เกิดข้อผิดพลาด: "ไม่ไม่เริ่มทำงานการบริการคลัสเตอร์บนคอมพิวเตอร์เฉพาะที่"

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:257905
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
windows Clustering รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในคลัสเตอร์ในล็อกไฟล์ ถ้าแฟ้มนี้จะเสียเนื่องจากสาเหตุใด ๆ บริการคลัสเตอร์อาจไม่เริ่มทำงาน คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานของบริการคลัสเตอร์:
ไม่สามารถเริ่มบริการคลัสเตอร์บนคอมพิวเตอร์เฉพาะ
ข้อผิดพลาด 1067: กระบวนการหยุดโดยไม่คาดคิดไว้
อาจมีรายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของระบบ:

รหัสเหตุการณ์: 1019
ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ClusSvc
เหตุการณ์ประเภท: แฟ้มบันทึก Mgr
คำอธิบาย: การล็อก Q:\MSCS\quolog.log พบแฟ้มจะเสียหาย ความพยายามที่จะทำการตั้งค่าใหม่นั้น หรือคุณควรใช้ Administrator คลัสเตอร์อรรถประโยชน์การปรับขนาดสูงสุด

รหัสเหตุการณ์: 1148
ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ClusSvc
เหตุการณ์ประเภท: แฟ้มบันทึก Mgr
คำอธิบาย: บริการคลัสเตอร์พบข้อผิดพลาดที่ร้ายแรง แฟ้มบันทึกควอรัมสำคัญ 'Q:\MSCS\quolog.log' เสียหาย ถ้าคุณมีสำเนาสำรองของแฟ้มบันทึกควอรัม คุณอาจลองเริ่มการทำงานของบริการคลัสเตอร์ โดยการป้อน 'clussvc -ตรวจแก้จุดบกพร่อง - noquorumlogging' ในหน้าต่างคำสั่ง คัดลอกที่ backed อัพควอรัมล็อกไฟล์ไดเรกทอรี MSCS บนไดรฟ์ควอรัม หยุดบริการคลัสเตอร์ และรีสตาร์คลัสเตอร์บริการโดยปกติจะใช้คำสั่ง 'สุทธิเริ่ม clussvc' ได้ ถ้าคุณไม่มีสำเนาสำรองของแฟ้มบันทึกควอรัม คุณอาจลองเริ่มการทำงานของบริการคลัสเตอร์เป็น 'clussvc -ตรวจแก้จุดบกพร่อง - resetquorumlog' และนี้จะพยายามสร้างควอรัมล็อกแฟ้มใหม่ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เก่าที่อาจรวมถึงในฐานข้อมูลของคลัสเตอร์เซิร์ฟเวอร์ คุณอาจ จะหยุดบริการคลัสเตอร์ และรีสตาร์ทโดยปกติได้โดยการใช้คำสั่ง 'สุทธิเริ่ม clussvc'

สาเหตุ
เกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหากแฟ้มที่เข้าสู่ระบบควอรัม (Quolog.log) ไม่สามารถพบ หรืออ่านเมื่อเริ่มต้นบริการคลัสเตอร์ได้ แฟ้มนี้ต้องสามารถอ่านเพื่อยืนยันว่า การกำหนดค่าคลัสเตอร์บนโหนดภายในปัจจุบัน ถ้าบริการคลัสเตอร์ไม่สามารถอ่านแฟ้มบันทึก บริการจะไม่ขวางกำลังโหลดข้อมูลการกำหนดค่าที่เก่า

แฟ้มบันทึกอาจเสียหายหากประทับเวลาและวันที่ของการ Chkxxxแฟ้ม.tmp ไม่ตรงกับการประทับของแฟ้ม Quolog.log ในโฟลเดอร์ \MSCS บนไดรฟ์ควอรัม เกิดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ถ้าคุณได้ทำการดำเนินการคืนค่าล่าสุด หรือ หากคุณพบดับการใช้พลังงาน

การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เริ่มบริการคลัสเตอร์ด้วย-ResetQuorumLogสลับ:
 1. เริ่มสแนปอินการจัดการคอมพิวเตอร์
 2. เปิดคุณสมบัติของบริการคลัสเตอร์
 3. ในการเริ่มการทำงานของพารามิเตอร์กล่อง ชนิด-ResetQuorumLogจากนั้น เริ่มบริการคลัสเตอร์
 4. เพื่อให้แน่ใจว่า ทุกอย่างที่กำลังทำงานอย่างถูกต้อง หยุดบริการคลัสเตอร์ และจะ เริ่มต้นนั้นอีกครั้ง โดยไม่มีพารามิเตอร์ใด ๆ ถ้าขั้นตอนนี้ไม่สามารถเริ่มบริการคลัสเตอร์ คุณอาจต้องการสร้างอีกครั้งจุดตรวจสอบและแฟ้ม Quolog.log จากรีจิสทรีของคลัสเตอร์ภายในอย่างสมบูรณ์ โดย::
  1. การเริ่มการทำงานการจัดการคอมพิวเตอร์
  2. เปิดคุณสมบัติของบริการคลัสเตอร์
  3. ในการเริ่มการทำงานของพารามิเตอร์กล่อง ชนิด-NoQuorumLoggingจากนั้น เริ่มบริการคลัสเตอร์
  4. เริ่มการทำงานของ Windows Explorer และจากนั้น ย้ายแฟ้ม Quolog.log และแฟ้ม Chkxxx.tmp ทั้งหมดที่อยู่ในโฟลเดอร์ MSCS ที่อยู่บนไดรฟ์รากของไดรฟ์ควอรัมควอรัมได้ดังนั้นจะไม่มีอยู่ในโฟลเดอร์ MSCS
  5. สลับไปยังการจัดการคอมพิวเตอร์ แล้ว หยุดคลัสเตอร์บริการ
  6. ในการเริ่มการทำงานของพารามิเตอร์กล่อง ชนิด-ResetQuorumLogจากนั้น เริ่มบริการคลัสเตอร์อีกครั้ง

   หมายเหตุ:ถ้าคลัสเตอร์กำลังเรียกใช้ Windows 2000 Service Pack 4 (SP4), และ ถ้ามีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน 872970 กิโลไบต์ ไม่ใช้การ-ResetQuorumLogสลับไป คุณอาจเริ่มบริการคลัสเตอร์ตามปกติ
  7. หยุดบริการคลัสเตอร์ และจะ เริ่มต้นนั้นอีกครั้ง โดยไม่มีพารามิเตอร์เริ่มต้นใช้งาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสามารถคืนค่าควอรัมจากแหล่งที่มีการสำรองข้อมูล โดยการคืนค่าสถานะของระบบบนโหนที่ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงล่าสุดที่ทำกับคลัสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งFor more information about backing up and restoring cluster configuration information, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
248998How to properly restore cluster information

Cluster database and registry management

Each node that participates in a cluster maintains a local copy of the cluster database in the %SystemRoot%\Cluster\Clusdb file. When the Cluster service starts for the first time on a node, an updated copy of the cluster database is created and maintained as a registry hive (HKEY_LOCAL_MACHINE\Cluster). When you restart the cluster server, the existing cluster hive is used and then updated.

The Cluster service replicates the cluster registry in a file located on the quorum resource. The checkpoint file is located at \Mscs\Chkxxx.tmp. Every time a checkpoint is taken in, a checksum record is logged to the \Mscs\Quolog.log file. The following events trigger cluster registry checkpointing:
 • The first node forms the cluster (after the quorum resource comes online).
 • The Cluster service stops on any node.
 • The Quolog.log file reaches its reset size limit (64 KB in Windows 2000).
 • If there have not been any changes, the Cluster service checkpoints the cluster registry based on a time interval that is specified in the following registry key (if no value is defined, the default value is 4 hours):
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Cluster\Quorum\CheckpointInterval

Cluster log management

The cluster server uses quorum logging to record changes to the cluster registry. Changes are tracked so that when cluster nodes rejoin the cluster that was offline, the nodes undergo all the modifications that were made to the cluster configuration while they were offline.

When you disable quorum logging within a cluster, changes to the cluster configuration cannot be logged. If a node goes offline during this period, recent changes may be lost if the changes cannot be communicated to the other node. Quorum logging should only be disabled when it is necessary to recover from log file corruption.

Quorum logging is turned on every time a node goes offline and a checkpoint is taken, and it is turned off when all cluster nodes are running. The Quolog.log file is located in the \Mscs folder on the quorum drive. When the cluster is formed, the latest \MSCS\Chkxxx.tmp file is used to load the cluster registry, by default. The \Mscs\Quolog.log file is used to apply all the changes to the cluster database since the last checkpoint. This algorithm applies even if the node was down for period of time.

ข้อมูลอ้างอิง
For more information about the the KB872970 hotfix, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
872970The quorum log file becomes corrupted in your Windows 2000 Advanced Server-based cluster environment
MSCS

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 257905 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 19:17:14 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbclustering kbprb w2000mscs kbmt KB257905 KbMtth
คำติชม