การแก้ไข: ฟังก์ชัน SQLGetDiagRec ไม่กลับข้อผิดพลาดใน SQL Server 2008 R2 ถ้ามากกว่า 2100 พารามิเตอร์ของแบบสอบถามจะถูกส่ง

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2588506
Microsoft กระจายการแก้ไขปัญหาของ Microsoft SQL Server 2008 R2 เป็นหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และปรับปรุงความปลอดภัยทั้งหมดที่รวมอยู่กับก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 รุ่นที่ปรับปรุง
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • แอพลิเคชันไคลเอนต์ที่ใช้ Microsoft SQL เซิร์ฟเวอร์ดั้งเดิมไคลเอ็นต์ 10.0 การเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ Microsoft SQL Server 2008 R2
  • แอพลิเคชันส่งแบบสอบถามที่มีอินสแตนซ์มากกว่า 2100 พารามิเตอร์

    หมายเหตุ แบบสอบถามสนับสนุนมากที่สุดของพารามิเตอร์ 2100
  • แบบสอบถามจะไม่ทำงาน
  • การเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ SQLGetDiagRec ฟังก์ชันเรียกรหัสข้อผิดพลาดและข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ในสถานการณ์สมมตินี้ รหัสข้อผิดพลาด 07002 และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้จะไม่คืน:
[Microsoft][SQL เซิร์ฟเวอร์ดั้งเดิมไคล 10.0]นับจำนวนเขตข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไวยากรณ์ที่ผิดพลาด

นอกจากนี้ ไม่มีรหัสข้อผิดพลาดหรือข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะถูกส่งกลับ
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ใน SQL Server 2008 R2 ใช้การปรับปรุงต่อไปนี้ หลังจากที่คุณใช้การปรับปรุง รหัสข้อผิดพลาดและข้อความแสดงข้อผิดพลาดมีการส่งกลับ

ปรับปรุงข้อมูล

SQL Server 2008 R2

แก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ในแพคเกจการปรับปรุง 10 อันดับแรก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2591746 แพ็คเกจการปรับปรุง 10 สำหรับ SQL Server 2008 R2
หมายเหตุ เนื่องจาก builds ถูกสะสม แต่ละรุ่นปรับปรุงใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และปรับปรุงความปลอดภัยทั้งหมดที่รวมอยู่กับก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 รุ่นที่ปรับปรุง เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้การปรับปรุงรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
981356 สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่นำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 R2
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ SQLGetDiagRec ทำงาน การเยี่ยมชมเว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความจุสูงสุดสำหรับเซิร์ฟเวอร์ SQL เยี่ยมชมเว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการแบบเพิ่มเติมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ SQL คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897 แบบจำลองแบบเพิ่มหน่วยให้บริการไม่พร้อมใช้งานจากทีม SQL Server เพื่อจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งชื่อแบบแผนสำหรับการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ SQL คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499 แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2588506 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/17/2011 11:41:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer, Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 R2 Express, Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard, Microsoft SQL Server 2008 R2 Web, Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup

  • kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2588506 KbMtth
คำติชม