ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

การแก้ไข: บันทึกรายงานและบันทึกในอดีตไม่ได้อย่างถูกต้องสร้างในการติดตั้งไม่ใช่ - ภาษาอังกฤษคุกคามจัดการเกตเวย์ 2010 หลังจากที่คุณติดตั้งการคุกคามจัดการเกตเวย์ 2010 Service Pack 1 การปรับปรุง 1

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2589739
อาการ
หลังจากที่คุณติดตั้ง Microsoft Forefront คุกคามจัดการเกตเวย์ 2010 TMG Service Pack 1 (SP1) 1 การปรับปรุงในการติดตั้งไม่ใช่ - ภาษาอังกฤษ TMG 2010 ไม่ใช่ - ภาษาอังกฤษ TMG 2010 เซิร์ฟเวอร์ไม่ได้อย่างถูกต้องสร้างแฟ้มบันทึกของรายงานและบันทึกในอดีต เมื่อคุณสร้างรายงาน รายงานจะไม่ประกอบด้วยข้อมูลใด ๆ
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัญหาในการปรับปรุง SP1 ที่ TMG 1
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งเซอร์วิสแพ็คที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2555840 คำอธิบายของเซอร์วิสแพ็ค 2 สำหรับเกตเวย์ในการจัดการการคุกคามของ Microsoft Forefront 2010

สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ