ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

รหัสที่กำหนดเองที่ได้รับอนุญาตสำหรับการใช้งานใน Microsoft Dynamics CRM Online FetchXML รายงาน

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2600639
อาการ
คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามอัปโหลดรายงาน FetchXML ที่กำหนดเองลงในองค์กรที่ Microsoft Dynamics CRM Online:

รายงานข้อผิดพลาดการอัปโหลด
มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะกำลังพยายามเพิ่มรายงานไปยัง Microsoft Dynamics CRM

ลองการดำเนินการนี้อีกครั้ง ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ชุมชน Microsoft Dynamics CRM สำหรับวิธีแก้ไขปัญหาการตรวจสอบ หรือติดต่อกับองค์กรของคุณ Microsoft Dynamics CRM ผู้ดูแล และสุดท้าย คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
 

สาเหตุ
Microsoft Dynamics CRM Online ใช้ RDL Sandboxing ที่ป้องกันไม่ให้รายงานการอัปโหลด หรือเรียกใช้รหัสที่ใช้วิธีการที่ไม่ได้รับอนุญาต

RDL Sandboxing

รายงานใน Microsoft Dynamics CRM Online เรียกใช้ในโหมด sandbox และการทำเช่นนี้ RDL sandboxing ถูกเปิดใช้งานในบริการรายงานของ Microsoft SQL Server ดังนั้น คุณลักษณะบางอย่างอาจไม่มีอยู่ใน Microsoft Dynamics CRM ออนไลน์ ยกตัวอย่างเช่น รหัสที่กำหนดเองในข้อกำหนดรายงานของคุณจะไม่ทำงาน ดูข้อมูลเพิ่มเติมการเปิดใช้งาน และปิดใช้งาน RDL Sandboxing.

เมื่อเปิดใช้งาน RDL Sandboxing ลักษณะการทำงานต่อไปนี้ถูกปิดใช้งาน:
 • รหัสที่กำหนดเองในการ<Code> element of a report definition</Code>
 • โหมดความเข้ากันได้แบบย้อนหลัง RDL สำหรับรายการรายงานที่กำหนดเองของบริการรายงานของ SQL Server 2005
 • พารามิเตอร์ที่ตั้งชื่อในนิพจน์เช่น DateFormat หรือ NameSpace


การแก้ไข
เมื่อ RDL Sandboxing คือ ระดับชั้นที่เปิดใช้งาน แน่นอนเท่านั้น และสามารถใช้วิธีการในรายงาน FetchXML ที่กำหนดเอง ต่อไปนี้คือ รายการของประเภทที่ได้รับอนุญาต และใต้แต่ละชั้นจะใช้วิธีที่พร้อมใช้งานสำหรับการใช้งานใน Microsoft Dynamics CRM Online รายงาน:

 1. Microsoft.VisualBasic.Interaction(ดูข้อมูลเพิ่มเติม :โต้ตอบ)
  • IIF
  • พาร์ติชัน
  • ToString

 2. Microsoft.VisualBasic.Information(ดูข้อมูลเพิ่มเติม :รายละเอียด)
  • IsArray
  • IsDate
  • IsNothing
  • IsNumeric
  • IsReference
  • QBColor
  • RGB
  • ToString
  • สาย
  • VarType
 3. Microsoft.VisualBasic.Strings (ดูข้อมูลเพิ่มเติม :สายอักขระ)
  • Asc
  • Asc ทุกประการ
  • Chr
  • ChrW
  • รูปแบบ
  • FormatCurrency
  • FormatDateTime
  • FormatNumber
  • FormatPercent
  • InStr
  • InStrRev
  • เข้าร่วม
  • Lcase
  • ด้านซ้าย
  • Len
  • LTrim
  • Mid
  • แทน
  • ด้านขวา
  • RTrim
  • ช่องว่าง
  • การแยก
  • StrComp
  • StrReverse
  • ToString
  • ตัดแต่ง
  • UCase
 4. Microsoft.VisualBasic.DateInterval(ดูข้อมูลเพิ่มเติม :DateInterval)
  • ปี
  • ไตรมาส
  • เดือน
  • วันที่
  • WeekOfYear
  • วันทำงาน
  • ชั่วโมง
  • นาที
  • วินาที
 5. Microsoft.VisualBasic.DateAndTime(ดูข้อมูลเพิ่มเติม :DateAndTime)
  • DateAdd
  • DateDiff
  • DateValue
  • วันที่
  • ชั่วโมง
  • นาที
  • เดือน
  • MonthName
  • วินาที
  • DatePart
  • DateSerial
  • TimeSerial
  • TimeValue
  • ToString
  • วันทำงาน
  • WeekdayName
  • ปี
 6. Microsoft.VisualBasic.Financial(ดูข้อมูลเพิ่มเติม :ทางการเงิน)
  • DDB
  • FV
  • ฟังก์ชัน IPmt
  • NPer
  • Pmt
  • Ppmt ได้
  • PV
  • อัตรา
  • SLN
  • SYD
  • ToString
 7. Microsoft.VisualBasic.Conversion(ดูข้อมูลเพิ่มเติม :การแปลง)
  • CTypeDynamic
  • ฐานสิบหก
  • Oct
  • สายอักขระ
  • ToString
  • Val
 8. System.DbNull(ดูข้อมูลเพิ่มเติม :DBNull)
  • GetObjectData
  • ToString
 9. System.Globalization.CultureInfo(ดูข้อมูลเพิ่มเติม :CultureInfo)
  • ClearCachedData
  • โคลน
  • CreateSpecificCulture
  • GetConsoleFallbackUICulture
  • GetCultureInfo
  • GetCultureInfoByLeftLanguageTag
  • GetCultures
  • GetFormat
  • ReadOnly
  • ToString
 10. System.Math(ดูข้อมูลเพิ่มเติม :คณิตศาสตร์)
  • Abs
  • Atan
  • Cos
  • Exp
  • การผลิต
  • แฟ้มบันทึก
  • Log10
  • ค่ามากที่สุด
  • ค่าน้อยที่สุด
  • ปัดเศษ
  • เครื่องหมาย
  • Sin
  • Sqrt จะ
  • Tan
 11. System.String(ดูข้อมูลเพิ่มเติม :สายอักขระ)
  • โคลน
  • CompareOrdinal
  • Concat
  • ประกอบด้วย
  • คัดลอก
  • CopyTo
  • EndsWith
  • รูปแบบ
  • GetEnumerator
  • IndexOf
  • IndexOfAny
  • แทรก
  • ชีวิตการฝึก
  • IsInterned
  • IsNormalized
  • IsNullOrEmpty
  • IsNullOrWhiteSpace
  • เข้าร่วม
  • LastIndexOf
  • LastIndexOfAny
  • ทำให้เป็นบรรทัดฐาน
  • PadLeft
  • PadRight
  • การแยก
  • StartsWith
  • สายอักขระย่อย
  • ToCharArray
  • ToLower
  • ToLowerInvariant
  • ToString
  • ToUpper
  • ToUpperInvariant
  • ตัดแต่ง
  • TrimEnd
  • TrimStart
 12. System.Text.RegularExpressions.Match (ดูข้อมูลเพิ่มเติม :ตรงกัน)
  • ToString
 13. System.Text.RegularExpressions.Regex(ดูข้อมูลเพิ่มเติม :Regex)
  • ตรงกัน
  • แทน
  • การแยก
  • ToString

FetchXML, CRM แบบออนไลน์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2600639 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/16/2011 19:01:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Dynamics Live CRM Professional Edition, Microsoft Dynamics Live CRM Enterprise Edition

 • kbmbsmigrate kbsurveynew kbmt KB2600639 KbMtth
คำติชม