ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Skype สำหรับธุรกิจออนไลน์เข้าสู่ระบบเกิดข้อผิดพลาดถ้ามีการตั้งค่าเช่นเวลาของคอมพิวเตอร์ วัน ชื่อผู้ใช้ หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2581291
ปัญหา
เมื่อผู้ใช้พยายามเข้าสู่ระบบ Skype สำหรับธุรกิจ Online(formerly Lync Online) จากคอมพิวเตอร์เฉพาะเครื่อง เขาหรือเธอได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
 • Lync 2013
  ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ Lync

  ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ Lync ได้เนื่องจากนาฬิกาในคอมพิวเตอร์ของคุณถูกตั้งค่าอย่างถูกต้อง เมื่อต้องการตรวจสอบการตั้งค่านาฬิกาของคอมพิวเตอร์ของคุณ เปิดวันและเวลาในแผงควบคุม
 • Lync 2010
  ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ Lync

  ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือโดเมนปรากฏไม่ถูกต้อง แน่ใจว่า คุณได้ป้อนเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของคุณ
 • Lync สำหรับ Mac 2011
  ตั้งค่าวันและเวลาไม่ถูกต้อง หรือแฟ้มใบรับรองดิจิทัลไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าวันและเวลาถูกต้อง ดูผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณเพื่อตรวจสอบว่า แฟ้มใบรับรองดิจิทัลของคุณถูกต้อง...
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้รายเดียวกันนี้สามารถเข้าสู่ระบบจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่เรียกใช้ไคลเอ็นต์ Lync
โซลูชัน
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีตั้งค่านาฬิกาและโซนเวลาของคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง
ข้อมูลเพิ่มเติม
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าตั้งเวลาบนคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าเวลามีเบ้

เพื่อตรวจสอบว่า เวลา skew สาเหตุของปัญหา ตรวจสอบว่า ค่า ClockSkew DWORD แสดงอยู่ในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\MSOIdentityCRL

ถ้าค่า ClockSkew DWORD มีอยู่ อยู่มักสาเหตุของข้อผิดพลาด ค่าเท่ากับ 300 แสดงถึงความแตกต่างเวลาห้านาที และนี้อาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าระบบ

ยังคงต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ