คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดข้อขัดแย้งของโปรแกรมเมื่อคุณเริ่มการทำงานของ Outlook 2000

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:256946
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณเริ่มใช้งาน Outlook คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดต่อไปนี้ ข้อความ:
โปรแกรมที่ติดตั้งล่าสุดอาจทำให้เกิด Microsoft Office หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เปิดใช้งานอีเมลการทำงานไม่ถูกต้อง Outlook สามารถแก้ไขความขัดแย้งนี้ โดยไม่มีผลกระทบกับโปรแกรมซึ่งแต่เดิม ทำให้เกิดปัญหา คุณต้องการให้ Outlook เพื่อแก้ไขปัญหานี้
สาเหตุ
ไม่มีความขัดแย้งของแฟ้ม ด้วยโปรแกรมประยุกต์จดหมาย ไฟล์หลักของอินเทอร์เฟซ (MAPI) บนระบบของคุณ โดยเฉพาะ แฟ้ม Mapi32.dll อยู่ในแฟ้มต่อไปนี้:
C:\Windows\System
การแก้ไข
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดขอให้คุณคลิกคำสั่งใดYesหรือไม่มี. มีสองสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น:

สถานการณ์สมมติที่ 1

ถ้าคุณคลิกYesอรรถประโยชน์ Fixmapi.exe เริ่มทำงาน และความพยายามที่จะแก้ไขแฟ้ม MAPI ขัดแย้ง โดยการติดตั้งรุ่นถูกต้อง

ถ้ามีกำลังทำงานอยู่ โปรแกรมจะใช้แฟ้ม Mapi32.dll โปรแกรมอรรถประโยชน์ Fixmapi ไม่สามารถแก้ไขแฟ้ม ความขัดแย้งกัน ในกรณีนี้ ปรากฏกล่องโต้ตอบข้อมูลต่อไปนี้:
Outlook ไม่สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างคำ เมื่อเร็ว ๆ นี้โปรแกรม และ Microsoft Office หรือติดตั้งอื่น ๆ อีเมลแบบเปิดใช้งาน โปรแกรม Outlook ต้องปรับเปลี่ยนคอมโพเนนต์ระบบที่อยู่ในโปรแกรมอื่น ใช้อยู่ในปัจจุบัน เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ กรุณาเริ่ม Windows
ถ้าคุณ คลิกตกลงเริ่ม Windows อย่างไรก็ตาม รายการสำหรับการ Fixmapi มีวางโปรแกรมอรรถประโยชน์ในการRunOnceคีย์รีจิสทรี เมื่อคุณรีสตาร์ท Windows โปรแกรมอรรถประโยชน์ Fixmapi ความพยายามที่จะแก้ไขข้อขัดแย้งของแฟ้ม Mapi32.dll

สถานการณ์สมมติที่ 2

ถ้าคุณคลิกไม่มีไม่มีไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับแฟ้ม MAPI หลัก เนื่องจาก Outlook ใช้แฟ้ม Mapi32.dll ใน C:\Program Files\Common แฟ้ม Files\SYSTEM\Mapi\1033\95 คลิกไม่มีไม่มีผลการดำเนินงานของแอพลิเคชันหมายเหตุ:คุณอาจจำเป็นต้องปิดโปรแกรมทั้งหมด ทำงาน Fixmapi.exe ยูทิลิตี้ ด้วยตัวเอง จากนั้น ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างสมบูรณ์ก่อน เริ่มระบบใหม่
การหลีกเลี่ยงปัญหา
ถ้าโปรแกรมอรรถประโยชน์ Fixmapi แก้ไขข้อความแสดงข้อผิดพลาด ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ปิดโปรแกรมที่เปิดอยู่ทั้งหมด
  2. การเปลี่ยนชื่อแฟ้ม Mapi32.dll ใน C:\Windows\System ไป Mapi32.old
  3. การค้นหาตำแหน่งของแฟ้ม Fixmapi.exe ใน C:\Windows\System จากนั้น คลิกสองครั้งFixmapi.exeเมื่อต้องการเรียกใช้โปรแกรม
  4. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่
ข้อมูลเพิ่มเติม
ง่าย Windows ระบบย่อย (WMS) การส่งข้อความ ติดตั้งแฟ้ม MAPI หลักในโฟลเดอร์ C:\Windows\System รุ่นก่อนหน้า ของ Outlook เข้าถึงแฟ้มจากตำแหน่งที่ตั้ง ใน Outlook 2000 คีย์ MAPI แฟ้มที่เก็บอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งทั่วไป

โปรแกรมประยุกต์ "Mapi แบบธรรมดา" เช่น Outlook Express, Eudora, Netscape และโปรแกรมประยุกต์ของบริษัทอื่น 3 ติดตั้ง และการเข้าถึงแฟ้ม Mapi32.dll จาก C:\Windows\System โปรแกรมประยุกต์ การสนับสนุนที่ "MAPI อย่างง่าย" ให้คุณสามารถส่งเอกสาร โดยการคลิกส่งไปยังบนเครื่องแฟ้มเมนู

นอกจากนี้แฟ้ม Mapi32.dll ที่อยู่ในโฟลเดอร์ของระบบคือ ใช้ โดย Microsoft Fax

ถ้า Microsoft Exchange 1.3 (ESM) มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ แก้ไข Fixmapi.exe Microsoft Outlook การทำงาน แต่ นอกจากนี้ตัวแบ่งการ ESM ถ้าคุณมี ESM ติดตั้ง กรุณาทำตามขั้นตอน ในบทความต่อไปนี้ในฐานความรู้ของ Microsoft:
243659XFOR: ตัวช่วยสร้างการย้าย Exchange หยุดการตอบสนองหลังจากที่คุณใช้ Outlook 2000
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทำตามขั้นตอนการเพิ่ม FixMAPI ค่ารีจิสทรี ถ้าคุณได้เรียกใช้ Fixmapi.exe อยู่แล้ว และ ESM ใช้งานไม่ได้ผล ESM การติดตั้งใหม่ และทำ ตามขั้นตอนที่แสดงใน Q243659
OL2K

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 256946 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 19:03:16 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Outlook 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbrepair kbprb kbmt KB256946 KbMtth
คำติชม