คำอธิบายของตัวเลือกประสิทธิภาพใน Windows

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:259025
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายตัวเลือกประสิทธิภาพใน Windows เมื่อต้องดู หรือปรับเปลี่ยนตัวเลือกเหล่านี้ใน Windows 2000 คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าคลิกแผงควบคุมคลิกสองครั้งระบบ:คลิกการขั้นสูงแท็บ แล้วคลิกตัวเลือกประสิทธิภาพ. To view these options in Windows XP, clickเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมคลิกสองครั้งระบบ:คลิกการขั้นสูงแท็บ แล้วคลิกการตั้งค่าunder Performance.
ข้อมูลเพิ่มเติม
You can use the performance options to set Windows be optimized for either foreground programs or background services. The assumptions are that background services are relatively few in number and would be more efficient with more CPU time, and that program servers or interactive programs on desktop computers would be more efficient with shorter time slices to allow them to be more responsive to keyboard input and to service more threads (many thousands on Terminal Services in Application Server mode).

The term "quantum" is a unitless measure of time for each time slice that a thread will run until a "context switch" occurs and another thread (either within the same program or from within another program) is selected to run. This prevents a CPU-bound process from monopolizing the processor. Currently in Windows, 3 quantums are equal to either 10 milliseconds (single processor) or 15 milliseconds (multiple-processor Pentium). This depends on the hardware abstraction layer (HAL) selected for your computer. Original Equipment Manufacturer (OEM) HALs may have a different value. Time slices that are fixed at 36 quantums are currently used when background services are selected (as you might choose in a typical server installation).

The situation become more complex when you enable theForeground Applicationsตัวเลือก This introduces the "variable quantum" concept. In this case, background tasks receive a different quantum than the quantums received by the foreground tasks. Also, both sets of quantums are shorter than a thread would receive on a computer set for background services. Currently, a background process receives a quantum of 3 and a foreground process receives a quantum of 9. Therefore, you can calculate the length of time the thread will run before its timer expires.

In addition to time slice settings in Windows, theForeground Applicationsoption results in a process boost of 2 over background processes. Note that this boost applies only to current thread priority, which is not visible in Task Manager. You can use System Monitor to observe the thread's current priority and see the priority boost in action. Also, remember that Microsoft Windows NT also uses additional priority adjustments (usually 2) based on other events, such as momentarily boosting a thread's priority when it returns from an I/O call, when returning from a user-mode subsystem call, or when receiving keyboard input. เมื่อการForeground Applicationsoption is active, the current thread priority for a running process is boasted from 8 to 12 on occasion. The keyboard boost is also the reason the process boost is limited to 2, so the other threads can respond quickly to keyboard input. This setting is applied to all process threads immediately.

None of the foregoing discussion applies to the concept of priority classes or job scheduling classes. In Windows Advanced Server and Datacenter Server, which uses Job objects to control the behavior of jobs, job scheduling classes are used only if theBackground Servicesoption is selected.Please consult the Microsoft Developers Network documentation for additional information about Job scheduling classes.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 259025 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 19:31:15 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo kbmt KB259025 KbMtth
คำติชม
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)