คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2010 (Coreserver-x-none.msp): 26 มิถุนายน 2012

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2598349
สรุป
บทความนี้อธิบายถึงปัญหาที่ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft SharePoint Server 2010 ที่ลงวันที่ 26 เดือนมิถุนายน 2012
คำแนะนำ

การตัดสินค้าจากคลังที่แก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

 • สมมติว่า คุณสร้างคอลเลกชันไซต์ที่เผยแพร่ใน SharePoint 2010 บริการ ID ของเอกสารในชุดเก็บรวบรวมไซต์ที่เปิดใช้งาน คุณคลิก จัดการเนื้อหาและโครงสร้าง คำสั่งบนไซต์คอลเลกชัน การดำเนินการของไซต์ เมนู และจากนั้น สร้างหน้าใหม่ในการ เนื้อหาของไซต์และโครงสร้าง เว็บเพจที่ เมื่อคุณย้ายหน้าไปยังไซต์หรือโฟลเดอร์บนเว็บเพหลายครั้ง การดำเนินการย้ายที่ล้มเหลว
 • เมื่อคุณเพิ่มแท็กมีเมฆ Web Part ในไลบรารีเอกสารที่ใช้ร่วมกัน เมฆแท็ก Web Part ไม่ต้องแสดงแท็กทั้งหมดแม้ใน ภายใต้ URL ปัจจุบันโดยผู้ใช้ทั้งหมด เลือกตัวเลือก
 • สมมติว่า คุณเปิดใช้งานคุณลักษณะการแคผลลัพธ์ในคอลเลกชันของไซต์ SharePoint 2010 และการใช้แคชร่วมสำหรับการรับรองความถูกต้องผู้ใช้ เมื่อคุณคลิก โปรไฟล์ของฉัน การเชื่อมโยง หน้าโพรไฟล์ของผู้ใช้อื่นถูกแสดงโดยไม่คาดคิด
 • เมื่อคุณลบไซต์ย่อย โดยใช้การ ลบไซต์นี้ ตัวเลือกใน การตั้งค่าไซต์ไซต์ย่อยถูกย้ายไปยังไซต์คอลเลกชัน'ถังรีไซเคิล' อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณลบไซต์ย่อยในไซต์คอลเลกชันผ่านเท่านั้น เนื้อหาของไซต์และโครงสร้าง เว็บเพจ ไซต์ย่อยจะถูกลบอย่างถาวร
 • สมมติว่า คุณได้สร้างคำจำกัดความของไซต์แบบกำหนดเองที่ประกอบด้วยหลาย Web Parts ใน SharePoint 2010 คุณระบุเป็น ItemXslLink คุณสมบัติในการ ContentByQueryWebPart Web Part ที่ WebPartOrder ค่าของการ ContentByQueryWebPart Web Part แรกในใบสั่งจะไม่ ในสถานการณ์นี้ Web Part เนื้อหาของแบบสอบถามมีการปันส่วนด้านบนของโซน Web Part ดังนั้น Web Part เนื้อหาของแบบสอบถามกลายเป็นครั้งแรกในใบสั่ง และนี้มีผลต่อลำดับของทั้งหมดใน Web Part อื่น ๆ
 • สมมติว่า คุณลักษณะการตั้งค่าเอกสารที่เปิดใช้งานในไซต์คอลเลกชัน คุณสามารถบันทึกไลบรารีเอกสารเป็นแม่แบบไลบรารีเอกสาร เมื่อคุณสร้างเอกสารบางอย่าง โดยใช้แม่แบบในไลบรารี เหตุการณ์ต่อไปนี้ถูกบันทึกลงในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:
  ชื่อการเข้าสู่ระบบ: แอพลิเคชัน
  แหล่งที่มา: -Microsoft SharePoint ผลิตภัณฑ์-พื้นฐานของ SharePoint
  วัน: วัน
  รหัสเหตุการณ์: 6875
  งานประเภท: ทั่วไป
  ระดับ: ข้อผิดพลาด
  คำสำคัญ:
  ผู้ใช้: ชื่อผู้ใช้
  คอมพิวเตอร์: คอมพิวเตอร์
  คำอธิบาย:
  ข้อผิดพลาดในการโหลด และการเรียกใช้ตัวรับสัญญาณของเหตุการณ์ Microsoft.Office.DocumentManagement.DocumentSets.DocumentSetEventReceiver ใน Microsoft.Office.DocumentManagement เวอร์ชั่น = 14.0.0.0 วัฒนธรรม =เป็นกลาง PublicKeyToken = 71e9bce111e9429c รายละเอียดเพิ่มเติมที่อยู่ด้านล่าง
  : อ้างอิงวัตถุที่ไม่มีการตั้งค่ากับอินสแตนซ์ของวัตถุ
  -------------
  ข้อยกเว้นการอ้างอิงเป็น null เกิดขึ้นใน syncMetadata()

 • เมื่อคุณระบุนั้น DefaultAssetImageLocation คุณสมบัติของตัว RichImageField ตัวควบคุมใน SharePoint Server 2010, ตัวเลือกของสินทรัพย์ กล่องโต้ตอบสำหรับการ RichImageField ตัวควบคุมที่ชี้ไปยังตำแหน่งไม่ถูกต้องในเพจที่ประกาศ
 • เมื่อถังกระบวนการสำหรับกระบวนการ W3wp.exe ใช้เวลามากกว่าห้านาทีใน SharePoint Server 2010 แคไบนารีขนาดใหญ่วัตถุ (BLOB) ไม่ทำงาน
 • สมมติว่า คุณมีชนิดเนื้อหาที่ประกอบด้วยคอลัมน์การค้นหาที่อ้างอิงไปยังรายการ นั้น รายการนี้ประกอบด้วยสินค้ามากกว่า 20 คุณระบุกฎการจัดระเบียบเนื้อหา การตั้งค่าคอลัมน์การค้นหาเป็นเงื่อนไข และบันทึกกฎ ในสถานการณ์นี้ ค่าเงื่อนไขของคอลัมน์ค้นหาไม่ได้ถูกบันทึกไว้
 • พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ที่ มีการติดตั้งการออกแบบตัวครั้งของ SharePoint Server 2010 คุณเลือกนั้น แสดงการแจ้งเตือนเกี่ยวกับทุกข้อผิดพลาดของสคริปต์ กล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ภายใต้การ ขั้นสูง แท็บใน Internet Options ใน Windows Internet Explorer คุณคลิก จัดการการวางสินค้า คำสั่งใน การตั้งค่าไลบรารีเอกสาร. ในสถานการณ์นี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  รายละเอียดข้อผิดพลาดของเว็บเพจ
  ตัวแทนผู้ใช้: Mozilla/4.0 (เข้ากันได้ MSIE 7.0 Windows NT 6.1 WOW64 Trident/5.0 SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; CLR .NET 3.0.30729 พีซี Media Center 6.0; NET4.0C; NET4.0E InfoPath.3 ของ EA MS-RTC 2 BRI/2 LM MS-RTC 8 รับรางวัลเครื่อง 4.7)
  ประทับเวลา: เวลา
  ข้อความ: ค่าคงที่แบบสายอักขระ
  บรรทัด: 115
  Char: 135
  รหัส: 0
  URI: URL

 • สมมติว่า คุณมีมากกว่าเงื่อนไข 10 ในเงื่อนไขกำหนด คุณ deprecate เงื่อนไข 10 อันดับแรก คุณพยายามที่จะสร้าง หรือแก้ไขตัวเลือกในรายการ ในสถานการณ์นี้ เงื่อนไขอื่น ๆ ไม่แสดงในคอลัมน์ข้อมูลเมตา
 • สมมติว่า คุณสร้างหลายหน้าในไลบรารีเพจด้วยชื่ออีเมลของผู้ติดต่อในคอลเลกชันไซต์ที่เผยแพร่ คุณเปิดใช้งานนั้น ส่งจดหมายร้องขอการตรวจทานเนื้อหาไปยังหน้าผู้ติดต่อ ลักษณะการทำงานของเพจเหล่านี้ เมื่อคุณลบเพอย่างใดอย่างหนึ่ง ลที่ไม่ใช่ทั้งหมดจะถูกส่งไปยังติดต่อหน้า
  สำหรับตัวอย่าง หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 และหน้า 4 ถูกสร้างขึ้นในไซต์คอลเลกชัน เมื่อคุณลบหน้า 2 จดหมายได้รับเฉพาะ สำหรับหน้า 3 และหน้า 4 แต่ไม่ใช่ สำหรับหน้า 1
 • คุณไม่สามารถลบค่าในคอลัมน์ได้รับการจัดการข้อมูลเมตาใน SharePoint 2010
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณปรับใช้การปรับใช้เนื้อหาจากคอลเลกชันของไซต์ต้นทางไปยังปลายทางไซต์คอลเลกชันใน SharePoint Server 2010
  • คุณสร้างไซต์ย่อยที่ยึดตามแม่แบบไซต์แบบกำหนดเองที่หน้าต้อนรับสู่การตั้งค่าเป็นเพ default.aspx
  • คุณสามารถทำการปรับใช้เนื้อหาแบบเพิ่มหน่วย
  ในสถานการณ์สมมตินี้ การปรับใช้เนื้อหาล้มเหลว และมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
 • สมมติว่า คุณปิดใช้งานนั้น โฟลเดอร์ใหม่ คำสั่งในไลบรารีเอกสารใน SharePoint 2010 เมื่อคุณพยายามเรียกดูไปยังโฟลเดอร์แบบกำหนดเองภายใต้มุมมองแผนภูมิในตัว เนื้อหาของไซต์และโครงสร้าง เว็บเพจ คุณจะเปลี่ยนเส้นทางไปยังรากของเว็บไซต์ในไซต์คอลเลกชันแทนเนื้อหาของโฟลเดอร์ที่ต้องการ
 • สมมติว่า นโยบายการเก็บข้อมูลแบบย่อไปยังไซต์ที่ไม่ได้เคยกำหนดนโยบาย เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงนโยบายการเก็บข้อมูลต้นฉบับ จะไม่มีการปรับปรุงวันที่หมดอายุของนโยบายในไซต์
 • เมื่อมีการเก็บข้อมูลสูตรมีข้อยกเว้นของการอ้างอิงที่ว่าง ลบส่วนนโยบายที่ไม่สามารถปรับปรุงรายการ
การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

A มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังให้ เมื่อต้องแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำไปใช้นี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในที่นี้ บทความ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณอยู่ ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ไม่รุนแรง เราขอแนะนำให้ คุณรอการถัดไป ปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน สำหรับการดาวน์โหลด มีส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"ที่ด้านบนนี้ บทความ Knowledge base หากส่วนนี้ไม่ใช่ ติดต่อ Microsoft บริการลูกค้าและวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้าปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือ ถ้าการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ต้นทุนในการสนับสนุนปกติ จะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัด โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการที่สมบูรณ์ของการบริการลูกค้าของ Microsoft และ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หรือเมื่อต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไป เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"แสดงภาษา ซึ่งโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็นเพราะการ ไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีสิ่งที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่แทนก่อนหน้านี้ออก โปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อมูลรีจิสทรี

คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ รีจิสทรี

แฟ้มข้อมูล

แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่นล่าสุด แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มต่าง ๆ ที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในบทความนี้

ที่ รุ่นสากลของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ใช้ Microsoft Windows Installer แพคเกจการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ กำลังแสดงอยู่ในรูปแบบเวลา (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณ ดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล วันจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหานี้ ความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น การใช้ โซนเวลา แท็บ ในรายการวันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'

ดาวน์โหลดข้อมูล

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
glb.exe-officeserver2010-kb2598349-fullfile-x 6414.0.6123.5000175,545,64812-มิย.-1216:52

ข้อมูลแฟ้ม.msp ของ Microsoft Windows Installer

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Coreserver x none.mspไม่เกี่ยวข้อง186,123,77611-มิย.-1220:03

Coreserver x none.msp แฟ้มข้อมูล

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Accountjoiner.dll4.0.2450.47198,49616-ธ.ค.-1123:03
Admapropertypages.dll4.0.2450.47223,08016-ธ.ค.-1123:03
Antixsslibrary.dll2.0.0.033,80816-ธ.ค.-1121:17
Atl90.dll9.0.21022.8179,70416-ธ.ค.-1121:18
Bdcsearchprotocolhandler.dll14.0.6108.5000220,03229 11 Aug13:39
Certmgr.exe6.0.6001.1713174,75216-ธ.ค.-1121:20
Configdb.dll4.0.2450.471,657,68016-ธ.ค.-1123:03
Connectorph.dll14.0.6107.5000283,50429 11 Aug13:39
Containerpicker.dll4.0.2450.4751,04016-ธ.ค.-1123:03
Csexport.exe4.0.2450.4742,83216-ธ.ค.-1123:03
Cssearch.dll4.0.2450.47128,84816-ธ.ค.-1123:03
Dbmapropertypages.dll4.0.2450.47243,56016-ธ.ค.-1123:03
Docxpageconverter.exe14.0.6123.50001,221,7446-มิย.-124:29
Edirectoryma.dll4.0.2450.4771,51216-ธ.ค.-1123:03
Exch2007extension.dll4.0.2450.4714,69616-ธ.ค.-1123:03
Exchangema.dll4.0.2450.47108,37616-ธ.ค.-1123:03
Fimmapropertypages.dll4.0.2450.47182,12016-ธ.ค.-1123:03
Functionlibrary.dll4.0.2450.4746,94416-ธ.ค.-1122:47
Functionlibrary.dll4.0.2450.4746,94416-ธ.ค.-1123:03
Galsync.dll4.0.2450.4763,31216-ธ.ค.-1123:03
Globaloptions.dll4.0.2450.47280,41616-ธ.ค.-1123:03
Grouplistview.dll4.0.2450.47128,86416-ธ.ค.-1123:03
Ibmdsmapropertypages.dll4.0.2450.4792,00816-ธ.ค.-1123:03
Iplanetmapropertypages.dll4.0.2450.47124,78416-ธ.ค.-1123:03
Logging.dll4.0.2450.4717,74416-ธ.ค.-1123:03
Maexecution.dll4.0.2450.47239,44816-ธ.ค.-1123:03
Maexport.exe4.0.2450.4722,86416-ธ.ค.-1123:03
Mahostm.dll4.0.2450.47325,96816-ธ.ค.-1123:03
Mahostn.dll4.0.2450.4797,10416-ธ.ค.-1123:03
Makecert.exe6.0.6001.1713157,85616-ธ.ค.-1121:20
Mapackager.exe4.0.2450.4742,84016-ธ.ค.-1123:03
Mapropertypages.dll4.0.2450.47350,04816-ธ.ค.-1123:03
Mcrypt.dll4.0.2450.472,860,36816-ธ.ค.-1123:03
Microsoft.businessdata.dll14.0.6009.1000116,6321-1117:17
Microsoft.identitymanagement.findprivatekey.exe4.0.2450.4715,25616-ธ.ค.-1122:47
Microsoft.identitymanagement.logging.dll4.0.2450.4751,08016-ธ.ค.-1122:47
Microsoft.identitymanagement.logging.dll4.0.2450.4751,08016-ธ.ค.-1123:03
Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll4.0.2450.4779,76016-ธ.ค.-1122:47
Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll4.0.2450.4779,76016-ธ.ค.-1122:47
Microsoft.identitymanagement.sqm.dll4.0.2450.4738,78416-ธ.ค.-1122:47
Microsoft.metadirectoryservices.dll4.0.2450.4713,69616-ธ.ค.-1123:03
Microsoft.metadirectoryservices.impl.dll4.0.2450.4783,84816-ธ.ค.-1123:03
Microsoft.metadirectoryservicesex.dll4.0.0.059,27216-ธ.ค.-1122:47
Microsoft.metadirectoryservicesex.dll4.0.0.059,27216-ธ.ค.-1123:03
Microsoft.office.businessapplications.tools.autogen.dll14.0.6108.500051,07229 11 Aug9:43
Microsoft.office.businessapplications.tools.dll14.0.6009.1000427,90429 11 Aug9:43
Microsoft.office.businessapplications.tools.intl.dll14.0.6009.1000169,85629 11 Aug9:43
Microsoft.office.documentmanagement.dll14.0.6122.5000375,41615-พฤษภาคม-1214:56
Microsoft.office.documentmanagement.dll14.0.6122.5000375,41615-พฤษภาคม-1214:56
Microsoft.office.documentmanagement.pages.dll14.0.6122.5000125,57615-พฤษภาคม-1214:56
Microsoft.office.policy.adminpages.dll14.0.6108.500038,78429 11 Aug7:00
Microsoft.office.policy.dll14.0.6123.5000879,2006-มิย.-125:22
Microsoft.office.policy.dll14.0.6123.5000879,2006-มิย.-125:22
Microsoft.office.policy.pages.dll14.0.6122.5000211,56815-พฤษภาคม-1214:56
Microsoft.office.securestoreservice.dll14.0.6114.5000297,80028 11 พฤศจิกายน8:32
Microsoft.office.server.chart.dll14.0.6108.5000608,12829 11 Aug9:46
Microsoft.office.server.dll14.0.6114.50001,870,63228 11 พฤศจิกายน8:29
Microsoft.office.server.dll14.0.6114.50001,870,63228 11 พฤศจิกายน8:29
Microsoft.office.server.filtercontrols.dll14.0.6108.5000165,76829 11 Aug10:04
Microsoft.office.server.intl.dll14.0.6009.1000235,40829 11 Aug10:04
Microsoft.office.server.native.dll14.0.6108.5000667,52029 11 Aug10:04
Microsoft.office.server.openxml.dll14.0.6019.10001,250,68029 11 Aug10:04
Microsoft.office.server.search.connector.dll14.0.6119.50001,096,49625-เมษายน-121:44
Microsoft.office.server.search.connector.dll14.0.6119.50001,096,49625-เมษายน-121:44
Microsoft.office.server.search.dll14.0.6123.500013,284,9766-มิย.-125:05
Microsoft.office.server.search.dll14.0.6123.500013,284,9766-มิย.-125:05
Microsoft.office.server.search.intl.dll14.0.6009.1000612,23229 11 Aug13:40
Microsoft.office.server.userprofiles.activedirectorymaextension.dll14.0.6111.500019,38413-112:36
Microsoft.office.server.userprofiles.dll13.9.6009.100038,81629 11 Aug14:06
Microsoft.office.server.userprofiles.dll14.0.6123.50002,759,2886-มิย.-123:29
Microsoft.office.server.userprofiles.dll14.0.6123.50002,759,2886-มิย.-123:29
Microsoft.office.server.userprofiles.ldapmaextension.dll14.0.6111.500017,82413-112:36
Microsoft.office.server.userprofiles.managementagent.dll14.0.6111.500067,48813-112:36
Microsoft.office.server.userprofiles.metaverseextension.dll14.0.6111.500019,36813-112:36
Microsoft.office.server.userprofiles.synchronization.dll14.0.6117.5000260,9607-กุมภาพันธ์-1219:35
Microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll14.0.6117.5000277,3287-กุมภาพันธ์-1222:14
Microsoft.office.workflow.actions.dll14.0.6120.5000154,24025-เมษายน-121:47
Microsoft.office.workflow.feature.dll14.0.6105.500038,77629 11 Aug7:00
Microsoft.office.workflow.pages.dll14.0.6113.500088,91228 11 พฤศจิกายน8:31
Microsoft.office.workflow.routing.dll14.0.6108.5000132,98429 11 Aug7:00
Microsoft.office.workflow.tasks.dll14.0.6108.500051,08829 11 Aug7:00
Microsoft.office.workflow.tasks.dll14.0.6108.500051,08829 11 Aug7:00
Microsoft.office.workflowsoap.dll14.0.6108.500063,35229 11 Aug7:00
Microsoft.resourcemanagement.automation.dll4.0.2450.4779,76016-ธ.ค.-1122:47
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.47759,6727-กุมภาพันธ์-1215:43
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.47759,67216-ธ.ค.-1122:47
Microsoft.resourcemanagement.service.exe4.0.2450.47989,06416-ธ.ค.-1122:47
Microsoft.resourcemanagement.service.exe4.0.2450.47989,06416-ธ.ค.-1123:03
Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.preparationutility.exe4.0.2450.4715,31216-ธ.ค.-1122:47
Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.utility.exe4.0.2450.4751,12816-ธ.ค.-1122:47
Microsoft.sharepoint.portal.dll14.0.6123.50005,003,9046-มิย.-126:09
Microsoft.sharepoint.portal.dll14.0.6123.50005,003,9046-มิย.-126:09
Microsoft.sharepoint.portal.intl.dll14.0.6009.10001,197,96829 11 Aug13:52
Microsoft.sharepoint.portal.upgrade.dll14.0.6108.5000165,76829 11 Aug13:52
Microsoft.sharepoint.publishing.dll14.0.6122.50003,172,97615-พฤษภาคม-1214:18
Microsoft.sharepoint.publishing.dll14.0.6122.50003,172,97615-พฤษภาคม-1214:18
Microsoft.sharepoint.publishing.intl.dll14.0.6009.1000214,90429 11 Aug6:57
Microsoft.sharepoint.search.extended.administration.dll14.0.334.11326,49628 11 พฤศจิกายน8:29
Microsoft.sharepoint.search.extended.administration.dll14.0.334.11326,49628 11 พฤศจิกายน8:29
Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll14.0.6123.50001,051,2486-มิย.-123:29
Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll14.0.6123.50001,051,2486-มิย.-123:29
Miisactivate.exe4.0.2450.4722,87216-ธ.ค.-1123:03
Miisclient.exe4.0.2450.47829,27216-ธ.ค.-1123:03
Miiserver.exe4.0.2450.472,903,38416-ธ.ค.-1123:03
Miiskmu.exe4.0.2450.47374,60816-ธ.ค.-1123:03
Miisrcw.dll4.0.2450.4738,73616-ธ.ค.-1122:47
Miisrcw.dll4.0.2450.4738,73616-ธ.ค.-1123:03
Mmscntrl.dll4.0.2450.47299,34416-ธ.ค.-1123:03
Mmsevent.dll4.0.2450.478,01616-ธ.ค.-1123:03
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.47100,18417-ธ.ค.-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.47102,23217-ธ.ค.-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.47104,79217-ธ.ค.-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4742,84017-ธ.ค.-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4745,91217-ธ.ค.-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4753,08017-ธ.ค.-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4759,22417-ธ.ค.-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4772,02417-ธ.ค.-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4778,16817-ธ.ค.-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4778,68017-ธ.ค.-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4783,80017-ธ.ค.-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4784,82417-ธ.ค.-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4785,33617-ธ.ค.-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4785,84817-ธ.ค.-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4786,36017-ธ.ค.-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4786,87217-ธ.ค.-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4787,38417-ธ.ค.-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4787,89617-ธ.ค.-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4789,43217-ธ.ค.-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4790,45617-ธ.ค.-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4790,96817-ธ.ค.-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4791,99217-ธ.ค.-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4794,04017-ธ.ค.-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4795,06417-ธ.ค.-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4795,57617-ธ.ค.-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4796,08817-ธ.ค.-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4796,60017-ธ.ค.-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4797,11217-ธ.ค.-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4798,64817-ธ.ค.-112:42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4799,16017-ธ.ค.-112:42
Mmsmaad.dll4.0.2450.47582,99216-ธ.ค.-1123:03
Mmsmads.dll4.0.2450.47522,57616-ธ.ค.-1123:03
Mmsmaed.dll4.0.2450.47494,92816-ธ.ค.-1123:03
Mmsmaext.dll4.0.2450.47472,91216-ธ.ค.-1123:03
Mmsmafim.dll4.0.2450.4783,79216-ธ.ค.-1123:03
Mmsmaip.dll4.0.2450.47529,23216-ธ.ค.-1123:03
Mmsmaxml.dll4.0.2450.47427,34416-ธ.ค.-1123:03
Mmsperf.dll4.0.2450.4722,86416-ธ.ค.-1123:03
Mmsps.dll4.0.2450.47177,48816-ธ.ค.-1123:03
Mmsscpth.dll4.0.2450.473,053,90416-ธ.ค.-1123:03
Mmsscrpt.exe4.0.2450.47164,17616-ธ.ค.-1123:03
Mmsserverrcw.dll4.0.2450.4738,74416-ธ.ค.-1123:03
Mmsuihlp.dll4.0.2450.47952,65616-ธ.ค.-1123:03
Mmsuishell.dll4.0.2450.47198,48816-ธ.ค.-1123:03
Mmsutils.dll4.0.2450.47229,71216-ธ.ค.-1123:03
Mmswmi.dll4.0.2450.47149,84016-ธ.ค.-1123:03
Msdym7.dll14.0.6016.10002,592,6081-1116:41
Msdym7.lex14.0.6015.1000415,7441-1116:41
Msscpi.dll14.0.6119.50002,143,53625-เมษายน-121:45
Mssdmn.exe14.0.6119.5000791,34425-เมษายน-121:45
Mssearch.exe14.0.6116.5000525,10417-ม.ค.-1219:26
Msslad.dll14.0.6116.5000432,43217-ม.ค.-1219:26
Mssph.dll14.0.6116.50001,674,54417-ม.ค.-1219:26
Mssrch.dll14.0.6122.50004,988,52815-พฤษภาคม-1214:25
Mstr4tsc.dll14.0.6015.1000106,86429 11 Aug9:42
Msvcm90.dll9.0.21022.8245,24816-ธ.ค.-1121:18
Msvcp90.dll9.0.21022.8851,45616-ธ.ค.-1121:18
Msvcr90.dll9.0.21022.8627,20016-ธ.ค.-1121:18
Mswb7.dll14.0.6015.1000331,6721-1116:43
Mswb70011.dll14.0.6015.10001,089,4321-1116:43
Mswb7001e.dll14.0.6015.10001,089,4321-1116:43
Mswb70404.dll14.0.6015.10001,089,4321-1116:43
Mswb70804.dll14.0.6015.10001,089,4321-1116:43
Mvdesigner.dll4.0.2450.47165,72016-ธ.ค.-1123:03
Mvviewer.dll4.0.2450.47100,17616-ธ.ค.-1123:03
Naturallanguage6.dll14.0.6015.10001,494,4161-1116:43
Nl7data0011.dll14.0.6015.10007,851,4401-1116:43
Nl7data001e.dll14.0.6015.10001,039,2721-1116:43
Nl7data0404.dll14.0.6015.10002,586,0561-1116:43
Nl7data0804.dll14.0.6015.10003,680,7121-1116:43
Nl7lexicons0011.dll14.0.6015.10002,460,5921-1116:43
Nl7lexicons001e.dll14.0.6015.1000207,2721-1116:43
Nl7lexicons0404.dll14.0.6015.1000367,5601-1116:43
Nl7lexicons0804.dll14.0.6015.1000415,6881-1116:43
Nl7models0011.dll14.0.6015.10006,630,3201-1116:43
Nl7models001e.dll14.0.6015.10001,124,2641-1116:43
Nl7models0404.dll14.0.6015.10009,726,9201-1116:43
Nl7models0804.dll14.0.6015.10002,970,5681-1116:43
Nlsdata0000.dll14.0.6122.50002,030,76016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0002.dll14.0.6122.50002,369,70416-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0003.dll14.0.6122.50002,369,70416-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0009.dll14.0.6122.500022,957,22416-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata000a.dll14.0.6122.500011,378,85616-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata000c.dll14.0.6122.50003,407,52816-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata000d.dll14.0.6122.50002,977,44816-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata000f.dll14.0.6122.50002,369,70416-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0010.dll14.0.6122.50005,584,04016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0018.dll14.0.6122.50002,369,70416-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata001a.dll14.0.6122.50002,369,70416-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata001b.dll14.0.6122.50002,369,70416-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata001d.dll14.0.6122.50005,584,04016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0020.dll14.0.6122.50004,426,92016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0021.dll14.0.6122.50002,156,20016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0022.dll14.0.6122.50002,156,20016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0024.dll14.0.6122.50002,369,70416-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0026.dll14.0.6122.50002,369,70416-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0027.dll14.0.6122.50002,371,24016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata002a.dll14.0.6122.50002,156,20016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0039.dll14.0.6122.50004,426,92016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata003e.dll14.0.6122.50002,156,20016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0045.dll14.0.6122.50004,426,92016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0046.dll14.0.6122.50004,426,92016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0047.dll14.0.6122.50004,426,92016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0049.dll14.0.6122.50004,426,92016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata004a.dll14.0.6122.50004,426,92016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata004b.dll14.0.6122.50004,426,92016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata004c.dll14.0.6122.50004,426,92016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata004e.dll14.0.6122.50004,426,92016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0414.dll14.0.6122.50005,584,04016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0416.dll14.0.6122.50005,584,04016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0816.dll14.0.6122.50005,584,04016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata081a.dll14.0.6122.50002,369,70416-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0c1a.dll14.0.6122.50002,369,70416-พฤษภาคม-1222:22
Nlsgrammars0009.dll14.0.6015.1000463,2801-1116:43
Nlslexicons0002.dll14.0.6015.10004,171,1841-1116:43
Nlslexicons0003.dll14.0.6015.10001,459,1201-1116:43
Nlslexicons0009.dll14.0.6015.10002,651,5681-1116:43
Nlslexicons000a.dll14.0.6015.10009,997,7441-1116:43
Nlslexicons000c.dll14.0.6015.10006,246,3201-1116:43
Nlslexicons000d.dll14.0.6015.10001,729,4561-1116:43
Nlslexicons000f.dll14.0.6015.10005,661,6161-1116:43
Nlslexicons0010.dll14.0.6015.10004,182,9601-1116:43
Nlslexicons0018.dll14.0.6015.10003,338,1601-1116:43
Nlslexicons001a.dll14.0.6015.10006,022,0641-1116:43
Nlslexicons001b.dll14.0.6015.10006,592,4321-1116:43
Nlslexicons001d.dll14.0.6015.10006,353,3281-1116:43
Nlslexicons0020.dll14.0.6015.10001,243,5681-1116:43
Nlslexicons0021.dll14.0.6015.10002,143,1521-1116:43
Nlslexicons0022.dll14.0.6015.10005,506,9921-1116:43
Nlslexicons0024.dll14.0.6015.10007,971,7601-1116:43
Nlslexicons0026.dll14.0.6015.10005,798,3201-1116:43
Nlslexicons0027.dll14.0.6015.10006,231,9841-1116:43
Nlslexicons002a.dll14.0.6015.100010,6721-1116:43
Nlslexicons0039.dll14.0.6015.10001,789,3601-1116:43
Nlslexicons003e.dll14.0.6015.10004,052,4001-1116:43
Nlslexicons0045.dll14.0.6015.10001,800,6241-1116:43
Nlslexicons0046.dll14.0.6015.10001,815,9841-1116:43
Nlslexicons0047.dll14.0.6015.10001,417,6481-1116:43
Nlslexicons0049.dll14.0.6015.10001,565,1041-1116:43
Nlslexicons004a.dll14.0.6015.10003,426,2241-1116:43
Nlslexicons004b.dll14.0.6015.10001,710,0001-1116:43
Nlslexicons004c.dll14.0.6015.10004,100,0161-1116:43
Nlslexicons004e.dll14.0.6015.10001,979,8241-1116:43
Nlslexicons0414.dll14.0.6015.10004,623,2801-1116:43
Nlslexicons0416.dll14.0.6015.10005,097,3921-1116:43
Nlslexicons0816.dll14.0.6015.10005,039,0241-1116:43
Nlslexicons081a.dll14.0.6015.10007,049,6481-1116:43
Nlslexicons0c1a.dll14.0.6015.10006,924,2081-1116:43
Notesmapropertypages.dll4.0.2450.47120,68016-ธ.ค.-1123:03
Noteswebservice.dll14.0.6113.5000973,10428 11 พฤศจิกายน8:29
Ntma.dll4.0.2450.4755,11216-ธ.ค.-1123:03
Objectlauncher.dll4.0.2450.4712,12816-ธ.ค.-1123:03
Objectviewers.dll4.0.2450.47206,68816-ธ.ค.-1123:03
Office.odf14.0.6106.50004,297,5681-1117:11
Offxml.dll14.0.6019.1000515,44829 11 Aug14:20
Operations.dll4.0.2450.4775,60816-ธ.ค.-1123:03
Osafehtm.dll14.0.6120.5000156,26425-เมษายน-121:42
Pkmexsph.dll14.0.6116.5000574,25617-ม.ค.-1219:26
Policy.12.0.microsoft.office.server.search.dll14.0.6107.500011,17629 11 Aug13:39
Preview.dll4.0.2450.47317,26416-ธ.ค.-1123:03
Prm0001.bin14.0.6122.500016,692,22415-พฤษภาคม-1214:55
Prm0005.bin14.0.6122.50006,469,12015-พฤษภาคม-1214:55
Prm0006.bin14.0.6122.50007,042,56015-พฤษภาคม-1214:55
Prm0007.bin14.0.6122.500011,598,84815-พฤษภาคม-1214:55
Prm0008.bin14.0.6122.50008,225,28015-พฤษภาคม-1214:55
Prm0009.bin14.0.6122.50005,697,53615-พฤษภาคม-1214:55
Prm000b.bin14.0.6122.50008,067,58415-พฤษภาคม-1214:55
Prm000e.bin14.0.6122.500010,399,23215-พฤษภาคม-1214:55
Prm0013.bin14.0.6122.50009,478,14415-พฤษภาคม-1214:55
Prm0015.bin14.0.6015.10007,850,4961-1116:43
Prm0019.bin14.0.6122.50008,624,64015-พฤษภาคม-1214:55
Prm001f.bin14.0.6122.500014,325,24815-พฤษภาคม-1214:55
Propertysheetbase.dll4.0.2450.47415,59216-ธ.ค.-1123:03
Query.dll14.0.6108.5000371,56829 11 Aug13:41
Rulerctrl.dll4.0.2450.4746,93616-ธ.ค.-1123:03
เป็น Setup.exe14.0.6118.50001,378,10425-เมษายน-121:56
Sqmapi.dll6.0.6000.16386177,69616-ธ.ค.-1121:21
Svrexport.exe4.0.2450.4734,64816-ธ.ค.-1123:03
Svrsetup.dll14.0.6120.50007,314,01625-เมษายน-121:56
Syncsetuputl.dll4.0.2450.47232,28016-ธ.ค.-1123:03
Tquery.dll14.0.6118.50005,647,66425-เมษายน-121:45
Uiutils.dll4.0.2450.47378,70416-ธ.ค.-1123:03
Xmlmapropertypages.dll4.0.2450.47382,82416-ธ.ค.-1123:03

ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ หมายเลขเพื่อดูการบทความต่อไปนี้ให้คลิก บทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2598349 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 06/29/2012 00:58:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft SharePoint Server 2010

 • kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2598349 KbMtth
คำติชม