กล่องโต้ตอบบันทึกเป็นจะแสดงข้างหลังโปรแกรมประยุกต์ที่คุณกำลังพิมพ์ไปที่ XPS Document Writer

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2567869
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์แบบ 32 บิตบน Windows 7 เวอร์ชั่น 64 บิต
  • คุณพิมพ์จากแอพลิเคชันไปยังเครื่องพิมพ์ของผู้เขียนเอกสาร XPS ของ Microsoft (MXDW)
ในสถานการณ์สมมตินี้ กล่องโต้ตอบ'บันทึกเป็น'ปรากฏอยู่เบื้องหลังแอพลิเคชัน

นอกจากนี้ คุณอาจพบอาการต่อไปนี้:

  • แอพลิเคชันที่ดูเหมือนว่าจะ หยุดตอบสนอง (แฮงค์) จนกว่าคุณใส่ชื่อแฟ้ม หรือยกเลิกงานพิมพ์
  • แอพลิเคชันที่กำลังพิมพ์อยู่ไม่กลายเป็น แอพลิเคชันเบื้องหน้า (ใช้งานอยู่) เมื่อปิดกล่องโต้ตอบ'บันทึกเป็น'

หมายเหตุ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ที่แตกต่างกันที่มีโปรแกรมควบคุมกล่องโต้ตอบ'บันทึกเป็น'หรือกล่องโต้ตอบโมดอลอื่นที่แสดงขึ้น โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Adobe PDF เป็นโปรแกรมควบคุมชนิดนี้
สาเหตุ
โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์จะถูกนำมาใช้เป็นไลบรารีการเชื่อมโยงแบบไดนามิก (Dll) ที่โหลดเข้าไปในกระบวนการที่กำลังพิมพ์อยู่ โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ถูกนำไปใช้ เป็น Dll 64 บิตบน Windows เวอร์ชั่น 64 บิต และ เป็น Dll เวอร์ชั่น 32 บิตบน Windows เวอร์ชั่น 32 บิต

กระบวนการแบบ 32 บิตไม่สามารถโหลด Dll 64-บิต ดังนั้น Windows เวอร์ชั่น 64 บิตสนับสนุนการพิมพ์จากกระบวนการ 32 บิตไปยังกระบวนการ Splwow64.exe Splwow64.exe เป็น 64 บิตกระบวนการที่สามารถโหลดโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ 64 บิต และที่จัดการกับการพิมพ์ในนามของกระบวนการ 32 บิต

เมื่อโปรแกรมประยุกต์เรียกใช้ฟังก์ชันStartDocเพื่อพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ XPS Document Writer ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ XPS Document Writer แสดงกล่องโต้ตอบบันทึกเป็นเพื่อให้ผู้ใช้สามารถระบุชื่อและตำแหน่งของแฟ้ม XPS โดยทั่วไปหน้าต่างเจ้าของกล่องโต้ตอบเป็นหน้าต่างที่ทำงานของเธรดที่กำลังเรียกฟังก์ชันStartDocและกล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นเหนือหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

เมื่อโปรแกรมประยุกต์แบบ 32 บิตเรียกฟังก์ชันStartDocบน Windows เวอร์ชั่น 64 บิต กระบวนการ Splwow64.exe เรียกในไปยังโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ XPS Document Writer ในนามของแอพลิเคชัน 32 บิต ในสถานการณ์สมมตินี้ กล่องโต้ตอบ'บันทึกเป็น'อยู่ unowned เนื่องจากเธรดในกระบวนการ Splwow64.exe ไม่มีหน้าต่างใช้งานอยู่ กล่องโต้ตอบอาจปรากฏอยู่เบื้องหลังแอพลิเคชันที่กำลังพิมพ์อยู่เนื่องจากกระบวนการ Splwow64.exe ไม่มีสิทธิ์ในการตั้งค่าหน้าต่างเบื้องหน้า นอกจากนี้ เนื่องจากกล่องโต้ตอบเป็น unowned แอพลิเคชันที่เรียกฟังก์ชันStartDocไม่อาจ แอพลิเคชันเบื้องหน้าเมื่อปิดกล่องโต้ตอบอีกต่อไป

การเรียกStartDocไม่ส่งคืนจนกว่าจะปิดกล่องโต้ตอบ เพื่อให้ดูเหมือนแอพลิเคชันอาจ หยุดการตอบสนอง

กล่องโต้ตอบ'บันทึกเป็น'มีปุ่มของตนเองในแถบงานของ Windows Explorer ถ้าถูกสร้างขึ้นโดยกระบวนการ Splwow64.exe นี่คือเนื่องจากกล่องโต้ตอบเป็น unowned นอกจากนี้ปุ่มแถบงานปรากฏขึ้นเมื่อกระบวนการ Splwow64.exe ไม่สามารถตั้งค่าหน้าต่างเบื้องหน้า
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ คุณสามารถเข้าถึงกล่องโต้ตอบ'บันทึกเป็น'ผ่านปุ่มแถบงาน ขึ้น คุณสามารถกด Alt + Tab เพื่อสลับโฟกัสไปยังกล่องโต้ตอบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถหลีกเลี่ยงปัญหานี้ในโปรแกรมประยุกต์ 32 บิต โดยการให้ตรวจหาเมื่อผู้ใช้กำลังพิมพ์ ไปยังเครื่องพิมพ์ XPS Document Writer หรือ ไปยังเครื่องพิมพ์ Adobe PDF แอพลิเคชันเหล่านี้ แอพลิเคชันแล้วระบุเส้นทางแบบเต็มไปยังแฟ้มในโครงสร้างสมาชิกDOCINFO.lpszOutputเมื่อการเรียกฟังก์ชันStartDoc โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ที่จะใช้แฟ้มที่ระบุแทนที่จะเตือนผู้ใช้สำหรับแฟ้ม

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตขึ้น โดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft ไมโครซอฟท์ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัย หรืออย่างอื่น ใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2567869 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 08/25/2016 19:57:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

  • kbmt KB2567869 KbMtth
คำติชม