ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ ASP เพื่อ Oracle

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:255084
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้สรุปบางขั้นตอนต่าง ๆ ที่พบโดยทั่วไปจะใช้เมื่อคุณแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล Oracle จากโปรแกรมประยุกต์ Active Server หน้า (ASP) บางข้อความแสดงข้อผิดพลาดทั่วไปยิ่งได้แก่:
ผู้ Microsoft OLE DB ให้สำหรับข้อผิดพลาดของโปรแกรมควบคุม ODBC '80004005' [Oracle] [ODBC] [Ora ORA-12154: TNS: ไม่ไม่แก้ /vdir/filename.asp ชื่อบริการ บรรทัดxxx.
-และ-
ไม่พบส่วน Oracle(tm) ไคลเอ็นต์และการเชื่อมต่อเครือข่ายประกอบ คอมโพเนนต์เหล่านี้ให้ โดย Oracle Corporation และเป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์ของไคลเอ็นต์ 7.3 (หรือมากกว่า) รุ่นของ Oracle

คุณจะยังไม่สามารถใช้โปรแกรมควบคุมนี้จนกว่าจะมีการติดตั้งคอมโพเนนต์เหล่านี้
ข้อมูลเพิ่มเติม
ต่อไปนี้คือ รายการของขั้นตอนทั่วไปจะใช้เมื่อคุณตรวจสอบปัญหาในการเชื่อมต่อระหว่าง ASP และฐานข้อมูล oracle
 1. ก่อนอื่น ตรวจสอบว่า คุณสามารถเชื่อมต่อกับ Oracle และดึงข้อมูลที่มีการใช้ของ Oracle SQL Plus ยูทิลิตี (ยูทิลิตีบรรทัดคำสั่งโดยใช้การสอบถามแบบ) ถ้าไม่คุณสามารถเชื่อมต่อจากนี้เครื่องมือ แล้วคุณ อาจ ได้รับการติดตั้งไม่ถูกต้องหรือการกำหนดค่าคอมโพเนนต์ของไคลเอนต์ Oracle หรือคุณไม่ได้อย่างถูกต้องใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การกำหนดค่า Easy ที่สุทธิ SQL หรือกำหนดค่า Easy Net8 Oracle เพื่อสร้างนามแฝงสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Oracle คุณต้องการทำงานกับผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล Oracle เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการติดตั้งคอมโพเนนต์ของ Oracle จำเป็น และมีการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง
 2. ถ้าไคลเอนต์ Oracle ล่าสุดได้ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS) ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ที่ได้รับ rebooted อย่างน้อยหนึ่งครั้ง ในบางกรณีหลังการติดตั้ง ใช้งานคอมโพเนนต์ของ Oracle SQL Plus ได้กับ แต่การเชื่อมต่อจาก IIS ไม่ทำงานจนกว่าคุณรีคอมพิวเตอร์
 3. ค้นหาหลายสำเนาของแฟ้ม OCIW32.dll บน IIS เซิร์ฟเวอร์ มีเพียงควรหนึ่งสำเนาของแฟ้ม.dll นี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ และมันควรอยู่ในโฟลเดอร์ย่อย \Bin ของโฟลเดอร์ภายในบ้านของ Oracle ถ้าคุณค้นหาสำเนาอื่น ๆ การเปลี่ยนชื่อเหล่านี้ ด้วยนามสกุลเป็น.bak และ retest เชื่อมต่อแล้ว คุณอาจต้องรีสตาร์บริการ IIS หลังจากการเปลี่ยนชื่อสำเนาใด ๆ เพิ่มเติมของแฟ้ม.dll คุณพบ
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังเรียกใช้รุ่นที่แนะนำของคอมโพเนนต์ของ Oracle
 5. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ และติดตั้งแพทช์เหล่านี้ ให้ทำงานร่วมกับผู้ดูแลฐานข้อมูลของคุณ หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ Oracle (สนับสนุนทางเทคนิคเกี่ยวกับ Microsoft ไม่สนับสนุนการกำหนดค่าเหล่านี้ Oracle คอมโพเนนต์
 6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมโพเนนต์ของไคลเอนต์ Oracle มีการติดตั้งอยู่ภายในเครื่องบนเซิร์ฟเวอร์ของ IIS หรือไม่ ในขณะที่คุณจะสามารถเรียกโปรแกรมประยุกต์อื่นในการทำงาน โดยไม่มีคอมโพเนนต์ Oracle ที่ติดตั้งภายใน ซึ่งทำให้ปัญหาเมื่อคุณทำงานกับโปรแกรมประยุกต์ ASP Microsoft แนะนำว่า มีการติดตั้งคอมโพเนนต์เหล่านี้บนเซิร์ฟเวอร์ IIS การกำหนดค่าแบบกำหนดเองอื่น ๆ จะไม่ได้รับการสนับสนุน
 7. ดูตัวแปรสภาพแวดล้อมของระบบบน IIS คอมพิวเตอร์และตรวจสอบตัวแปรเส้นทาง หากมี ระยะไกลชื่อที่ใช้ร่วมกัน หรือแมปไดรฟ์ที่ชี้ไปที่ตำแหน่งที่ตั้งที่ประกอบด้วยคอมโพเนนต์ของ Oracle เอาออก คุณต้องรีคอมพิวเตอร์เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำการมีผลใช้
 8. ดูอีกครั้งที่ตัวแปรสภาพแวดล้อมของระบบบน IIS คอมพิวเตอร์และตรวจสอบตัวแปรเส้นทาง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฟลเดอร์ \Bin ในไดเรกทอรีภายในบ้านของ Oracle รวมเป็นส่วนหนึ่งของตัวแปรของสภาพแวดล้อมเส้นทาง ด้วยการติดตั้งเริ่มต้น นี่คือโฟลเดอร์ Orant\Bin คุณต้องรีคอมพิวเตอร์สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ทำการมีผลใช้อีกครั้ง
 9. ความพยายามที่เชื่อมต่อกับทั้ง ODBC Microsoft สำหรับ Oracle ไดรเวอร์และผู้ให้บริการ Microsoft OLEDB สำหรับ Oracle นี่คือตัวอย่างไวยากรณ์สตริงการเชื่อมต่อสำหรับแต่ละเหล่านี้:
  'Microsoft OLEDB Provider for Oracle"Provider=MSDAORA.1;Data Source=Your_TNSNames_Alias;User ID=User;Password=Password"'Microsoft ODBC for Oracle DSN-Less "Provider=MSDASQL;DRIVER={Microsoft ODBC for ORACLE};UID=User;PWD=Password;Server=Your_TNSNames_Alias"'Microsoft ODBC for Oracle using a DSN"DSN=Your_DSN_Name;UID=User;PWD=Password"					
 10. ปิดการใช้งาน SQL * สุทธิการรับรองความถูกต้อง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แก้ไขแฟ้ม SQLNET.ora แฟ้มการกำหนดค่านี้มักจะเก็บอยู่ใน Network\Admin ในโฟลเดอร์ย่อยของโฟลเดอร์ภายในบ้านของ Oracle เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ไปยังแฟ้มนี้:
  SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (none)SQLNET.AUTHENTICATION = (none)						
  เริ่มบริการ IIS หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
 11. เพิ่มการ IUSR_ชื่อของเครื่องจักรบัญชีและการ IWAM_ชื่อของเครื่องจักรบัญชีไปยังโฟลเดอร์ภายในบ้านของ Oracle กำหนดบัญชีทั้งคู่ควบคุมทั้งหมด

  เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกขวาบนโฮมโฟลเดอร์ Oracle ใน Windows Explorer คลิกคุณสมบัติแล้ว คลิกการการรักษาความปลอดภัยแท็บเพิ่มบัญชีที่เหมาะสม และจากนั้น ให้ตัวควบคุมแบบเต็ม รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งกล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้
ข้อผิดพลาด 80004005

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 255084 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 18:49:27 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Data Access Components 2.1, Microsoft Data Access Components 2.5, Microsoft Data Access Components 2.6

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kboracle kbmt KB255084 KbMtth
คำติชม