ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เปิดเอกสารใน Word "Word ไม่สามารถเปิดแฟ้มนี้ได้เนื่องจากมีขนาดใหญ่กว่า 512 เมกะไบต์"

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2599449
อาการ
พยายามเปิดแฟ้ม Word Whenyou คุณได้รับข้อผิดพลาด:

Word ไม่สามารถเปิดแฟ้มนี้ได้เนื่องจากมีขนาดใหญ่กว่า 512 เมกะไบต์


สาเหตุ
นี่คือขนาดแฟ้มสูงสุดที่ Word สามารถเปิด

หมายเหตุ ขนาดแฟ้มสูงสุดที่จำกัดถูก 32 MB สำหรับข้อความทั้งหมดของเอกสารเท่านั้น และไม่รวมกราฟิก โดยไม่คำนึงถึงว่าภาพกราฟิกจะแทรก (การเชื่อมโยงไปยังแฟ้ม บันทึกเอกสาร หรือลักษณะการตัดคำ) ลงในเอกสาร ดังนั้นหากแฟ้มดังกล่าวประกอบด้วยกราฟิก ขนาดแฟ้มสูงสุดอาจมีขนาดใหญ่กว่า 32 MB
การแก้ไข
ไม่มีวิธีแก้ปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหานี้

ขั้นตอนการแก้ปัญหา:
 1. เปลี่ยนชื่อแฟ้ม Word เพื่อ Zip (.docx เป็น.zip)
 2. เปิด Windows Explorer ค้นหา และจากนั้น เปิดบันทึกการบีบอัด filethat มีนามสกุลแฟ้ม.zip

  หมายเหตุ เพื่อให้สามารถเปลี่ยนนามสกุล 'docx' กับ 'รหัสไปรษณีย์' คุณต้องมี Windows Explorer ตัวเลือกชุดการแสดงส่วนขยาย สำหรับ informationaboutdisplaying เพิ่มเติมหรือการซ่อนส่วนขยายของชื่อแฟ้ม ดูบทความต่อไปนี้:
  865219 วิธีการแสดง หรือซ่อนส่วนขยายของแฟ้มใน Windows Explorer
 3. เลือกโฟลเดอร์ที่wordและจากนั้น เปิดโฟลเดอร์สื่อเพื่อแสดงกราฟิก
 4. ลบ (หรือย้ายไปยังโฟลเดอร์ใหม่) กราฟิกบางอย่างเพื่อลดขนาดแฟ้ม
 5. เปลี่ยนชื่อแฟ้มกลับเป็น docx และเปิดกับ Word ถ้า Word แสดงข้อผิดพลาดบางอย่าง เนื่องจากไม่พบแฟ้มบางแฟ้ม คลิกใช่เพื่อกู้คืนเนื้อหา
 6. จะเป็นตัวยึดสำหรับข้อมูลที่ถูกลบ (หรือย้ายรูปภาพ)
 7. ตัวแทนรูปขวา clickthe เลือกเปลี่ยนรูปภาพและเรียกดูไปยังโฟลเดอร์ที่มีบันทึกรูปภาพเพื่อเลือกรูปภาพ
 8. เลือก arrownext Clickthe เพื่อ buttonand การแทรกเชื่อมโยงไปยังแฟ้ม
 9. บันทึกเอกสาร

ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับเกี่ยวกับ อื่น ๆ Word สำหรับ Windows ปฏิบัติวงเงิน คลิกบทความต่อไปนี้:
211489ข้อจำกัดของพารามิเตอร์ปฏิบัติและข้อมูลจำเพาะใน Word

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2599449 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 05/07/2016 21:25:00 - ฉบับแก้ไข: 7.0

Word 2016, Microsoft Word 2013, Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • consumeroff2010track kbenv kbfaq kbinfo kbusage kbmt KB2599449 KbMtth
คำติชม