"NTLDR Is Missing" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณปรับรุ่น หรือติดตั้ง Windows 2000 น้อยเกินไป Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Millennium Edition

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:255220
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Windows XP โปรดดูที่314057.
อาการ
เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows 2000 หรือปรับรุ่นเป็น Microsoft Windows 95 ใช้ Microsoft Windows 98 หรือใช้ Microsoft Windows Millennium Edition (Me) คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้หลังจากการเริ่มระบบใหม่แรก:
NTLDR is missing
Press any key to restart
ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นหาก Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me ถูกติดตั้งอยู่บนไดรฟ์ของกำลังการผลิตขนาดใหญ่ที่ใช้ระบบแฟ้ม FAT32
สาเหตุ
ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการติดตั้ง Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me ถูก cloned ไม่ถูกต้องในไดรฟ์อื่น geometry และยังมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้:
 • พาร์ติชันระบบ/จะได้รับการฟอร์แมต ด้วยระบบแฟ้ม FAT32
 • เริ่มระบบคอมพิวเตอร์สำคัญ ๆ โดยใช้ส่วนขยาย INT 13 (พาร์ติชันมีขนาดใหญ่กว่ากิกะไบต์ 7.8 ด้วยประเภท ID ระบบของ 0 C ในตารางพาร์ติชัน)
 • ค่าหัว (ด้าน) ในแบบ FAT32 BIOS พารามิเตอร์บล็อก (BPB) เป็น inaccurate นี้ต้องตรงกับ geometry ของไดรฟ์ที่มีอยู่จริง
Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me บูตรหัสละเว้นค่าหลักในการ BPB และเริ่มระบบได้แม้เมื่อไม่ถูกต้อง รหัสการเริ่มระบบของ Windows 2000 ใช้ค่านี้ และทำให้กระบวนการเริ่มระบบไม่ให้สำเร็จถ้า inaccurate
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ แก้ไขค่าหัว (ด้าน) ไม่ถูกต้องใน BPB FAT32 เพื่อให้สามารถใช้กระบวนการเริ่มระบบ Windows 2000 ต่อไป วิธีที่ง่ายที่สุดในการปรับปรุงฟิลด์จะเขียน Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me บูตรหัส โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์กับ Windows 95, Windows 98 หรือเริ่มต้น Windows Me ระบบดิสก์ที่ประกอบด้วยแฟ้ม Sys.com (แฟ้มนี้อยู่ โดยค่าเริ่มต้น)
 2. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์sys c::. คำสั่งนี้ rewrites Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me บูตรหัส BPB ข้อมูลที่ถูกต้อง ถ้านี่เป็นผลสำเร็จ ข้ามขั้นตอนที่ 3

  ถ้าคุณใช้ดิสก์สำหรับเริ่มต้น Windows Me และได้รับข้อผิดพลาด บ่งชี้ว่า คำสั่ง "ไม่พบแฟ้มระบบในตำแหน่งที่ตั้งมาตรฐานบนไดรฟ์ c:" นี้บ่งชี้ว่า ข้อความ อย่าง น้อยหนึ่งแฟ้มในการติดตั้ง Windows Me ได้ถูกเอาออก ต่อไปนี้ในการใช้ขั้นตอนการวางถูกต้องแฟ้มบนไดรฟ์เพื่อที่จะsysคำสั่งสามารถเข้าถึงเหล่านี้:
  1. เปลี่ยนพร้อมท์ c:\Windows โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้:
   c:
   cd\windows
   หมายเหตุ:: ถ้ามีการติดตั้ง Windows ไปยังไดเรกทอรีที่แตกต่างกัน คุณต้องการปรับปรุงคำสั่งข้างต้นอย่างเหมาะสม
  2. ให้ลองเปลี่ยนไดเรกทอรีของคำสั่ง โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้:
   cd command
   ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ระบุว่า เส้นทางไม่พบ ใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อสร้างโฟลเดอร์ และจากนั้น ทำซ้ำคำสั่งที่ด้านบน:
   คำสั่ง md
  3. เปลี่ยนแปลงไปยังโฟลเดอร์ EBD โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้:
   cd ebd
   ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ระบุว่า เส้นทางไม่พบ ใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อสร้างโฟลเดอร์ และจากนั้น ทำซ้ำคำสั่งที่ด้านบน:
   md ebd
  4. ในโฟลเดอร์ EBD ใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อคัดลอกแฟ้ม io.sys จากรากของฮาร์ดดิสก์ และเปลี่ยนชื่อการ winboot.sys ซึ่งก็คือความต้องการ sys.com แฟ้มการถ่ายโอนระบบ:
   attrib -s -h - r c:\io.sys
   copy c:\io.sys winboot.sys
  5. เปลี่ยนกลับไปยัง A ไดร์ฟและ sys ไดรฟ์โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้:
   a:
   sys c::
 3. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์เพื่อ Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me และจากนั้นพยายามติดตั้ง Windows 2000 หรือปรับรุ่นกระบวนงานอีกครั้ง

  หมายเหตุ:: หรือ หลังคุณรันการsys c::คุณสามารถเริ่มระบบไปยังคอนโซลการกู้คืน และจากนั้น ใช้คำสั่งนี้fixbootคำสั่งการเขียนโค้ดการเริ่มระบบของ Windows 2000 ขั้นตอนนี้ช่วยให้การติดตั้งเริ่มต้นการดำเนินการโดยทั่วไป
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 255220 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 18:51:05 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbenv kberrmsg kbprb kbsetup w2000setup kbmt KB255220 KbMtth
คำติชม