ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ดูลบวัตถุในไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:258310
หมายเหตุ
บทความนี้ใช้กับ Windows 2000 เท่านั้น สนับสนุนสำหรับ Windows 2000 สิ้นสุดในวันที่ 13 กรกฎาคม 2010 ที่ Windows 2000 สิ้นสุดสนับสนุนโซลูชัน Center เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ของคุณโยกย้ายจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดู นโยบายวัฏจักรของฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
เมื่อวัตถุไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่จะถูกลบออก ส่วนเล็ก ๆ ของวัตถุยังคงอยู่สำหรับรอบระยะเวลาที่ระบุเพื่อให้ตัวควบคุมโดเมนอื่นที่จะจำลองการเปลี่ยนแปลงจะทราบถึงการลบ รอบระยะเวลานี้จะเรียกว่า "ตามอายุ" และสามารถกำหนดค่า บทความนี้อธิบายวิธีการแสดงวัตถุที่ถูกลบไปแล้ว
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อต้องการดูวัตถุถูกลบไปแล้วเก็บไว้ในตัวควบคุมโดเมน Active Directory:
 1. เริ่ม Ldp.exe และคลิกเชื่อมต่อบนเมนูการเชื่อมต่อ พิมพ์ชื่อเซิร์ฟเวอร์ของตัวควบคุมโดเมนในองค์กร ตรวจสอบว่า การตั้งค่าพอร์ต389 คลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายConnectionlessและจากนั้น คลิกตกลง หลังจากที่ทำการเชื่อมต่อ เซิร์ฟเวอร์เฉพาะข้อมูลที่จะแสดงในบานหน้าต่างด้านขวา
 2. บนเมนูการเชื่อมต่อคลิกผูก พิมพ์ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และชื่อโดเมน (ในรูปแบบของ DNS) ในกล่องเหมาะสม (คุณอาจจำเป็นต้องคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายของโดเมน), และจากนั้น คลิกตกลง ถ้าการผูกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณควรได้รับข้อความที่คล้ายกับ "การรับรองความถูกต้องเป็น dn: 'YourUserID' " ในบานหน้าต่างด้านขวา
 3. บนเมนูมุมมองคลิกแผนภูมิ พิมพ์ชื่อที่แตกต่าง (DN) ของโดเมนในกล่องDN ฐาน DN พื้นฐานเป็นจุดเริ่มต้นในการเริ่มการค้นหาลำดับชั้นไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ ในกล่องฐาน DNพิมพ์
  dc =<mydomain>, dc =<com>
  </com></mydomain>
  แทน<mydomain>และ<com>ด้วยชื่อโดเมนที่เหมาะสม

  ซึ่งสร้างมุมมองแผนภูมิในบานหน้าต่างด้านซ้ายที่จุดเริ่มต้นกับ DN คุณพิมพ์ คลิกสองครั้งที่โหนดราก ของมุมมองแบบทรี และ ในบานหน้าต่างด้านขวา ค้นหาข้อมูลเกี่ยวข้องกับแอตทริบิวต์ "wellKnownObjects" ค้นหารายการเกี่ยวข้องกับข้อมูล "วัตถุที่ถูกลบ" ตัวอย่างเช่น นี้อาจดูเหมือน:</com></mydomain>
  B:32:18E2EA80684F11D2B9AA00C04F79F805:CN =ลบ
  วัตถุ DC = YOURDOMAIN, DC = COM
 4. คัดลอกข้อมูลทั้งหมดต่อคู่ที่สองแต่ ก่อนคู่ที่สาม ตัวอย่างเช่น
  18E2EA80684F11D2B9AA00C04F79F805
 5. บนเมนูเรียกดูคลิกค้นหา ในกล่องฐาน DNพิมพ์
  <WKGUID=18E2EA80684F11D2B9AA00C04F79F805,DC=YOURDOMAIN,DC=COM></WKGUID=18E2EA80684F11D2B9AA00C04F79F805,DC=YOURDOMAIN,DC=COM>
  แทน "18E2EA80684F11D2B9AA00C04F79F805" มีค่าคุณได้คัดลอกในขั้นตอนก่อนหน้านี้

  หมายเหตุ: วันเริ่มต้นและสิ้นสุดที่อักขระ "<" and="" "="">" มีความสำคัญมากขึ้น

  </">
 6. ในกล่องตัวกรองพิมพ์:
  (objectClass = *)
 7. คลิกตัวเลือกและจากนั้น คลิกที่ตัวควบคุม ในกล่องตัวระบุวัตถุพิมพ์:
  1.2.840.113556.1.4.417
 8. ล้างกล่องค่าการตั้งค่าชนิดตัวควบคุมไปยังเซิร์ฟเวอร์คลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำคัญและจากนั้น คลิกเช็คอิน >> คลิก ตกลง
 9. ในชนิดการเรียกค้นหาส่วนของกล่องโต้ตอบ คลิกแบบขยายและตรวจสอบสถานะของกล่องกาเครื่องหมายต่อไปนี้:
  แอตทริบิวต์เท่านั้น - ยกเลิกเลือก
  แหล่งอ้างอิง Chase - การล้างข้อมูล
  แสดงผลลัพธ์ - เลือก
  ตั้งค่า "ขนาดจำกัด: " ให้ใหญ่เพียงพอค่าเช่นวัตถุที่ถูกลบทั้งหมดในไดเรกทอรีสามารถถูกส่งกลับ โดยแบบสอบถาม LDP จะส่งกลับจนถึงจำนวนวัตถุที่ระบุไว้ใน "ขนาดจำกัด: ", และถ้ามีหลายวัตถุที่ไม่สามารถส่งคืน จะล็อกข้อผิดพลาด ข้อผิดพลาด returnedin ในบานหน้าต่างด้านขวาคือ:
  ข้อผิดพลาด: การค้นหา: เกินขีดจำกัดที่ปรับขนาด<4></4>
  ถ้าคุณพบข้อผิดพลาดนี้ "ขนาดจำกัด: " สูงกว่า และดำเนินการค้นหาอีกครั้ง

  ถ้าจำเป็น ปรับเปลี่ยนค่าการหมดเวลาจากศูนย์เพื่อมิลลิวินาที 60000
 10. คลิกตกลงเพื่อปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือกการค้นหาคลิกทรีย่อยในกล่องขอบเขตแล้ว คลิกเรียกใช้
ควรแสดงวัตถุถูกลบใน Ldp ในบานหน้าต่างด้านขวา ตัวอย่างเช่น ข้อความตัวอย่างต่อไปนี้จะเป็นผลผลิตที่ผู้ดูแลได้ลบบัญชีผู้ใช้ "TestUserAccount":
***Searching...ldap_search_ext_s(ld, "<WKGUID=18E2EA80684F11D2B9AA00C04F79F805,dc=MyDomain,dc=com>", 2, "(objectclass=*)", attrList, 0, svrCtrls, ClntCtrls, 0, 0 ,&msg)Result <0>: (null)Matched DNs: Getting 1 entries:>> Dn: CN=TestUserAccount\DEL:58db189b-1eda-4b1a-b66c-cd9ddce1b3eb,CN=Deleted Objects,DC=MyDomain,DC=com	1> canonicalName: MyDomain.com/Deleted Objects/TestUserAccountDEL:58db189b-1eda-4b1a-b66c-cd9ddce1b3eb; 	1> cn: TestUserAccountDEL:58db189b-1eda-4b1a-b66c-cd9ddce1b3eb; 	1> distinguishedName: CN=TestUserAccount\DEL:58db189b-1eda-4b1a-b66c-cd9ddce1b3eb,CN=Deleted Objects,DC=MyDomain,DC=com; 	4> objectClass: top; person; organizationalPerson; user; 	1> name: TestUserAccountDEL:58db189b-1eda-4b1a-b66c-cd9ddce1b3eb;				
หมายเหตุ: คุณสามารถใช้กระบวนการเดียวกันสำหรับการค้นหาออบเจ็กต์ที่ถูกลบใน schema และ/หรือพาร์ติชันการตั้งค่าคอนฟิกไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ได้

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ