ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

การแก้ไข: เกตเวย์การบริหารความเสี่ยงด้าน 2010 อาจล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาดการหยุด "DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (d1)"

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2578466
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณมีหลายเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Forefront คุกคามจัดการเกตเวย์ (TMG) 2010 และมีการปรับปรุง Microsoft Forefront คุกคามจัดการเกตเวย์ 2010 Service Pack 1 (SP1) 1 ที่มีการติดตั้ง
  • คุณกำหนดค่าอาร์เรย์ที่ มีอย่าง น้อยสอง TMG 2010 เซิร์ฟเวอร์ที่มีสองโหนดแต่ละ และที่มีโหลดบาลานซ์กำหนดค่าสำหรับทั้งเวอร์ (เวิร์กกรุ๊ป) และสถานการณ์แบ็คเอนด์ (สมาชิกของโดเมน)
ในสถานการณ์สมมตินี้ ส่วน TMG เซิร์ฟเวอร์อาจล้มเหลว และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดทำให้หยุดชะงักต่อไปนี้:
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (d1)

มีความพยายามในการเข้าถึงเพจที่ (หรือไม่ถูกต้องอย่างสมบูรณ์) ที่อยู่ระดับการขัดจังหวะการร้องขอ (IRQL) ซึ่งสูงมาก  นอกจากนี้นี้มักจะเกิดจากการโปรแกรมควบคุมที่ใช้ที่อยู่ไม่เหมาะสม

ถ้ามีการดีบักเกอร์เคอร์เนลจะพร้อมใช้งาน ได้รับ backtrace กองซ้อน

อาร์กิวเมนต์:
Arg1: 0000000000000078 หน่วยความจำที่ถูกอ้างอิง
Arg2: 0000000000000002, IRQL
Arg3: 0000000000000000 ค่า 0 =การดำเนินการอ่าน 1 =การดำเนินการเขียน
Arg4: fffff880030f1941 ที่อยู่ซึ่งอ้างอิงหน่วยความจำ
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งเซอร์วิสแพ็คที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2555840 คำอธิบายของเซอร์วิสแพ็ค 2 สำหรับเกตเวย์ในการจัดการการคุกคามของ Microsoft Forefront 2010

สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์

TMG TMG2010 TMGSP1U2

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ