Service Pack และการปรับปรุงรายการสำหรับเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2555976
สรุป
บทความนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นของ service pack และโปรแกรมปรับปรุงสะสมสำหรับ Microsoft BizTalk Server และการ Pack อะแดปเตอร์ BizTalk ของ Microsoft เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้งล่าสุดสะสมปรับปรุงสำหรับรุ่นของ BizTalk Server ที่คุณกำลังใช้

หมายเหตุ มีตัวปรับต่อ BizTalk สี่สำหรับระบบโฮสต์ที่จัดส่งมาพร้อมกับการ์ด Server: BizTalk รวมของโฮสต์สำหรับ DB2 ตัวปรับต่อ BizTalk สำหรับโปรแกรมประ ยุกต์โฮสต์ ตัวปรับ ต่อ BizTalk สำหรับแฟ้มโฮสต์ และตัวปรับ ต่อ BizTalk สำหรับ MQ ชุดไคลเอนต์ (MQSC) อะแดปเตอร์เหล่านี้มีการอัพเดตผ่านทางการปรับปรุงสะสมสำหรับเซิร์ฟเวอร์การรวมของโฮสต์. ถ้าคุณกำลังใช้ใด ๆ ของอะแดปเตอร์เหล่านี้ เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้งการปรับปรุงสะสมล่าสุดจากของเขาบนเซิร์ฟเวอร์ BizTalk ทั้งหมดในกลุ่ม
ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวเร่งความเร็วของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk สำหรับ SWIFT – ข้อ Pack 2015

ชื่อ CUสร้างเวอร์ชันเลข KB2847882วันที่นำออกใช้
CU24.3.720.0314378226 กุมภาพันธ์ 2016
CU14.3.718.031244287 มกราคม 2016

BizTalk Server 2013 R2

เซิร์ฟเวอร์ BizTalk และการ Pack อะแดปเตอร์

ชื่อ CUสร้างเวอร์ชันเลข KB2847882วันที่นำออกใช้
CU53.11.266.23201943November11, 2016
CU43.11.243.2316770526 กรกฎาคม 2016
CU33.11.239.23158677วันที่ 18 พฤษภาคม 2016
CU23.11.237.2311935231 ธันวาคม 2015
CU13.11.217.230551982 กรกฎาคม 2015
หมายเหตุ เซิร์ฟเวอร์ BizTalk, Pack อะแดปเตอร์ และส่วนช่วยดำเนินเป็นส่วนหนึ่งของการดาวน์โหลดเดียว

หมายเหตุ เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้งการปรับปรุงองค์กรหนึ่งเข้าสู่ระบบ3062831บนเซิร์ฟเวอร์ BizTalk และ ENTSSO ทั้งหมดในกลุ่ม BizTalk 2013 R2 การแก้ไขนี้ไม่เป็นอิสระจาก BizTalk 2013 R2 CUs ดังนั้น จึง จะสามารถติดตั้งทีละก่อน หรือ หลังการติดตั้งตั

BizTalk Server 2013

เซิร์ฟเวอร์ BizTalk

ชื่อ CUสร้างเวอร์ชันเลข KB2847882วันที่นำออกใช้
CU53.10.356.2319430110 ตุลาคม 2016
CU43.10.350.23152055April13, 2016
CU33.10.344.23088676วันที่ 9 ตุลาคม 2015
CU23.10.305.22892599วันที่ 31 ตุลาคม 2013
CU13.10.301.22838133วันที่ 10 เมษายน 2013

Pack อะแดปเตอร์ BizTalk

ชื่อ CUสร้างเวอร์ชันเลข KB2847882วันที่นำออกใช้
CU43.5.7422.2318562910 ตุลาคม 2016
CU33.5.7413.23154950April13, 2016
CU23.5.7408.03100564วันที่ 9 ตุลาคม 2015
CU13.5.7401.22892600วันที่ 31 ตุลาคม 2013

BizTalk Server 2010

เซิร์ฟเวอร์ BizTalk

ชื่อ CUสร้างเวอร์ชันเลข KB2847882วันที่นำออกใช้
CU93.9.674.23136004February1, 2016
CU83.9.668.2308173717 สิงหาคม 2015
CU73.9.644.2302171220 มีนาคม 2015
CU63.9.575.2285536711 กรกฎาคม 2013
CU53.9.556.2268945819 มิถุนายน 2012
CU43.9.545.2 2667310วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2012
CU33.9.542.2 261714930 พฤศจิกายน 2011
CU23.9.530.2 2573000วันที่ 31 สิงหาคม 2554
CU13.9.522.2 2497789 21 พฤษภาคม 2011

Pack อะแดปเตอร์ BizTalk

ชื่อ CUสร้างเวอร์ชันเลข KB2847882วันที่นำออกใช้
CU33.5.6554.0261715011 กรกฎาคม 2013
CU23.5.6537.02572999วันที่ 31 สิงหาคม 2554
CU13.5.6534.025397946 พฤษภาคม 2011

BizTalk Server 2009

เซิร์ฟเวอร์ BizTalk

ชื่อ CUสร้างเวอร์ชันเลข KB2847882วันที่นำออกใช้
CU7รุ่นภาษาของสั้น: 3.8.492.2
ES, JA, DE, FR เวอร์ชันภาษาของ KO: 3.8.495.2
277101528 พฤศจิกายน 2014
CU63.8.477.2268945727 เมษายน 2012
CU53.8.475.2264985220 มกราคม 2012
CU43.8.473.226043211 พฤศจิกายน 2011
CU33.8.469.225571491 สิงหาคม 2011
CU23.8.463.22497794วันที่ 17 มีนาคม 2011
CU13.8.454.22429050 8 ธันวาคม 2010

BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1 (SP1)

เซิร์ฟเวอร์ BizTalk

ชื่อ CUสร้างเวอร์ชันเลข KB2847882วันที่นำออกใช้
CU43.6.2237.12268205630 มีนาคม 2012
CU33.6.2224.12228650130 สิงหาคม 2010
CU23.6.2217.12221142024 มิถุนายน 2010
CU13.6.2210.1298206112 เมษายน 2010

BizTalk Server 2006 R2

เซิร์ฟเวอร์ BizTalk

ชื่อการปรับปรุงสร้างเวอร์ชันเลข KB2847882วันที่นำออกใช้
SP13.6.2149.1097456327 มกราคม 2010

อะแดปเตอร์ BizTalk Pack 2.0

ชื่อ CUสร้างเวอร์ชันเลข KB2847882วันที่นำออกใช้
CU53.5.5326.0264984820 มกราคม 2012
CU43.5.5325.026043271 พฤศจิกายน 2011
CU33.5.5324.025571501 สิงหาคม 2011
CU23.5.5320.0253160530 เมษายน 2011
CU13.5.5314.024449528 ธันวาคม 2010
หมายเหตุ 2.0 Pack อะแดปเตอร์ BizTalk จะสามารถใช้ได้กับทั้ง 2009 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk และ BizTalk Server 2006 R2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความของ MSDN บล็อกต่อไปนี้:

การทำเหมืองแร่เนื้อหา APGCKE

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2555976 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 11/14/2016 17:09:00 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Branch, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Developer, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Standard, Microsoft BizTalk Server 2013 Developer, Microsoft BizTalk Server 2013 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2013 Standard, Microsoft BizTalk Server Branch 2010, Microsoft BizTalk Server Developer 2010, Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010, Microsoft BizTalk Server Standard 2010, Microsoft BizTalk Server 2009 Branch, Microsoft BizTalk Server 2009 Developer, Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2009 Standard, Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch, Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition, Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition, Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition, Microsoft BizTalk Server 2006 Standard Edition

  • kbmt KB2555976 KbMtth
คำติชม