ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
y: none; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">ous-software-removal-tool" ng-href="https://www.microsoft.com/en-us/download/malicious-software-removal-tool-details.aspx" target="_self" class="ng-binding" href="https://www.microsoft.com/en-us/download/malicious-software-removal-tool-details.aspx">เครื่องมือการถอนซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย (เวปไซต์ภาษาอังกฤษ)