คำอธิบายของ Update Rollup 7 สำหรับโฮสต์ Messaging และการร่วมมือกัน 4.0

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2545773
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
Microsoft ได้ออกการปรับปรุงสำหรับ Microsoft โซลูชันสำหรับโฮสต์ Messaging และการร่วมมือกัน 4.0 (HMC 4.0) การปรับปรุงนี้ลงวันช่วงเดือน 2554 มิถุนายน

หมายเหตุยกเลิกการปรับปรุงนี้ประกอบด้วยการปรับปรุงที่ออกมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดสำหรับ HMC 4.0

ยกเลิกการปรับปรุงนี้ช่วยแก้ไขปัญหาในคอมโพเนนต์ต่อไปนี้ใน HMC 4.0:
 • Namespace 2007 SharePoint ที่เป็นโฮสต์
 • Namespace 2007 SharePoint ที่มีการจัดการ
 • โฮสต์ SharePoint 2007 เว็บเซอร์วิส
 • บริการเว็บ SharePoint 2007 ที่มีการจัดการ
 • ผู้ให้บริการ 2007 Sharepoint
 • Windows Sharepoint Services Web Service
 • พื้นที่ว่างในชื่อโฮสต์ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่
 • ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่เป็นโฮสต์เว็บเซอร์วิส
 • จัดการพื้นที่ว่างในชื่อไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่
 • จัดการบริการเว็บไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่
 • ผู้ให้บริการ 2007 การแลกเปลี่ยน
 • ไคลเอ็นต์ DNS
 • ผู้ให้บริการ DNS
 • พื้นที่ว่างใน Exchange 2007 ทรัพยากรตัวจัดการชื่อ
 • บริการบนเว็บของตัวจัดการทรัพยากร 2007 แลกเปลี่ยน
 • ฐานข้อมูลจัดการทรัพยากร
 • โฮสต์ Namespace 2007 ประกอบการที่ส่งข้อความ
 • โฮสต์บริการเว็บ 2007 ประกอบการที่ส่งข้อความ
 • Namespace 2007 ประกอบการที่ส่งข้อความที่มีจัดการ
 • ผู้ให้บริการ 2007 ประกอบการส่งข้อความ
 • Namespace 2007 เป็นโฮสต์ของอีเมล
 • อีเมลที่เป็นโฮสต์เว็บเซอร์วิส
 • Namespace 2007 ที่มีการจัดการของอีเมล
 • จัดการอีเมลของ 2007 เว็บเซอร์วิส
 • Namespace 2007 Mobility โฮสต์
 • โฮสต์ Mobility 2007 เว็บเซอร์วิส
 • Namespace 2007 การเคลื่อนไหวที่มีการจัดการ
 • บริการเว็บ 2007 การเคลื่อนไหวที่มีการจัดการ
 • พื้นที่ว่างในชื่อผู้ช่วยที่มีการจัดการ
 • พื้นที่ว่างในชื่อที่มีการจัดการแผน
 • บริการบนเว็บที่มีการจัดการแผน
 • การวางแผนจัดการ DB เกิดสะสม
 • โปรแกรมอรรถประโยชน์ OAB ที่ใช้ร่วมกัน
 • ตัวให้บริการ Mobility ของ Exchange 2007
 • Namespace ตัวจัดการทรัพยากร OAB 2007 การแลกเปลี่ยน
 • Exchange 2007 OAB ทรัพยากรตัวจัดการเว็บเซอร์วิส
 • ผู้ทำหน้าที่แทนตัวแบ่งประเภท
 • EmailPermissionMigrationTool (ดู 957582)
 • ExchangeData.exe
 • HmOABUpdate
 • เครื่องมือการโยกย้ายนโยบายการเคลื่อนไหว
 • PWDB40 แพคเกจ SSIS
 • ผู้ให้บริการจดหมาย SMTP
 • งานแคโดเมน SMTP
 • โปรแกรม MPF (fix สำหรับ Windows Server SP2)
บทความนี้อธิบายถึงสินค้าต่อไปนี้เกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุง:
 • ปัญหาที่โปรแกรมปรับปรุงที่สามารถแก้ไข
 • ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง
 • ว่าคุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง
 • Update rollup ถูกแทนที่ ด้วยการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงอื่น ๆ
 • ตรวจสอบว่าคุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีหรือไม่
 • แฟ้มที่ประกอบด้วย update rollup
คำแนะนำ

ปัญหาที่โปรแกรมยกเลิกการปรับปรุงแก้ไข

ยกเลิกการปรับปรุงนี้ช่วยแก้ไขปัญหาที่มีการจัดทำเอกสารในบทความ Microsoft Knowledge Base (KB) ต่อไปนี้:
 • 2492954 คำอธิบายของ Update Rollup 6 สำหรับโฮสต์ Messaging และการร่วมมือกัน 4.0
 • 952077 คำอธิบายเกี่ยวกับ 4 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับบริการโฮสต์ Exchange ใน Microsoft โซลูชันสำหรับโฮสต์ Messaging และการร่วมมือกัน 4.0
 • 939216 การร้องขอการเตรียมใช้งานบางอย่างไม่ทำงาน และคุณได้รับข้อความข้อผิดพลาด "0xc220140b" หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Server 2003 Service Pack 2 บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้โซลูชันของ Microsoft สำหรับการส่งข้อความที่โฮสต์และทำงานร่วมกัน
 • 943728 ตัวให้บริการจดหมาย SMTP ส่งชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านในโซลูชันของ Microsoft สำหรับการส่งข้อความที่โฮสต์และ 4.0 ทำงานร่วมกัน
 • 957582 คำอธิบายของเครื่องมือนี้เพื่อปฏิเสธสิทธิ์ส่งเป็นและได้รับเป็นสิทธิ์สำหรับผู้ดูแลในโซลูชันของ Microsoft สำหรับโฮสต์ Messaging และการร่วมมือกัน 4.5
 • 2484528 งานที่มีการรวบรวมข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนที่ล้มเหลว และรหัสเหตุการณ์ 50103 ในสภาพแวดล้อม HMC 4.0
 • 953674 อัตราแลกเปลี่ยน OOF ภายในแทน OOF ภายนอกส่งเมื่อคุณได้รับข้อความจากองค์กรภายนอก ในโฮสต์ Messaging และการร่วมมือกัน 4.0 และ ในโฮสต์ Messaging และการร่วมมือกัน 4.5
ยกเลิกการปรับปรุงนี้ช่วยแก้ไขปัญหาที่ไม่ได้จัดทำเอกสารในบทความ KB ต่อไปนี้:
 • เมื่อคุณเรียกใช้งานตัวแทนที่มี "นำเข้าข้อมูลจาก PlanManager ถึง PWDB40" SQL ข้อผิดพลาดบางอย่างเข้าสู่ระบบในตัวแสดงแฟ้มบันทึก

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูลค่าสะสม

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ส่งการร้องขอไปยัง การบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงนี้ คุณต้องมีโฮสต์ Messaging และ 4.0 ติดตั้งรุ่นการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ คุณต้องเป็นสมาชิกของกลุ่ม Domain Admins

หมายเหตุ เครื่องมือการปรับใช้ HMC จะต้องถูกติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ Microsoft การเตรียมใช้งานเซิร์ฟเวอร์ (MPS) โปรแกรมแรก

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่


คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากใช้การยกเลิกการปรับปรุงนี้ อย่างไรก็ตาม คุณจำเป็นต้องเริ่มการทำงานของบริการบางอย่างในระหว่างการติดตั้ง

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

การปรับปรุงนี้แทนการปรับปรุงที่ออกมาก่อนหน้านี้ทั้งหมด

ข้อมูลแฟ้ม

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันและเวลา ใน'แผงควบคุม
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Categorizeroverrideagent-x64.msiไม่เกี่ยวข้อง374,78416-พฤษภาคม-201112:55ไม่เกี่ยวข้อง
Categorizeroverrideagent.msiไม่เกี่ยวข้อง374,78416-พฤษภาคม-201112:55ไม่เกี่ยวข้อง
Dnsclient.msiไม่เกี่ยวข้อง679,93616-พฤษภาคม-201112:55ไม่เกี่ยวข้อง
Dnsprovider.msiไม่เกี่ยวข้อง359,93616-พฤษภาคม-201112:55ไม่เกี่ยวข้อง
Emailpermissionmigration.msiไม่เกี่ยวข้อง371,20016-พฤษภาคม-201112:55ไม่เกี่ยวข้อง
Exchange2007mobilityprovider.msiไม่เกี่ยวข้อง367,61616-พฤษภาคม-201112:55ไม่เกี่ยวข้อง
Exchange2007oabresourcemanagerns.msiไม่เกี่ยวข้อง251,39216-พฤษภาคม-201112:55ไม่เกี่ยวข้อง
Exchange2007oabresourcemanagerws.msiไม่เกี่ยวข้อง447,48816-พฤษภาคม-201112:55ไม่เกี่ยวข้อง
Exchange2007provider.msiไม่เกี่ยวข้อง510,97616-พฤษภาคม-201112:55ไม่เกี่ยวข้อง
Exchange2007resourcemanagerns.msiไม่เกี่ยวข้อง295,93616-พฤษภาคม-201112:55ไม่เกี่ยวข้อง
Exchange2007resourcemanagerws.msiไม่เกี่ยวข้อง469,50416-พฤษภาคม-201112:55ไม่เกี่ยวข้อง
Exchdatasetup.msiไม่เกี่ยวข้อง304,64016-พฤษภาคม-201112:55ไม่เกี่ยวข้อง
Hmoabupdate.msiไม่เกี่ยวข้อง391,16816-พฤษภาคม-201112:55ไม่เกี่ยวข้อง
Hostedactivedirectoryns.msiไม่เกี่ยวข้อง258,04816-พฤษภาคม-201112:55ไม่เกี่ยวข้อง
Hostedactivedirectoryws.msiไม่เกี่ยวข้อง471,04016-พฤษภาคม-201112:55ไม่เกี่ยวข้อง
Hostedemail2007ns.msiไม่เกี่ยวข้อง314,88016-พฤษภาคม-201112:55ไม่เกี่ยวข้อง
Hostedemail2007ws.msiไม่เกี่ยวข้อง529,92016-พฤษภาคม-201112:55ไม่เกี่ยวข้อง
Hostedmobility2007.msiไม่เกี่ยวข้อง252,92816-พฤษภาคม-201112:55ไม่เกี่ยวข้อง
Hostedmobility2007ws.msiไม่เกี่ยวข้อง462,84816-พฤษภาคม-201112:55ไม่เกี่ยวข้อง
Hostedsharepoint2007ns.msiไม่เกี่ยวข้อง254,46416-พฤษภาคม-201112:55ไม่เกี่ยวข้อง
Hostedsharepoint2007ws.msiไม่เกี่ยวข้อง476,16016-พฤษภาคม-201112:55ไม่เกี่ยวข้อง
Hostedunifiedmessaging2007ns.msiไม่เกี่ยวข้อง251,39216-พฤษภาคม-201112:55ไม่เกี่ยวข้อง
Hostedunifiedmessaging2007ws.msiไม่เกี่ยวข้อง455,16816-พฤษภาคม-201112:55ไม่เกี่ยวข้อง
Kb939216.msiไม่เกี่ยวข้อง559,61631-ก.ค.-200716:57ไม่เกี่ยวข้อง
Managedactivedirectoryws.msiไม่เกี่ยวข้อง479,74416-พฤษภาคม-201112:55ไม่เกี่ยวข้อง
Managedadns.msiไม่เกี่ยวข้อง284,16016-พฤษภาคม-201112:55ไม่เกี่ยวข้อง
Managedemail2007ns.msiไม่เกี่ยวข้อง280,06416-พฤษภาคม-201112:55ไม่เกี่ยวข้อง
Managedemail2007ws.msiไม่เกี่ยวข้อง514,56016-พฤษภาคม-201112:55ไม่เกี่ยวข้อง
Managedhelpers.msiไม่เกี่ยวข้อง317,95216-พฤษภาคม-201112:55ไม่เกี่ยวข้อง
Managedmobility2007.msiไม่เกี่ยวข้อง250,36816-พฤษภาคม-201112:55ไม่เกี่ยวข้อง
Managedmobility2007ws.msiไม่เกี่ยวข้อง454,65616-พฤษภาคม-201112:55ไม่เกี่ยวข้อง
Managedplansns.msiไม่เกี่ยวข้อง282,11216-พฤษภาคม-201112:55ไม่เกี่ยวข้อง
Managedplansws.msiไม่เกี่ยวข้อง496,64016-พฤษภาคม-201112:55ไม่เกี่ยวข้อง
Managedsharepoint2007ns.msiไม่เกี่ยวข้อง272,38416-พฤษภาคม-201112:55ไม่เกี่ยวข้อง
Managedsharepoint2007ws.msiไม่เกี่ยวข้อง469,50416-พฤษภาคม-201112:55ไม่เกี่ยวข้อง
Managedunifiedmessaging2007ns.msiไม่เกี่ยวข้อง248,83216-พฤษภาคม-201112:55ไม่เกี่ยวข้อง
Planmanagerdbconcurrencyrollup1.msiไม่เกี่ยวข้อง756,73616-พฤษภาคม-201112:55ไม่เกี่ยวข้อง
Pwdb40ssis.msiไม่เกี่ยวข้อง128,51216-พฤษภาคม-201112:55ไม่เกี่ยวข้อง
Resourcemanagedatabase.msiไม่เกี่ยวข้อง791,04016-พฤษภาคม-201112:55ไม่เกี่ยวข้อง
Sharedoabutility.msiไม่เกี่ยวข้อง391,68016-พฤษภาคม-201112:55ไม่เกี่ยวข้อง
Sharepointprovider.msiไม่เกี่ยวข้อง576,51216-พฤษภาคม-201112:55ไม่เกี่ยวข้อง
Smtpdomaincachetask-x64.msiไม่เกี่ยวข้อง370,68816-พฤษภาคม-201112:55ไม่เกี่ยวข้อง
Smtpdomaincachetask.msiไม่เกี่ยวข้อง370,68816-พฤษภาคม-201112:55ไม่เกี่ยวข้อง
Smtpmailprovider.msiไม่เกี่ยวข้อง301,56816-พฤษภาคม-201112:55ไม่เกี่ยวข้อง
Unifiedmessaging2007provider.msiไม่เกี่ยวข้อง406,01616-พฤษภาคม-201112:55ไม่เกี่ยวข้อง
Updatemobilepolicy.msiไม่เกี่ยวข้อง379,90416-พฤษภาคม-201112:55ไม่เกี่ยวข้อง
Windowssharepointserviceswebservice.msiไม่เกี่ยวข้อง645,63216-พฤษภาคม-201112:55ไม่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลการติดตั้ง


เมื่อต้องการยกเลิกการปรับปรุงนี้ติดตั้ง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ปิดการใช้งาน และปิดโปรแกรมการเตรียมใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์โปรแกรม MPS ทั้งหมด (MPS0n) ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. บนเซิร์ฟเวอร์โปรแกรม MPS Startบริการคอมโพเนนต์
  2. ขยายบริการคอมโพเนนต์ขยายคอมพิวเตอร์และขยายMy Computerแล้ว
  3. โปรแกรมประยุกต์ COM +ที่คลิก
  4. คลิกขวาที่การเตรียมใช้งานเอ็นจินการและจากนั้น คลิกปิดใช้งาน
  5. คลิกขวาที่การเตรียมใช้งานเอ็นจินการและจากนั้น คลิกปิด
 2. เข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ MPS แรก (MPS01) เป็นสมาชิกของกลุ่ม Domain Admins
 3. บนเซิร์ฟเวอร์ MPS01 เริ่มต้นเครื่องมือการปรับใช้การถอนการติดตั้งคอมโพเนนต์เก่าดังต่อไปนี้
  1. ขยายแพลตฟอร์มหลัก
  2. ขยายการติดตั้ง MPF หลักคลิกขวาที่ผู้ช่วยที่มีจัดการและจากนั้น คลิกถอนการติดตั้ง
  3. ขยายNamespaces หลัก MPFคลิกขวาคอมโพเนนต์ต่อไปนี้ และจากนั้น คลิกถอนการติดตั้ง:
   • ผู้ให้บริการ DNS
   • ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ที่มีจัดการ
   • ผู้ให้บริการจดหมาย SMTP
  4. ขยายไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่
  5. คลิกขวาที่ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ที่โฮสต์และจากนั้น คลิกถอนการติดตั้ง
  6. ขยายแลกเปลี่ยนโฮสต์และจากนั้น ขยายการเตรียมใช้งานการแลกเปลี่ยน
  7. คลิกขวาที่คอมโพเนนต์ต่อไปนี้ และจากนั้น คลิกถอนการติดตั้ง:
   • Exchange 2007 โฮสต์อีเมล
   • โฮสต์ Exchange 2007 รวมส่งข้อความ
   • Exchange 2007 ที่มีจัดการอีเมล
   • รวม Exchange 2007 ที่มีจัดการการส่งข้อความ
   • ตัวให้บริการ Mobility ของ Exchange 2007
   • ตัวจัดการทรัพยากรของ OAB 2007 แลกเปลี่ยน
   • ผู้ให้บริการ 2007 การแลกเปลี่ยน
   • ตัวจัดการทรัพยากรของ Exchange 2007
   • Exchange 2007 รวมผู้ให้บริการส่งข้อความ
   • 2007 Mobility โฮสต์
   • 2007 การเคลื่อนไหวที่มีการจัดการ
  8. ขยายแพลตฟอร์มโฮสต์แล้ว ขยายโฮสต์ฐานข้อมูลการวางแผนคลิกขวาNamespace การวางแผนจัดการแล้ว คลิ กถอนการติดตั้ง
  9. ขยายMPS เว็บบริการ
  10. ขยายบริการเว็บ RM OAB 2007 Exchangeคลิกขวาแต่ละเซิร์ฟเวอร์ และจากนั้น คลิกถอนการติดตั้ง
  11. ขยายExchange 2007 RM Web Serviceคลิกขวาแต่ละเซิร์ฟเวอร์ และจากนั้น คลิกถอนการติดตั้ง
  12. ขยายโฮสต์ Active Directory บริการเว็บคลิกขวาแต่ละเซิร์ฟเวอร์ภายใต้งานที่โฮสต์บริการเว็บไดเรกทอรีและจากนั้น คลิกถอนการติดตั้ง
  13. ขยายโฮสต์ของบริการเว็บ 2007 อีเมลคลิกขวาแต่ละเซิร์ฟเวอร์ภายใต้บริการเว็บ 2007 อีเมลของที่โฮสต์และจากนั้น คลิกถอนการติดตั้ง
  14. ขยายบริการเว็บโฮสต์ของ 2007 Mobilityคลิกขวาแต่ละเซิร์ฟเวอร์ภายใต้บริการเว็บโฮสต์ของ 2007 Mobilityและจากนั้น คลิกถอนการติดตั้ง
  15. ขยายโฮสต์บริการเว็บบน SharePointคลิกขวาแต่ละเซิร์ฟเวอร์ภายใต้โฮสต์บริการเว็บบน SharePointและจากนั้น คลิกถอนการติดตั้ง
  16. ขยายบริการเว็บโฮสต์รวม Messaging 2007คลิกขวาแต่ละเซิร์ฟเวอร์ และจากนั้น คลิกถอนการติดตั้ง
  17. ขยายที่มีการจัดการบริการเว็บไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ให้คลิกขวาที่แต่ละเซิร์ฟเวอร์ และจากนั้น คลิกถอนการติดตั้ง
  18. ขยายบริการเว็บที่มีจัดการของ 2007 อีเมลคลิกขวาแต่ละเซิร์ฟเวอร์ และจากนั้น คลิกถอนการติดตั้ง
  19. ขยายบริการเว็บ 2007 อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีจัดการคลิกขวาแต่ละเซิร์ฟเวอร์ และจากนั้น คลิกถอนการติดตั้ง
  20. ขยายจัดการบริการเว็บแผนคลิกขวาแต่ละเซิร์ฟเวอร์ และจากนั้น คลิกถอนการติดตั้ง
  21. ขยายจัดการบริการบนเว็บของ SharePointคลิกขวาแต่ละเซิร์ฟเวอร์ และจากนั้น คลิกถอนการติดตั้ง
  22. ขยายโฮสต์บริการ SharePointและจากนั้น ขยายการเตรียมใช้งานการแลกเปลี่ยน
  23. คลิกขวาที่คอมโพเนนต์ต่อไปนี้ และจากนั้น คลิกถอนการติดตั้ง:
   • SharePoint ที่เป็นโฮสต์
   • SharePoint ที่มีการจัดการ
   • ผู้ให้บริการของ SharePoint


  คลิกการปรับใช้การเริ่มต้น

 4. ขยายแพ็คเกจการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ MPS ในตำแหน่งที่ตั้งชั่วคราว ตัวอย่างเช่น แยกแฟ้มไปยังตำแหน่งต่อไปนี้:
  C:\temp\QFERollupPackage
 5. เปลี่ยนชื่อ หรือทำสำเนาของแฟ้มที่มีอยู่ในโฟลเดอร์C:\MSIShare\ที่มีชื่อแฟ้มต่อไปนี้ และจากนั้น คัดลอกแฟ้ม MSI ดังต่อไปนี้จากโฟลเดอร์C:\temp\QFERollupPackage\ไปยังโฟลเดอร์C:\MSIShare\ :
  • DNSProvider.msi
  • Exchange2007MobilityProvider.msi
  • Exchange2007OABResourceManagerNS.msi
  • Exchange2007OABResourceManagerWS.msi
  • Exchange2007Provider.msi
  • Exchange2007ResourceManagerNS.msi
  • Exchange2007ResourceManagerWS.msi
  • HostedActiveDirectoryNS.msi
  • HostedActiveDirectoryWS.msi
  • HostedEmail2007NS.msi
  • HostedEmail2007WS.msi
  • HostedMobility2007.msi
  • HostedMobility2007WS.msi
  • HostedSharePoint2007NS.msi
  • HostedSharePoint2007WS.msi
  • HostedUnifiedMessaging2007NS.msi
  • HostedUnifiedMessaging2007WS.msi
  • KB939216.msi
  • ManagedActiveDirectoryWS.msi
  • ManagedADNS.msi
  • ManagedEmail2007NS.msi
  • ManagedEmail2007WS.msi
  • ManagedHelpers.msi
  • ManagedMobility2007.msi
  • ManagedMobility2007WS.msi
  • ManagedPlansNS.msi
  • ManagedPlansWS.msi
  • ManagedSharePoint2007NS.msi
  • ManagedSharePoint2007WS.msi
  • ManagedUnifiedMessaging2007NS.msi
  • SharePointProvider.msi
  • SMTPMailProvider.msi
  • UnifiedMessaging2007Provider.msi
 6. ใช้เครื่องมือการปรับใช้เพื่อติดตั้งคอมโพเนนต์ต่อไปนี้บนเซิร์ฟเวอร์โปรแกรม MPS:
  • ตัวช่วยที่มีการจัดการ
  • ผู้ให้บริการ DNS
  • จัดการพื้นที่ว่างในชื่อไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่
  • ผู้ให้บริการจดหมาย SMTP
  • พื้นที่ว่างในชื่อโฮสต์ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่
  • Namespace 2007 เป็นโฮสต์ของอีเมล
  • โฮสต์ Namespace 2007 ประกอบการที่ส่งข้อความ
  • Namespace 2007 ที่มีการจัดการของอีเมล
  • Namespace 2007 ประกอบการที่ส่งข้อความที่มีจัดการ
  • ตัวให้บริการ Mobility ของ Exchange 2007
  • Namespace ตัวจัดการทรัพยากร OAB 2007 การแลกเปลี่ยน
  • ผู้ให้บริการ 2007 การแลกเปลี่ยน
  • พื้นที่ว่างใน Exchange 2007 ทรัพยากรตัวจัดการชื่อ
  • ผู้ให้บริการ 2007 ประกอบการส่งข้อความ
  • Namespace 2007 Mobility โฮสต์
  • Namespace 2007 การเคลื่อนไหวที่มีการจัดการ
  • พื้นที่ว่างในชื่อที่มีการจัดการแผน
  • Exchange 2007 OAB ทรัพยากรตัวจัดการเว็บเซอร์วิส
  • บริการบนเว็บของตัวจัดการทรัพยากร 2007 แลกเปลี่ยน
  • ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่เป็นโฮสต์เว็บเซอร์วิส
  • บริการอีเมลของ 2007 เว็บโฮสต์
  • โฮสต์ Mobility 2007 เว็บเซอร์วิส
  • โฮสต์ SharePoint 2007 เว็บเซอร์วิส
  • โฮสต์บริการเว็บ 2007 ประกอบการที่ส่งข้อความ
  • จัดการบริการเว็บไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่
  • จัดการอีเมลของ 2007 เว็บเซอร์วิส
  • บริการเว็บ 2007 การเคลื่อนไหวที่มีการจัดการ
  • บริการบนเว็บที่มีการจัดการแผน
  • บริการเว็บ SharePoint 2007 ที่มีการจัดการ
  • Namespace 2007 SharePoint ที่เป็นโฮสต์
  • Namespace 2007 SharePoint ที่มีการจัดการ
  • ผู้ให้บริการของ Sharepoint
 7. คลิกเริ่มการทำงานการปรับใช้
 8. ในเครื่องมือการปรับใช้ ขยายแลกเปลี่ยนโฮสต์ขยายการกำหนดค่าการเตรียมใช้งานการแลกเปลี่ยนคลิกขวาโหนดดังต่อไปนี้ และจากนั้น เรียกใช้คำสั่งเตรียมใช้งาน:
  • 2007 เป็นโฮสต์ของอีเมล
  • 2007 ที่มีการจัดการของอีเมล
  • ตัวจัดการทรัพยากรของ Exchange 2007
  • ตัวจัดการทรัพยากรของ OAB 2007 แลกเปลี่ยน
  • Exchange 2007 ที่มีจัดการเคลื่อนไหว
 9. ในเครื่องมือการปรับใช้ ขยายแพลตฟอร์มโฮสต์ขยายเริ่มต้นบริการเริ่มต้นคลิกขวาโหนดดังต่อไปนี้ และจากนั้น เรียกใช้คำสั่งเตรียมใช้งาน:
  • ฐานข้อมูลที่มีการจัดการแผน
  • ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่สำหรับโฮสต์
  • ความปลอดภัยของ Namespace
 10. ในเครื่องมือการปรับใช้ ขยายโฮสต์บริการ Sharepointคลิกขวาโหนดดังต่อไปนี้ และจากนั้น เรียกใช้คำสั่งเตรียมใช้งาน:
  • โฮสต์ SharePoint 2007
  • SharePoint 2007 ที่มีการจัดการ
  • ความปลอดภัยของ Namespace เริ่มต้นใน SharePoint
  1. เริ่มโปรแกรมการเตรียมใช้งานใหม่ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  2. บนเซิร์ฟเวอร์โปรแกรม MPS Startบริการคอมโพเนนต์
  3. ขยายบริการคอมโพเนนต์ขยายคอมพิวเตอร์และขยายMy Computerแล้ว
  4. โปรแกรมประยุกต์ COM +ที่คลิก
  5. คลิกขวาที่การเตรียมใช้งานเอ็นจินการและจากนั้น คลิกปิด
  6. คลิกขวาที่การเตรียมใช้งานเอ็นจินการและจากนั้น คลิกเริ่ม
 11. คลิกเริ่มการทำงานการปรับใช้
 12. เรียกใช้แฟ้มEmailPermissionMigration.msiบนเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ บนแพลตฟอร์ม ในขณะที่เข้าสู่ระบบเป็นผู้ดูแลโดเมน ยอมรับการตั้งค่าเริ่มต้นทั้งหมด ค้นหาแฟ้มโปรแกรม Files\Microsoft Hosting\Provisioning\EmailPermissionMigration.exeและเรียกใช้แฟ้มนั้น
 13. เรียกใช้แฟ้ม UpdateMobilePolicy.msi บนเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ บนแพลตฟอร์ม ในขณะที่เข้าสู่ระบบเป็นผู้ดูแลโดเมน ยอมรับการตั้งค่าเริ่มต้นทั้งหมด ค้นหาแฟ้มโปรแกรม Files\Microsoft Hosting\Provisioning\UpdateMobilePolicy\UpdateMobilePolicies.exeและเรียกใช้เป็นด้านล่าง:
  UpdateMobilePolicies /log <filename>
  หมายเหตุ<filename></filename> คือชื่อของแฟ้มที่จะจัดให้มีเหตุการณ์ใด ๆ ที่เข้าสู่ระบบ โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้
 14. เข้าสู่ระบบDNS01โดยใช้บัญชีผู้ดูแลโดเมน
 15. คัดลอกแฟ้ม DNSClient.msi จากแพคเกจการปรับปรุง และเรียกใช้สองครั้ง การกระทำนี้เอารุ่นไคลเอ็นต์ DNS ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ และติดตั้งเวอร์ชันใหม่ เมื่อต้องการติดตั้งคอมโพเนนต์ DNSClient.msi ทำตามคำแนะนำในส่วน "การปรับใช้แบบ MPS DNS ไคล" ของคำแนะนำการปรับใช้ HMC 4.0 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับใช้ไคลเอ็นต์ DNS MPS แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:
 16. การกำหนดค่าไคลเอ็นต์ DNS บนเว็บ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ในโปรแกรมจัดการบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS) คลิกขวาDNSProviderเลือกคุณสมบัติและความปลอดภัยของไดเรกทอรีที่เลือกแล้ว
  2. ภายใต้การควบคุมการเข้าถึงและการรับรองความถูกต้องคลิกแก้ไข
  3. ตั้งค่าโดเมนเริ่มต้นสำหรับการตั้งค่าการรับรองความถูกต้องพื้นฐาน' \' (เครื่องหมายทับขวา) คลิกตกลง
  4. เลือกช่องสัญญาณที่ปลอดภัย (SSL) ที่จำเป็นต้องมี
  5. บันทึกการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิก และปิดตัวจัดการ IIS
  6. เริ่ม IIS ใหม่
 17. เรียกใช้แฟ้มKB939216.msiบนเซิร์ฟเวอร์แต่ละโปรแกรม MPS (MPS0x)
 18. เรียกใช้แฟ้มPlanManagerDBConcurrencyRollup1.msiในMPS01
 19. ปรับปรุงโปรแกรม HMOABUpdate โดยการเรียกใช้ Hmoabupdate.msi เมื่อต้องการถอนการติดตั้งโปรแกรม และจากนั้น ทำตามขั้นตอนจาก DWHE.106 เพื่อ DWHE.112 ในติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ชุดปรับปรุง OAB.
 20. บนทั้งหมด SharePoint เซิร์ฟเวอร์ส่วนหน้า (COLLAB0n), ถอนการติดตั้งแฟ้ม WindowsSharePointServicesWebService.msi รุ่นเก่า ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คัดลอกแฟ้ม WindowsSharePointServicesWebService.msi รุ่นใหม่จากMPS01ถึงCOLLAB0n
  2. เรียกใช้เวอร์ชันใหม่ของแฟ้ม WindowsSharePointServicesWebService.msi
  3. เริ่ม IIS ใหม่บนเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ทั้งหมด
  หมายเหตุ ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาดจากตัวให้บริการ SharePoint 2007 หลังจากที่คุณติดตั้งคอมโพเนนต์ WindowsSharePointServicesWebService.msi ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  939030 คุณได้รับข้อผิดพลาดจากตัวให้บริการ SharePoint 2007 เมื่อคุณพยายามที่จะเตรียมใช้งานไซต์ 3.0 บริการ SharePoint Windows โดยใช้ HMC 4.0

 21. บนเซิร์ฟเวอร์MPSSQLที่มีฐานข้อมูลตัวจัดการทรัพยากร ติดตั้งคอมโพเนนต์ ResourceManageDatabase.msi เมื่อคุณเรียกใช้คอมโพเนนต์ ResourceManageDatabase.msi มีดำเนินการต่อไปนี้
  1. ดัชนีดังต่อไปนี้ถูกเพิ่มไปยังตาราง[rmcore_Candidates] :
   rmcore_candidates_ix_target_set_object_category_object_id_trans_id
  2. มีเพิ่มขั้นตอนเก็บไว้ต่อไปนี้ที่ดำเนินแบบอ่านอย่างเดียวในฐานข้อมูลResourceManager:
   • SeleteAndAssembleAllocateOrgMailStores
   • SeleteAndAssembleReallocateOrgMailStores
  3. มีเพิ่มฟังก์ชันต่อไปนี้ที่ผู้ใช้กำหนดเองที่ทำการดำเนินการแบบอ่านอย่างเดียวในฐานข้อมูลตัวจัดการทรัพยากร:
   • fn_min (ค่าสเกลาร์)
   • fn_ResourceCapacityOnAllocatedMailStores (ค่าเป็นตาราง)
   • fn_ResourceCapacityOnUnallocatedMailStores (ค่าเป็นตาราง)
 22. ติดตั้งตัวแทนจากสำนักงาน (OOF)

  ทำตามคำแนะนำในส่วน "การติดตั้ง และตั้งค่าคอนฟิกของบริษัทตัวแทนการ OOF" ในการติดตั้ง และกำหนดค่าตัวแทนจากสำนักงาน (OOF) ที่มีในโปรแกรมอรรถประโยชน์ดังต่อไปนี้ คำแนะนำการปรับใช้ rtm, 4.5 HMC:
  • ผู้ทำหน้าที่แทนตัวแบ่งประเภท
  • โดเมน SMTP งานการแคช


  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง และตั้งค่าคอนฟิกของบริษัทตัวแทนการ OOF แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้: คำแนะนำกับเท่า ๆ กัน HMC 4.0 และ 4.5 ออก
  หมายเหตุ เพื่อสนับสนุนความสามารถในการทำงานนอกสำนักผู้เช่าหลายสำหรับผู้เช่าในองค์กรต่าง ๆ ภายในโดเมนเดียวกัน คุณต้องติดตั้งตัวแทน OOF บนเซิร์ฟเวอร์ส่งผ่านฮับแลกเปลี่ยนทั้งหมด ต้องปิดบริการขนส่งอัตราแลกเปลี่ยนของ Microsoft สำหรับการติดตั้งของผู้ทำหน้าที่แทนตัวแบ่งประเภท
 23. การคัดลอก PWDB40SSIS MSIไฟล์MOMSQL01 (หรือOMSQL01) แล้วดำเนินการเอาแพคเกจที่มีอยู่ ทำตามขั้นตอนจาก DWR.14 ถึง DWR.16 ใน สร้างฐานข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานคลังสินค้า เมื่อต้องการติดตั้งแพคเกจใหม่
 24. ให้ทำตามคำแนะนำในขั้นตอน DWHE.118 ใน"การตั้งค่าคอนฟิก Exchange 2007 ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล"ส่วนของคำแนะนำการปรับใช้ HMC 4.0 เพื่อติดตั้งคอมโพเนนต์Exchdatasetup.msi สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิกการตรวจสอบของ Exchange Server 2007 SP1 และรวบรวมข้อมูล แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:
 25. ถ้าคุณจำเป็นต้องสร้างการใช้ร่วมกันแบบออฟไลน์ สมุดรายชื่อ (OAB) เมื่อคุณเข้าถึงขีดจำกัดของ OABs, 32000 เรียกใช้แฟ้ม theSharedOABUtility.msi ในMPS01และยอมรับการตั้งค่าเริ่มต้นแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ใช้ร่วมกันของ OAB คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  977990 คุณไม่สามารถสร้างตัวใหม่แบบออฟไลน์สมุดรายชื่อในสภาพแวดล้อมการโฮสต์ข้อความและทำงานร่วมกัน
 26. เริ่ม IIS ใหม่บนเซิร์ฟเวอร์แต่ละบริการเว็บ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2545773 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 11/03/2013 08:37:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Solution for Hosted Messaging and Collaboration 4.0

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2545773 KbMtth
คำติชม