พอร์ต TCP และ UDP ที่ใช้งาน โดยรีโมทคอนโทรลมีการเปลี่ยนแปลงใน SMS 2.0 Service Pack 2

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:256884
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
พอร์ตที่ใช้ โดยรีโมทคอนโทรลมีการเปลี่ยนแปลงในระบบ Management Server (SMS) 2.0 Service Pack 2 (SP2)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ระบบจัดการ Server 2.0 บริการ Pack 2 ระยะไกลมือใช้ต่อไปนี้:

กระบวนการพอร์ตโพรโทคอลลักษณะการทำงาน
sms-rcinfo2701TCPRCINFO
sms-rcinfo2701UDPRCINFO
sms-remctrl2702TCPรีโมทคอนโทรล
sms-remctrl2702UDPรีโมทคอนโทรล
sms-สนทนา2703TCPการสนทนา
sms-สนทนา2703UDPการสนทนา
sms-xfer2704TCPการถ่ายโอนแฟ้ม
sms-xfer2704UDPการถ่ายโอนแฟ้ม


เครื่องมือระยะไกลมีฟังก์ชันต่อไปนี้:
พอร์ตฟังก์ชัน
2701ใช้สำหรับการตั้งค่าเซสชัน และการตรวจสอบ
2702ใช้สำหรับการควบคุมระยะไกลที่เกิดขึ้นจริง
2703ใช้สำหรับการสนทนาระยะไกล
2704ใช้สำหรับการถ่ายโอนแฟ้มระยะไกล


ก่อนที่จะติดตั้ง SP2 SMS 2.0 พอร์ตที่ใช้สำหรับเครื่องมือระยะไกลได้เหมือนกันในทั้ง SMS 2.0 และ SMServer 1.2

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพอร์ตเครือข่ายที่ใช้ โดยฟังก์ชัน helpdesk ระยะไกล คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
167128 พอร์ตเครือข่ายที่ใช้ โดยฟังก์ชัน Helpdesk ระยะไกล
prodsms

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 256884 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 19:02:43 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Systems Management Server 2.0 Service Pack 2

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbinfo kbnofix kbsms200presp3 kbmt KB256884 KbMtth
คำติชม