ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

รหัสผ่านการเข้าสู่ระบบที่ windows 2000

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:258289
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
ติดตั้ง Windows 2000 ใหม่ หรือการปรับรุ่น Windows 2000 จาก Microsoft Windows 95 หรือ Microsoft Windows 98 อาจโดยไม่คาดคิดพร้อมท์ให้คุณใส่รหัสผ่าน การแจ้งเตือนต่อไปนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณเข้าสู่ระบบของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000:
ข้อความที่เข้าสู่ระบบ:

ระบบอาจไม่สู่คุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ชื่อผู้ใช้และโดเมนของคุณถูกต้อง แล้วพิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง ตัวอักษรในรหัสผ่านต้องพิมพ์โดยใช้ตัวพิมพ์ที่ถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตัวพิมพ์ใหญ่ล็อกไม่คงที่โดยไม่ตั้งใจ
สาเหตุ
รูปแบบการรักษาความปลอดภัยของ Windows 2000 จะขึ้นอยู่กับรุ่นการรักษาความปลอดภัยของ Microsoft Windows NT รุ่นการรักษาความปลอดภัยนี้ต้องการชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านก่อนที่มีให้การเข้าถึงคอมพิวเตอร์

รูปแบบการรักษาความปลอดภัยของ Windows 2000 จะแตกต่างจากรูปแบบการรักษาความปลอดภัยของ Windows 95/98 ที่จำเป็นต้องมีการรับรองความถูกต้องเพื่อเข้าถึงคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 95/98 ผู้ใช้ที่ปรับรุ่นจาก Windows 95/98 ไปเป็น Windows 2000 Professional อาจไม่ทราบถึงความแตกต่างเหล่านี้
การแก้ไข
ถ้ารหัสผ่านของผู้ใช้สูญหาย ลืม หรือที่ไม่รู้จัก วิธีการเดียวเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านมีสำหรับผู้ดูแล (หรือผู้ใช้ที่ มีการเข้าถึงระดับผู้ดูแล) เพื่อเข้าสู่ระบบ และการตั้งค่ารหัสผ่านในการจัดการคอมพิวเตอร์ ไม่มีวิธีในรูปแบบการรักษาความปลอดภัย Windows 2000 เพื่อเลี่ยงผ่าน ปิดใช้งาน หรือรีเซ็ตรหัสผ่าน

ถ้ารหัสผ่านของผู้ดูแลระบบจะสูญหาย ลืม หรือที่ไม่รู้จัก การเข้าถึงคอมพิวเตอร์อาจไม่มีสิทธิได้รับ และระบบปฏิบัติการอาจต้องถูกติดตั้งใหม่

เมื่อต้องการรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้

ถ้าบัญชีผู้ใช้จำเป็นต้องตั้งค่าใหม่ การเข้าสู่ระบบ เป็นผู้ดูแล หรือ เป็นผู้ใช้ที่มีการเข้าถึงระดับผู้ดูแล และจากนั้น ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมคลิกแผงควบคุมคลิกสองครั้งเครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกสองครั้งการจัดการคอมพิวเตอร์.
 2. ขยายการผู้ใช้และกลุ่มภายในวัตถุภายใต้เครื่องมือระบบแล้ว คลิกการผู้ใช้โฟลเดอร์
 3. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกขวาวัตถุผู้ใช้ที่เหมาะสม และคลิกการตั้งค่ารหัสผ่าน.
 4. พิมพ์รหัสผ่านที่เหมาะสม และจากนั้น คลิกตกลง.
 5. คลิกตกลงเมื่อต้องการรับทราบว่า การเปลี่ยนรหัสผ่านได้สำเร็จ
 6. ปิดคอนโซลการจัดการคอมพิวเตอร์และเครื่องมือการจัดการหน้าต่าง
 7. ผู้ใช้สามารถล็อกอิน ด้วยรหัสผ่านใหม่

เมื่อต้องการรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ

ล็อกออนเข้าสู่คอมพิวเตอร์เป็นผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ และทำตามขั้นตอนแสดงรายการข้างต้นสำหรับบัญชีผู้ดูแล

ถ้ารหัสผ่านของผู้ดูแลระบบจำเป็นต้องตั้งค่าใหม่ และมีผู้ใช้อื่นไม่สามารถเข้าถึงระดับผู้ดูแล ไม่มีวิธีการกู้คืนรหัสผ่าน และระบบปฏิบัติการจะต้องถูกติดตั้งใหม่

Additional information:

ปัญหาที่พบโดยทั่วไปที่เกิดขึ้นได้โดยใช้กรณีที่ไม่ถูกต้องสำหรับตัวอักษรในรหัสผ่านอย่างน้อยหนึ่งอย่าง ถ้ารหัสผ่านของคุณจะไม่ยอมรับ ลองใช้นี้:
 1. กดแป้นแป้น CAPS LOCK และจากนั้น พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง หากคุณจดจำการกดแป้น SHIFT ค้างไว้เมื่อคุณ crated รหัสผ่านเดิม ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกดแป้น SHIFT ตามความเหมาะสม ถึงแม้ว่าได้รับการกดคีย์แป้น CAPS LOCK
 2. ใน Windows 2000 รหัสผ่านจะ case-sensitive ตัวอย่างเช่น รหัสผ่านต่อไปนี้จะแตกต่างกันทั้งหมดได้เนื่องจากตัวอักษรในกรณีที่แตกต่างกันในแต่ละรหัสผ่าน:
  รหัสผ่าน:
  รหัสผ่าน:
  รหัสผ่าน:
  พิมพ์รหัสผ่านโดยใช้ชุดที่แตกต่างกันของอักขระตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวพิมพ์เล็ก ตัวอย่างเช่น ถ้าไม่ได้ทำการรหัสผ่าน "รหัสผ่าน" ลอง "รหัสผ่าน" หรือ "PASSWORD"

 3. ในบางครั้ง พร้อมท์การตั้งค่ารหัสผ่านของผู้ดูแลระบบคือตั้งใจข้าม ออกจากรหัสผ่านของบัญชี Administrator เป็นค่าว่าง การตรวจสอบว่า นี้ได้เกิดขึ้น พยายามล็อกออนเป็นผู้ดูแลระบบ ด้วยรหัสผ่านว่างเปล่า
 4. If someone else has access to the computer, check with that person to see if they have changed the password.
If none of these suggestions works, the operating system may no longer be accessible. Reinstalling the operating system and restoring from a good backup may be the only method to restore access to the system.

หมายเหตุ:: If the operating system is reinstalled, all previously installed programs and drivers will need to be reinstalled to operate successfully. Data files such as Microsoft Money files, Microsoft Outlook mailbox files, and so on, should not be affected by reinstalling the operating system, but these files will be lost if the hard disk is reformatted during the reinstallation of the operating system.
ข้อมูลเพิ่มเติม
The Windows 2000 security framework is designed to fulfill the most stringent security requirements.

The Windows 2000 Setup program creates a user account called Administrator on your computer that has administrative privileges for managing the overall configuration of your computer. The Administrator account is intended for the person who manages this computer. For security reasons, specify a password for the Administrator account. Leaving the Administrator password blank indicates no password for the account.

The password you type in theยืนยันรหัสผ่านbox must exactly match the password you type in theAdministrator Passwordกล่อง Take special care to remember and protect your password.สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
256070Deciding Whether to Upgrade from Windows 95/98 to Windows 2000
win2000hotds

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 258289 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 19:21:59 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbprb kbsecconfiged kbmt KB258289 KbMtth
คำติชม