ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

HOW TO: ด้วยตนเองเปิด/ปิดใช้งานดิสก์เขียนแค

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:259716
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
โปรแกรมของบริษัทอื่นบางโปรแกรมต้องใช้ดิสก์การเขียนแคชเพื่อเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งาน นอกจากนี้ การเปิดใช้งานการแคชเขียนดิสก์อาจเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบปฏิบัติการ บทความนี้อธิบายวิธีการเปิด หรือปิดการใช้งานการแคชเขียนดิสก์

back to the top

การเปิดใช้งานหรือปิดการใช้งานการแคเขียนดิสก์

  1. คลิกขวาMy Computerแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
  2. คลิกการฮาร์ดแวร์แท็บ
  3. คลิกตัวจัดการอุปกรณ์.
  4. คลิกการเครื่องหมายบวก(+)ถัดไปดิสก์ไดรฟ์สาขาเพื่อขยาย
  5. คลิกขวาไดรฟ์ที่คุณต้องการเปิด หรือปิดการใช้งานการแคชเขียนดิสก์ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
  6. คลิกการคุณสมบัติของดิสก์แท็บ
  7. คลิกเพื่อเลือก หรือยกเลิกเลือกนั้นเขียนที่เปิดใช้งานการแคชกล่องกาเครื่องหมายตามความเหมาะสม
  8. คลิกตกลง.
หมายเหตุ:: การเปิดใช้แคชการเขียนสร้างการแจ้งเตือนต่อไปนี้ นี้เป็นปกติ:
โดยการเปิดใช้งานการแคชการเขียน แฟ้มระบบเสียหายและ/หรือข้อมูลสูญอาจเกิดขึ้นหากเครื่องประสบพลังงาน อุปกรณ์หรือระบบล้มเหลว และไม่สามารถปิดเครื่องอย่างถูกต้อง


back to the top

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 259716 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 19:42:26 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbfilesystems kbhowto kbhowtomaster kbperformance w2000fs w2000perf kbmt KB259716 KbMtth