ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ข้อผิดพลาดโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เสมือนในระบบย่อย MS-DOS 16 บิต

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:254914
หมายเหตุ
บทความนี้ถูกนำไปใช้กับ Windows 2000 การสนับสนุนสำหรับ Windows 2000 สิ้นสุดในวันที่ 13 กรกฎาคม 2010 ที่ ศูนย์แก้ไขปัญหาของจุดสิ้นสุดของสนับสนุน Windows 2000 มีจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ของคุณสำหรับการย้ายข้อมูลจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดู นโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
สำหรับ Microsoft Windows XP รุ่นของบทความนี้ ดู 314452.
หมายเหตุ
บทความนี้ถูกนำไปใช้กับ Windows 2000 การสนับสนุนสำหรับ Windows 2000 สิ้นสุดในวันที่ 13 กรกฎาคม 2010 ที่ ศูนย์แก้ไขปัญหาของจุดสิ้นสุดของสนับสนุน Windows 2000 มีจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ของคุณสำหรับการย้ายข้อมูลจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดู นโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมบางโปรแกรม ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจปรากฏขึ้นเมื่อคุณพยายามเรียกใช้โปรแกรม 16 บิต:
ระบบย่อย MS-DOS 16 บิต
ไดรฟ์:\เส้นทางของโปรแกรม
กับ XXXX. โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เสมือนที่สามารถติดตั้งได้เตรียมใช้งาน DLL ล้มเหลว เลือก 'ปิด' เพื่อจบการทำงานของแอพลิเคชัน
- หรือ -
ระบบย่อย MS-DOS 16 บิต
ไดรฟ์:\เส้นทางของโปรแกรม
SYSTEM\CurrentControlSet\Control\VirtualDeviceDrivers VDD โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เสมือนรูปในรีจิสทรีไม่ถูกต้อง เลือก 'ปิด' เพื่อจบการทำงานของแอพลิเคชัน
ในบางกรณี คลิกละเว้นอนุญาตให้โปรแกรมทำงานได้อย่างถูกต้อง แต่ยังคงข้อผิดพลาดที่จะแสดงขึ้นเมื่อคุณเริ่มโปรแกรม 16 บิต
สาเหตุ
ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าได้เสียค่ารีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\VirtualDeviceDrivers\VDD
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรม 16 บิต หรือโปรแกรมที่ใช้โปรแกรมติดตั้งแบบ 16-บิต ที่ไม่เข้ากันได้ Windows 2000
การแก้ไข
สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณปรับเปลี่ยน จากนั้น คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
  1. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี (Regedt32.exe)
  2. ค้นหา และคลิกขวาค่าต่อไปนี้:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\VirtualDeviceDrivers\VDD
  3. บนเมนู แก้ไข คลิก ลบ
  4. บนเมนูแก้ไขคลิกเพิ่มค่า
  5. ชนิด VDD ในกล่องชื่อค่าคลิกREG_MULTI_SZสำหรับชนิดข้อมูลและจากนั้น คลิกตกลง
  6. ตัวแก้ไขสายอักขระจำนวนมากปรากฏขึ้น ปล่อยให้รายการนี้ว่างไว้ และคลิกตกลง
  7. ปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี
ถ้าขั้นตอนข้างต้นไม่ทำงาน หรือถ้าคุณไม่สามารถสร้างคีย์ VDD คุณอาจจำเป็นต้องลบ และสร้างคีย์รีจิสทรีVirtualDeviceDriversทั้งยัง

สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้นอกจากนี้ใน Microsoft Windows NT 4.0 ถ้าคีย์นี้จะถูกลบด้วยตนเองเพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบ
kbfaqw2kperf

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ