SQL Server 2008 R2 สร้างที่ถูกนำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2567616
คำแนะนำ
รายการของบทความนี้สร้างขึ้นใน Microsoft SQL Server 2008 R2 ที่ได้ถูกนำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สร้าง 10.50.2876.0 (แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม)
แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้บน 17 มิถุนายน 2013

เป็นรุ่นหลักของโครงสร้างนี้เรียกว่า 10.50.2875.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2855792 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 13 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

สร้าง 10.50.2874.0 (แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม)
แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้บน 15 เมษายน 2013

เป็นรุ่นหลักของโครงสร้างนี้เรียกว่า 10.50.2869.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2828727 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 12 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

งบการสนับสนุน

ไม่มีปัญหากับคอมโพเนนต์ของโปรแกรมฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ SQL ของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสมเดิม ดังนั้น จะถูกแทนที่ ด้วยแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงใหม่ หมายเลขรุ่นของแพคเกจการปรับปรุงเป็น 10.50.2875 ดาวน์โหลดการเชื่อมโยงในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้ชี้ไปว่าแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
2828727 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 12 สำหรับ SQL Server 2008 R2 SP1

แพคเกจใหม่รวมถึงการแก้ไขทั้งหมดในบทความนี้ ลูกค้าที่เป็นรุ่นต้นฉบับของคอมโพเนนต์ของ SQL Server Database Engine (10.50.2874.0), การติดตั้ง ควรปรับรุ่นไปเป็นรุ่นล่าสุดโดยเร็วที่สุด


สร้าง 10.50.2869.0 (แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม)
แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้บน 18 กุมภาพันธ์ 2013

เป็นรุ่นหลักของโครงสร้างนี้เรียกว่า 10.50.2868.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2812683 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 11 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

สร้าง 10.50.2868.0 (แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม)
แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้บน 17 Dec, 2012

เป็นรุ่นหลักของโครงสร้างนี้เรียกว่า 10.50.2866.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2783135 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 10 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

สร้าง 10.50.2866.0 (แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม)
แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้บน 15 ตุลาคม 2012

เป็นรุ่นหลักของโครงสร้างนี้เรียกว่า 10.50.2822.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2756574 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 9 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

สร้าง 10.50.2822.0 (แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม)
แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2012

เป็นรุ่นหลักของโครงสร้างนี้เรียกว่า 10.50.2817.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2723743 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 8 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

สร้าง 10.50.2817.0 (แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม)
แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้บน 18 มิถุนายน 2012

เป็นรุ่นหลักของโครงสร้างนี้เรียกว่า 10.50.2811.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2703282 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 7 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

สร้าง 10.50.2811.0 (แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม)
แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้ในเดือน 16 เมษายน 2012

เป็นรุ่นหลักของโครงสร้างนี้เรียกว่า 10.50.2806.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2679367 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 6 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

สร้าง 10.50.2806.0 (แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม)
แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2012

เป็นรุ่นหลักของโครงสร้างนี้เรียกว่า 10.50.2796.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2659694 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 5 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

สร้าง 10.50.2796.0 (แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม)
แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้บน 19 ธันวาคม 2011

เป็นรุ่นหลักของโครงสร้างนี้เรียกว่า 10.50.2789.0 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

2633146แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 4 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

สร้าง 10.50.2789.0 (แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้ในวันที่ 17 ตุลาคม 2011

เป็นรุ่นหลักของโครงสร้างนี้เรียกว่า 10.50.2772.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2591748 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

สร้าง 10.50.2772.0 (แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้ในวันที่ 15 สิงหาคม 2011

เป็นรุ่นหลักของโครงสร้างนี้เรียกว่า 10.50.2769.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2567714 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 2 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

สร้าง 10.50.2769.0 (แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้บน 18 กรกฎาคม 2011

เป็นรุ่นหลักของโครงสร้างนี้เรียกว่า 10.50.2500.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2544793 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 1 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบจำลองการให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897แบบจำลองแบบเพิ่มหน่วยให้บริการไม่พร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุง SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2567616 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 06/17/2013 19:00:00 - ฉบับแก้ไข: 36.0

Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter, Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer, Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard, Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business, Microsoft SQL Server 2008 R2 Web, Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup

  • kbexpertiseadvanced kbfix kbqfe kbupdate kbsurveynew kbmt KB2567616 KbMtth
คำติชม