"0x0000003B" ข้อผิดพลาด stop เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์บางโปรแกรม ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2584454
ไม่แน่ใจว่านี่คือการแก้ไขที่ถูกต้องหรือไม่ เราได้เพิ่มประเด็นนี้ของเรา การวินิจฉัยการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ ซึ่งสามารถยืนยัน
อาการ
เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์บางโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คุณได้รับข้อความข้อผิดพลาด Stop ต่อไปนี้:
หยุด 0x0000003B (c0000094, fffff8800ff22e54, fffff880098897f0, 0)
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
ตัวอย่างเช่น คุณอาจพบปัญหานี้เมื่อคุณเรียกใช้ Cyberlink YouCam
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากรันไทม์ของแอ D3D9 ดำเนินการตรวจสอบพารามิเตอร์ค่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งถูกส่งผ่าน โดยโปรแกรมประยุกต์เช่น YouCam ดังนั้น พิกัดสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่ถูกต้องจะถูกส่งผ่านไปยังโมดู Dxgkrnl.sys อย่างไรก็ตาม โมดู Dxgkrnl.sys ยังไม่ตรวจสอบพิกัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า และมีข้อยกเว้น "หาร ด้วยศูนย์" เกิดขึ้น
การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการลูกค้าและฝ่ายสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือถ้าการแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ระบุต้นทุนในการสนับสนุนปกติจะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 เซอร์วิสแพ็ค คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932 ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ สำหรับ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้แล้ว

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้ใช้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีการนำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่แสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในพื้นที่ของคุณจะแสดงผลตามเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับความโน้มเอียงของเวลาตามฤดูกาล (DST) ในปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันที่และเวลาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้อีกด้วยเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างกับแฟ้มนี้
หมายเหตุข้อมูลแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงถึงในส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อกำหนดระบบปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์เจาะจง เหตุการณ์สำคัญ (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์หลักเป้าหมายสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0.21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • สาขาบริการของ GDR ประกอบด้วยบรรดาโปรแกรมแก้ไขเฉพาะที่มีการนำออกใช้อย่างกว้างขวางเพื่อจัดการกับปัญหาร้ายแรงที่แพร่กระจายเป็นวงกว้าง สาขาบริการของ ldr จะประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่ออกในวงกว้าง
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ สำหรับ Windows Server 2008 R2 ข้อมูล" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งแอตทริบิวต์ไม่ได้แสดงรายการไว้จะได้รับการลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับ Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86 ทั้งหมดที่สนับสนุน
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Cdd.dll6.1.7600.16699107,52002-พฤศจิกายน-201004:23
Dxgkrnl.sys6.1.7600.16870728,94423 2011 aug04:30
Dxgmms1.sys6.1.7600.16870218,99223 2011 aug04:30
Lddmcore.ptxmlไม่มีข้อมูล1,15101-พฤศจิกายน-201023:04
Cdd.dll6.1.7600.21034107,52023 2011 aug04:26
Dxgkrnl.sys6.1.7600.21034729,45623 2011 aug04:40
Dxgmms1.sys6.1.7600.21034218,99223 2011 aug04:40
Lddmcore.ptxmlไม่มีข้อมูล1,15113 ก.ค. 200920:32
Cdd.dll6.1.7601.17514107,52020 พ.ย. 201011:56
Dxgkrnl.sys6.1.7601.17672728,94423 2011 aug04:32
Dxgmms1.sys6.1.7601.17672218,99223 2011 aug04:32
Lddmcore.ptxmlไม่มีข้อมูล1,15113 ก.ค. 200920:32
Cdd.dll6.1.7601.17514107,52020 พ.ย. 201011:56
Dxgkrnl.sys6.1.7601.21796729,45623 2011 aug05:50
Dxgmms1.sys6.1.7601.21796218,99223 2011 aug05:50
Lddmcore.ptxmlไม่มีข้อมูล1,15113 ก.ค. 200920:32
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64 ทั้งหมดที่สนับสนุน
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Cdd.dll6.1.7600.16699144,38402-พฤศจิกายน-201004:59
Dxgkrnl.sys6.1.7600.16870982,89623 2011 aug05:46
Dxgmms1.sys6.1.7600.16870265,07223 2011 aug05:46
Lddmcore.ptxmlไม่มีข้อมูล1,15101-พฤศจิกายน-201022:58
Cdd.dll6.1.7600.21034144,38423 2011 aug05:26
Dxgkrnl.sys6.1.7600.21034983,92023 2011 aug05:54
Dxgmms1.sys6.1.7600.21034265,07223 2011 aug05:54
Lddmcore.ptxmlไม่มีข้อมูล1,15113 ก.ค. 200920:25
Cdd.dll6.1.7601.17554144,38403-ก.พ.-201111:25
Dxgkrnl.sys6.1.7601.17672982,89623 2011 aug05:36
Dxgmms1.sys6.1.7601.17672265,07223 2011 aug05:36
Lddmcore.ptxmlไม่มีข้อมูล1,15108-ก.ค.-201018:22
Cdd.dll6.1.7601.17514144,38420 พ.ย. 201012:55
Dxgkrnl.sys6.1.7601.21796983,92023 2011 aug05:21
Dxgmms1.sys6.1.7601.21796265,07223 2011 aug05:21
Lddmcore.ptxmlไม่มีข้อมูล1,15113 ก.ค. 200920:25
สำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ IA 64 ทั้งหมดที่สนับสนุน
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Cdd.dll6.1.7600.16595347,64819 2010 พฤษภาคม14:27
Dxgkrnl.sys6.1.7600.168702,502,00023 2011 aug04:15
Dxgmms1.sys6.1.7600.16870669,04023 2011 aug04:15
Lddmcore.ptxmlไม่มีข้อมูล1,15113 ก.ค. 200920:25
Cdd.dll6.1.7600.21034347,13623 2011 aug09:11
Dxgkrnl.sys6.1.7600.210342,504,56023 2011 aug09:21
Dxgmms1.sys6.1.7600.21034669,04023 2011 aug09:21
Lddmcore.ptxmlไม่มีข้อมูล1,15113 ก.ค. 200920:25
Cdd.dll6.1.7601.17514347,13620 พ.ย. 201010:06
Dxgkrnl.sys6.1.7601.176722,502,51223 2011 aug04:05
Dxgmms1.sys6.1.7601.17672671,08823 2011 aug04:05
Lddmcore.ptxmlไม่มีข้อมูล1,15113 ก.ค. 200920:25
Cdd.dll6.1.7601.17514347,13620 พ.ย. 201010:06
Dxgkrnl.sys6.1.7601.217962,504,56023 2011 aug04:17
Dxgmms1.sys6.1.7601.21796671,60023 2011 aug04:17
Lddmcore.ptxmlไม่มีข้อมูล1,15113 ก.ค. 200920:25
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้อธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86 ทั้งหมดที่สนับสนุน
ชื่อแฟ้มX86_69192ff43b64dabdb5a4f548688e70dd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17672_none_53c1f540f5aec375.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม696
วัน (UTC)23 2011 aug
เวลา (UTC)11:36
ชื่อแฟ้มX86_96b36211638d27a5186260481543ae86_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21796_none_819cb589c01b69e5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม696
วัน (UTC)23 2011 aug
เวลา (UTC)11:36
ชื่อแฟ้มX86_cbd9709d2e643978ce1140fda8ef7ef7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16870_none_cb474bb1f485ce10.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม696
วัน (UTC)23 2011 aug
เวลา (UTC)11:36
ชื่อแฟ้มX86_f9b2b59992849d081f681ae3084963a1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21034_none_58082c9a4644963c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม696
วัน (UTC)23 2011 aug
เวลา (UTC)11:36
ชื่อแฟ้มWindows-X86_microsoft-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16870_none_aba4c6ba44dcb20c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม13,305
วัน (UTC)23 2011 aug
เวลา (UTC)11:46
ชื่อแฟ้มWindows-X86_microsoft-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21034_none_ac5d7c7f5dd67ab0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม13,193
วัน (UTC)23 2011 aug
เวลา (UTC)04:58
ชื่อแฟ้มWindows-X86_microsoft-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17672_none_ad8d2454420150a6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม13,305
วัน (UTC)23 2011 aug
เวลา (UTC)11:46
ชื่อแฟ้มWindows-X86_microsoft-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21796_none_ae05226f5b2b8dae.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม13,305
วัน (UTC)23 2011 aug
เวลา (UTC)11:46
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64 ทั้งหมดที่สนับสนุน
ชื่อแฟ้มAmd64_0e072a9b97fd3860ef90de3602af0324_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21796_none_f3f23a6b7940c654.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม700
วัน (UTC)23 2011 aug
เวลา (UTC)11:36
ชื่อแฟ้มAmd64_577d30bb053afa581e6b503139cf12b0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17672_none_76058c6102c583cb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม700
วัน (UTC)23 2011 aug
เวลา (UTC)11:36
ชื่อแฟ้มAmd64_ccf4e7bda9f951359ea4957257fc5852_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21034_none_81122151b470f107.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม700
วัน (UTC)23 2011 aug
เวลา (UTC)11:36
ชื่อแฟ้มAmd64_f7886920e364adae137a9ab16f3be8c9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16870_none_5bff36e1cae6a169.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม700
วัน (UTC)23 2011 aug
เวลา (UTC)11:36
ชื่อแฟ้มWindows-Amd64_microsoft-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16870_none_07c3623dfd3a2342.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม13,309
วัน (UTC)23 2011 aug
เวลา (UTC)11:49
ชื่อแฟ้มWindows-Amd64_microsoft-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21034_none_087c18031633ebe6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม13,197
วัน (UTC)23 2011 aug
เวลา (UTC)06:14
ชื่อแฟ้มWindows-Amd64_microsoft-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17672_none_09abbfd7fa5ec1dc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม13,309
วัน (UTC)23 2011 aug
เวลา (UTC)11:49
ชื่อแฟ้มWindows-Amd64_microsoft-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21796_none_0a23bdf31388fee4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม13,309
วัน (UTC)23 2011 aug
เวลา (UTC)11:49
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ IA 64 ทั้งหมดที่สนับสนุน
ชื่อแฟ้มIa64_5d1481bdfcefd1e998db08eebb27a5ef_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21796_none_6d720f7a9e1be760.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม698
วัน (UTC)23 2011 aug
เวลา (UTC)11:36
ชื่อแฟ้มIa64_7823d3f487c5316dd33a2af562fe730f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16870_none_78030a6329aeef2d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม698
วัน (UTC)23 2011 aug
เวลา (UTC)11:36
ชื่อแฟ้มIa64_d86db521dd70babe089461aeab460c4b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21034_none_bac49cef5ba2b82e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม698
วัน (UTC)23 2011 aug
เวลา (UTC)11:36
ชื่อแฟ้มIa64_eb17eef51c8dbf4b16aae7a0f6bf33ef_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17672_none_ce575819e647645a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม698
วัน (UTC)23 2011 aug
เวลา (UTC)11:36
ชื่อแฟ้มWindows-Ia64_microsoft-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16870_none_aba66ab044dabb08.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม13,307
วัน (UTC)23 2011 aug
เวลา (UTC)11:36
ชื่อแฟ้มWindows-Ia64_microsoft-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21034_none_ac5f20755dd483ac.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม13,195
วัน (UTC)23 2011 aug
เวลา (UTC)09:36
ชื่อแฟ้มWindows-Ia64_microsoft-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17672_none_ad8ec84a41ff59a2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม13,307
วัน (UTC)23 2011 aug
เวลา (UTC)11:36
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21796_none_ae06c6655b2996aa.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มีข้อมูล
ขนาดของแฟ้ม13,307
วัน (UTC)23 2011 aug
เวลา (UTC)11:36
ข้อมูลอ้างอิง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตขึ้น โดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft ไมโครซอฟท์ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัย หรืออย่างอื่น ใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2584454 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/11/2014 01:52:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2

 • kbmdd kbsurveynew kbexpertiseinter kbautohotfix kbhotfixserver kbfix kbqfe kbmt KB2584454 KbMtth
คำติชม