x 86
Sqlagent.exe2009.100.2769.01,215,84026 มิย 201105:28IA-64
Sqlos.dll2009.100.2769.022,36826 มิย 201105:15IA-64
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.2769.020,83226 มิย 201105:15IA-64
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.2769.04,628,32026 มิย 201105:15IA-64
Sqlservr.exe2009.100.2769.0122,129,24826 มิย 201105:28IA-64
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0378,20826 มิย 201105:15IA-64
Sqsrvres.dll2009.100.2769.0188,76826 มิย 201105:15IA-64
SQL Server 2008 R2 ฐานบริการหลักทั่วไป
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.50.2769.0563,04026 มิย 201105:27x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2769.01,349,47226 มิย 201106:52x 86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll10.50.2769.0243,55226 มิย 201105:27x 86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.2769.0153,44024 มิย 201115:01x 86
Microsoft.sqlserver.management.dac.dll10.50.2769.02,864,99226 มิย 201105:24x 86
Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll10.50.2769.015,71226 มิย 201105:24x 86
Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll10.50.2769.063,32826 มิย 201105:24x 86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.50.2769.0452,44824 มิย 201115:01x 86
Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll10.50.2769.0112,48026 มิย 201105:24x 86
Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.2769.07,051,10426 มิย 201105:24x 86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.2769.03,049,31224 มิย 201115:01x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.2769.0186,20826 มิย 201105:24x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.2769.01,140,57624 มิย 201115:01x 86
Msgprox.dll2009.100.2769.0203,10426 มิย 201106:48x 86
Msgprox.dll2009.100.2769.0538,46426 มิย 201105:24IA-64
Replerrx.dll2009.100.2769.0120,67226 มิย 201106:48x 86
Replerrx.dll2009.100.2769.0301,92026 มิย 201105:22IA-64
Replisapi.dll2009.100.2769.0272,73626 มิย 201106:48x 86
Replisapi.dll2009.100.2769.0766,30426 มิย 201105:22IA-64
Replprov.dll2009.100.2769.01,648,48026 มิย 201105:22IA-64
Replprov.dll2009.100.2769.0576,86426 มิย 201106:48x 86
Replrec.dll2009.100.2769.02,134,88026 มิย 201105:21IA-64
Replrec.dll2009.100.2769.0791,90426 มิย 201106:46x 86
Replsub.dll2009.100.2769.01,121,12026 มิย 201105:22IA-64
Replsub.dll2009.100.2769.0413,02426 มิย 201106:48x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.2769.019,29626 มิย 201105:24IA-64
Sqlmanager.dll2009.100.2769.01,534,30426 มิย 201105:15IA-64
Sqlmanager.dll2009.100.2769.0521,05626 มิย 201106:47x 86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.2769.0271,71226 มิย 201106:47x 86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.2769.0712,54426 มิย 201105:15IA-64
Svrenumapi100.dll2009.100.2769.02,727,26426 มิย 201105:15IA-64
Svrenumapi100.dll2009.100.2769.0780,64026 มิย 201106:36x 86
Xmlsub.dll2009.100.2769.0193,37626 มิย 201106:36x 86
Xmlsub.dll2009.100.2769.0563,55226 มิย 201105:15IA-64
SQL Server 2008 R2 Analysis Services
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2769.01,349,47226 มิย 201106:52x 86
Msmdlocal.dll10.50.2769.028,068,70426 มิย 201106:48x 86
Msmdlocal.dll10.50.2769.070,539,10426 มิย 201105:24IA-64
Msmdredir.dll10.50.2769.08,762,72026 มิย 201105:24IA-64
Msmdspdm.dll10.50.2769.0178,01626 มิย 201105:21x 86
Msmdsrv.exe10.50.2769.072,408,92826 มิย 201105:28IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.015,832,92826 มิย 201105:21IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.08,671,58426 มิย 201106:46x 86
Msolap100.dll10.50.2769.010,517,85626 มิย 201105:24IA-64
Msolap100.dll10.50.2769.06,671,20026 มิย 201106:48x 86
Msolui100.dll10.50.2769.0272,73626 มิย 201106:48x 86
Msolui100.dll10.50.2769.0463,71226 มิย 201105:24IA-64
Sql_as_keyfile.dll2009.100.2769.019,29626 มิย 201105:24IA-64
Xmsrv.dll10.50.2769.047,708,00026 มิย 201105:15IA-64
บริการการรวมของ SQL Server 2008 R2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Commanddest.dll2009.100.2769.0559,45626 มิย 201105:24IA-64
Dts.dll2009.100.2769.04,305,24826 มิย 201105:24IA-64
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0957,28026 มิย 201105:24IA-64
Dtsconn.dll2009.100.2769.0801,12026 มิย 201105:24IA-64
Dtsinstall.exe10.50.2769.0427,87226 มิย 201106:53x 86
Dtspipeline.dll2009.100.2769.02,031,96826 มิย 201105:24IA-64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.083,80826 มิย 201105:24IA-64
Exceldest.dll2009.100.2769.0588,12826 มิย 201105:24IA-64
Excelsrc.dll2009.100.2769.0643,93626 มิย 201105:24IA-64
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0954,20826 มิย 201105:24IA-64
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0977,24826 มิย 201105:24IA-64
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2769.067,42426 มิย 201105:26x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.2769.0296,80026 มิย 201106:49x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,38426 มิย 201105:24x 86
Msdtssrvr.exe10.50.2769.0210,78426 มิย 201105:30IA-64
Oledbdest.dll2009.100.2769.0590,68826 มิย 201105:22IA-64
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0655,71226 มิย 201105:22IA-64
Rawdest.dll2009.100.2769.0438,11226 มิย 201105:22IA-64
Rawsource.dll2009.100.2769.0416,09626 มิย 201105:22IA-64
Recordsetdest.dll2009.100.2769.0386,91226 มิย 201105:22IA-64
Sql_is_keyfile.dll2009.100.2769.019,29626 มิย 201105:24IA-64
Sqldest.dll2009.100.2769.0605,02426 มิย 201105:22IA-64
Txagg.dll2009.100.2769.0882,01626 มิย 201105:15IA-64
Txbestmatch.dll2009.100.2769.01,699,68026 มิย 201105:15IA-64
Txcharmap.dll2009.100.2769.0656,22426 มิย 201105:15IA-64
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0676,19226 มิย 201105:15IA-64
Txderived.dll2009.100.2769.01,276,76826 มิย 201105:15IA-64
Txfileextractor.dll2009.100.2769.0434,01626 มิย 201105:15IA-64
Txfileinserter.dll2009.100.2769.0431,96826 มิย 201105:15IA-64
Txgroupdups.dll2009.100.2769.0943,96826 มิย 201105:15IA-64
Txlineage.dll2009.100.2769.0217,95226 มิย 201105:15IA-64
Txlookup.dll2009.100.2769.01,187,68026 มิย 201105:15IA-64
Txmerge.dll2009.100.2769.0513,37626 มิย 201105:15IA-64
Txmergejoin.dll2009.100.2769.0621,92026 มิย 201105:15IA-64
Txpivot.dll2009.100.2769.0458,59226 มิย 201105:15IA-64
Txrowcount.dll2009.100.2769.0197,47226 มิย 201105:15IA-64
Txscd.dll2009.100.2769.0444,25626 มิย 201105:15IA-64
Txsort.dll2009.100.2769.0562,01626 มิย 201105:15IA-64
Txsplit.dll2009.100.2769.01,257,82426 มิย 201105:15IA-64
Txtermextraction.dll2009.100.2769.09,112,41626 มิย 201105:15IA-64
Txtermlookup.dll2009.100.2769.04,533,08826 มิย 201105:15IA-64
Txunpivot.dll2009.100.2769.0447,84026 มิย 201105:15IA-64
บริการรายงานของ SQL Server 2008 R2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Mdxquerygenerator.dll.deploy10.50.2769.087,90426 มิย 201106:52x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.2769.087,90426 มิย 201105:27x 86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy10.50.2769.0563,04026 มิย 201106:52x 86
Microsoft.analysisservices.controls.dll.deploy10.50.2769.03,233,63226 มิย 201106:52x 86
Microsoft.analysisservices.dll.deploy10.50.2769.01,349,47226 มิย 201106:52x 86
Microsoft.analysisservices.modeling.dll10.50.2769.0567,13626 มิย 201105:27x 86
Microsoft.reportingservices.authorization.dll10.50.2769.071,52026 มิย 201105:27x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy10.50.2769.034,65626 มิย 201106:51x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll10.50.2769.034,65626 มิย 201105:27x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.2769.0563,04026 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.2769.0563,04026 มิย 201105:27x 86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy10.50.2769.0128,86426 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.50.2769.0128,86426 มิย 201105:27x 86
Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy10.50.2769.011,564,89626 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy10.50.2769.01,251,16826 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.2769.01,251,16826 มิย 201105:27x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy10.50.2769.0255,84026 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.2769.0255,84026 มิย 201105:27x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy10.50.2769.01,812,32026 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.2769.01,812,32026 มิย 201105:27x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.2769.0321,37626 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.2769.0321,37626 มิย 201105:27x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy10.50.2769.0272,22426 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.2769.0272,22426 มิย 201105:27x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy10.50.2769.0153,44026 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.2769.0153,44026 มิย 201105:27x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy10.50.2769.05,183,32826 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.2769.05,183,32826 มิย 201105:27x 86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.2769.0112,48026 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.2769.0112,48026 มิย 201105:27x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy10.50.2769.02,557,79226 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.2769.01,259,36026 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.2769.01,259,36026 มิย 201105:27x 86
Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy10.50.2769.0612,19226 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy10.50.2769.0104,28826 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.2769.0104,28826 มิย 201105:27x 86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy10.50.2769.0104,28826 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.50.2769.0104,28826 มิย 201105:27x 86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy10.50.2769.0292,70426 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.2769.0292,70426 มิย 201105:27x 86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy10.50.2769.0378,72026 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll10.50.2769.0378,72026 มิย 201105:27x 86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.objectmodel.dll10.50.2769.051,04026 มิย 201105:27x 86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll10.50.2769.0186,20826 มิย 201105:27x 86
Microsoft.reportingservices.sharepoint12.server.dll10.50.2769.059,23226 มิย 201105:27x 86
Microsoft.reportingservices.sharepoint14.server.dll10.50.2769.059,23226 มิย 201105:27x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy10.50.2769.0292,70426 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.2769.0292,70426 มิย 201105:26x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy10.50.2769.0198,49626 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.2769.0198,49626 มิย 201105:26x 86
Msmdlocal.dll10.50.2769.028,068,70426 มิย 201106:48x 86
Msmdlocal.dll10.50.2769.070,539,10426 มิย 201105:24IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.015,832,92826 มิย 201105:21IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.08,671,58426 มิย 201106:46x 86
Msolap100.dll10.50.2769.010,517,85626 มิย 201105:24IA-64
Msolap100.dll10.50.2769.06,671,20026 มิย 201106:48x 86
Msolui100.dll10.50.2769.0272,73626 มิย 201106:48x 86
Msolui100.dll10.50.2769.0463,71226 มิย 201105:24IA-64
Msreportbuilder.exe.deploy10.50.2769.01,300,32026 มิย 201106:54x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.50.2769.01,460,06426 มิย 201105:21x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.2769.0131,93626 มิย 201106:45x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.2769.0266,59226 มิย 201105:21IA-64
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.2769.0242,01626 มิย 201105:21IA-64
Reportingservicesservice.exe2009.100.2769.03,588,44826 มิย 201105:28IA-64
Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.50.2769.055,13626 มิย 201105:21x 86
Reportingserviceswebserver.dll10.50.2769.01,619,80826 มิย 201105:21x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.2769.01,992,54426 มิย 201105:21x 86
Rsconfigtool.exe10.50.2769.01,333,08826 มิย 201106:54x 86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.2769.019,29626 มิย 201105:24IA-64
Sqlrsos.dll2009.100.2769.022,36826 มิย 201105:15IA-64
Studio R2 จัดการของ SQL Server 2008
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Appidpackage.dll10.50.2769.01,066,84826 มิย 201106:53x 86
Bcp.exe2009.100.2769.0169,31226 มิย 201105:31IA-64
Commanddest.dll2009.100.2769.0165,21626 มิย 201106:51x 86
Copydatabasewizard.exe10.50.2769.0661,34426 มิย 201106:53x 86
Dataprofileviewer.exe10.50.2769.0313,18426 มิย 201106:53x 86
Dts.dll2009.100.2769.01,442,14426 มิย 201106:51x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0334,68826 มิย 201106:51x 86
Dtsconn.dll2009.100.2769.0285,53626 มิย 201106:51x 86
Dtsinstall.exe10.50.2769.0427,87226 มิย 201106:53x 86
Dtspipeline.dll2009.100.2769.0697,18426 มิย 201106:51x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.032,60826 มิย 201106:51x 86
Exceldest.dll2009.100.2769.0173,92026 มิย 201106:51x 86
Excelsrc.dll2009.100.2769.0183,64826 มิย 201106:51x 86
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0276,83226 มิย 201106:51x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0284,51226 มิย 201106:51x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.2769.04,163,42426 มิย 201106:52x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.2769.0333,66426 มิย 201106:52x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.2769.01,251,16826 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.2769.02,557,79226 มิย 201106:50x 86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.2769.0292,70426 มิย 201106:50x 86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2769.067,42426 มิย 201106:50x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.2769.0350,04824 มิย 201115:01x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.2769.0296,80026 มิย 201106:49x 86
Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.2769.083,80826 มิย 201106:49x 86
Microsoft.sqlserver.management.dac.dll10.50.2769.02,864,99226 มิย 201106:49x 86
Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll10.50.2769.015,71226 มิย 201106:49x 86
Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll10.50.2769.063,32826 มิย 201106:49x 86
Microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll10.50.2769.03,290,97626 มิย 201106:49x 86
Microsoft.sqlserver.management.reports.dll10.50.2769.09,193,31226 มิย 201106:48x 86
Microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.2769.0386,91226 มิย 201106:48x 86
Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll10.50.2769.0112,48026 มิย 201106:48x 86
Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.2769.07,051,10426 มิย 201106:48x 86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.actions.dll10.50.2769.063,32826 มิย 201106:48x 86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.explorer.dll10.50.2769.0378,72026 มิย 201106:48x 86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.2769.092,00026 มิย 201106:48x 86
Microsoft.sqlserver.management.ui.rsclient.dll10.50.2769.01,054,56026 มิย 201106:48x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.2769.01,767,77626 มิย 201106:48x 86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.50.2769.0296,80026 มิย 201106:48x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,38426 มิย 201106:46x 86
Objectexplorer.dll10.50.2769.03,372,89626 มิย 201106:46x 86
Oledbdest.dll2009.100.2769.0174,43226 มิย 201106:48x 86
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0186,72026 มิย 201106:48x 86
Radlangsvc.dll10.50.2769.0145,24826 มิย 201106:46x 86
Rawdest.dll2009.100.2769.0128,86426 มิย 201106:48x 86
Rawsource.dll2009.100.2769.0120,67226 มิย 201106:48x 86
Recordsetdest.dll2009.100.2769.0116,06426 มิย 201106:48x 86
Replicationmonitor.dll10.50.2769.02,910,04826 มิย 201106:46x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.2769.0131,93626 มิย 201106:45x 86
Rsconfigtool.exe10.50.2769.01,333,08826 มิย 201106:54x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.2769.019,29626 มิย 201105:24IA-64
Sqlcmd.exe2009.100.2769.0546,14426 มิย 201105:28IA-64
Sqldest.dll2009.100.2769.0180,57626 มิย 201106:47x 86
Sqleditors.dll10.50.2769.01,242,97626 มิย 201106:45x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.2769.07,583,58426 มิย 201106:45x 86
Sqlmgmt.dll10.50.2769.03,499,87226 มิย 201106:45x 86
Sqlresolver.dll10.50.2769.038,75226 มิย 201106:45x 86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0105,82426 มิย 201106:36x 86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0378,20826 มิย 201105:15IA-64
Txagg.dll2009.100.2769.0243,04026 มิย 201106:36x 86
Txbestmatch.dll2009.100.2769.0444,25626 มิย 201106:36x 86
Txcharmap.dll2009.100.2769.0195,42426 มิย 201106:36x 86
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0207,20026 มิย 201106:36x 86
Txderived.dll2009.100.2769.0414,04826 มิย 201106:36x 86
Txfileextractor.dll2009.100.2769.0126,81626 มิย 201106:36x 86
Txfileinserter.dll2009.100.2769.0125,28026 มิย 201106:36x 86
Txgroupdups.dll2009.100.2769.0258,40026 มิย 201106:36x 86
Txlineage.dll2009.100.2769.068,44826 มิย 201106:36x 86
Txlookup.dll2009.100.2769.0354,65626 มิย 201106:36x 86
Txmerge.dll2009.100.2769.0138,59226 มิย 201106:36x 86
Txmergejoin.dll2009.100.2769.0180,06426 มิย 201106:36x 86
Txpivot.dll2009.100.2769.0130,40026 มิย 201106:36x 86
Txrowcount.dll2009.100.2769.065,37626 มิย 201106:36x 86
Txscd.dll2009.100.2769.0127,84026 มิย 201106:36x 86
Txsort.dll2009.100.2769.0164,19226 มิย 201106:36x 86
Txsplit.dll2009.100.2769.0410,46426 มิย 201106:36x 86
Txtermextraction.dll2009.100.2769.08,608,60826 มิย 201106:36x 86
Txtermlookup.dll2009.100.2769.04,088,67226 มิย 201106:36x 86
Txunpivot.dll2009.100.2769.0128,86426 มิย 201106:36x 86
SQL Server 2008 R2 มือและคอมโพเนนต์ของเวิร์กสเตชัน
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Autoadmin.dll2009.100.2769.0937,82426 มิย 201106:51x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.2769.046,94426 มิย 201106:52x 86
Dts.dll2009.100.2769.01,442,14426 มิย 201106:51x 86
Dts.dll2009.100.2769.04,305,24826 มิย 201105:24IA-64
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0334,68826 มิย 201106:51x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2769.0957,28026 มิย 201105:24IA-64
Dtsconn.dll2009.100.2769.0285,53626 มิย 201106:51x 86
Dtsconn.dll2009.100.2769.0801,12026 มิย 201105:24IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.2769.02,031,96826 มิย 201105:24IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.2769.0697,18426 มิย 201106:51x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.032,60826 มิย 201106:51x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2769.083,80826 มิย 201105:24IA-64
Exceldest.dll2009.100.2769.0173,92026 มิย 201106:51x 86
Exceldest.dll2009.100.2769.0588,12826 มิย 201105:24IA-64
Excelsrc.dll2009.100.2769.0183,64826 มิย 201106:51x 86
Excelsrc.dll2009.100.2769.0643,93626 มิย 201105:24IA-64
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0276,83226 มิย 201106:51x 86
Flatfiledest.dll2009.100.2769.0954,20826 มิย 201105:24IA-64
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0284,51226 มิย 201106:51x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.2769.0977,24826 มิย 201105:24IA-64
Mdxquerygenerator.dll10.50.2769.087,90426 มิย 201106:52x 86
Mergetxt.dll2009.100.2769.030,04826 มิย 201106:48x 86
Mergetxt.dll2009.100.2769.073,05626 มิย 201105:24IA-64
Microsoft.analysisservices.controls.dll10.50.2769.03,233,63226 มิย 201106:52x 86
Microsoft.analysisservices.deployment.exe10.50.2769.0505,69626 มิย 201106:54x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.50.2769.05,920,60826 มิย 201106:52x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2769.01,349,47226 มิย 201106:52x 86
Microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.2769.01,988,44826 มิย 201106:52x 86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.2769.01,001,31226 มิย 201106:52x 86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.2769.05,928,80026 มิย 201106:52x 86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2769.067,42426 มิย 201105:26x 86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.50.2769.0280,41626 มิย 201105:26x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll10.50.2769.01,345,37626 มิย 201105:26x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2769.0108,38426 มิย 201105:24x 86
Msmdlocal.dll10.50.2769.028,068,70426 มิย 201106:48x 86
Msmdlocal.dll10.50.2769.070,539,10426 มิย 201105:24IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.015,832,92826 มิย 201105:21IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.2769.08,671,58426 มิย 201106:46x 86
Msolap100.dll10.50.2769.010,517,85626 มิย 201105:24IA-64
Msolap100.dll10.50.2769.06,671,20026 มิย 201106:48x 86
Msolui100.dll10.50.2769.0272,73626 มิย 201106:48x 86
Msolui100.dll10.50.2769.0463,71226 มิย 201105:24IA-64
Oledbdest.dll2009.100.2769.0174,43226 มิย 201106:48x 86
Oledbdest.dll2009.100.2769.0590,68826 มิย 201105:22IA-64
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0186,72026 มิย 201106:48x 86
Oledbsrc.dll2009.100.2769.0655,71226 มิย 201105:22IA-64
Spresolv.dll2009.100.2769.0180,06426 มิย 201106:48x 86
Spresolv.dll2009.100.2769.0509,79226 มิย 201105:22IA-64
Sql_tools_keyfile.dll2009.100.2769.019,29626 มิย 201105:24IA-64
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0105,82426 มิย 201106:36x 86
Sqlsvc.dll2009.100.2769.0378,20826 มิย 201105:15IA-64
Ssradd.dll2009.100.2769.041,82426 มิย 201106:36x 86
Ssradd.dll2009.100.2769.095,58426 มิย 201105:15IA-64
Ssravg.dll2009.100.2769.041,82426 มิย 201106:36x 86
Ssravg.dll2009.100.2769.095,58426 มิย 201105:15IA-64
Ssrdown.dll2009.100.2769.026,97626 มิย 201106:36x 86
Ssrdown.dll2009.100.2769.061,79226 มิย 201105:15IA-64
Ssrmax.dll2009.100.2769.040,28826 มิย 201106:36x 86
Ssrmax.dll2009.100.2769.089,95226 มิย 201105:15IA-64
Ssrmin.dll2009.100.2769.040,28826 มิย 201106:36x 86
Ssrmin.dll2009.100.2769.089,95226 มิย 201105:15IA-64
Ssrpub.dll2009.100.2769.027,48826 มิย 201106:36x 86
Ssrpub.dll2009.100.2769.064,86426 มิย 201105:15IA-64
Ssrup.dll2009.100.2769.026,97626 มิย 201106:36x 86
Ssrup.dll2009.100.2769.062,30426 มิย 201105:15IA-64
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0207,20026 มิย 201106:36x 86
Txdataconvert.dll2009.100.2769.0676,19226 มิย 201105:15IA-64
SQL Server 2008 R2 แบบเต็ม Engine
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Fd.dll2009.100.2769.01,141,60026 มิย 201105:24IA-64
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.2769.019,29626 มิย 201105:24IA-64
SQL Server 2008 R2 บริการ
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Msmdredir.dll10.50.2769.08,762,72026 มิย 201105:24IA-64
Msmdsrv.rll10.50.2769.0831,32826 มิย 201104:56IA-64
Sqlbrowser.exe2009.100.2769.0524,64026 มิย 201105:28IA-64
Sqlbrowser_keyfile.dll2009.100.2769.019,29626 มิย 201105:24IA-64
ไคลเอ็นต์ท้องถิ่น SQL Server 2008 R2

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มแสดงเป็นวันเวลา
Instapi.dll2005.90.1399.0100,56831 2010 มีนาคม06:43
Instapi.dll2005.90.1399.035,03231 2010 มีนาคม07:01
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 2009 มีนาคม18:26
Msvcm80.dll8.0.50727.4027574,46427 2009 มีนาคม20:58
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,404,73627 2009 มีนาคม20:53
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 2009 มีนาคม18:25
Msvcr80.dll8.0.50727.40271,495,87227 2009 มีนาคม20:53
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 2009 มีนาคม18:28
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.2769.019,29626 มิย 201112:24
Sqlncli10.dll2009.100.2769.02,581,85626 มิย 201113:47
Sqlncli10.dll2009.100.2769.05,863,26426 มิย 201112:15

SQL Server 2008 R2 Writer

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Sqlwriter_keyfile.dll2009.100.2769.019,29626 มิย 201105:24IA-64
Sqlwvss_xp.dll2009.100.2769.019,80826 มิย 201105:15IA-64

วิธีการถอนการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้

เมื่อต้องการถอนการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ใน'แผงควบคุม' เปิดตัว เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก สินค้า
  2. คลิก การเปลี่ยนแปลงหรือเอาโปรแกรมออก.
  3. เมื่อต้องการเปิดเผยการปรับปรุงทั้งหมดสำหรับการติดตั้ง SQL Server 2008 R2 เลือก แสดงโปรแกรมปรับปรุง กล่องกาเครื่องหมาย
  4. ค้นหา และการถอนการติดตั้งรายการสำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบจำลองการให้บริการแบบเพิ่มเติมสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897 แบบจำลองแบบเพิ่มหน่วยให้บริการมีให้จากทีม SQL Server เพื่อจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบแผนการตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุง SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499 แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2544793 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 06/07/2012 22:04:00 - ฉบับแก้ไข: 0.1

  • kbautohotfix kbqfe kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbfix kbhotfixserver kbhotfixrollup kbmt KB2544793 KbMtth
คำติชม