แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 9 สำหรับ SQL Server 2008 R2

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2567713
บทนำ
บทความนี้อธิบายถึงแพคเกจการปรับปรุง 9 สำหรับ Microsoft SQL Server 2008 R2 โปรแกรมปรับปรุงนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ SQL Server 2008 R2 ประเด็นที่มีแก้ไขหลังจากนำออกใช้ SQL Server 2008 r2

หมายเหตุ รุ่นของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกเรียกว่าเป็นสร้าง 10.50.1804.0

เราขอแนะนำให้ คุณทดสอบโปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนปรับใช้แฟ้มเหล่านั้นในสภาพแวดล้อมในการผลิต เนื่องจากเป็นแบบสะสม builds โปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยวางจำหน่ายของแต่ละโปรแกรมแก้ไขใหม่ และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ได้มาพร้อมกับก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
981356สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่เผยแพร่หลังจาก SQL Server 2008 R2 ถูกนำออกใช้

หมายเหตุเกี่ยวกับแพคเกจการปรับปรุงที่สำคัญ

  • โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 R2 เป็นหลายภาษาในขณะนี้ ดังนั้น แพคเกจการปรับปรุงไม่ได้กับภาษาหนึ่งโดยเฉพาะ และนำไปใช้กับภาษาที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมด
  • แพคเกจการปรับปรุงหนึ่งรวมถึงแพคเกจคอมโพเนนต์ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม แพคเกจการปรับปรุงการปรับปรุงเฉพาะส่วนเหล่านั้นประกอบที่ติดตั้งไว้บนระบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการขอรับแพคเกจการปรับปรุง 9 สำหรับ SQL Server 2008 R2

ขณะนี้มีแพคเกจการปรับปรุงที่สะสมที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม นั้นมีไว้เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำไปใช้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาเหล่านี้แต่ละอย่าง แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่มีความเสียหายรุนแรงผลอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดปัญหาเหล่านี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอใน SQL Server 2008 R2 service pack ถัดไปซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้

หากมีการปรับปรุงพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับแพคเกจการปรับปรุง

หมายเหตุ ถ้าปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้คำถามเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดหาแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมเฉพาะนี้ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่รวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้

บทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่ปรึกษาเรื่องเหล่านี้โปรแกรมแก้ไขด่วนจะออกทันทีที่มีพร้อมใช้งาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่ใช้ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
หมายเลขข้อบกพร่องของ VSTSหมายเลขของบทความ KBคำอธิบาย
7528042591945การแก้ไข: SSAS 2008 R2 อาจปัญหาหลังจากที่คุณติดตั้ง TFS 2010
7623302590973การแก้ไข: ข้อยกเว้นอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณคลิกที่ป้ายชื่อของแผนภูมิในรายงานในการประมูลสำหรับ SQL Server 2008 R2
7713942590200การแก้ไข: ข้อผิดพลาด "PFE_XA_PERSISTED_RESULT_EXISTS" เมื่อ UpdateCells คำสั่งพร้อมหลายชแบบดำเนินต่าง ๆ ในการ SSAS 2008 R2
7196032588047การแก้ไข: แบบสอบถาม MDX ไม่ถูกต้องคืนค่า NULL ใน SSAS 2008 R2 ถ้า cube ที่มีการเชื่อมโยงที่ประกอบด้วยขนาดแบบกลุ่มต่อกลุ่มและกลุ่มวัดนับจำนวนที่แตกต่างกัน
7629422588016"ข้อผิดพลาดภายใน: มีข้อยกเว้นที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นใน" ข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง ProcessUpdate ถ้าคุณปรับเปลี่ยนการออกแบบสไม่ของขนาดใน SSAS 2008 R2
7574382576118การแก้ไข: SSIS ไม่ได้ถ่ายโอนข้อมูลต้นฉบับของแฟ้มที่มีลักษณะแบนถ้าตัวคั่นที่ประกอบด้วยอักขระตัวที่สองใน SQL Server 2008 R2 รวมบริการ
7560142574714ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องเมื่อแบบสอบถาม MDX ทำงานกับฐานข้อมูลที่มี SSAS 2008 ถ้าคุณตั้งค่าคุณสมบัติ RealTimeOlap เป็น True
6990102574699การแก้ไข: ข้อมูลแฟ้มของฐานข้อมูลอาจถูกอย่างไม่ถูกต้องกำหนดเป็นห่างใน SQL Server 2008 R2 แม้ในขณะที่แฟ้มที่มีอยู่จริงถูกทำเครื่องหมายเป็นไม่ห่างในระบบแฟ้ม
7515612570501การแก้ไข: ประสิทธิภาพอาจช้าลงเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถามแบบขนานกับตารางที่มีข้อมูลที่ spatial จำนวนมากใน SQL Server 2008 R2
7627442569923การแก้ไข: การอัปโหลดงานที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเปิด และปิดพอร์ต TCP จำนวนมากถ้างานอัปโหลดข้อมูลไปยังฐานข้อมูล MDW ใน SQL Server 2008 หรือ ใน SQL Server 2008 R2
7426462563449แก้ไข: ตรวจคอมโพเนนต์ของแหล่ง XML ไม่ถูกต้องสอบข้อมูลเมตาภายนอกแม้จะมีการตั้งค่าคุณสมบัติ ValidateExternalMetadata เป็น False ใน SSIS 2008 R2
7420092562971การแก้ไข: "บริการการวิเคราะห์ของเซิร์ฟเวอร์ SQL หยุดโดยไม่คาดคิด" พลาดเมื่อแบบสอบถามแบบใช้ rowset การ MDSCHEMA_MEMBERS และชุดข้อจำกัด [MEMBER_NAME] SSAS 2008 R2
7627402562812แก้ไข: รหัสข้อผิดพลาด 17065 เมื่อคุณติดตามกระบวนงานที่เก็บไว้ที่ประกอบด้วยการ TVP ถ้า TVP ประกอบด้วยยอดเงินที่มีขนาดใหญ่ ของข้อความ หรือข้อมูลรูป ใน SQL Server 2008 หรือ ใน SQL Server 2008 R2
7410492562396การแก้ไข: ข้อยกเว้นเมื่อแบบสอบถาม MDX ใช้ฟังก์ชัน Crossjoin ใน SSAS 2008 R2 หากกลับมากกว่า 4 billion tuples
7407192561690การแก้ไข: เก็บรวบรวมข้อมูลรวมสถิติของแบบสอบถามอย่างช้า ๆ ใน SQL Server 2008 R2 ถ้าเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลที่มีการเชื่อมต่อมาก
7627422546715การแก้ไข: ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสำหรับการจำลองแบบของทรานแซคชัน ใน SQL Server 2008 หรือ ใน SQL Server 2008 R2 แพร่กระจายบรรจบไม่ใช่กันเมื่อกระบวนงานที่เก็บไว้แบบกำหนดเอง
7306642544983การแก้ไข: "'Databaseproperty' ไม่ใช่ฟังก์ชันภายในที่รู้จักชื่อ" พลาดเมื่อคุณจำลองแบบ SQL Server 2008 หรือสิ่งพิมพ์ของทรานแซคชัน SQL Server 2008 R2 ใน SQL Server "Denali"
7267202543687การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อแอพลิเคชันของไคลเอ็นต์มีความสนใจที่ส่งสัญญาณไปยัง SQL Server 2008 หรือ SQL Server 2008 R2
7306682543217รายงานและการจัดกำหนดการจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์รายงานถ้า SQL Server 2008 หรือ SQL Server 2008 R2 บริการรายงานไม่สามารถสื่อสารกับโมเดลวัตถุของ SharePoint
7306662535705การแก้ไข: การละเมิดการเข้าถึงเกิดขึ้นเมื่อคุณทำการคืนค่าฐานข้อมูล และการเรียกใช้กระบวนการ sp_replcounters ที่เก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server 2008 หรือ SQL Server 2008 R2 มาใช้ในเวลาเดียวกัน
7267302530921การแก้ไข: ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องเมื่อคุณเรียกใช้คำสั่งแทรกเลือก UNION ALL ใน SQL Server 2008 หรือ ใน SQL Server 2008 R2
7306562525165การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาด " ORA-01722: หมายเลขที่ไม่ถูกต้อง" เมื่อคุณจำลองแบบตารางไปยังเซิร์ฟเวอร์ Oracle ที่สมาชิกได้ ใน SQL Server 2008 หรือ ใน SQL Server 2008 R2 ถ้าคอลัมน์ varchar (สูงสุด) ของตารางประกอบด้วยระเบียนที่มีค่าความยาว
7627462524743การแก้ไข: กู้คืนจะยาวขึ้นกว่าที่คาดไว้สำหรับฐานข้อมูล ใน SQL Server 2008 หรือ ในสภาพแวดล้อมแบบ SQL Server 2008 R2
7267272519638การแก้ไข: ข้อผิดพลาด 6512 เมื่อคุณเรียกใช้ sp_addsubscription ที่เก็บกระบวนงานถ้ามีการตั้งค่าพารามิเตอร์ "@ sync_type" "จำลองแบบสนับสนุนเท่านั้น" ใน SQL Server 2008 หรือ ใน SQL Server 2008 R2
6964892510788การแก้ไข: ข้อความสำเร็จถูกบันทึกอย่างไม่ถูกต้องไว้เมื่อมีการยกเลิกธุรกรรมที่แจกจ่าย ของมีแพ SSIS 2005 มีแพ็คเกจ SSIS 2008 ของ หรือ ของแพคเกจการ SSIS 2008 R2 เป็น
6937692159286การแก้ไข: บริการรีจิสทรีระยะไกลจึงล้มเหลวเมื่อโปรแกรมประยุกต์พยายามกู้คืนข้อมูลของตัวนับประสิทธิภาพการทำงานจากอินสแตนซ์ของ SQL Server บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
750063 2506235การแก้ไข: การละเมิดการเข้าถึงเมื่อคุณสำรองฐานข้อมูลที่มี TDE ที่เปิดใช้งาน ใน SQL Server 2008 หรือ ใน SQL Server 2008 R2


รายละเอียดของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณนำแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี
ข้อมูลสำคัญ

แฟ้มข้อมูล

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องการทั้งหมดปรับปรุงผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุด แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มต่าง ๆ ที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในบทความนี้

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บใน วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'

รุ่นที่ใช้ x86

SQL Server 2008 R2 การฐานข้อมูลบริการหลักใช้ร่วมกัน
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Bcp.exe2009.100.1804.089,44006-Aug-201123:02x 86
Commanddest.dll2009.100.1804.0165,21606-Aug-201123:00x 86
Distrib.exe2009.100.1804.075,61606-Aug-201123:00x 86
Dts.dll2009.100.1804.01,439,07206-Aug-201123:00x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1804.0334,68806-Aug-201123:00x 86
Dtsconn.dll2009.100.1804.0285,02406-Aug-201123:00x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1804.0696,67206-Aug-201123:00x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1804.032,60806-Aug-201123:00x 86
Exceldest.dll2009.100.1804.0173,92006-Aug-201123:00x 86
Excelsrc.dll2009.100.1804.0183,64806-Aug-201123:00x 86
Flatfiledest.dll2009.100.1804.0276,83206-Aug-201123:00x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.1804.0284,51206-Aug-201123:00x 86
Logread.exe2009.100.1804.0424,28806-Aug-201123:00x 86
Mergetxt.dll2009.100.1804.030,04806-Aug-201122:56x 86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1804.067,42406-Aug-201122:58x 86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1804.0153,44005-Aug-201113:38x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1804.0345,95205-Aug-201113:38x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1804.0296,80006-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.1804.083,80806-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.50.1804.0452,44805-Aug-201113:38x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1804.01,767,77606-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.rmo.dll10.50.1804.0563,04006-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.1804.03,049,31205-Aug-201113:38x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1804.0186,20806-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1804.01,140,57605-Aug-201113:38x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.1804.0108,38406-Aug-201122:54x 86
Oledbdest.dll2009.100.1804.0174,43206-Aug-201122:54x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1804.0186,72006-Aug-201122:54x 86
Rawdest.dll2009.100.1804.0128,86406-Aug-201122:54x 86
Rawsource.dll2009.100.1804.0120,67206-Aug-201122:54x 86
Rdistcom.dll2009.100.1804.0652,64006-Aug-201122:54x 86
Recordsetdest.dll2009.100.1804.0116,06406-Aug-201122:54x 86
Replagnt.dll2009.100.1804.018,78406-Aug-201122:54x 86
Repldp.dll2009.100.1804.0192,35206-Aug-201122:54x 86
Replmerg.exe2009.100.1804.0341,85606-Aug-201123:00x 86
Replsync.dll2009.100.1804.0100,70406-Aug-201122:54x 86
Snapshot.exe10.50.1804.013,66406-Aug-201123:02x 86
Spresolv.dll2009.100.1804.0180,06406-Aug-201122:54x 86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.1804.013,66406-Aug-201122:56x 86
Sqlcmd.exe2009.100.1804.0154,46406-Aug-201123:00x 86
Sqlmergx.dll2009.100.1804.0194,40006-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0105,82406-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Sqlwep100.dll2009.100.1804.089,44006-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Ssradd.dll2009.100.1804.041,82406-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Ssravg.dll2009.100.1804.041,82406-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Ssrdown.dll2009.100.1804.026,97606-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Ssrmax.dll2009.100.1804.040,28806-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Ssrmin.dll2009.100.1804.040,28806-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Ssrpub.dll2009.100.1804.027,48806-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Ssrup.dll2009.100.1804.026,97606-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txagg.dll2009.100.1804.0243,04006-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txdataconvert.dll2009.100.1804.0207,20006-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txderived.dll2009.100.1804.0414,04806-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txlookup.dll2009.100.1804.0354,65606-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txmerge.dll2009.100.1804.0138,59206-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txmergejoin.dll2009.100.1804.0180,06406-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txrowcount.dll2009.100.1804.065,37606-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txsort.dll2009.100.1804.0164,19206-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txsplit.dll2009.100.1804.0410,46406-Aug-2011เวลา 22:45x 86
อินสแตนซ์ของบริการฐานข้อมูล R2 Core SQL Server 2008
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Atxcore.dll2009.100.1804.026,46406-Aug-201123:00x 86
Datacollectorcontroller.dll2009.100.1804.0135,52006-Aug-201123:00x 86
Rsfxft.dll2009.100.1804.021,34406-Aug-201122:54x 86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.1804.013,66406-Aug-201122:56x 86
Sqlaccess.dll2009.100.1804.0415,58406-Aug-201122:53x 86
Sqlagent.exe2009.100.1804.0367,96806-Aug-201123:00x 86
Sqlagentctr100.dll2009.100.1804.047,96806-Aug-201122:54x 86
Sqlctr100.dll2009.100.1804.073,56806-Aug-201122:54x 86
Sqlos.dll2009.100.1804.014,68806-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.1804.014,68806-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.1804.04,617,56806-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Sqlservr.exe2009.100.1804.042,910,04806-Aug-201123:00x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0105,82406-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Sqsrvres.dll2009.100.1804.089,95206-Aug-2011เวลา 22:45x 86
SQL Server 2008 R2 การฐานข้อมูลบริการหลักทั่วไป
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.50.1804.0563,04006-Aug-201123:00x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1804.01,349,47206-Aug-201122:59x 86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll10.50.1804.0243,55206-Aug-201122:59x 86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1804.0153,44005-Aug-201113:38x 86
Microsoft.sqlserver.management.dac.dll10.50.1804.02,864,99206-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll10.50.1804.015,71206-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll10.50.1804.063,32806-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.50.1804.0452,44805-Aug-201113:38x 86
Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll10.50.1804.0112,48006-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.1804.07,051,10406-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.rmo.dll10.50.1804.0563,04006-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.1804.03,049,31205-Aug-201113:38x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1804.0186,20806-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1804.01,140,57605-Aug-201113:38x 86
Msgprox.dll2009.100.1804.0203,10406-Aug-201122:56x 86
Replerrx.dll2009.100.1804.0120,67206-Aug-201122:54x 86
Replisapi.dll2009.100.1804.0272,73606-Aug-201122:54x 86
Replprov.dll2009.100.1804.0576,86406-Aug-201122:54x 86
Replrec.dll2009.100.1804.0791,90406-Aug-201122:54x 86
Replsub.dll2009.100.1804.0413,02406-Aug-201122:54x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.1804.013,66406-Aug-201122:56x 86
Sqlmanager.dll2009.100.1804.0521,05606-Aug-201122:54x 86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1804.0271,71206-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Svrenumapi100.dll2009.100.1804.0780,64006-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Xmlsub.dll2009.100.1804.0193,37606-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Studio พัฒนาระบบสารสนเทศธุรกิจ R2 ของ SQL Server 2008
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Commanddest.dll2009.100.1804.0165,21606-Aug-201123:00x 86
Dataprofileviewer.exe10.50.1804.0313,18406-Aug-201123:02x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1804.046,94406-Aug-201123:00x 86
Dts.dll2009.100.1804.01,439,07206-Aug-201123:00x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1804.0334,68806-Aug-201123:00x 86
Dtsconn.dll2009.100.1804.0285,02406-Aug-201123:00x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1804.0696,67206-Aug-201123:00x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1804.032,60806-Aug-201123:00x 86
Exceldest.dll2009.100.1804.0173,92006-Aug-201123:00x 86
Excelsrc.dll2009.100.1804.0183,64806-Aug-201123:00x 86
Flatfiledest.dll2009.100.1804.0276,83206-Aug-201123:00x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.1804.0284,51206-Aug-201123:00x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.1804.087,90406-Aug-201123:00x 86
Microsoft.analysisservices.controls.dll10.50.1804.03,233,63206-Aug-201123:00x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.50.1804.05,920,60806-Aug-201122:59x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1804.01,349,47206-Aug-201122:59x 86
Microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.1804.01,988,44806-Aug-201122:59x 86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.1804.01,001,31206-Aug-201122:59x 86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.1804.05,928,80006-Aug-201122:59x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1804.04,163,42406-Aug-201122:59x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1804.0333,66406-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.50.1804.02,824,03206-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll10.50.1804.03,835,74406-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll10.50.1804.034,65606-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1804.0563,04006-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.50.1804.0128,86406-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll10.50.1804.011,564,89606-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.designer.dll10.50.1804.0911,20006-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1804.01,251,16806-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1804.0255,84006-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.1804.01,812,32006-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1804.0317,28006-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1804.0272,22406-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1804.0153,44006-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1804.05,183,32806-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1804.0112,48006-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.1804.02,557,79206-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1804.01,259,36006-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll10.50.1804.0612,19206-Aug-201122:58x 86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.1804.0104,28806-Aug-201122:58x 86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.50.1804.0104,28806-Aug-201122:58x 86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.1804.0292,70406-Aug-201122:58x 86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll10.50.1804.0378,72006-Aug-201122:58x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1804.0292,70406-Aug-201122:58x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1804.0198,49606-Aug-201122:58x 86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1804.067,42406-Aug-201122:58x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1804.0296,80006-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.1804.0108,38406-Aug-201122:54x 86
Msmdlocal.dll10.50.1804.028,064,60806-Aug-201122:56x 86
Msmdpp.dll10.50.1804.06,237,02406-Aug-201122:56x 86
Msmgdsrv.dll10.50.1804.08,670,56006-Aug-201122:54x 86
Msolap100.dll10.50.1804.06,676,83206-Aug-201122:56x 86
Msolui100.dll10.50.1804.0272,73606-Aug-201122:56x 86
Oledbdest.dll2009.100.1804.0174,43206-Aug-201122:54x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1804.0186,72006-Aug-201122:54x 86
Rawdest.dll2009.100.1804.0128,86406-Aug-201122:54x 86
Rawsource.dll2009.100.1804.0120,67206-Aug-201122:54x 86
Recordsetdest.dll2009.100.1804.0116,06406-Aug-201122:54x 86
Sql_bids_keyfile.dll2009.100.1804.013,66406-Aug-201122:56x 86
Sqldest.dll2009.100.1804.0180,57606-Aug-201122:54x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.1804.07,579,48806-Aug-201122:53x 86
Sqlmgmt.dll10.50.1804.03,495,77606-Aug-201122:53x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0105,82406-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txagg.dll2009.100.1804.0243,04006-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txbestmatch.dll2009.100.1804.0444,25606-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txcharmap.dll2009.100.1804.0195,42406-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txdataconvert.dll2009.100.1804.0207,20006-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txderived.dll2009.100.1804.0414,04806-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txfileextractor.dll2009.100.1804.0126,81606-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txfileinserter.dll2009.100.1804.0125,28006-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txgroupdups.dll2009.100.1804.0258,40006-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txlineage.dll2009.100.1804.068,44806-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txlookup.dll2009.100.1804.0354,65606-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txmerge.dll2009.100.1804.0138,59206-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txmergejoin.dll2009.100.1804.0180,06406-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txpivot.dll2009.100.1804.0130,40006-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txrowcount.dll2009.100.1804.065,37606-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txscd.dll2009.100.1804.0127,84006-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txsort.dll2009.100.1804.0164,19206-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txsplit.dll2009.100.1804.0410,46406-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txtermextraction.dll2009.100.1804.08,608,60806-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txtermlookup.dll2009.100.1804.04,088,67206-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txunpivot.dll2009.100.1804.0128,86406-Aug-2011เวลา 22:45x 86
บริการการวิเคราะห์ของ SQL Server 2008 R2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll10.50.1804.0812,89606-Aug-201122:59x 86
บริการการรวมของ SQL Server 2008 R2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Commanddest.dll2009.100.1804.0165,21606-Aug-201123:00x 86
Dts.dll2009.100.1804.01,439,07206-Aug-201123:00x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1804.0334,68806-Aug-201123:00x 86
Dtsconn.dll2009.100.1804.0285,02406-Aug-201123:00x 86
Dtsinstall.exe10.50.1804.0427,87206-Aug-201123:02x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1804.0696,67206-Aug-201123:00x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1804.032,60806-Aug-201123:00x 86
Exceldest.dll2009.100.1804.0173,92006-Aug-201123:00x 86
Excelsrc.dll2009.100.1804.0183,64806-Aug-201123:00x 86
Flatfiledest.dll2009.100.1804.0276,83206-Aug-201123:00x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.1804.0284,51206-Aug-201123:00x 86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1804.067,42406-Aug-201122:58x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1804.0296,80006-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.1804.0108,38406-Aug-201122:54x 86
Msdtssrvr.exe10.50.1804.0214,88006-Aug-201123:02x 86
Msmdpp.dll10.50.1804.06,237,02406-Aug-201122:56x 86
Oledbdest.dll2009.100.1804.0174,43206-Aug-201122:54x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1804.0186,72006-Aug-201122:54x 86
Rawdest.dll2009.100.1804.0128,86406-Aug-201122:54x 86
Rawsource.dll2009.100.1804.0120,67206-Aug-201122:54x 86
Recordsetdest.dll2009.100.1804.0116,06406-Aug-201122:54x 86
Sql_is_keyfile.dll2009.100.1804.013,66406-Aug-201122:56x 86
Sqldest.dll2009.100.1804.0180,57606-Aug-201122:54x 86
Txagg.dll2009.100.1804.0243,04006-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txbestmatch.dll2009.100.1804.0444,25606-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txcharmap.dll2009.100.1804.0195,42406-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txdataconvert.dll2009.100.1804.0207,20006-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txderived.dll2009.100.1804.0414,04806-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txfileextractor.dll2009.100.1804.0126,81606-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txfileinserter.dll2009.100.1804.0125,28006-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txgroupdups.dll2009.100.1804.0258,40006-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txlineage.dll2009.100.1804.068,44806-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txlookup.dll2009.100.1804.0354,65606-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txmerge.dll2009.100.1804.0138,59206-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txmergejoin.dll2009.100.1804.0180,06406-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txpivot.dll2009.100.1804.0130,40006-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txrowcount.dll2009.100.1804.065,37606-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txscd.dll2009.100.1804.0127,84006-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txsort.dll2009.100.1804.0164,19206-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txsplit.dll2009.100.1804.0410,46406-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txtermextraction.dll2009.100.1804.08,608,60806-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txtermlookup.dll2009.100.1804.04,088,67206-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txunpivot.dll2009.100.1804.0128,86406-Aug-2011เวลา 22:45x 86
บริการรายงานของ SQL Server 2008 R2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Mdxquerygenerator.dll.deploy10.50.1804.087,90406-Aug-201123:00x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.1804.087,90406-Aug-201123:00x 86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy10.50.1804.0563,04006-Aug-201123:00x 86
Microsoft.analysisservices.controls.dll.deploy10.50.1804.03,233,63206-Aug-201123:00x 86
Microsoft.analysisservices.dll.deploy10.50.1804.01,349,47206-Aug-201122:59x 86
Microsoft.analysisservices.modeling.dll10.50.1804.0567,13606-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.authorization.dll10.50.1804.071,52006-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll.deploy10.50.1804.02,824,03206-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.50.1804.02,824,03206-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll.deploy10.50.1804.03,835,74406-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy10.50.1804.034,65606-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll10.50.1804.034,65606-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.1804.0563,04006-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1804.0563,04006-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy10.50.1804.0128,86406-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.50.1804.0128,86406-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy10.50.1804.011,564,89606-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy10.50.1804.01,251,16806-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1804.01,251,16806-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy10.50.1804.0255,84006-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1804.0255,84006-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy10.50.1804.01,812,32006-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.1804.01,812,32006-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.1804.0317,28006-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1804.0317,28006-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy10.50.1804.0272,22406-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1804.0272,22406-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy10.50.1804.0153,44006-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1804.0153,44006-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy10.50.1804.05,183,32806-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1804.05,183,32806-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.1804.0112,48006-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1804.0112,48006-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy10.50.1804.02,557,79206-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.1804.01,259,36006-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1804.01,259,36006-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy10.50.1804.0612,19206-Aug-201122:58x 86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy10.50.1804.0104,28806-Aug-201122:58x 86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.1804.0104,28806-Aug-201122:58x 86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy10.50.1804.0104,28806-Aug-201122:58x 86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.50.1804.0104,28806-Aug-201122:58x 86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy10.50.1804.0292,70406-Aug-201122:58x 86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.1804.0292,70406-Aug-201122:58x 86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy10.50.1804.0378,72006-Aug-201122:58x 86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll10.50.1804.0378,72006-Aug-201122:58x 86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.objectmodel.dll10.50.1804.051,04006-Aug-201122:58x 86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll10.50.1804.0186,20806-Aug-201122:58x 86
Microsoft.reportingservices.sharepoint12.server.dll10.50.1804.059,23206-Aug-201122:58x 86
Microsoft.reportingservices.sharepoint14.server.dll10.50.1804.059,23206-Aug-201122:58x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy10.50.1804.0292,70406-Aug-201122:58x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1804.0292,70406-Aug-201122:58x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy10.50.1804.0198,49606-Aug-201122:58x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1804.0198,49606-Aug-201122:58x 86
Msmdlocal.dll10.50.1804.028,064,60806-Aug-201122:56x 86
Msmgdsrv.dll10.50.1804.08,670,56006-Aug-201122:54x 86
Msolap100.dll10.50.1804.06,676,83206-Aug-201122:56x 86
Msolui100.dll10.50.1804.0272,73606-Aug-201122:56x 86
Msreportbuilder.exe.deploy10.50.1804.01,300,32006-Aug-201123:02x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.50.1804.01,460,06406-Aug-201122:54x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1804.0131,93606-Aug-201122:54x 86
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.1804.0131,42406-Aug-201122:53x 86
Reportingservicesservice.exe2009.100.1804.01,178,46406-Aug-201123:00x 86
Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.50.1804.055,13606-Aug-201122:53x 86
Reportingserviceswebserver.dll10.50.1804.01,619,80806-Aug-201122:53x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.1804.01,992,54406-Aug-201122:53x 86
Rsconfigtool.exe10.50.1804.01,333,08806-Aug-201123:02x 86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.1804.013,66406-Aug-201122:56x 86
Sqlrsos.dll2009.100.1804.014,68806-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Studio R2 จัดการของ SQL Server 2008
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Appidpackage.dll10.50.1804.01,066,84806-Aug-201123:02x 86
Bcp.exe2009.100.1804.089,44006-Aug-201123:02x 86
Commanddest.dll2009.100.1804.0165,21606-Aug-201123:00x 86
Copydatabasewizard.exe10.50.1804.0661,34406-Aug-201123:02x 86
Dataprofileviewer.exe10.50.1804.0313,18406-Aug-201123:02x 86
Dts.dll2009.100.1804.01,439,07206-Aug-201123:00x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1804.0334,68806-Aug-201123:00x 86
Dtsconn.dll2009.100.1804.0285,02406-Aug-201123:00x 86
Dtsinstall.exe10.50.1804.0427,87206-Aug-201123:02x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1804.0696,67206-Aug-201123:00x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1804.032,60806-Aug-201123:00x 86
Exceldest.dll2009.100.1804.0173,92006-Aug-201123:00x 86
Excelsrc.dll2009.100.1804.0183,64806-Aug-201123:00x 86
Flatfiledest.dll2009.100.1804.0276,83206-Aug-201123:00x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.1804.0284,51206-Aug-201123:00x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1804.04,163,42406-Aug-201122:59x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1804.0333,66406-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1804.01,251,16806-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.1804.02,557,79206-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.1804.0292,70406-Aug-201122:58x 86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1804.067,42406-Aug-201122:58x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1804.0345,95205-Aug-201113:38x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1804.0296,80006-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.1804.083,80806-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.dac.dll10.50.1804.02,864,99206-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll10.50.1804.015,71206-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll10.50.1804.063,32806-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll10.50.1804.03,290,97606-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.reports.dll10.50.1804.09,193,31206-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.1804.0386,91206-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll10.50.1804.0112,48006-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.1804.07,051,10406-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.actions.dll10.50.1804.063,32806-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.explorer.dll10.50.1804.0378,72006-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.1804.092,00006-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.ui.rsclient.dll10.50.1804.01,054,56006-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1804.01,767,77606-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.50.1804.0296,80006-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.1804.0108,38406-Aug-201122:54x 86
Microsoft.xmleditor.dll2.0.50727.5065741,37619 2010 พฤศจิกายน04:31x 86
Objectexplorer.dll10.50.1804.03,372,89606-Aug-201122:54x 86
Oledbdest.dll2009.100.1804.0174,43206-Aug-201122:54x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1804.0186,72006-Aug-201122:54x 86
Radlangsvc.dll10.50.1804.0145,24806-Aug-201122:54x 86
Rawdest.dll2009.100.1804.0128,86406-Aug-201122:54x 86
Rawsource.dll2009.100.1804.0120,67206-Aug-201122:54x 86
Recordsetdest.dll2009.100.1804.0116,06406-Aug-201122:54x 86
Replicationmonitor.dll10.50.1804.02,910,04806-Aug-201122:54x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1804.0131,93606-Aug-201122:54x 86
Rsconfigtool.exe10.50.1804.01,333,08806-Aug-201123:02x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.1804.013,66406-Aug-201122:56x 86
Sqlcmd.exe2009.100.1804.0154,46406-Aug-201123:00x 86
Sqldest.dll2009.100.1804.0180,57606-Aug-201122:54x 86
Sqleditors.dll10.50.1804.01,242,97606-Aug-201122:53x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.1804.07,579,48806-Aug-201122:53x 86
Sqlmgmt.dll10.50.1804.03,495,77606-Aug-201122:53x 86
Sqlresolver.dll10.50.1804.038,75206-Aug-201122:53x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0105,82406-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txagg.dll2009.100.1804.0243,04006-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txbestmatch.dll2009.100.1804.0444,25606-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txcharmap.dll2009.100.1804.0195,42406-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txdataconvert.dll2009.100.1804.0207,20006-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txderived.dll2009.100.1804.0414,04806-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txfileextractor.dll2009.100.1804.0126,81606-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txfileinserter.dll2009.100.1804.0125,28006-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txgroupdups.dll2009.100.1804.0258,40006-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txlineage.dll2009.100.1804.068,44806-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txlookup.dll2009.100.1804.0354,65606-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txmerge.dll2009.100.1804.0138,59206-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txmergejoin.dll2009.100.1804.0180,06406-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txpivot.dll2009.100.1804.0130,40006-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txrowcount.dll2009.100.1804.065,37606-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txscd.dll2009.100.1804.0127,84006-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txsort.dll2009.100.1804.0164,19206-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txsplit.dll2009.100.1804.0410,46406-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txtermextraction.dll2009.100.1804.08,608,60806-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txtermlookup.dll2009.100.1804.04,088,67206-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txunpivot.dll2009.100.1804.0128,86406-Aug-2011เวลา 22:45x 86
เครื่องมือใน Server 2008 R2 SQL และคอมโพเนนต์ของเวิร์กสเตชัน
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Autoadmin.dll2009.100.1804.0937,82406-Aug-201123:00x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1804.046,94406-Aug-201123:00x 86
Dts.dll2009.100.1804.01,439,07206-Aug-201123:00x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1804.0334,68806-Aug-201123:00x 86
Dtsconn.dll2009.100.1804.0285,02406-Aug-201123:00x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1804.0696,67206-Aug-201123:00x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1804.032,60806-Aug-201123:00x 86
Exceldest.dll2009.100.1804.0173,92006-Aug-201123:00x 86
Excelsrc.dll2009.100.1804.0183,64806-Aug-201123:00x 86
Flatfiledest.dll2009.100.1804.0276,83206-Aug-201123:00x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.1804.0284,51206-Aug-201123:00x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.1804.087,90406-Aug-201123:00x 86
Mergetxt.dll2009.100.1804.030,04806-Aug-201122:56x 86
Microsoft.analysisservices.controls.dll10.50.1804.03,233,63206-Aug-201123:00x 86
Microsoft.analysisservices.deployment.exe10.50.1804.0505,69606-Aug-201123:02x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.50.1804.05,920,60806-Aug-201122:59x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1804.01,349,47206-Aug-201122:59x 86
Microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.1804.01,988,44806-Aug-201122:59x 86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.1804.01,001,31206-Aug-201122:59x 86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.1804.05,928,80006-Aug-201122:59x 86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1804.067,42406-Aug-201122:58x 86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.50.1804.0280,41606-Aug-201122:58x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll10.50.1804.01,341,28006-Aug-201122:58x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.1804.0108,38406-Aug-201122:54x 86
Msmdlocal.dll10.50.1804.028,064,60806-Aug-201122:56x 86
Msmdpp.dll10.50.1804.06,237,02406-Aug-201122:56x 86
Msmgdsrv.dll10.50.1804.08,670,56006-Aug-201122:54x 86
Msolap100.dll10.50.1804.06,676,83206-Aug-201122:56x 86
Msolui100.dll10.50.1804.0272,73606-Aug-201122:56x 86
Oledbdest.dll2009.100.1804.0174,43206-Aug-201122:54x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1804.0186,72006-Aug-201122:54x 86
Spresolv.dll2009.100.1804.0180,06406-Aug-201122:54x 86
Sql_tools_keyfile.dll2009.100.1804.013,66406-Aug-201122:56x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0105,82406-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Ssradd.dll2009.100.1804.041,82406-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Ssravg.dll2009.100.1804.041,82406-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Ssrdown.dll2009.100.1804.026,97606-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Ssrmax.dll2009.100.1804.040,28806-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Ssrmin.dll2009.100.1804.040,28806-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Ssrpub.dll2009.100.1804.027,48806-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Ssrup.dll2009.100.1804.026,97606-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txdataconvert.dll2009.100.1804.0207,20006-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Engine Server 2008 R2 แบบเต็มของ SQL
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Fd.dll2009.100.1804.0461,66406-Aug-201123:00x 86
Lrpolish.dll1.10.0.094,80029 2011 Jun18:10x 86
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.1804.013,66406-Aug-201122:56x 86
SQL Server 2008 R2 เซอร์วิส
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Msmdredir.dll10.50.1804.06,326,11206-Aug-201122:56x 86
Msmdsrv.rll10.50.1804.0830,81606-Aug-201122:12x 86
Sqlbrowser.exe2009.100.1804.0268,12806-Aug-201123:00x 86
Sqlbrowser_keyfile.dll2009.100.1804.013,66406-Aug-201122:56x 86
SQL ตัวเขียนของ Server 2008 R2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Sqlwriter_keyfile.dll2009.100.1804.013,66406-Aug-201122:56x 86
Sqlwvss_xp.dll2009.100.1804.0210,27206-Aug-2011เวลา 22:45x 86
SQL Server 2008 R2 Native Client
ชื่อแฟ้มFileversionขนาดแฟ้มแสดงเป็นวันที่และเวลา
Instapi.dll2005.90.1399.035,03231 2010 มีนาคม
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 2009 มีนาคม
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 2009 มีนาคม
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 2009 มีนาคม
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 2009 มีนาคม
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 2009 มีนาคม
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 2009 มีนาคม
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 2009 มีนาคม
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 2009 มีนาคม
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 2009 มีนาคม
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.1804.013,66407-Aug-2011
Sqlncli10.dll2009.100.1804.02,574,68807-Aug-2011
Sqlnclir10.rll2009.100.1600.1226,14403-2010x รุ่นที่ใช้ x64

SQL Server 2008 R2 การฐานข้อมูลบริการหลักใช้ร่วมกัน
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Bcp.exe2009.100.1804.096,60806-Aug-201122:10x 64
Commanddest.dll2009.100.1804.0247,13606-Aug-201122:07x 64
Distrib.exe2009.100.1804.087,90406-Aug-201122:10x 64
Dts.dll2009.100.1804.02,223,45606-Aug-201122:07x 64
Dtscomexpreval.dll2009.100.1804.0473,44006-Aug-201122:07x 64
Dtsconn.dll2009.100.1804.0448,86406-Aug-201122:07x 64
Dtspipeline.dll2009.100.1804.01,090,40006-Aug-201122:07x 64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1804.042,33606-Aug-201122:07x 64
Exceldest.dll2009.100.1804.0260,96006-Aug-201122:07x 64
Excelsrc.dll2009.100.1804.0280,41606-Aug-201122:07x 64
Flatfiledest.dll2009.100.1804.0414,56006-Aug-201122:07x 64
Flatfilesrc.dll2009.100.1804.0423,77606-Aug-201122:07x 64
Logread.exe2009.100.1804.0511,84006-Aug-201122:10x 64
Mergetxt.dll2009.100.1804.034,65606-Aug-201122:07x 64
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1804.067,42406-Aug-201122:08x 86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1804.0153,44005-Aug-201113:38x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1804.0345,95205-Aug-201113:38x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1804.0296,80006-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.1804.083,80806-Aug-201122:07x 86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.50.1804.0452,44805-Aug-201113:38x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1804.01,767,77606-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1804.01,942,88006-Aug-201122:03x 64
Microsoft.sqlserver.rmo.dll10.50.1804.0563,04006-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.1804.03,049,31205-Aug-201113:38x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1804.0186,20806-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1804.01,140,57605-Aug-201113:38x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.1804.0108,38406-Aug-201122:03x 86
Oledbdest.dll2009.100.1804.0260,96006-Aug-201122:04x 64
Oledbsrc.dll2009.100.1804.0286,04806-Aug-201122:04x 64
Rawdest.dll2009.100.1804.0192,86406-Aug-201122:04x 64
Rawsource.dll2009.100.1804.0182,11206-Aug-201122:04x 64
Rdistcom.dll2009.100.1804.0791,90406-Aug-201122:04x 64
Recordsetdest.dll2009.100.1804.0166,24006-Aug-201122:04x 64
Replagnt.dll2009.100.1804.018,78406-Aug-201122:04x 64
Replagnt.dll2009.100.1804.018,78406-Aug-201122:54x 86
Repldp.dll2009.100.1804.0192,35206-Aug-201122:54x 86
Repldp.dll2009.100.1804.0231,26406-Aug-201122:04x 64
Replmerg.exe2009.100.1804.0409,95206-Aug-201122:10x 64
Replsync.dll2009.100.1804.0126,81606-Aug-201122:04x 64
Snapshot.exe10.50.1804.013,66406-Aug-201122:09x 86
Spresolv.dll2009.100.1804.0216,92806-Aug-201122:04x 64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.1804.014,17606-Aug-201122:07x 64
Sqlcmd.exe2009.100.1804.0345,95206-Aug-201122:07x 64
Sqlmergx.dll2009.100.1804.0231,26406-Aug-201122:04x 64
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0105,82406-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0131,42406-Aug-201122:04x 64
Sqlwep100.dll2009.100.1804.0107,36006-Aug-201122:04x 64
Ssradd.dll2009.100.1804.046,94406-Aug-201122:04x 64
Ssravg.dll2009.100.1804.047,45606-Aug-201121:57x 64
Ssrdown.dll2009.100.1804.031,07206-Aug-201121:57x 64
Ssrmax.dll2009.100.1804.045,40806-Aug-201121:57x 64
Ssrmin.dll2009.100.1804.045,40806-Aug-201121:57x 64
Ssrpub.dll2009.100.1804.031,58406-Aug-201121:57x 64
Ssrup.dll2009.100.1804.030,56006-Aug-201121:57x 64
Txagg.dll2009.100.1804.0366,43206-Aug-201121:57x 64
Txdataconvert.dll2009.100.1804.0304,99206-Aug-201121:57x 64
Txderived.dll2009.100.1804.0618,84806-Aug-201121:57x 64
Txlookup.dll2009.100.1804.0535,39206-Aug-201121:57x 64
Txmerge.dll2009.100.1804.0232,28806-Aug-201121:57x 64
Txmergejoin.dll2009.100.1804.0272,73606-Aug-201121:57x 64
Txrowcount.dll2009.100.1804.089,95206-Aug-201121:57x 64
Txsort.dll2009.100.1804.0246,11206-Aug-201121:57x 64
Txsplit.dll2009.100.1804.0611,68006-Aug-201121:57x 64
อินสแตนซ์ของบริการฐานข้อมูล R2 Core SQL Server 2008
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Atxcore.dll2009.100.1804.031,58406-Aug-201122:07x 64
Datacollectorcontroller.dll2009.100.1804.0262,49606-Aug-201122:07x 64
Rsfxft.dll2009.100.1804.025,44006-Aug-201122:04x 64
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.1804.014,17606-Aug-201122:07x 64
Sqlaccess.dll2009.100.1804.0403,29606-Aug-201122:03x 86
Sqlagent.exe2009.100.1804.0428,38406-Aug-201122:07x 64
Sqlagentctr100.dll2009.100.1804.047,96806-Aug-201122:54x 86
Sqlagentctr100.dll2009.100.1804.076,64006-Aug-201122:04x 64
Sqlctr100.dll2009.100.1804.073,56806-Aug-201122:54x 86
Sqlctr100.dll2009.100.1804.079,20006-Aug-201122:04x 64
Sqlos.dll2009.100.1804.015,71206-Aug-201122:04x 64
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.1804.015,71206-Aug-201122:04x 64
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.1804.04,617,05606-Aug-201122:04x 64
Sqlservr.exe2009.100.1804.061,986,65606-Aug-201122:07x 64
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0131,42406-Aug-201122:04x 64
Sqsrvres.dll2009.100.1804.0105,82406-Aug-201122:04x 64
SQL Server 2008 R2 การฐานข้อมูลบริการหลักทั่วไป
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.50.1804.0563,04006-Aug-201122:09x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1804.01,349,47206-Aug-201122:59x 86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll10.50.1804.0243,55206-Aug-201122:08x 86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1804.0153,44005-Aug-201113:38x 86
Microsoft.sqlserver.management.dac.dll10.50.1804.02,864,99206-Aug-201122:07x 86
Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll10.50.1804.015,71206-Aug-201122:07x 86
Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll10.50.1804.063,32806-Aug-201122:07x 86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.50.1804.0452,44805-Aug-201113:38x 86
Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll10.50.1804.0112,48006-Aug-201122:07x 86
Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.1804.07,051,10406-Aug-201122:07x 86
Microsoft.sqlserver.rmo.dll10.50.1804.0563,04006-Aug-201122:03x 86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.1804.03,049,31205-Aug-201113:38x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1804.0186,20806-Aug-201122:03x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1804.01,140,57605-Aug-201113:38x 86
Msgprox.dll2009.100.1804.0203,10406-Aug-201122:56x 86
Msgprox.dll2009.100.1804.0247,13606-Aug-201122:07x 64
Replerrx.dll2009.100.1804.0120,67206-Aug-201122:54x 86
Replerrx.dll2009.100.1804.0137,05606-Aug-201122:04x 64
Replisapi.dll2009.100.1804.0272,73606-Aug-201122:54x 86
Replisapi.dll2009.100.1804.0379,23206-Aug-201122:04x 64
Replprov.dll2009.100.1804.0576,86406-Aug-201122:54x 86
Replprov.dll2009.100.1804.0729,95206-Aug-201122:04x 64
Replrec.dll2009.100.1804.0791,90406-Aug-201122:54x 86
Replrec.dll2009.100.1804.0979,80806-Aug-201122:03x 64
Replsub.dll2009.100.1804.0413,02406-Aug-201122:54x 86
Replsub.dll2009.100.1804.0495,96806-Aug-201122:04x 64
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.1804.014,17606-Aug-201122:07x 64
Sqlmanager.dll2009.100.1804.0521,05606-Aug-201122:54x 86
Sqlmanager.dll2009.100.1804.0896,86406-Aug-201122:04x 64
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1804.0271,71206-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1804.0360,28806-Aug-201122:04x 64
Svrenumapi100.dll2009.100.1804.01,042,78406-Aug-201121:57x 64
Svrenumapi100.dll2009.100.1804.0780,64006-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Xmlsub.dll2009.100.1804.0193,37606-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Xmlsub.dll2009.100.1804.0309,08806-Aug-201121:57x 64
Studio พัฒนาระบบสารสนเทศธุรกิจ R2 ของ SQL Server 2008
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Commanddest.dll2009.100.1804.0165,21606-Aug-201123:00x 86
Dataprofileviewer.exe10.50.1804.0313,18406-Aug-201123:02x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1804.046,94406-Aug-201123:00x 86
Dts.dll2009.100.1804.01,439,07206-Aug-201123:00x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1804.0334,68806-Aug-201123:00x 86
Dtsconn.dll2009.100.1804.0285,02406-Aug-201123:00x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1804.0696,67206-Aug-201123:00x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1804.032,60806-Aug-201123:00x 86
Exceldest.dll2009.100.1804.0173,92006-Aug-201123:00x 86
Excelsrc.dll2009.100.1804.0183,64806-Aug-201123:00x 86
Flatfiledest.dll2009.100.1804.0276,83206-Aug-201123:00x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.1804.0284,51206-Aug-201123:00x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.1804.087,90406-Aug-201123:00x 86
Microsoft.analysisservices.controls.dll10.50.1804.03,233,63206-Aug-201123:00x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.50.1804.05,920,60806-Aug-201122:59x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1804.01,349,47206-Aug-201122:59x 86
Microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.1804.01,988,44806-Aug-201122:59x 86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.1804.01,001,31206-Aug-201122:59x 86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.1804.05,928,80006-Aug-201122:59x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1804.04,163,42406-Aug-201122:59x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1804.0333,66406-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.50.1804.02,824,03206-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll10.50.1804.03,835,74406-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll10.50.1804.034,65606-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1804.0563,04006-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.50.1804.0128,86406-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll10.50.1804.011,564,89606-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.designer.dll10.50.1804.0911,20006-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1804.01,251,16806-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1804.0255,84006-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.1804.01,812,32006-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1804.0317,28006-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1804.0272,22406-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1804.0153,44006-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1804.05,183,32806-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1804.0112,48006-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.1804.02,557,79206-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1804.01,259,36006-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll10.50.1804.0612,19206-Aug-201122:58x 86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.1804.0104,28806-Aug-201122:58x 86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.50.1804.0104,28806-Aug-201122:58x 86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.1804.0292,70406-Aug-201122:58x 86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll10.50.1804.0378,72006-Aug-201122:58x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1804.0292,70406-Aug-201122:58x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1804.0198,49606-Aug-201122:58x 86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1804.067,42406-Aug-201122:58x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1804.0296,80006-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.1804.0108,38406-Aug-201122:54x 86
Msmdlocal.dll10.50.1804.028,064,60806-Aug-201122:56x 86
Msmdlocal.dll10.50.1804.055,712,09606-Aug-201122:07x 64
Msmdpp.dll10.50.1804.06,237,02406-Aug-201122:56x 86
Msmgdsrv.dll10.50.1804.012,612,96006-Aug-201122:03x 64
Msmgdsrv.dll10.50.1804.08,670,56006-Aug-201122:54x 86
Msolap100.dll10.50.1804.06,676,83206-Aug-201122:56x 86
Msolap100.dll10.50.1804.08,502,11206-Aug-201122:07x 64
Msolui100.dll10.50.1804.0272,73606-Aug-201122:56x 86
Msolui100.dll10.50.1804.0315,74406-Aug-201122:07x 64
Oledbdest.dll2009.100.1804.0174,43206-Aug-201122:54x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1804.0186,72006-Aug-201122:54x 86
Rawdest.dll2009.100.1804.0128,86406-Aug-201122:54x 86
Rawsource.dll2009.100.1804.0120,67206-Aug-201122:54x 86
Recordsetdest.dll2009.100.1804.0116,06406-Aug-201122:54x 86
Sql_bids_keyfile.dll2009.100.1804.014,17606-Aug-201122:07x 64
Sqldest.dll2009.100.1804.0180,57606-Aug-201122:54x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.1804.07,579,48806-Aug-201122:53x 86
Sqlmgmt.dll10.50.1804.03,495,77606-Aug-201122:53x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0105,82406-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0131,42406-Aug-201122:04x 64
Txagg.dll2009.100.1804.0243,04006-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txbestmatch.dll2009.100.1804.0444,25606-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txcharmap.dll2009.100.1804.0195,42406-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txdataconvert.dll2009.100.1804.0207,20006-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txderived.dll2009.100.1804.0414,04806-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txfileextractor.dll2009.100.1804.0126,81606-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txfileinserter.dll2009.100.1804.0125,28006-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txgroupdups.dll2009.100.1804.0258,40006-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txlineage.dll2009.100.1804.068,44806-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txlookup.dll2009.100.1804.0354,65606-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txmerge.dll2009.100.1804.0138,59206-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txmergejoin.dll2009.100.1804.0180,06406-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txpivot.dll2009.100.1804.0130,40006-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txrowcount.dll2009.100.1804.065,37606-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txscd.dll2009.100.1804.0127,84006-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txsort.dll2009.100.1804.0164,19206-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txsplit.dll2009.100.1804.0410,46406-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txtermextraction.dll2009.100.1804.08,608,60806-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txtermlookup.dll2009.100.1804.04,088,67206-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txunpivot.dll2009.100.1804.0128,86406-Aug-2011เวลา 22:45x 86
บริการการวิเคราะห์ของ SQL Server 2008 R2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll10.50.1804.0812,89606-Aug-201122:08x 86
บริการการรวมของ SQL Server 2008 R2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Commanddest.dll2009.100.1804.0247,13606-Aug-201122:07x 64
Dts.dll2009.100.1804.02,223,45606-Aug-201122:07x 64
Dtscomexpreval.dll2009.100.1804.0473,44006-Aug-201122:07x 64
Dtsconn.dll2009.100.1804.0448,86406-Aug-201122:07x 64
Dtsinstall.exe10.50.1804.0427,87206-Aug-201123:02x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1804.01,090,40006-Aug-201122:07x 64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1804.042,33606-Aug-201122:07x 64
Exceldest.dll2009.100.1804.0260,96006-Aug-201122:07x 64
Excelsrc.dll2009.100.1804.0280,41606-Aug-201122:07x 64
Flatfiledest.dll2009.100.1804.0414,56006-Aug-201122:07x 64
Flatfilesrc.dll2009.100.1804.0423,77606-Aug-201122:07x 64
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1804.067,42406-Aug-201122:08x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1804.0296,80006-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.1804.0108,38406-Aug-201122:03x 86
Msdtssrvr.exe10.50.1804.0210,78406-Aug-201122:09x 64
Msmdpp.dll10.50.1804.07,614,30406-Aug-201122:07x 64
Oledbdest.dll2009.100.1804.0260,96006-Aug-201122:04x 64
Oledbsrc.dll2009.100.1804.0286,04806-Aug-201122:04x 64
Rawdest.dll2009.100.1804.0192,86406-Aug-201122:04x 64
Rawsource.dll2009.100.1804.0182,11206-Aug-201122:04x 64
Recordsetdest.dll2009.100.1804.0166,24006-Aug-201122:04x 64
Sql_is_keyfile.dll2009.100.1804.014,17606-Aug-201122:07x 64
Sqldest.dll2009.100.1804.0264,54406-Aug-201122:04x 64
Txagg.dll2009.100.1804.0366,43206-Aug-201121:57x 64
Txbestmatch.dll2009.100.1804.0834,91206-Aug-201121:57x 64
Txcharmap.dll2009.100.1804.0288,60806-Aug-201121:57x 64
Txdataconvert.dll2009.100.1804.0304,99206-Aug-201121:57x 64
Txderived.dll2009.100.1804.0618,84806-Aug-201121:57x 64
Txfileextractor.dll2009.100.1804.0189,79206-Aug-201121:57x 64
Txfileinserter.dll2009.100.1804.0187,74406-Aug-201121:57x 64
Txgroupdups.dll2009.100.1804.0477,53606-Aug-201121:57x 64
Txlineage.dll2009.100.1804.096,09606-Aug-201121:57x 64
Txlookup.dll2009.100.1804.0535,39206-Aug-201121:57x 64
Txmerge.dll2009.100.1804.0232,28806-Aug-201121:57x 64
Txmergejoin.dll2009.100.1804.0272,73606-Aug-201121:57x 64
Txpivot.dll2009.100.1804.0201,05606-Aug-201121:57x 64
Txrowcount.dll2009.100.1804.089,95206-Aug-201121:57x 64
Txscd.dll2009.100.1804.0195,42406-Aug-201121:57x 64
Txsort.dll2009.100.1804.0246,11206-Aug-201121:57x 64
Txsplit.dll2009.100.1804.0611,68006-Aug-201121:57x 64
Txtermextraction.dll2009.100.1804.08,725,85606-Aug-201121:57x 64
Txtermlookup.dll2009.100.1804.04,185,44006-Aug-201121:57x 64
Txunpivot.dll2009.100.1804.0194,40006-Aug-201121:57x 64
บริการรายงานของ SQL Server 2008 R2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Mdxquerygenerator.dll.deploy10.50.1804.087,90406-Aug-201123:00x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.1804.087,90406-Aug-201122:08x 86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy10.50.1804.0563,04006-Aug-201123:00x 86
Microsoft.analysisservices.controls.dll.deploy10.50.1804.03,233,63206-Aug-201123:00x 86
Microsoft.analysisservices.dll.deploy10.50.1804.01,349,47206-Aug-201122:59x 86
Microsoft.analysisservices.modeling.dll10.50.1804.0567,13606-Aug-201122:08x 86
Microsoft.reportingservices.authorization.dll10.50.1804.071,52006-Aug-201122:08x 86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll.deploy10.50.1804.02,824,03206-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.50.1804.02,824,03206-Aug-201122:08x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll.deploy10.50.1804.03,835,74406-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy10.50.1804.034,65606-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll10.50.1804.034,65606-Aug-201122:08x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.1804.0563,04006-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1804.0563,04006-Aug-201122:08x 86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy10.50.1804.0128,86406-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.50.1804.0128,86406-Aug-201122:08x 86
Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy10.50.1804.011,564,89606-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy10.50.1804.01,251,16806-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1804.01,251,16806-Aug-201122:08x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy10.50.1804.0255,84006-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1804.0255,84006-Aug-201122:08x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy10.50.1804.01,812,32006-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.1804.01,812,32006-Aug-201122:08x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.1804.0317,28006-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1804.0317,28006-Aug-201122:08x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy10.50.1804.0272,22406-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1804.0272,22406-Aug-201122:08x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy10.50.1804.0153,44006-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1804.0153,44006-Aug-201122:08x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy10.50.1804.05,183,32806-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1804.05,183,32806-Aug-201122:08x 86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.1804.0112,48006-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1804.0112,48006-Aug-201122:08x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy10.50.1804.02,557,79206-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.1804.01,259,36006-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1804.01,259,36006-Aug-201122:08x 86
Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy10.50.1804.0612,19206-Aug-201122:58x 86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy10.50.1804.0104,28806-Aug-201122:58x 86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.1804.0104,28806-Aug-201122:08x 86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy10.50.1804.0104,28806-Aug-201122:58x 86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.50.1804.0104,28806-Aug-201122:08x 86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy10.50.1804.0292,70406-Aug-201122:58x 86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.1804.0292,70406-Aug-201122:08x 86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy10.50.1804.0378,72006-Aug-201122:58x 86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll10.50.1804.0378,72006-Aug-201122:08x 86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.objectmodel.dll10.50.1804.051,04006-Aug-201122:08x 86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll10.50.1804.0186,20806-Aug-201122:08x 86
Microsoft.reportingservices.sharepoint12.server.dll10.50.1804.059,23206-Aug-201122:08x 86
Microsoft.reportingservices.sharepoint14.server.dll10.50.1804.059,23206-Aug-201122:08x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy10.50.1804.0292,70406-Aug-201122:58x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1804.0292,70406-Aug-201122:08x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy10.50.1804.0198,49606-Aug-201122:58x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1804.0198,49606-Aug-201122:08x 86
Msmdlocal.dll10.50.1804.028,064,60806-Aug-201122:56x 86
Msmdlocal.dll10.50.1804.055,712,09606-Aug-201122:07x 64
Msmgdsrv.dll10.50.1804.012,612,96006-Aug-201122:03x 64
Msmgdsrv.dll10.50.1804.08,670,56006-Aug-201122:54x 86
Msolap100.dll10.50.1804.06,676,83206-Aug-201122:56x 86
Msolap100.dll10.50.1804.08,502,11206-Aug-201122:07x 64
Msolui100.dll10.50.1804.0272,73606-Aug-201122:56x 86
Msolui100.dll10.50.1804.0315,74406-Aug-201122:07x 64
Msreportbuilder.exe.deploy10.50.1804.01,300,32006-Aug-201123:02x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.50.1804.01,460,06406-Aug-201122:03x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1804.0131,93606-Aug-201122:54x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1804.0163,68006-Aug-201122:03x 64
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.1804.0164,70406-Aug-201122:03x 64
Reportingservicesservice.exe2009.100.1804.02,175,84006-Aug-201122:10x 64
Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.50.1804.055,13606-Aug-201122:03x 86
Reportingserviceswebserver.dll10.50.1804.01,619,80806-Aug-201122:03x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.1804.01,992,54406-Aug-201122:03x 86
Rsconfigtool.exe10.50.1804.01,333,08806-Aug-201123:02x 86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.1804.014,17606-Aug-201122:07x 64
Sqlrsos.dll2009.100.1804.015,20006-Aug-201122:04x 64
Studio R2 จัดการของ SQL Server 2008
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Appidpackage.dll10.50.1804.01,066,84806-Aug-201123:02x 86
Bcp.exe2009.100.1804.096,60806-Aug-201122:10x 64
Commanddest.dll2009.100.1804.0165,21606-Aug-201123:00x 86
Copydatabasewizard.exe10.50.1804.0661,34406-Aug-201123:02x 86
Dataprofileviewer.exe10.50.1804.0313,18406-Aug-201123:02x 86
Dts.dll2009.100.1804.01,439,07206-Aug-201123:00x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1804.0334,68806-Aug-201123:00x 86
Dtsconn.dll2009.100.1804.0285,02406-Aug-201123:00x 86
Dtsinstall.exe10.50.1804.0427,87206-Aug-201123:02x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1804.0696,67206-Aug-201123:00x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1804.032,60806-Aug-201123:00x 86
Exceldest.dll2009.100.1804.0173,92006-Aug-201123:00x 86
Excelsrc.dll2009.100.1804.0183,64806-Aug-201123:00x 86
Flatfiledest.dll2009.100.1804.0276,83206-Aug-201123:00x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.1804.0284,51206-Aug-201123:00x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1804.04,163,42406-Aug-201122:59x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1804.0333,66406-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1804.01,251,16806-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.1804.02,557,79206-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.1804.0292,70406-Aug-201122:58x 86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1804.067,42406-Aug-201122:58x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1804.0345,95205-Aug-201113:38x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1804.0296,80006-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.1804.083,80806-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.dac.dll10.50.1804.02,864,99206-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll10.50.1804.015,71206-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll10.50.1804.063,32806-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll10.50.1804.03,290,97606-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.reports.dll10.50.1804.09,193,31206-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.1804.0386,91206-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll10.50.1804.0112,48006-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.1804.07,051,10406-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.actions.dll10.50.1804.063,32806-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.explorer.dll10.50.1804.0378,72006-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.1804.092,00006-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.ui.rsclient.dll10.50.1804.01,054,56006-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1804.01,767,77606-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.50.1804.0296,80006-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.1804.0108,38406-Aug-201122:54x 86
Microsoft.xmleditor.dll2.0.50727.5065741,37619 2010 พฤศจิกายน04:31x 86
Objectexplorer.dll10.50.1804.03,372,89606-Aug-201122:54x 86
Oledbdest.dll2009.100.1804.0174,43206-Aug-201122:54x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1804.0186,72006-Aug-201122:54x 86
Radlangsvc.dll10.50.1804.0145,24806-Aug-201122:54x 86
Rawdest.dll2009.100.1804.0128,86406-Aug-201122:54x 86
Rawsource.dll2009.100.1804.0120,67206-Aug-201122:54x 86
Recordsetdest.dll2009.100.1804.0116,06406-Aug-201122:54x 86
Replicationmonitor.dll10.50.1804.02,910,04806-Aug-201122:54x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1804.0131,93606-Aug-201122:54x 86
Rsconfigtool.exe10.50.1804.01,333,08806-Aug-201123:02x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.1804.014,17606-Aug-201122:07x 64
Sqlcmd.exe2009.100.1804.0345,95206-Aug-201122:07x 64
Sqldest.dll2009.100.1804.0180,57606-Aug-201122:54x 86
Sqleditors.dll10.50.1804.01,242,97606-Aug-201122:53x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.1804.07,579,48806-Aug-201122:53x 86
Sqlmgmt.dll10.50.1804.03,495,77606-Aug-201122:53x 86
Sqlresolver.dll10.50.1804.038,75206-Aug-201122:53x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0105,82406-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0131,42406-Aug-201122:04x 64
Txagg.dll2009.100.1804.0243,04006-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txbestmatch.dll2009.100.1804.0444,25606-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txcharmap.dll2009.100.1804.0195,42406-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txdataconvert.dll2009.100.1804.0207,20006-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txderived.dll2009.100.1804.0414,04806-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txfileextractor.dll2009.100.1804.0126,81606-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txfileinserter.dll2009.100.1804.0125,28006-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txgroupdups.dll2009.100.1804.0258,40006-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txlineage.dll2009.100.1804.068,44806-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txlookup.dll2009.100.1804.0354,65606-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txmerge.dll2009.100.1804.0138,59206-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txmergejoin.dll2009.100.1804.0180,06406-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txpivot.dll2009.100.1804.0130,40006-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txrowcount.dll2009.100.1804.065,37606-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txscd.dll2009.100.1804.0127,84006-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txsort.dll2009.100.1804.0164,19206-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txsplit.dll2009.100.1804.0410,46406-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txtermextraction.dll2009.100.1804.08,608,60806-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txtermlookup.dll2009.100.1804.04,088,67206-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txunpivot.dll2009.100.1804.0128,86406-Aug-2011เวลา 22:45x 86
เครื่องมือใน Server 2008 R2 SQL และคอมโพเนนต์ของเวิร์กสเตชัน
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Appidpackage.dll10.50.1804.01,066,84806-Aug-201123:02x 86
Bcp.exe2009.100.1804.096,60806-Aug-201122:10x 64
Commanddest.dll2009.100.1804.0165,21606-Aug-201123:00x 86
Copydatabasewizard.exe10.50.1804.0661,34406-Aug-201123:02x 86
Dataprofileviewer.exe10.50.1804.0313,18406-Aug-201123:02x 86
Dts.dll2009.100.1804.01,439,07206-Aug-201123:00x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1804.0334,68806-Aug-201123:00x 86
Dtsconn.dll2009.100.1804.0285,02406-Aug-201123:00x 86
Dtsinstall.exe10.50.1804.0427,87206-Aug-201123:02x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1804.0696,67206-Aug-201123:00x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1804.032,60806-Aug-201123:00x 86
Exceldest.dll2009.100.1804.0173,92006-Aug-201123:00x 86
Excelsrc.dll2009.100.1804.0183,64806-Aug-201123:00x 86
Flatfiledest.dll2009.100.1804.0276,83206-Aug-201123:00x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.1804.0284,51206-Aug-201123:00x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1804.04,163,42406-Aug-201122:59x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1804.0333,66406-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1804.01,251,16806-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.1804.02,557,79206-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.1804.0292,70406-Aug-201122:58x 86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1804.067,42406-Aug-201122:58x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1804.0345,95205-Aug-201113:38x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1804.0296,80006-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.1804.083,80806-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.dac.dll10.50.1804.02,864,99206-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll10.50.1804.015,71206-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll10.50.1804.063,32806-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll10.50.1804.03,290,97606-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.reports.dll10.50.1804.09,193,31206-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.1804.0386,91206-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll10.50.1804.0112,48006-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.1804.07,051,10406-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.actions.dll10.50.1804.063,32806-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.explorer.dll10.50.1804.0378,72006-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.1804.092,00006-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.ui.rsclient.dll10.50.1804.01,054,56006-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1804.01,767,77606-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.50.1804.0296,80006-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.1804.0108,38406-Aug-201122:54x 86
Microsoft.xmleditor.dll2.0.50727.5065741,37619 2010 พฤศจิกายน04:31x 86
Objectexplorer.dll10.50.1804.03,372,89606-Aug-201122:54x 86
Oledbdest.dll2009.100.1804.0174,43206-Aug-201122:54x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1804.0186,72006-Aug-201122:54x 86
Radlangsvc.dll10.50.1804.0145,24806-Aug-201122:54x 86
Rawdest.dll2009.100.1804.0128,86406-Aug-201122:54x 86
Rawsource.dll2009.100.1804.0120,67206-Aug-201122:54x 86
Recordsetdest.dll2009.100.1804.0116,06406-Aug-201122:54x 86
Replicationmonitor.dll10.50.1804.02,910,04806-Aug-201122:54x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1804.0131,93606-Aug-201122:54x 86
Rsconfigtool.exe10.50.1804.01,333,08806-Aug-201123:02x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.1804.014,17606-Aug-201122:07x 64
Sqlcmd.exe2009.100.1804.0345,95206-Aug-201122:07x 64
Sqldest.dll2009.100.1804.0180,57606-Aug-201122:54x 86
Sqleditors.dll10.50.1804.01,242,97606-Aug-201122:53x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.1804.07,579,48806-Aug-201122:53x 86
Sqlmgmt.dll10.50.1804.03,495,77606-Aug-201122:53x 86
Sqlresolver.dll10.50.1804.038,75206-Aug-201122:53x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0105,82406-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0131,42406-Aug-201122:04x 64
Txagg.dll2009.100.1804.0243,04006-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txbestmatch.dll2009.100.1804.0444,25606-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txcharmap.dll2009.100.1804.0195,42406-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txdataconvert.dll2009.100.1804.0207,20006-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txderived.dll2009.100.1804.0414,04806-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txfileextractor.dll2009.100.1804.0126,81606-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txfileinserter.dll2009.100.1804.0125,28006-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txgroupdups.dll2009.100.1804.0258,40006-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txlineage.dll2009.100.1804.068,44806-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txlookup.dll2009.100.1804.0354,65606-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txmerge.dll2009.100.1804.0138,59206-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txmergejoin.dll2009.100.1804.0180,06406-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txpivot.dll2009.100.1804.0130,40006-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txrowcount.dll2009.100.1804.065,37606-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txscd.dll2009.100.1804.0127,84006-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txsort.dll2009.100.1804.0164,19206-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txsplit.dll2009.100.1804.0410,46406-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txtermextraction.dll2009.100.1804.08,608,60806-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txtermlookup.dll2009.100.1804.04,088,67206-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txunpivot.dll2009.100.1804.0128,86406-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Engine Server 2008 R2 แบบเต็มของ SQL
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Fd.dll2009.100.1804.0690,01606-Aug-201122:07x 64
Lrpolish.dll1.10.0.0100,43213-ก.ค.-201114:39x 64
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.1804.014,17606-Aug-201122:07x 64
SQL Server 2008 R2 เซอร์วิส
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Msmdredir.dll10.50.1804.06,326,11206-Aug-201122:56x 86
Msmdsrv.rll10.50.1804.0830,81606-Aug-201122:12x 86
Sqlbrowser.exe2009.100.1804.0268,12806-Aug-201123:00x 86
SQL ตัวเขียนของ Server 2008 R2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Sqlwriter_keyfile.dll2009.100.1804.014,17606-Aug-201122:07x 64
Sqlwvss_xp.dll2009.100.1804.015,20006-Aug-201122:04x 64
SQL Server 2008 R2 Native Client
ชื่อแฟ้มFileversionขนาดแฟ้มแสดงเป็นวันที่และเวลา
Instapi.dll2005.90.1399.035,03231 2010 มีนาคม07:01
Instapi.dll2005.90.1399.041,68831 2010 มีนาคม06:43
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 2009 มีนาคม18:26
Msvcm80.dll8.0.50727.4027515,07227 2009 มีนาคม19:38
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,068,36827 2009 มีนาคม19:40
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 2009 มีนาคม18:25
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 2009 มีนาคม18:28
Msvcr80.dll8.0.50727.4027802,62427 2009 มีนาคม19:39
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.1804.014,17607-Aug-201105:07
Sqlncli10.dll2009.100.1804.02,574,68807-Aug-201105:45
Sqlncli10.dll2009.100.1804.02,839,39207-Aug-201105:04IA-64ใน เวอร์ชัน

SQL Server 2008 R2 การฐานข้อมูลบริการหลักใช้ร่วมกัน
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Bcp.exe2009.100.1804.0169,31206-Aug-201121:37IA-64
Commanddest.dll2009.100.1804.0559,45606-Aug-201121:31IA-64
Distrib.exe2009.100.1804.0209,24806-Aug-201121:37IA-64
Dts.dll2009.100.1804.04,293,98406-Aug-201121:31IA-64
Dtscomexpreval.dll2009.100.1804.0957,28006-Aug-201121:31IA-64
Dtsconn.dll2009.100.1804.0800,09606-Aug-201121:31IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.1804.02,031,45606-Aug-201121:31IA-64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1804.083,80806-Aug-201121:31IA-64
Exceldest.dll2009.100.1804.0588,12806-Aug-201121:31IA-64
Excelsrc.dll2009.100.1804.0643,93606-Aug-201121:31IA-64
Flatfiledest.dll2009.100.1804.0954,20806-Aug-201121:31IA-64
Flatfilesrc.dll2009.100.1804.0977,24806-Aug-201121:31IA-64
Logread.exe2009.100.1804.01,128,80006-Aug-201121:35IA-64
Mergetxt.dll2009.100.1804.073,05606-Aug-201121:31IA-64
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1804.067,42406-Aug-201121:32x 86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1804.0153,44005-Aug-201113:38x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1804.0345,95205-Aug-201113:38x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1804.0296,80006-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.1804.083,80806-Aug-201121:32x 86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.50.1804.0452,44805-Aug-201113:38x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1804.01,767,77606-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1804.02,663,77606-Aug-201121:31IA-64
Microsoft.sqlserver.rmo.dll10.50.1804.0563,04006-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.1804.03,049,31205-Aug-201113:38x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1804.0186,20806-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1804.01,140,57605-Aug-201113:38x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.1804.0108,38406-Aug-201121:31x 86
Oledbdest.dll2009.100.1804.0590,68806-Aug-201121:29IA-64
Oledbsrc.dll2009.100.1804.0655,71206-Aug-201121:29IA-64
Rawdest.dll2009.100.1804.0438,11206-Aug-201121:29IA-64
Rawsource.dll2009.100.1804.0416,09606-Aug-201121:29IA-64
Rdistcom.dll2009.100.1804.01,842,52806-Aug-201121:29IA-64
Recordsetdest.dll2009.100.1804.0386,91206-Aug-201121:29IA-64
Replagnt.dll2009.100.1804.018,78406-Aug-201122:54x 86
Replagnt.dll2009.100.1804.029,02406-Aug-201121:29IA-64
Repldp.dll2009.100.1804.0192,35206-Aug-201122:54x 86
Repldp.dll2009.100.1804.0528,22406-Aug-201121:29IA-64
Replmerg.exe2009.100.1804.0973,66406-Aug-201121:35IA-64
Replsync.dll2009.100.1804.0278,88006-Aug-201121:29IA-64
Snapshot.exe10.50.1804.013,66406-Aug-201121:36x 86
Spresolv.dll2009.100.1804.0509,79206-Aug-201121:29IA-64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.1804.019,29606-Aug-201121:31IA-64
Sqlcmd.exe2009.100.1804.0546,14406-Aug-201121:35IA-64
Sqlmergx.dll2009.100.1804.0436,06406-Aug-201121:25IA-64
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0105,82406-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0377,69606-Aug-201121:24IA-64
Sqlwep100.dll2009.100.1804.0201,05606-Aug-201121:24IA-64
Ssradd.dll2009.100.1804.095,58406-Aug-201121:24IA-64
Ssravg.dll2009.100.1804.095,58406-Aug-201121:24IA-64
Ssrdown.dll2009.100.1804.061,79206-Aug-201121:24IA-64
Ssrmax.dll2009.100.1804.089,95206-Aug-201121:24IA-64
Ssrmin.dll2009.100.1804.089,95206-Aug-201121:24IA-64
Ssrpub.dll2009.100.1804.064,86406-Aug-201121:24IA-64
Ssrup.dll2009.100.1804.062,30406-Aug-201121:24IA-64
Txagg.dll2009.100.1804.0882,01606-Aug-201121:24IA-64
Txdataconvert.dll2009.100.1804.0676,19206-Aug-201121:24IA-64
Txderived.dll2009.100.1804.01,276,76806-Aug-201121:24IA-64
Txlookup.dll2009.100.1804.01,187,68006-Aug-201121:24IA-64
Txmerge.dll2009.100.1804.0513,37606-Aug-201121:24IA-64
Txmergejoin.dll2009.100.1804.0621,92006-Aug-201121:24IA-64
Txrowcount.dll2009.100.1804.0197,47206-Aug-201121:24IA-64
Txsort.dll2009.100.1804.0562,01606-Aug-201121:24IA-64
Txsplit.dll2009.100.1804.01,257,82406-Aug-201121:23IA-64
อินสแตนซ์ของบริการฐานข้อมูล R2 Core SQL Server 2008
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Atxcore.dll2009.100.1804.063,32806-Aug-201121:31IA-64
Datacollectorcontroller.dll2009.100.1804.0477,02406-Aug-201121:31IA-64
Rsfxft.dll2009.100.1804.056,16006-Aug-201121:29IA-64
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.1804.019,29606-Aug-201121:31IA-64
Sqlaccess.dll2009.100.1804.0392,03206-Aug-201121:28x 86
Sqlagent.exe2009.100.1804.01,206,11206-Aug-201121:35IA-64
Sqlagentctr100.dll2009.100.1804.0107,87206-Aug-201121:29IA-64
Sqlagentctr100.dll2009.100.1804.047,96806-Aug-201122:54x 86
Sqlctr100.dll2009.100.1804.0136,54406-Aug-201121:29IA-64
Sqlctr100.dll2009.100.1804.073,56806-Aug-201122:54x 86
Sqlos.dll2009.100.1804.022,36806-Aug-201121:25IA-64
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.1804.020,83206-Aug-201121:24IA-64
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.1804.04,623,20006-Aug-201121:24IA-64
Sqlservr.exe2009.100.1804.0121,879,39206-Aug-201121:35IA-64
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0377,69606-Aug-201121:24IA-64
Sqsrvres.dll2009.100.1804.0188,76806-Aug-201121:24IA-64
SQL Server 2008 R2 การฐานข้อมูลบริการหลักทั่วไป
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.50.1804.0563,04006-Aug-201121:33x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1804.01,349,47206-Aug-201122:59x 86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll10.50.1804.0243,55206-Aug-201121:33x 86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1804.0153,44005-Aug-201113:38x 86
Microsoft.sqlserver.management.dac.dll10.50.1804.02,864,99206-Aug-201121:32x 86
Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll10.50.1804.015,71206-Aug-201121:32x 86
Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll10.50.1804.063,32806-Aug-201121:32x 86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.50.1804.0452,44805-Aug-201113:38x 86
Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll10.50.1804.0112,48006-Aug-201121:32x 86
Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.1804.07,051,10406-Aug-201121:32x 86
Microsoft.sqlserver.rmo.dll10.50.1804.0563,04006-Aug-201121:31x 86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.1804.03,049,31205-Aug-201113:38x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1804.0186,20806-Aug-201121:31x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1804.01,140,57605-Aug-201113:38x 86
Msgprox.dll2009.100.1804.0203,10406-Aug-201122:56x 86
Msgprox.dll2009.100.1804.0538,46406-Aug-201121:31IA-64
Replerrx.dll2009.100.1804.0120,67206-Aug-201122:54x 86
Replerrx.dll2009.100.1804.0301,92006-Aug-201121:29IA-64
Replisapi.dll2009.100.1804.0272,73606-Aug-201122:54x 86
Replisapi.dll2009.100.1804.0766,30406-Aug-201121:29IA-64
Replprov.dll2009.100.1804.01,648,48006-Aug-201121:29IA-64
Replprov.dll2009.100.1804.0576,86406-Aug-201122:54x 86
Replrec.dll2009.100.1804.02,134,36806-Aug-201121:28IA-64
Replrec.dll2009.100.1804.0791,90406-Aug-201122:54x 86
Replsub.dll2009.100.1804.01,121,12006-Aug-201121:29IA-64
Replsub.dll2009.100.1804.0413,02406-Aug-201122:54x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.1804.019,29606-Aug-201121:31IA-64
Sqlmanager.dll2009.100.1804.01,534,30406-Aug-201121:25IA-64
Sqlmanager.dll2009.100.1804.0521,05606-Aug-201122:54x 86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1804.0271,71206-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1804.0712,54406-Aug-201121:25IA-64
Svrenumapi100.dll2009.100.1804.02,727,26406-Aug-201121:24IA-64
Svrenumapi100.dll2009.100.1804.0780,64006-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Xmlsub.dll2009.100.1804.0193,37606-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Xmlsub.dll2009.100.1804.0563,55206-Aug-201121:23IA-64
บริการการวิเคราะห์ของ SQL Server 2008 R2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll10.50.1804.0812,89606-Aug-201121:33x 86
บริการการรวมของ SQL Server 2008 R2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Commanddest.dll2009.100.1804.0559,45606-Aug-201121:31IA-64
Dts.dll2009.100.1804.04,293,98406-Aug-201121:31IA-64
Dtscomexpreval.dll2009.100.1804.0957,28006-Aug-201121:31IA-64
Dtsconn.dll2009.100.1804.0800,09606-Aug-201121:31IA-64
Dtsinstall.exe10.50.1804.0427,87206-Aug-201123:02x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1804.02,031,45606-Aug-201121:31IA-64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1804.083,80806-Aug-201121:31IA-64
Exceldest.dll2009.100.1804.0588,12806-Aug-201121:31IA-64
Excelsrc.dll2009.100.1804.0643,93606-Aug-201121:31IA-64
Flatfiledest.dll2009.100.1804.0954,20806-Aug-201121:31IA-64
Flatfilesrc.dll2009.100.1804.0977,24806-Aug-201121:31IA-64
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1804.067,42406-Aug-201121:32x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1804.0296,80006-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.1804.0108,38406-Aug-201121:31x 86
Msdtssrvr.exe10.50.1804.0210,78406-Aug-201121:36IA-64
Msmdpp.dll10.50.1804.09,198,43206-Aug-201121:31IA-64
Oledbdest.dll2009.100.1804.0590,68806-Aug-201121:29IA-64
Oledbsrc.dll2009.100.1804.0655,71206-Aug-201121:29IA-64
Rawdest.dll2009.100.1804.0438,11206-Aug-201121:29IA-64
Rawsource.dll2009.100.1804.0416,09606-Aug-201121:29IA-64
Recordsetdest.dll2009.100.1804.0386,91206-Aug-201121:29IA-64
Sql_is_keyfile.dll2009.100.1804.019,29606-Aug-201121:31IA-64
Sqldest.dll2009.100.1804.0605,02406-Aug-201121:29IA-64
Txagg.dll2009.100.1804.0882,01606-Aug-201121:24IA-64
Txbestmatch.dll2009.100.1804.01,699,68006-Aug-201121:24IA-64
Txcharmap.dll2009.100.1804.0656,22406-Aug-201121:24IA-64
Txdataconvert.dll2009.100.1804.0676,19206-Aug-201121:24IA-64
Txderived.dll2009.100.1804.01,276,76806-Aug-201121:24IA-64
Txfileextractor.dll2009.100.1804.0434,01606-Aug-201121:24IA-64
Txfileinserter.dll2009.100.1804.0431,96806-Aug-201121:24IA-64
Txgroupdups.dll2009.100.1804.0943,96806-Aug-201121:24IA-64
Txlineage.dll2009.100.1804.0217,95206-Aug-201121:24IA-64
Txlookup.dll2009.100.1804.01,187,68006-Aug-201121:24IA-64
Txmerge.dll2009.100.1804.0513,37606-Aug-201121:24IA-64
Txmergejoin.dll2009.100.1804.0621,92006-Aug-201121:24IA-64
Txpivot.dll2009.100.1804.0458,59206-Aug-201121:24IA-64
Txrowcount.dll2009.100.1804.0197,47206-Aug-201121:24IA-64
Txscd.dll2009.100.1804.0444,25606-Aug-201121:24IA-64
Txsort.dll2009.100.1804.0562,01606-Aug-201121:24IA-64
Txsplit.dll2009.100.1804.01,257,82406-Aug-201121:23IA-64
Txtermextraction.dll2009.100.1804.09,112,41606-Aug-201121:23IA-64
Txtermlookup.dll2009.100.1804.04,533,08806-Aug-201121:23IA-64
Txunpivot.dll2009.100.1804.0447,84006-Aug-201121:23IA-64
บริการรายงานของ SQL Server 2008 R2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Mdxquerygenerator.dll.deploy10.50.1804.087,90406-Aug-201123:00x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.1804.087,90406-Aug-201121:33x 86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy10.50.1804.0563,04006-Aug-201123:00x 86
Microsoft.analysisservices.controls.dll.deploy10.50.1804.03,233,63206-Aug-201123:00x 86
Microsoft.analysisservices.dll.deploy10.50.1804.01,349,47206-Aug-201122:59x 86
Microsoft.analysisservices.modeling.dll10.50.1804.0567,13606-Aug-201121:33x 86
Microsoft.reportingservices.authorization.dll10.50.1804.071,52006-Aug-201121:33x 86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll.deploy10.50.1804.02,824,03206-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.50.1804.02,824,03206-Aug-201121:33x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll.deploy10.50.1804.03,835,74406-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy10.50.1804.034,65606-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll10.50.1804.034,65606-Aug-201121:33x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.1804.0563,04006-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1804.0563,04006-Aug-201121:33x 86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy10.50.1804.0128,86406-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.50.1804.0128,86406-Aug-201121:33x 86
Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy10.50.1804.011,564,89606-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy10.50.1804.01,251,16806-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1804.01,251,16806-Aug-201121:33x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy10.50.1804.0255,84006-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1804.0255,84006-Aug-201121:33x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy10.50.1804.01,812,32006-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.1804.01,812,32006-Aug-201121:33x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.1804.0317,28006-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1804.0317,28006-Aug-201121:33x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy10.50.1804.0272,22406-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1804.0272,22406-Aug-201121:33x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy10.50.1804.0153,44006-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1804.0153,44006-Aug-201121:33x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy10.50.1804.05,183,32806-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1804.05,183,32806-Aug-201121:33x 86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.1804.0112,48006-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1804.0112,48006-Aug-201121:33x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy10.50.1804.02,557,79206-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.1804.01,259,36006-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1804.01,259,36006-Aug-201121:33x 86
Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy10.50.1804.0612,19206-Aug-201122:58x 86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy10.50.1804.0104,28806-Aug-201122:58x 86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.1804.0104,28806-Aug-201121:33x 86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy10.50.1804.0104,28806-Aug-201122:58x 86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.50.1804.0104,28806-Aug-201121:33x 86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy10.50.1804.0292,70406-Aug-201122:58x 86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.1804.0292,70406-Aug-201121:33x 86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy10.50.1804.0378,72006-Aug-201122:58x 86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll10.50.1804.0378,72006-Aug-201121:33x 86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.objectmodel.dll10.50.1804.051,04006-Aug-201121:33x 86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll10.50.1804.0186,20806-Aug-201121:33x 86
Microsoft.reportingservices.sharepoint12.server.dll10.50.1804.059,23206-Aug-201121:33x 86
Microsoft.reportingservices.sharepoint14.server.dll10.50.1804.059,23206-Aug-201121:33x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy10.50.1804.0292,70406-Aug-201122:58x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1804.0292,70406-Aug-201121:32x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy10.50.1804.0198,49606-Aug-201122:58x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1804.0198,49606-Aug-201121:32x 86
Msmdlocal.dll10.50.1804.028,064,60806-Aug-201122:56x 86
Msmdlocal.dll10.50.1804.070,525,79206-Aug-201121:31IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1804.015,834,97606-Aug-201121:28IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1804.08,670,56006-Aug-201122:54x 86
Msolap100.dll10.50.1804.010,537,31206-Aug-201121:31IA-64
Msolap100.dll10.50.1804.06,676,83206-Aug-201122:56x 86
Msolui100.dll10.50.1804.0272,73606-Aug-201122:56x 86
Msolui100.dll10.50.1804.0463,71206-Aug-201121:31IA-64
Msreportbuilder.exe.deploy10.50.1804.01,300,32006-Aug-201123:02x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.50.1804.01,460,06406-Aug-201121:28x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1804.0131,93606-Aug-201122:54x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1804.0266,59206-Aug-201121:28IA-64
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.1804.0242,01606-Aug-201121:28IA-64
Reportingservicesservice.exe2009.100.1804.03,581,79206-Aug-201121:35IA-64
Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.50.1804.055,13606-Aug-201121:28x 86
Reportingserviceswebserver.dll10.50.1804.01,619,80806-Aug-201121:28x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.1804.01,992,54406-Aug-201121:28x 86
Rsconfigtool.exe10.50.1804.01,333,08806-Aug-201123:02x 86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.1804.019,29606-Aug-201121:31IA-64
Sqlrsos.dll2009.100.1804.022,36806-Aug-201121:24IA-64
Studio R2 จัดการของ SQL Server 2008
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Appidpackage.dll10.50.1804.01,066,84806-Aug-201123:02x 86
Bcp.exe2009.100.1804.0169,31206-Aug-201121:37IA-64
Commanddest.dll2009.100.1804.0165,21606-Aug-201123:00x 86
Copydatabasewizard.exe10.50.1804.0661,34406-Aug-201123:02x 86
Dataprofileviewer.exe10.50.1804.0313,18406-Aug-201123:02x 86
Dts.dll2009.100.1804.01,439,07206-Aug-201123:00x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1804.0334,68806-Aug-201123:00x 86
Dtsconn.dll2009.100.1804.0285,02406-Aug-201123:00x 86
Dtsinstall.exe10.50.1804.0427,87206-Aug-201123:02x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1804.0696,67206-Aug-201123:00x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1804.032,60806-Aug-201123:00x 86
Exceldest.dll2009.100.1804.0173,92006-Aug-201123:00x 86
Excelsrc.dll2009.100.1804.0183,64806-Aug-201123:00x 86
Flatfiledest.dll2009.100.1804.0276,83206-Aug-201123:00x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.1804.0284,51206-Aug-201123:00x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1804.04,163,42406-Aug-201122:59x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1804.0333,66406-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1804.01,251,16806-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.1804.02,557,79206-Aug-201122:59x 86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.1804.0292,70406-Aug-201122:58x 86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1804.067,42406-Aug-201122:58x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1804.0345,95205-Aug-201113:38x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1804.0296,80006-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.1804.083,80806-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.dac.dll10.50.1804.02,864,99206-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll10.50.1804.015,71206-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll10.50.1804.063,32806-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll10.50.1804.03,290,97606-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.reports.dll10.50.1804.09,193,31206-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.1804.0386,91206-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll10.50.1804.0112,48006-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.1804.07,051,10406-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.actions.dll10.50.1804.063,32806-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.explorer.dll10.50.1804.0378,72006-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.1804.092,00006-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.management.ui.rsclient.dll10.50.1804.01,054,56006-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1804.01,767,77606-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.50.1804.0296,80006-Aug-201122:57x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.1804.0108,38406-Aug-201122:54x 86
Microsoft.xmleditor.dll2.0.50727.5065741,37619 2010 พฤศจิกายน04:31x 86
Objectexplorer.dll10.50.1804.03,372,89606-Aug-201122:54x 86
Oledbdest.dll2009.100.1804.0174,43206-Aug-201122:54x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1804.0186,72006-Aug-201122:54x 86
Radlangsvc.dll10.50.1804.0145,24806-Aug-201122:54x 86
Rawdest.dll2009.100.1804.0128,86406-Aug-201122:54x 86
Rawsource.dll2009.100.1804.0120,67206-Aug-201122:54x 86
Recordsetdest.dll2009.100.1804.0116,06406-Aug-201122:54x 86
Replicationmonitor.dll10.50.1804.02,910,04806-Aug-201122:54x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1804.0131,93606-Aug-201122:54x 86
Rsconfigtool.exe10.50.1804.01,333,08806-Aug-201123:02x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.1804.019,29606-Aug-201121:31IA-64
Sqlcmd.exe2009.100.1804.0546,14406-Aug-201121:35IA-64
Sqldest.dll2009.100.1804.0180,57606-Aug-201122:54x 86
Sqleditors.dll10.50.1804.01,242,97606-Aug-201122:53x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.1804.07,579,48806-Aug-201122:53x 86
Sqlmgmt.dll10.50.1804.03,495,77606-Aug-201122:53x 86
Sqlresolver.dll10.50.1804.038,75206-Aug-201122:53x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0105,82406-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0377,69606-Aug-201121:24IA-64
Txagg.dll2009.100.1804.0243,04006-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txbestmatch.dll2009.100.1804.0444,25606-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txcharmap.dll2009.100.1804.0195,42406-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txdataconvert.dll2009.100.1804.0207,20006-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txderived.dll2009.100.1804.0414,04806-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txfileextractor.dll2009.100.1804.0126,81606-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txfileinserter.dll2009.100.1804.0125,28006-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txgroupdups.dll2009.100.1804.0258,40006-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txlineage.dll2009.100.1804.068,44806-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txlookup.dll2009.100.1804.0354,65606-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txmerge.dll2009.100.1804.0138,59206-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txmergejoin.dll2009.100.1804.0180,06406-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txpivot.dll2009.100.1804.0130,40006-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txrowcount.dll2009.100.1804.065,37606-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txscd.dll2009.100.1804.0127,84006-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txsort.dll2009.100.1804.0164,19206-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txsplit.dll2009.100.1804.0410,46406-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txtermextraction.dll2009.100.1804.08,608,60806-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txtermlookup.dll2009.100.1804.04,088,67206-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txunpivot.dll2009.100.1804.0128,86406-Aug-2011เวลา 22:45x 86
เครื่องมือใน Server 2008 R2 SQL และคอมโพเนนต์ของเวิร์กสเตชัน
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Autoadmin.dll2009.100.1804.0937,82406-Aug-201123:00x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1804.046,94406-Aug-201123:00x 86
Dts.dll2009.100.1804.01,439,07206-Aug-201123:00x 86
Dts.dll2009.100.1804.04,293,98406-Aug-201121:31IA-64
Dtscomexpreval.dll2009.100.1804.0334,68806-Aug-201123:00x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1804.0957,28006-Aug-201121:31IA-64
Dtsconn.dll2009.100.1804.0285,02406-Aug-201123:00x 86
Dtsconn.dll2009.100.1804.0800,09606-Aug-201121:31IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.1804.02,031,45606-Aug-201121:31IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.1804.0696,67206-Aug-201123:00x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1804.032,60806-Aug-201123:00x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1804.083,80806-Aug-201121:31IA-64
Exceldest.dll2009.100.1804.0173,92006-Aug-201123:00x 86
Exceldest.dll2009.100.1804.0588,12806-Aug-201121:31IA-64
Excelsrc.dll2009.100.1804.0183,64806-Aug-201123:00x 86
Excelsrc.dll2009.100.1804.0643,93606-Aug-201121:31IA-64
Flatfiledest.dll2009.100.1804.0276,83206-Aug-201123:00x 86
Flatfiledest.dll2009.100.1804.0954,20806-Aug-201121:31IA-64
Flatfilesrc.dll2009.100.1804.0284,51206-Aug-201123:00x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.1804.0977,24806-Aug-201121:31IA-64
Mdxquerygenerator.dll10.50.1804.087,90406-Aug-201123:00x 86
Mergetxt.dll2009.100.1804.030,04806-Aug-201122:56x 86
Mergetxt.dll2009.100.1804.073,05606-Aug-201121:31IA-64
Microsoft.analysisservices.controls.dll10.50.1804.03,233,63206-Aug-201123:00x 86
Microsoft.analysisservices.deployment.exe10.50.1804.0505,69606-Aug-201123:02x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.50.1804.05,920,60806-Aug-201122:59x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1804.01,349,47206-Aug-201122:59x 86
Microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.1804.01,988,44806-Aug-201122:59x 86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.1804.01,001,31206-Aug-201122:59x 86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.1804.05,928,80006-Aug-201122:59x 86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1804.067,42406-Aug-201121:32x 86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.50.1804.0280,41606-Aug-201121:32x 86
Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll10.50.1804.01,341,28006-Aug-201121:32x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.1804.0108,38406-Aug-201121:31x 86
Msmdlocal.dll10.50.1804.028,064,60806-Aug-201122:56x 86
Msmdlocal.dll10.50.1804.070,525,79206-Aug-201121:31IA-64
Msmdpp.dll10.50.1804.06,237,02406-Aug-201122:56x 86
Msmgdsrv.dll10.50.1804.015,834,97606-Aug-201121:28IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1804.08,670,56006-Aug-201122:54x 86
Msolap100.dll10.50.1804.010,537,31206-Aug-201121:31IA-64
Msolap100.dll10.50.1804.06,676,83206-Aug-201122:56x 86
Msolui100.dll10.50.1804.0272,73606-Aug-201122:56x 86
Msolui100.dll10.50.1804.0463,71206-Aug-201121:31IA-64
Oledbdest.dll2009.100.1804.0174,43206-Aug-201122:54x 86
Oledbdest.dll2009.100.1804.0590,68806-Aug-201121:29IA-64
Oledbsrc.dll2009.100.1804.0186,72006-Aug-201122:54x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1804.0655,71206-Aug-201121:29IA-64
Spresolv.dll2009.100.1804.0180,06406-Aug-201122:54x 86
Spresolv.dll2009.100.1804.0509,79206-Aug-201121:29IA-64
Sql_tools_keyfile.dll2009.100.1804.019,29606-Aug-201121:31IA-64
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0105,82406-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1804.0377,69606-Aug-201121:24IA-64
Ssradd.dll2009.100.1804.041,82406-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Ssradd.dll2009.100.1804.095,58406-Aug-201121:24IA-64
Ssravg.dll2009.100.1804.041,82406-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Ssravg.dll2009.100.1804.095,58406-Aug-201121:24IA-64
Ssrdown.dll2009.100.1804.026,97606-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Ssrdown.dll2009.100.1804.061,79206-Aug-201121:24IA-64
Ssrmax.dll2009.100.1804.040,28806-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Ssrmax.dll2009.100.1804.089,95206-Aug-201121:24IA-64
Ssrmin.dll2009.100.1804.040,28806-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Ssrmin.dll2009.100.1804.089,95206-Aug-201121:24IA-64
Ssrpub.dll2009.100.1804.027,48806-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Ssrpub.dll2009.100.1804.064,86406-Aug-201121:24IA-64
Ssrup.dll2009.100.1804.026,97606-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Ssrup.dll2009.100.1804.062,30406-Aug-201121:24IA-64
Txdataconvert.dll2009.100.1804.0207,20006-Aug-2011เวลา 22:45x 86
Txdataconvert.dll2009.100.1804.0676,19206-Aug-201121:24IA-64
Engine Server 2008 R2 แบบเต็มของ SQL
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Fd.dll2009.100.1804.01,141,60006-Aug-201121:31IA-64
Lrpolish.dll1.10.0.0209,48818 2011 ก.ค.11:12IA-64
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.1804.019,29606-Aug-201121:31IA-64
SQL Server 2008 R2 เซอร์วิส
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Msmdredir.dll10.50.1804.08,765,79206-Aug-201121:31IA-64
Msmdsrv.rll10.50.1804.0830,81606-Aug-201121:04IA-64
Sqlbrowser.exe2009.100.1804.0524,12806-Aug-201121:35IA-64
Sqlbrowser_keyfile.dll2009.100.1804.019,29606-Aug-201121:31IA-64
SQL Server 2008 R2 Native Client

ชื่อแฟ้มFileversionขนาดแฟ้มแสดงเป็นวันเวลา
Instapi.dll2005.90.1399.0100,56831 2010 มีนาคม06:43
Instapi.dll2005.90.1399.035,03231 2010 มีนาคม07:01
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 2009 มีนาคม18:26
Msvcm80.dll8.0.50727.4027574,46427 2009 มีนาคม20:58
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,404,73627 2009 มีนาคม20:53
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 2009 มีนาคม18:25
Msvcr80.dll8.0.50727.40271,495,87227 2009 มีนาคม20:53
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 2009 มีนาคม18:28
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.1804.019,29607-Aug-201104:31
Sqlncli10.dll2009.100.1804.02,574,68807-Aug-201105:45
Sqlncli10.dll2009.100.1804.05,872,99207-Aug-201104:25


SQL ตัวเขียนของ Server 2008 R2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Sqlwriter_keyfile.dll2009.100.1804.019,29606-Aug-201121:31IA-64
Sqlwvss_xp.dll2009.100.1804.019,80806-Aug-201121:24IA-64

วิธีการถอนการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้

เมื่อต้องการถอนการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ใน'แผงควบคุม' เปิดตัว เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก สินค้า
  2. คลิก การเปลี่ยนแปลงหรือเอาโปรแกรมออก.
  3. เมื่อต้องการเปิดเผยการปรับปรุงทั้งหมดสำหรับการติดตั้ง SQL Server 2008 R2 เลือก แสดงโปรแกรมปรับปรุง กล่องกาเครื่องหมาย
  4. ค้นหา และการถอนการติดตั้งรายการสำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการแบบเพิ่มเติมสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
935897 แบบจำลองแบบเพิ่มหน่วยให้บริการไม่พร้อมใช้งานจากทีม SQL Server ที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับปัญหาที่มีการรายงานการจัดส่ง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบแผนการตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงของ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
822499 แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2567713 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 08/23/2011 21:41:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services, Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter, Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer, Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 R2 Express, Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services, Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business, Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard, Microsoft SQL Server 2008 R2 Web, Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup

  • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbhotfixrollup kbmt KB2567713 KbMtth
คำติชม