ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการเขียนแบบ DWORD กับรีจิสทรี

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:258262
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
ในบางครั้งจะจำเป็นในการเขียนข้อมูลรีจิสทรี บทความนี้แสดงวิธีการที่เขียนค่า REG_DWORD คีย์ที่สร้างขึ้นในรีจิสทรีสำหรับบทความนี้ ถ้าคุณกำลังเขียนค่าไม่มีอยู่ คุณจำเป็นต้องเพิ่มโปรแกรมดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติม
สิ่งสำคัญ: บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ก่อนที่จะแก้ไขรีจิสตรี คุณต้องสำรองข้อมูลนี้ไว้ และต้องทราบวิธีเรียกข้อมูลรีจิสตรีกลับคืน กรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรอง คืนค่า และแก้ไขรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
256986คำอธิบายสำหรับ Microsoft Windows Registry

คำเตือน: ถ้าคุณใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง คุณอาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงซึ่งอาจทำให้คุณติดตั้งระบบปฏิบัติการของคุณ ไมโครซอฟท์ไม่สามารถรับประกันว่า คุณจะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง โปรดใช้ Registry Editor โดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแก้ไขรีจิสทรีในบทความนี้ถูกใช้สำหรับ Microsoft Windows NT และ Microsoft Windows 2000 ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Microsoft Windows 9 X คุณจำเป็นต้องใช้ Regedit.exe แทน Regedt32.exe

หมายเหตุ::บทความนี้ใช้รีจิสทรีคีย์ที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับวัตถุประสงค์ในการทดสอบเท่านั้น และควรถูกลบออกเมื่อเสร็จแล้ว ทดสอบ
 1. เริ่มการทำงานของโปรแกรม Registry Editor (Regedt32.exe)
 2. ค้นหาคีย์ต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software					
 3. ในการแก้ไขเมนู คลิกเพิ่มคีย์แล้ว เพิ่มรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
    VfpREGTest					
 4. ในการแก้ไขเมนู คลิกเพิ่มค่าแล้ว เพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้:
    Value Name: MyDWORD  Data Type: REG_DWORD  Value:   0					
 5. ออกจาก'ตัวแก้ไขรีจิสทรี'
 6. จาก FoxPro Visual สร้างโปรแกรม และป้อนรหัสต่อไปนี้:
  #DEFINE HKEY_CLASSES_ROOT      -2147483648#DEFINE HKEY_CURRENT_USER      -2147483647#DEFINE HKEY_LOCAL_MACHINE     -2147483646#DEFINE HKEY_USERS         -2147483645LOCAL nKey, cSubKey, cValue, nValueToWrite, lSuccessnKey = HKEY_LOCAL_MACHINEnValueToWrite = 1cSubKey = "Software\VfpREGTest"cValue = "MyDWORD"lSuccess = WriteRegDWORD(nKey, cSubKey, cValue, nValueToWrite)IF (lSuccess) THEN  =MESSAGEBOX("Function Successful.")ELSE  =MESSAGEBOX("Function Not Successful.")ENDIFFUNCTION WriteRegDWORD  * This function writes a REG_DWORD to the registry. It will return .T.  * if successful and .F. if it isn't successful.  PARAMETERS nKey, cSubKey, cValue, nValueToWrite  * nKey The root key to open. It can be any of the constants defined below.  *#DEFINE HKEY_CLASSES_ROOT      -2147483648  *#DEFINE HKEY_CURRENT_USER      -2147483647  *#DEFINE HKEY_LOCAL_MACHINE     -2147483646  *#DEFINE HKEY_USERS         -2147483645  *cSubKey The SubKey to open.  *cValue The value that is going to be written.  *nValueToWrite The value to write to the registry  * Constants that are needed for Registry functions  #DEFINE REG_DWORD  4  * WIN 32 API functions that are used  DECLARE Integer RegOpenKey IN Win32API ;   Integer nHKey, String @cSubKey, Integer @nResult  DECLARE Integer RegSetValueEx IN Win32API ;   Integer hKey, String lpszValueName, Integer dwReserved,;   Integer fdwType, String lpbData, Integer cbData  DECLARE Integer RegCloseKey IN Win32API Integer nHKey  * Local variables used  LOCAL nErrCode     && Error Code returned from Registry functions  LOCAL nKeyHandle    && Handle to Key that is opened in the Registry  LOCAL lpdwValueType   && Type of Value that we are looking for.  LOCAL lpbValue     && The data stored in the value  LOCAL lpcbValueSize   && Size of the variable  LOCAL lpdwReserved   && Reserved Must be 0  * Initialize the variables  nKeyHandle = 0  lpdwReserved = 0       lpdwValueType = REG_DWORD  lpcbValueSize = 4   && DWORD is 4 bytes  lpbValue = LongToStr(nValueToWrite)  nErrCode = RegOpenKey(nKey, cSubKey, @nKeyHandle)  * If the error code isn't 0, then the key doesn't exist or can't be opened.  IF (nErrCode # 0) THEN   RETURN .F.  ENDIF  nErrCode=RegSetValueEx(nKeyHandle, cValue, lpdwReserved, lpdwValueType, lpbValue, lpcbValueSize)  =RegCloseKey(nKeyHandle)  IF (nErrCode # 0) THEN   RETURN .F.  ENDIFRETURN .T.FUNCTION LongToStr* This function converts a long to a string  PARAMETERS nLongVal  LOCAL nLoopVar, strReturn  strReturn = ""  FOR nLoopVar = 24 TO 0 STEP -8   strReturn = CHR(INT(nLongVal/(2^nLoopVar))) + strReturn   nLongVal = MOD(nLongVal, (2^nLoopVar))  NEXTRETURN strReturn* End of Code					
 7. เรียกใช้รหัสสร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 1 กล่องข้อความปรากฏในการประกาศสำเร็จหรือล้มเหลวของฟังก์ชัน คุณสามารถใช้ regedt32.exe เพื่อตรวจสอบว่า มีเขียนค่ารีจิสทรี
 8. คุณสามารถแทน nKey, cSubKey, cValue และ nValueToWrite ด้วยข้อมูลที่คุณจะสามารถเขียนไปยังรีจิสทรี
(c) Microsoft Corporation 2000 สิทธิ์ทั้งหมดที่สำรองไว้ contributions โดยทำเครื่องหมาย Barnard, Microsoft Corporation

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับค่าจากรีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
244675อย่างไรโฮสต์สคริปต์ ToUse Windows เพื่ออ่าน เขียน ลบรีจิสทรี

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 258262 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 19:21:14 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Visual FoxPro 3.0 Standard Edition, Microsoft Visual FoxPro 5.0 Standard Edition, Microsoft Visual FoxPro 6.0 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbapi kbcodesnippet kbhowto kbregistry kbmt KB258262 KbMtth
คำติชม