วิธีการใช้การสนับสนุน Universal Serial Bus

บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
หากเอกสารนี้ไม่มีการอธิบายเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของคุณ โปรดดูเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft เพื่อดูเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์:
สรุป
บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการใช้การสนับสนุน Universal Serial Bus (USB) สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Millennium Edition (Me), Windows 98 หรือ Windows 95 เมื่อต้องการใช้การสนับสนุน USB ตรวจดูให้แน่ใจว่ามีสภาวะต่อไปนี้ (มีการอธิบายถึงสภาวะต่างๆ เหล่านี้ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" ของบทความนี้):
  • คุณกำลังใช้ Windows รุ่นที่สนับสนุนคอนโทรลเลอร์ USB
  • คุณกำลังใช้คอนโทรลเลอร์ USB ที่สนับสนุน
หมายเหตุ: บทความนี้ใช้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาใดๆ หากคุณกำลังค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ไม่ได้มีการกล่าวถึงไว้ในบทความนี้ ให้ค้นหา Microsoft Knowledge Base อีกครั้ง โดยใช้คำสำคัญที่แสดงในบทความ Microsoft Knowledge Base ต่อไปนี้:
242450 วิธีการค้นหา Microsoft Knowledge Base โดยใช้คำหลักและคำต่างๆ สำหรับการค้นหา
ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณกำลังใช้ Windows รุ่นที่สนับสนุนคอนโทรลเลอร์ USB

Windows Me, Windows 98 และ Windows 95 บางรุ่นสนับสนุนคอนโทรลเลอร์และฮับ USB หากคุณใช้ Windows 95 ให้ตรวจดูว่ารุ่นของ Windows 95 ที่ใช้อยู่สนับสนุนคอนโทรลเลอร์และฮับ USB หรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบว่ารุ่นของ Windows 95 ของคุณสนับสนุนคอนโทรลเลอร์และฮับ USB หรือไม่ โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
253756 การสนับสนุน Universal Serial Bus ใน Windows 95 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
247969 Windows 95 OSR2.x สนับสนุนฮับ USB ภายนอก (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
หมายเหตุ: หาก Windows 95 รุ่นที่คุณใช้ ไม่สนับสนุนคอนโทรลเลอร์และฮับ USB ให้ติดตั้ง Windows 98, Windows Me หรือดาวน์โหลดไดรเวอร์รุ่นใหม่ล่าสุดของคอนโทรลเลอร์ USB ของคุณจากบริษัทผู้ผลิตแล้วติดตั้งไดรเวอร์ใหม่ นอกจากนี้ หากคุณไม่สามารถติดตั้งไดรเวอร์จากซีดีรอม Windows 95 OEM Service Release 2.1 (OSR2.1) ได้ โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

192193 Windows ไม่พบไดรเวอร์ USB ในซีดีรอม OSR2.1 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

คุณกำลังใช้คอนโทรลเลอร์ USB ที่สนับสนุน

หากคุณกำลังใช้ Windows Me หรือ Windows 98 ให้ตรวจสอบดูว่าคุณใช้คอนโทรลเลอร์ USB ที่สนับสนุนหรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานนี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
184400 โฮสต์คอนโทรลเลอร์แบบ Universal Serial Bus ที่สนับสนุน สำหรับ Windows 98 และ Windows Me (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
หากคุณใช้คอนโทรลเลอร์ USB ที่สนับสนุนสำหรับ Windows Me, Windows 98 หรือรุ่นของ Windows 95 ที่สามารถใช้ USB ได้ การสนับสนุน USB จะใช้งานโดยค่าเริ่มต้น โดยที่คุณไม่ต้องทำอะไร

หากคุณใช้คอนโทรลเลอร์ USB ที่ไม่สนับสนุนใน Windows 95 ให้ดาวน์โหลดไดรเวอร์ปัจจุบันจากบริษัทผู้ผลิตคอนโทรลเลอร์ USB ของคุณแล้วติดตั้งไดรเวอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงาน โปรดติดต่อบริษัทผู้ผลิตคอนโทรลเลอร์ USB หรือดูเอกสารประกอบที่ให้มากับคอนโทรลเลอร์ USB สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต่อบริษัทผู้ผลิตคอนโทรลเลอร์ USB ของคุณ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
65416 รายการข้อมูลการติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อื่นๆ จาก A-K (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
60781 รายการข้อมูลการติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์อื่นๆ จาก L-P (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
60782 รายการข้อมูลการติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์อื่นๆ จาก Q-Z (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
HWUSB
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 258773 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 19:27:27 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95

  • kbnosurvey kbarchive kbhardware kbhowto KB258773
คำติชม