ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
tyle="display: none; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">class="shell-header-user-container">
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

วิธีแก้ไขปัญหาความเข้ากันไม่ได้ของแถบเครื่องมือ Nuance PDF และ Internet Explorer 9

สรุป
แถบเครื่องมือ Nuance PDF ทำให้ Internet Explorer 9 หยุดตอบสนองหรือหยุดทำงาน
การแก้ไข
ยังไม่มีการปรับปรุงแถบเครื่องมือ Nuance PDF ที่แก้ไขปัญหาความเข้ากันไม่ได้

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาความเข้ากันไม่ได้นี้ ปิดใช้งานแถบเครื่องมือ Nuance PDF โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ปิดหน้าต่าง Internet Explorer ทั้งหมด
  2. เปิดหน้าต่าง Internet Explorer ใหม่
  3. เมื่อคุณได้รับแจ้งปัญหาความเข้ากันไม่ได้ของแถบเครื่องมือ Nuance PDF ให้คลิก คงการปิดใช้งานไว้ หรือไม่สนใจการแจ้ง
หมายเหตุ  แถบเครื่องมือ Nuance PDF อาจทำงานผิดพลาดเมื่อปิดใช้งานแถบเครื่องมือ 
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Add-on บนเบราเซอร์ ดูที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้: ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตโดยบริษัทที่ดำเนินงานโดยอิสระจาก Microsoft Microsoft ไม่รับประกันทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใดต่อประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์นี้
IE9 IE 9
หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ